Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Bolevecká Základní škola


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
ústředna ústředna školy 378 028 901 náměstí Odboje 18
Ing. Zdeňka Harantová účetní 378 028 910 18 náměstí Odboje 18
Vajnerová Eva vedoucí školní jídelny 378 028 914 kancelář náměstí Odboje 18
Mgr. Brunclíková Helena ředitelka 378 028 915 č. 25 náměstí Odboje 18
Víšková Jarmila vedoucí školní družiny 378 028 919 č. 176 náměstí Odboje 18
Mgr. Růčková Eva zástupkyně ředitelky 378 028 921 č. 27 náměstí Odboje 18
Trojanová Marie sekretářka školy 378 028 922 kancelář náměstí Odboje 18
Mgr. Červený Jaroslav statutární zástupce ředitelky 378 028 931 č. 27 náměstí Odboje 18
Mgr. Hana Rauchová výchovná poradkyně 378 028 950 17 náměstí Odboje 18

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu