Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

15. Základní škola


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Hrubá Hana sekretariát OP Křimice 377 822 351 Terezie Brzkové 33
Kecková Hana spojovatelka 378 027 350 Terezie Brzkové 33
Mgr. Pavelková Soňa ředitelka školy 378 027 351 Terezie Brzkové 33
PaedDr. Herejková Jitka výchovná poradkyně pro 1. stupeň 378 027 352 Terezie Brzkové 33
Mgr. Hrubá Lenka výchovná poradkyně pro 2. stupeň 378 027 352 Terezie Brzkové 33
PaedDr. Hessová Alena zástupce ŘŠ pro 1. stupeň 378 027 353 Terezie Brzkové 33
Drha František správa budov 378 027 355 Terezie Brzkové 33
Váňová Eva ekonom 378 027 356 Terezie Brzkové 33
Hessová Adéla účetní 378 027 356 Terezie Brzkové 33
Burešová Zlata vedoucí školní jídelny 378 027 359 Terezie Brzkové 33
Palková Hana personální oddělení, PaM 378 027 360 Terezie Brzkové 33
Mgr. Čechová Jana zástupce ŘS pro 2. stupeň 378 027 361 Terezie Brzkové 33
Koudelová Miluše sekretariát ŘŠ 378 027 362 Terezie Brzkové 33
Fiala Jan správa informatiky, učitel 378 027 372 94 Terezie Brzkové 33
Mgr. Hurtová Milada zástupce ŘS pro ŠD a OP Křimice 378 027 391 Terezie Brzkové 33

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu