Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

2. Základní škola


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ústředna - - +420 378 027 100 Schwarzova 20
Správce hřiště +420 378 027 102 Schwarzova 20
Tichá Jarmila tajemnice +420 378 027 111 Schwarzova 20
Ing. Vavřičková Marie ekonomka +420 378 027 111 Schwarzova 20
Tichý Milan správce budovy, školník +420 378 027 112 Schwarzova 20
Lohrová Monika vedoucí ŠJ +420 378 027 114 Schwarzova 20
Mgr. Schimkowská Eva zástupkyně pro I. stupeň +420 378 027 115 Schwarzova 20
Mgr. Kurková Monika zástupkyně pro II. stupeň +420 378 027 115 Schwarzova 20
Mgr. Kuklová Jaroslava ředitelka +420 378 027 116 Schwarzova 20
Vodňanská Ivana vedoucí ŠD +420 378 027 117 Schwarzova 20
Fax +420 378 027 124 Schwarzova 20

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu