Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

34. Základní škola


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Krocová Marcela sekretariát - spojovatelka 378 028 801 Gerská 32
Fax 378 028 802 Gerská 32
Mgr. Bc. Rymeš Jiří ředitel školy 378 028 803 Gerská 32
Mgr. Smoláková Ivana zástupce ředitele pro 1. stupeň 378 028 804 Gerská 32
Panušková Zdeňka účetní 378 028 805 Gerská 32
Mgr. Ašková Naďa výchovný poradce 378 028 812 Gerská 32
Smoláková Martina vedoucí ŠD a ŠK 378 028 821 Gerská 32
Votavová Jitka vedoucí ŠJ 378 028 832 Gerská 32

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu