Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

2. Základní škola


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ústředna - - 378 027 100 Schwarzova 20
Správce hřiště 378 027 102 Schwarzova 20
Tichá Jarmila tajemnice 378 027 111 Schwarzova 20
Ing. Vavřičková Marie ekonomka 378 027 111 Schwarzova 20
Tichý Milan správce budovy, školník 378 027 112 Schwarzova 20
Lohrová Monika vedoucí ŠJ 378 027 114 Schwarzova 20
Mgr. Schimkowská Eva zástupkyně pro I. stupeň 378 027 115 Schwarzova 20
Mgr. Kurková Monika zástupkyně pro II. stupeň 378 027 115 Schwarzova 20
Mgr. Kuklová Jaroslava ředitelka 378 027 116 Schwarzova 20
Vodňanská Ivana vedoucí ŠD 378 027 117 Schwarzova 20
Fax 378 027 124 Schwarzova 20

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu