Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

34. Základní škola


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Křivohlavý Václav ředitel 37 802 8800 Gerská 32
Forejtová Marcela sekretariát - spojovatelka 37 802 8801 Gerská 32
Fax 37 802 8802 Gerská 32
Mgr. Bc. Rymeš Jiří statutární zástupce 37 802 8803 Gerská 32
Mgr. Smoláková Ivana zástupce ředitele pro 1. stupeň 37 802 8804 Gerská 32
Panušková Zdeňka účetní 37 802 8805 Gerská 32
Mgr. Ašková Naďa výchovný poradce 37 802 8812 Gerská 32
Smoláková Martina vedoucí ŠD a ŠK 37 802 8821 Gerská 32
Votavová Jitka vedoucí ŠJ 37 802 8832 Gerská 32

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu