Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

15. Základní škola


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Hrubá Hana sekretariát OP Křimice +420 377 822 351 Terezie Brzkové 33
Kecková Hana spojovatelka +420 378 027 350 Terezie Brzkové 33
Mgr. Pavelková Soňa ředitelka školy +420 378 027 351 Terezie Brzkové 33
Mgr. Hrubá Lenka výchovná poradkyně pro 2. stupeň +420 378 027 352 Terezie Brzkové 33
PaedDr. Hessová Alena zástupce ŘŠ pro 1. stupeň +420 378 027 353 Terezie Brzkové 33
Drha František správa budov +420 378 027 355 Terezie Brzkové 33
Váňová Eva ekonom +420 378 027 356 Terezie Brzkové 33
Hessová Adéla účetní +420 378 027 356 Terezie Brzkové 33
Burešová Zlata vedoucí školní jídelny +420 378 027 359 Terezie Brzkové 33
Palková Hana personální oddělení, PaM +420 378 027 360 Terezie Brzkové 33
Mgr. Čechová Jana zástupce ŘS pro 2. stupeň +420 378 027 361 Terezie Brzkové 33
Koudelová Miluše sekretariát ŘŠ +420 378 027 362 Terezie Brzkové 33
Mgr. Hurtová Milada zástupce ŘS pro ŠD a OP Křimice +420 378 027 391 Terezie Brzkové 33

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu