Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

14. Základní škola


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Kopelentová Alena sekretariát 378 027 300 Zábělská 25
Mgr. Lišková Helena ředitelka školy 378 027 301 Zábělská 25
Mgr. Formanová Petra zástupkyně ředitelky pro 2.stupeň 378 027 302 Zábělská 25
Tesařová Vlasta vedoucí školní jídelny 378 027 303 Zábělská 25
Štěchová Marie ekonomka školy 378 027 304 Zábělská 25
Hinnerová Květa mzdová účetní a PAM 378 027 305 Zábělská 25
Mgr. Klouda Michal správce budovy 378 027 305 Zábělská 25
Mgr. Kovaříková Jana vedoucí školní družiny 378 027 306 Zábělská 25
Mgr. Markvartová Eva zástupkyně ředitelky pro 1.stupeň 378 027 334 Zábělská 25

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu