Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

14. Základní škola


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Kakešová Alena sekretariát +420 378 027 300 Zábělská 25
Mgr. Lišková Helena ředitelka školy +420 378 027 301 Zábělská 25
Mgr. Formanová Petra zástupkyně ředitelky pro 2.stupeň +420 378 027 302 Zábělská 25
Králíková Gabriela vedoucí školní jídelny +420 378 027 303 Zábělská 25
Štěchová Marie ekonomka školy +420 378 027 304 Zábělská 25
Hinnerová Květa mzdová účetní a PAM +420 378 027 305 Zábělská 25
Mgr. Klouda Michal správce budovy +420 378 027 305 Zábělská 25
Mgr. Kovaříková Jana vedoucí školní družiny +420 378 027 306 Zábělská 25
Ing., Mgr. Knoblochová Lenka zástupkyně ředitelky pro 1.stupeň +420 378 027 334 Zábělská 25

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu