Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Základní a mateřské školy


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

7. Základní škola a mateřská škola

Mgr. Hránková Blanka ředitelka školy 37 8027200 Brněnská 36
Pflegerová Iva sekretariát - ústředna 37 8027201 Brněnská 36
Seidlová Zdeňka ekonomka školy 37 8027203 Brněnská 36
Mgr. Mrkousová Markéta zástupkyně ředitelky školy 37 8027204 Brněnská 36
Mgr. Skálová Ilona zástupkyně ředitelky školy - výchovná poradkyně 37 8027205 Plzeň Brněnská 36
Boubínová-Soukupová Martina vedoucí školní družiny 37 8027217 Brněnská 36
Kůsová Inge vedoucí školní jídelny 37 8027239 Brněnská 36
Krejbichová Ivana vedoucí učitelka mateřské školy 37 8027240 Brněnská 36

Benešova ZŠ

Svatková Miluše Tajemnice +420 378 028 561 2.16 Doudlevecká 35
PaeDr. Šollová Marie Zástupce statutárního orgánu +420 378 028 562 Doudlevecká 35
Čáslavová Vlasta Vedoucí ŠJ +420 378 028 563 Doudlevecká 35
Ústředna +420 378 028 564 Doudlevecká 35
Vicari Pavel Kariérové poradenství +420 378 028 571 Doudlevecká 35
Pelešková Jana Učitelka +420 378 028 572 Doudlevecká 35
Kojzarová Marcela Vychovatelka ŠD +420 378 028 575 Domeček Doudlevecká 35
Roubalová Klára Vedoucí vychovatelka ŠD +420 378 028 585 Domeček Doudlevecká 35
Neubauerová Ivana Vedoucí učitelka MŠ +420 378 028 587 Domeček Doudlevecká 35

16. Základní škola a mateřská škola

MŠ Malesice Ke Kostelu 3 Kancelář +420 377 331 145 Americká třída 30
Matis Martina - MŠ Radčice - Stromková 29 Zástupkyně pro MŠ +420 377 822 503 Americká třída 30
ZŠ - Radčice Sborovna +420 377 822 572 Americká třída 30
Mgr. Šiška Vlastimil Ředitel školy +420 378 028 420 203 Americká třída 30
Loukotová Věra Sekretariát +420 378 028 421 202 Americká třída 30
Mgr. Beneš Vladimír Statutární zástupce ředitele školy +420 378 028 423 205 Americká třída 30
Mgr. Lavičková Iveta Zástupkyně ředitele školy +420 378 028 423 205 Americká třída 30
Lávičková Anna PaM +420 378 028 424 207 Americká třída 30
Kováříková Jaroslava Ekonom, účetní +420 378 028 424 207 Americká třída 30
Sborovna školy Sborovna +420 378 028 425 Americká třída 30
Vrátnice-školník Školník +420 378 028 427 Americká třída 30
Maxová Květoslava Hospodářka ŠJ +420 378 028 428 Domeček Americká třída 30
Šimáčková Monika/Ottová Milena Školní družina/ přípravná třída +420 378 028 429 Domeček Americká třída 30
Mgr. Vočadlová Ivana Výchovná poradkyně +420 378 028 431 301 Americká třída 30
Mgr. Šimůnek Jiří Admin.školy online +420 378 028 432 211 Americká třída 30

17. Základní škola a mateřská škola

Základní škola, fax +420 378 028 510 Malická 1
Bočanová Ludmila tajemnice školy, ústředna +420 378 028 511 Malická 1
Mgr. Houdková Zuzana ředitelka školy +420 378 028 516 Malická 1
Mgr. Korpová Lenka zástupkyně ředitele školy +420 378 028 517 Malická 1
Mgr. Netrvalová Věra vedoucí učitelka MŠ +420 378 028 519 Křížkova 2
Hulcová Ivana vedoucí školní jídelny +420 378 028 521 Malická 1
Feďová Ladislava vedoucí vychovatelka ŠD +420 378 028 522 Malická 1
Zemanová Hana vedoucí učitelka MŠ +420 377 562 187 Zručská cesta 4

ZŠ Božkov

Mgr.,Bc. Stýblová Hana ředitelka školy +420 378 027 020 Vřesinská 17
Kryčová Miroslava referentka, účetní, vedoucí ŠJ +420 378 027 021 Vřesinská 17
Mgr. Boháčová Jana zástupce statutárního orgánu +420 378 027 022 Vřesinská 17
Králová Petra vedoucí učitelka MŠ +420 378 027 023 Vřesinská 17
Macnerová Jaroslava vedoucí vychovatelka +420 378 027 024 Vřesinská 17
Straka Jan školník +420 378 027 025 Vřesinská 17
Straka Jan správce sítě +420 378 027 026 Vřesinská 17
Kryčová Miroslava referentka +420 378 027 027 Vřesinská 17

ZŠ Černice

Mgr. Šimečková Věra ředitelka +420 378 027 000 U Školy 7
Urbanová Alexandra tajemnice +420 378 027 001 U Školy 7
Tokárová Václava vedoucí školní jídelny +420 378 027 002 U Školy 7
Holubová Iveta vedoucí učitelka MŠ +420 378 027 003 U Školy 7
DiS. Pszczólková Jana hlavní vychovatelka (školní družina) +420 378 027 004 U Školy 7
Fax +420 378 027 005 U Školy 7

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu