Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

1. Základní škola


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. et Bc. Dolenský Radek ředitel 37 802 8210 Západní 18
Uxová Milena vrátná-spojovatelka 37 802 8211 Západní 18
Mgr. Balousová Milena účetní 37 802 8212 Západní 18
Panušková Šárka pokladní 37 802 8212 Západní 18
Mgr. Jíchová Dana zástupkyně ředitele II. 37 802 8213 Západní 18
Mgr. Pánková Hana zástupkyně ředitele I. 37 802 8214 Západní 18
Kroc Martin technický pracovník a správce budov 37 802 8215 Západní 18
Červená Anna vedoucí vychovatelka 37 802 8217 Západní 18
Bc. Benešová Denisa vychovatelka 378 028219 Západní 18
DiS. Doubravová Eva asistentka 378 028221 Západní 18
Bc. Krausová Lucie učitelka 378 028221 Západní 18
Marková Jaroslava vychovatelka a asistentka pedagoga 37 802 8221 Západní 18
Mgr. Morgensternová Romana učitelka 37 802 8221 Západní 18
Mgr. Taušerová Olga učitelka 2. stupeň 37 802 8221 Západní 18
Mgr. Vanická Pavlína učitelka 2. stupeň 37 802 8222 Západní 18
Mgr. Schneiderová Karolína učitelka 2. stupeň 37 802 8222 Západní 18
Mgr. Sekyrová Zdeňka učitelka 37 802 8222 Západní 18
Mgr. Svobodová Monika metodička primární prevence pro 2. stupeň, učitel 37 802 8222 Západní 18
Mgr. Michalíková Marie učitelka 37 802 8222 Západní 18
Vyskočilová Sára mzdová účetní 37 802 8223 Západní 18
Bc. Mlejnecká Jarmila účetní 37 802 8223 Západní 18
Mgr. Doležalová Eva učitelka 378 028224 Západní 18
Mgr. Hofmanová Jana učitelka 37 802 8224 Západní 18
Mgr. Kupcová Eliška učitelka 37 802 8224 Západní 18
MUDr. Basáková Ivana zubařka 37 802 8226 Západní 18
Mgr. Tintschlová Petra výchovná poradkyně pro 2. stupeň, učitelka 37 802 8229 Západní 18
Mgr. Wolfová Irena učitelka 37 802 8229 Západní 18
Mgr. Buršíková Miroslava učitelka 37 802 8229 Západní 18
Bc. Přibáňová Denisa učitelka 37 802 8231 Západní 18
Buriánová Radmila učielka 37 802 8231 Západní 18
Vyhnálková Michaela učitelka 37 802 8231 Západní 18
Bc. Kulková Kateřina učitelka 2. stupeň 37 802 8232 Západní 18
Mgr. Kryč Jiří učitel 37 802 8232 Západní 18
Mgr. Paulová Kristýna učitelka 37 802 8232 Západní 18
Pohrancová Iva vychovatelka a asistentka pedagoga 37 802 8236 Západní 18
Kokošková Andrea vychovatelka a koordinátorka KOŠ 37 802 8237 Západní 18
Mgr. Svobodová Zuzana učitelka 37 802 8238 Západní 18
Holá Jana asistentka pedagoga 37 802 8238 Západní 18
Kaplanová Miloslava učitelka 37 802 8238 Západní 18
Mgr. Hájková Iveta učitelka 37 802 8238 Západní 18
Mgr. Macháčková Iveta učitelka 37 802 8238 Západní 18
Mgr. Procházková Tereza učitelka 1. stupeň 37 802 8238 Západní 18
Sigmundová Květa vedoucí školní jídelny 37 802 8240 Západní 18
Bušauer Pavel školník a správce bazénu 37 802 8241 Západní 18
Mgr. Piroch Vladimír učitel 37 802 8242 Západní 18
Mgr. Lochmanová Petra učitelka 37 802 8243 Západní 18
Mgr. Husáková Dana učitelka 37 802 8243 Západní 18
Mgr. Kraus Jan učitel 378 028243 Západní 18
Mgr. Šroubek Vlastimil učitel 378 028243 Západní 18
Mgr. Roubalová Andrea učitelka 378 028244 Západní 18
Mgr. Lešková Radka učitelka 378 028244 Západní 18
Mgr. Hajšmanová Gabriela učitelka 37 802 8244 Západní 18
Mgr. Rašková Zdeňka učitelka 37 802 8244 Západní 18
Mgr. Šourková Jana výchovná poradkyně pro 1. stupeň, učitelka 37 802 8245 Západní 18
Mgr. Rybáriková Klára učitelka 378 028245 Západní 18
Mgr. Mandelíčková Lucie učitelka 378 028245 Západní 18
Mgr. Hála Martin učitel 1. stupeň 37 802 8245 Západní 18
Mrázková Jana vychovatelka 37 802 8246 Západní 18
Mgr. Pešková Ivana učitelka 37 802 8247 Západní 18
Mgr. Ražná Jana učitelka 37 802 8247 Západní 18
Mgr. Roupcová Eva učitelka 37 802 8247 Západní 18
Mgr. Hauerová Sabina učitelka 378 028247 Západní 18
Nosková Zuzana asistentka pedagoga 37 802 8247 Západní 18
Mgr. Janečková Jiřina speciální pedagog 37 802 8248 Západní 18
Bc. Ouhrabková Renata vychovatelka 37 802 8249 Západní 18
Mgr. Jurčová Petra učitelka 378 028251 Západní 18
Mgr. Hubková Eva učitelka 2.st. 378 028251 Západní 18
Lebedová Ivana asistentka pedagoga 37 802 8251 Západní 18
Mgr. Stuchlová Kamila metodička primární prevence pro 1. stupeň, učitel 37 802 8251 Západní 18
Mgr. Eretová Kristýna učitelka 1. stupeň 37 802 8251 Západní 18
Jägerová Vladimíra vychovatelka 378 028252 Západní 18
Mgr. Kopecká Markéta učitelka 378 028253 Západní 18
Mgr. Hrabětová Bohumila učitelka 37 802 8253 Západní 18
Nováková Ivana administrativní pracovnice 37 802 8255 Západní 18
Štefančíková Soňa vychovatelka a asistentka pedagoga 378 028256 Západní 18
Slámová Věra vychovatelka a asistentka pedagoga 378 028264 Západní 18
Matoušková Věra vychovatelka 37 802 8266 Západní 18
Šebková Jaroslava vychovatelka 378 028267 Západní 18
Glaserová Mirka vychovatelka 378 028268 Západní 18
Manhartová Jaroslava vychovatelka 37 802 8269 Západní 18
Bc. Tomešová Kateřina vychovatelka 378 028272 Západní 18
Benešová Martina asistentka pedagoga 378 028273 Západní 18
Mgr. Šlapáková Martina učitelka 37 802 8273 Západní 18
Mgr. Kreislová Zdeňka učitelka 37 802 8273 Západní 18
Bc. Peroutková Milena vychovatelka 37 802 8274 Západní 18

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu