Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Základní školy a školní jídelny


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

1. Základní škola

Mgr. et Bc. Dolenský Radek ředitel +420 378 028 210 Západní 18
Uxová Milena vrátná - spojovatelka +420 378 028 211 B004 Západní 18
Czibiková Marie pokladní +420 378 028 212 B005 Západní 18
Mgr. Stuchlová Kamila zástupkyně ředitele I. +420 378 028 213 Západní 18
Mgr. Samcová Ilona zástupkyně ředitele I. +420 378 028 213 Západní 18
Mgr. Jíchová Dana zástupkyně ředitele II. +420 378 028 214 Západní 18
Lincová Marcela technický pracovník a správce budov +420 378 028 215 Západní 18
Bc. Tomešová Kateřina vedoucí vychovatelka +420 378 028 217 Západní 18
Vyskočilová Sára mzdová účetní +420 378 028 223 Západní 18
Kokošková Andrea koordinátorka KoŠ +420 378 028 237 Západní 18
Sigmundová Květa vedoucí školní jídelny +420 378 028 240 Západní 18
Bušauer Pavel školník a správce bazénu +420 378 028 241 Západní 18
Mgr. Lochmanová Petra vedoucí plavecké školy +420 378 028 243 Západní 18
Mgr. Balousová Milena sekretariát +420 378 028 255 B005 Západní 18

2. Základní škola

Ústředna - - +420 378 027 100 Schwarzova 20
Správce hřiště +420 378 027 102 Schwarzova 20
Tichá Jarmila tajemnice +420 378 027 111 Schwarzova 20
Ing. Vavřičková Marie ekonomka +420 378 027 111 Schwarzova 20
Tichý Milan správce budovy, školník +420 378 027 112 Schwarzova 20
Volfová Eva učitelka +420 378 027 113 Schwarzova 20
Batěk Jaroslav učitel +420 378 027 113 Schwarzova 20
Patejdlová Alice učitelka +420 378 027 113 Schwarzova 20
Pešková Marta učitelka +420 378 027 113 Schwarzova 20
Lohrová Monika vedoucí ŠJ +420 378 027 114 Schwarzova 20
Mgr. Kurková Monika zástupkyně pro II. stupeň +420 378 027 115 Schwarzova 20
Mgr. Kuklová Jaroslava ředitelka +420 378 027 116 Schwarzova 20
Vodňanská Ivana vedoucí ŠD +420 378 027 117 Schwarzova 20
Kočalková Marta učitelka +420 378 027 118 Schwarzova 20
Šrámková Jana učitelka 7118 Schwarzova 20
Štíbrová Lenka učitelka +420 378 027 118 Schwarzova 20
Šůlová Petra učitelka +420 378 027 119 Schwarzova 20
Páníková Eva učitelka +420 378 027 119 Schwarzova 20
Brzáková Helena učitelka +420 378 027 119 Schwarzova 20
Hadačová Marcela vychovatelka +420 378 027 119 Schwarzova 20
Hrubá Edita učitelka +420 378 027 119 Schwarzova 20
Vollerová Pavla učitelka +420 378 027 119 Schwarzova 20
Zdanovcová Petra učitelka +420 378 027 119 Schwarzova 20
Steinbergerová Galyna asistentka pedagoga (UKR) +420 378 027 120 Schwarzova 20
Frenáková Štěpánka učitelka +420 378 027 120 Schwarzova 20
Podestátová Věra učitelka +420 378 027 120 Schwarzova 20
Novotná Eliška učitelka +420 378 027 120 Schwarzova 20
Šťastná Kristýna učitelka +420 378 027 120 Schwarzova 20
Vojáčková Jaromíra učitelka +420 378 027 121 Schwarzova 20
Živná Michaela učitelka +420 378 027 121 Schwarzova 20
Slavík Jakub učitelka +420 378 027 125 Schwarzova 20
Heicl Jakub učitel +420 378 027 125 Schwarzova 20
Heiclová Kristýna učitelka +420 378 027 125 Schwarzova 20
Drozdová Petra učitelka +420 378 027 125 Schwarzova 20
Soukupová Dana učitelka +420 378 027 127 Schwarzova 20
Ševčík Jakub ICT koordinátor +420 378 027 129 Schwarzova 20
Stránská Martina učitelka +420 378 027 132 Schwarzova 20
Švajcr Jan učitel +420 378 027 132 Schwarzova 20
Zýková Zuzana asistentka pedagoga +420 378 027 132 Schwarzova 20
Sladovníková Andrea asistentka pedagoga +420 378 027 133 Schwarzova 20
Schöniger Jana učitelka +420 378 027 133 Schwarzova 20
Králová Radka učitelka +420 378 027 133 Schwarzova 20
Marková Olga učitelka +420 378 027 133 Schwarzova 20
Maříková Larisa učitelka +420 378 027 133 Schwarzova 20
Poláková Romana učitelka 7135 Schwarzova 20
Šilhanová Karolína učitelka 7135 Schwarzova 20
Štěpinová Radomíra učitelka +420 378 027 135 Schwarzova 20
Šteinerová Michaela učitelka +420 378 027 137 Schwarzova 20
Parisová Helena učitelka +420 378 027 137 Schwarzova 20
Elgrová Štěpánka učitelka +420 378 027 137 Schwarzova 20

4. Základní škola

Andělová Rita personalistka +420 378 028 350 Kralovická 12
Ing. Harantová Zdeňka ekonomka +420 378 028 351 Kralovická 12
Mgr. Jitka Mejcharová ředitelka školy +420 378 028 352 Kralovická 12
Benešová Taťána hospodářka školní jídelny +420 378 028 358 Kralovická 12

10. Základní škola

Mgr Vlachá Lubomíra ředitelka školy 378 027 252 náměstí Míru 6
Mgr. Hačka Jakub zástupce ředitelky 607 808993 náměstí Míru 6

11. Základní škola

Mgr Benešová Jarmila učitelka +420 378 028 600 Baarova 31
Piškulová Marie tajemnice školy +420 378 028 601 Baarova 31
Mgr Holá Vladimíra ředitelka školy +420 378 028 602 Baarova 31
Richterová Jana ekonomka školy +420 378 028 603 Baarova 31
Mgr Francová Slavomila zástupkyně řed. pro I. st. +420 378 028 604 Baarova 31
Jirota Jiří školnice +420 378 028 605 Baarova 31
Mgr Klimešová Jana Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň +420 378 028 607 Baarova 31
Mgr. Šišková Michaela Učitel +420 378 028 608 Baarova 31
Mgr. Süčová Aneta Učitel +420 378 028 608 Baarova 31
Mgr. Steinbachová Tereza Učitel +420 378 028 608 Baarova 31
Ing. Pavlík Libor správce budovy +420 378 028 609 Baarova 31
Mgr Kastlová Zdeňka výchovná poradkyně +420 378 028 610 Baarova 31
Mgr Šuldová Daniela učitelka +420 378 028 611 Baarova 31
fax školy +420 378 028 613 Baarova 31
Formánková - Rubášová vychovatelka +420 378 028 614 Baarova 31
Bc. Drugdová Ivana Učitel +420 378 028 618 Baarova 31
Mgr. Poupová Růžena +420 378 028 619 Baarova 31
Mgr Štefflová Petra školní psycholog +420 378 028 620 Baarova 31
Mgr Junková Šárka učitelka +420 378 028 623 Baarova 31
Kapitánová Daniela Vychovatelka +420 378 028 625 Baarova 31
Kolajová Anežka Vychovatelka +420 378 028 627 Baarova 31
Bc Benešová Barbora vychovatelka +420 378 028 628 Baarova 31

Masarykova ZŠ

Schmidová Veronika sekretářka +420 378 028 680 č. 81 Jiráskovo nám. 10
Mgr. Šimek Martin zástupce ředitelky školy +420 378 028 681 Jiráskovo nám. 10
Bc. Procházková Ilona ekonomka +420 378 028 682 Jiráskovo nám. 10
PaedrDr. Herrmann Antonín ředitel školy +420 378 028 683 Jiráskovo nám. 10
Miller Jiří školník +420 378 028 684 Jiráskovo nám. 10
velká sborovna učitelé II. stupeň +420 378 028 685 Jiráskovo nám. 10
malá sborovna učitelé I. stupeň +420 378 028 686 Jiráskovo nám. 10
Šplíchalová Martina školní družina +420 378 028 688 Jiráskovo nám. 10
Bublíková Alena vedoucí školní jídelny +420 378 028 690 Jiráskovo nám. 10
Mgr. Klouda Michal správce budovy +420 378 028 691 Jiráskovo nám. 10
aula PC učebna +420 378 028 692 Jiráskovo nám. 10
vrátnice +420 378 028 698 Jiráskovo nám. 10
školní speciální pedagog +420 378 028 699 Jiráskovo nám. 10

13. Základní škola

sekretariát školy - ústředna ústředna +420 378 028 700 Habrmannova 45
Mgr. Vrátníková Zdeňka ředitelka +420 378 028 701 Habrmannova 45
Mgr. Cinkaničová Miroslava zástupce ředitelky +420 378 028 702 Habrmannova 45
Mgr. Sochorová Marie výchovný poradce, ZŘŠ +420 378 028 702 Habrmannova 45
kabinet fyziky +420 378 028 704 Habrmannova 45
kabinet Čj, Př +420 378 028 705 Habrmannova 45
kabinet I. stupně +420 378 028 706 Habrmannova 45
kabinet VV +420 378 028 707 Habrmannova 45
Hábrová Hana ekonomka +420 378 028 710 Habrmannova 45
Radová Marie vedoucí ŠJ +420 378 028 717 Habrmannova 45
Táborská-ŠD +420 378 028 726
Táborská-kabinet 1. stupně +420 378 028 729

14. Základní škola

Kakešová Alena sekretariát +420 378 027 300 Zábělská 25
Mgr. Lišková Helena ředitelka školy +420 378 027 301 Zábělská 25
Mgr. Formanová Petra zástupkyně ředitelky pro 2.stupeň +420 378 027 302 Zábělská 25
Králíková Gabriela vedoucí školní jídelny +420 378 027 303 Zábělská 25
Štěchová Marie ekonomka školy +420 378 027 304 Zábělská 25
Hinnerová Květa mzdová účetní a PAM +420 378 027 305 Zábělská 25
Mgr. Klouda Michal správce budovy +420 378 027 305 Zábělská 25
Mgr. Kovaříková Jana vedoucí školní družiny +420 378 027 306 Zábělská 25
Ing., Mgr. Knoblochová Lenka zástupkyně ředitelky pro 1.stupeň +420 378 027 334 Zábělská 25

15. Základní škola

Hrubá Hana sekretariát OP Křimice +420 377 822 351 Terezie Brzkové 33
Kecková Hana spojovatelka +420 378 027 350 Terezie Brzkové 33
Mgr. Pavelková Soňa ředitelka školy +420 378 027 351 Terezie Brzkové 33
Mgr. Hrubá Lenka výchovná poradkyně pro 2. stupeň +420 378 027 352 Terezie Brzkové 33
PaedDr. Hessová Alena zástupce ŘŠ pro 1. stupeň +420 378 027 353 Terezie Brzkové 33
Drha František správa budov +420 378 027 355 Terezie Brzkové 33
Váňová Eva ekonom +420 378 027 356 Terezie Brzkové 33
Hessová Adéla účetní +420 378 027 356 Terezie Brzkové 33
Burešová Zlata vedoucí školní jídelny +420 378 027 359 Terezie Brzkové 33
Palková Hana personální oddělení, PaM +420 378 027 360 Terezie Brzkové 33
Mgr. Čechová Jana zástupce ŘS pro 2. stupeň +420 378 027 361 Terezie Brzkové 33
Koudelová Miluše sekretariát ŘŠ +420 378 027 362 Terezie Brzkové 33
Mgr. Hurtová Milada zástupce ŘS pro ŠD a OP Křimice +420 378 027 391 Terezie Brzkové 33

Bolevecká Základní škola

ústředna ústředna školy +420 378 028 901 náměstí Odboje 18
Ing. Zdeňka Harantová účetní +420 378 028 910 18 náměstí Odboje 18
Vajnerová Eva vedoucí školní jídelny +420 378 028 914 kancelář náměstí Odboje 18
Mgr. MgA. Horák Filip ředitel +420 378 028 915 č. 25 náměstí Odboje 18
Víšková Jarmila vedoucí školní družiny +420 378 028 919 č. 176 náměstí Odboje 18
Mgr. Růčková Eva zástupkyně ředitelky +420 378 028 921 č. 27 náměstí Odboje 18
Trojanová Marie sekretářka školy +420 378 028 922 kancelář náměstí Odboje 18
Mgr. Červený Jaroslav statutární zástupce ředitelky +420 378 028 931 č. 27 náměstí Odboje 18
Mgr. Hana Rauchová výchovná poradkyně +420 378 028 950 17 náměstí Odboje 18

20. Základní škola

ústředna +420 378 028 530 Brojova 13
Mgr. Kreidl Zdeněk ředitel školy +420 378 028 531 Brojova 13
Mgr. Říkovská Marie Zástupce ředitele pro výchovné poradenství +420 378 028 532 Brojova 13
Stehlíková Eva vedoucí ŠD +420 378 028 543 Brojova 13
Staníková Radka účetní +420 378 028 545 Brojova 13
Mgr. Kolbeková Dana Zástupce ředitele pro I. stupeň +420 378 028 545 Brojova 13
Králová Jana vedoucí ŠJ +420 378 028 546 Brojova 13
Mgr Kryč Jiří zástupce ředitele pro 2. stupeň +420 378 028 549 110 Brojova 13

21. Základní škola

Mgr. Spodniaková Markéta zástupkyně ředitele pro I. stupeň +420 378 028 444 105 Slovanská alej 13
Macaxi Florindo zástupce ředitele pro II. stupeň +420 378 028 444 105 Slovanská alej 13
Mgr. Machová Jitka zástupkyně ředitele - metodik +420 378 028 444 517 Slovanská alej 13
Bobáková Zdeňka ekonom +420 378 028 445 Slovanská alej 13
Longauerová Ivana sekretářka ředitele +420 378 028 442 Slovanská alej 13
Polívka Pavel vrátný +420 378 088 441 Slovanská alej 13
Weifurterová Olga vrátná +420 378 028 441 Slovanská alej 13
Štěpánková Kateřina vedoucí ŠD Slovanská alej 13 +420 378 028 448 119 Slovanská alej 13
Šedivcová Jana vedoucí ŠD Ruská 83 +420 378 028 411 Ruská 83
Uhrová Kateřina vedoucí ŠJ Ruská 83 +420 378 028 413 Ruská 83
Mgr. Prokop Martin ředitel školy +420 378 028 443 102 Slovanská alej 13

22. Základní škola

Sedláková Renáta ústředna, referentka školy - kancelář +420 378 028 731 Na Dlouhých 49
Mgr. Světlíková Božena ředitelka +420 378 028 732 Na Dlouhých 49
Mgr. Honsová Jaroslava zástupkyně pro 1. st. +420 378 028 733 Na Dlouhých 49
Mgr. Radová Zdeňka zástupkyně pro 2. st. +420 378 028 733 Na Dlouhých 49
Fialová Alena vedoucí vychovatelka školní družiny +420 378 028 741 Na Dlouhých 49
Hanzlíková Zdeňka vedoucí školní jídelny +420 378 028 751 Na Dlouhých 49

25. Základní škola

školní klub +420 378 027 456 Chválenická 17
Baštářová Vendula administrativní pracovnice +420 378 028 470 Chválenická 17
Mgr. Syřínková Eliška ředitelka ZŠ +420 378 028 471 Chválenická 17
PaedDr. Třešková Lenka zástupce ředitele pro 1. st. ZŠ +420 378 028 472 Chválenická 17
Mgr. Novák Zdeněk ZŘŠ, správce ICT +420 378 028 472 Chválenická 17
Mgr. Vodrážková Alena zástupce ředitele pro 2. st. ZŠ +420 378 028 472 Chválenická 17
vrátnice +420 378 028 473 Chválenická 17
Mgr. Vyhnal Zdeněk správce budovy +420 378 028 474 Chválenická 17
Rundová Alena účetní a ekonomka +420 378 028 475 Chválenická 17
Kabinet TV +420 378 028 476
sborovna - I.stupeň +420 378 028 477 Chválenická 17
sborovna - II. stupeň +420 378 028 478 Chválenická 17
školní družina hlavní oddělení +420 378 028 482 Chválenická 17
Paulová Zdeňka vedoucí škoní jídelny +420 378 028 484 Chválenická 17
školní jídelna - kuchyň +420 378 028 485 Chválenická 17
Mgr. Voska Albert výchovný poradce +420 378 028 489 Chválenická 17
Divišová Ivana knihovnice +420 378 028 494 Chválenická 17
sborovna - asistenti pedagoga +420 378 028 497 Chválenická 17

26. Základní škola

Litice +420 377 828 808 Skupova 22
Mgr. Švolbová Eva Ředitelka školy +420 378 028 630 Skupova 22
Halíková Danuše Sekretariát, ústředna +420 378 028 631 Skupova 22
Mgr. Fialová Helena Zástupce ředitele 1. st. +420 378 028 632 Skupova 22
Ekonomické oddělení +420 378 028 633 Skupova 22
Školník +420 378 028 634 Skupova 22
Fax školy +420 378 028 635 Skupova 22
Kabinet školní družiny +420 378 028 636 Skupova 22
Výchovný poradce +420 378 028 637 Skupova 22
Kabinet výtvarné výchovy +420 378 028 638 Skupova 22
Kabinet matematiky +420 378 028 639 Skupova 22
Kabinet tělesné výchovy +420 378 028 640 Skupova 22
Kabinet přírodopisu +420 378 028 641 Skupova 22
Kabinet Čj, Hv, D +420 378 028 642 Skupova 22
Kabinet anglického jazyka +420 378 028 643 Skupova 22
Mgr. Culek Milan Zástupce ředitele 2. st. +420 378 028 644 Skupova 22

28. Základní škola

Mgr.Bc. Jedličková Pavla ředitelka školy +420 378 028 840 Rodinná 39
Mgr. Hefler Stanislav zástupce ředitelky školy pro II. stupeň +420 378 028 849 Rodinná 39
Mgr. Hlavinková Stanislava zástupkyně ředitelky školy, zástupkyně pro I. st. +420 378 028 870 Rodinná 39
Vladařová Marcela ved.školní družiny +420 378 028 878 Rodinná 39
Bc. Meinzrová Kristina asistentka +420 378 028 880 Rodinná 39
28. základní škola ústředna +420 378 028 888 Rodinná 39
Macholánová Mária ved.školní jídelny +420 378 028 890 Rodinná 39

31. Základní škola

Galatíková Eva tajemnice +420 378 028 761 Elišky Krásnohorské 10
Mgr. Kurzová Miluše ředitelka +420 378 028 762 Elišky Krásnohorské 10
Mgr. Hrubý Vladimír zástupce ředitele pro 2. stupeň +420 378 028 763 Elišky Krásnohorské 10
Mgr. Peštová Markéta zástupce ředitele pro 1. stupeň +420 378 028 763 Elišky Krásnohorské 10
Ústředna +420 378 028 765 Elišky Krásnohorské 10
Tyrpekl Michal správce budovy +420 378 028 766 Elišky Krásnohorské 10
Ing. Benešová Michaela ekonom školy +420 378 028 766 Elišky Krásnohorské 10
Bajtková Dana vedoucí školní družiny +420 378 028 767 Elišky Krásnohorské 10
Mgr. Šteflová Jitka výchovný poradce školy +420 378 028 770 Elišky Krásnohorské 10
Králová Jana vedoucí školní jídelny +420 378 028 776 Elišky Krásnohorské 10
PhDr. Huclová Miroslava Ph.D. ICT koordinátor +420 378 028 781 Elišky Krásnohorské 10

33. Základní škola

Mgr. Růžička Radek ředitel +420 378 027 402 Terezie Brzkové 31
Mgr. Burešová Jana zástupkyně ředitele II. st +420 378 027 403 Terezie Brzkové 31
Mgr. Hošta Vlastimil plavecký bazén +420 378 027 409 Terezie Brzkové 31
ústředna +420 378 027 411 Terezie Brzkové 31
Mandíková Nikola školní jídelna +420 378 027 415 Terezie Brzkové 31
Knězková Alena vedoucí školní družiny a klubu +420 378 027 418 Terezie Brzkové 31
Mgr. Černá Miluše zástupkyně ředitele I. st. +420 378 027 419 Terezie Brzkové 31
Mgr. Šneberger Josef zástupce ředitele pro sport +420 378 027 419 Terezie Brzkové 31
FAX +420 378 027 421 Terezie Brzkové 31
Kubecová Alena sekretariát +420 378 027 431 Terezie Brzkové 31

34. Základní škola

Mgr. Lobotka David zástupce ředitele pro 2. stupeň +420 378 028 800 Gerská 32
Krocová Marcela sekretariát - spojovatelka +420 378 028 801 Gerská 32
Fax +420 378 028 802 Gerská 32
Mgr. Bc. Rymeš Jiří ředitel školy +420 378 028 803 Gerská 32
Mgr. Smoláková Ivana zástupce ředitele pro 1. stupeň +420 378 028 804 Gerská 32
Panušková Zdeňka účetní +420 378 028 805 Gerská 32
Mgr. Ašková Naďa výchovný poradce +420 378 028 812 Gerská 32
Smoláková Martina vedoucí ŠD a ŠK +420 378 028 821 Gerská 32
Votavová Jitka vedoucí ŠJ +420 378 028 832 Gerská 32

ZŠ Újezd

Mgr. Fenclová Helena ředitelka +420 378 027 040 Národní 1
Kavale Eva tajemnice, kancelář +420 378 027 041 Národní 1
Sborovna +420 378 027 042 Národní 1
Fax +420 378 027 043 Národní 1
Odpolední družina +420 378 027 046 Národní 1
Mgr. Pleskačová Ilona zástupkyně ředitelky +420 378 027 047 Národní 1

10. školní jídelna

Mgr. Bc. Süssová Olga ředitelka +420 602 478 338 náměstí Míru 4
Doláková Marie sekretariát +420 602 289 322 náměstí Míru 4

11. školní jídelna

Ing. Majerová Petra ředitelka +420 377 377 554 Baarova 31
Antonyová Jana účetní +420 377 423 621 Baarova 31

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu