Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

14. Základní škola


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Kopelentová Alena sekretariát 37 802 7300 Zábělská 25
Mgr. Lišková Helena ředitelka školy 37 802 7301 Zábělská 25
Mgr. Formanová Petra zástupkyně ředitelky pro 2.stupeň 37 802 7302 Zábělská 25
Tesařová Vlasta vedoucí školní jídelny 37 802 7303 Zábělská 25
Štěchová Marie ekonomka školy 37 802 7304 Zábělská 25
Krňoulová Blahoslava mzdová účetní 37 802 7305 Zábělská 25
Mgr. Klouda Michal správce budovy 37 802 7305 Zábělská 25
Kovaříková Vladimíra vedoucí školní družiny 37 802 7306 Zábělská 25
Mgr. Markvartová Eva zástupkyně ředitelky pro 1.stupeň 37 802 7334 Zábělská 25

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu