Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Bolevecká Základní škola


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
ústředna ústředna školy +420 378 028 901 náměstí Odboje 18
Ing. Zdeňka Harantová účetní +420 378 028 910 18 náměstí Odboje 18
Vajnerová Eva vedoucí školní jídelny +420 378 028 914 kancelář náměstí Odboje 18
Mgr. MgA. Horák Filip ředitel +420 378 028 915 č. 25 náměstí Odboje 18
Víšková Jarmila vedoucí školní družiny +420 378 028 919 č. 176 náměstí Odboje 18
Mgr. Růčková Eva zástupkyně ředitelky +420 378 028 921 č. 27 náměstí Odboje 18
Trojanová Marie sekretářka školy +420 378 028 922 kancelář náměstí Odboje 18
Mgr. Červený Jaroslav statutární zástupce ředitelky +420 378 028 931 č. 27 náměstí Odboje 18
Mgr. Hana Rauchová výchovná poradkyně +420 378 028 950 17 náměstí Odboje 18

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu