Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

22. Základní škola


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Sedláková Renáta ústředna, referentka školy - kancelář 37 802 8731 Na Dlouhých 49
Mgr. Světlíková Božena ředitelka 37 802 8732 Na Dlouhých 49
Mgr. Honsová Jaroslava zástupkyně pro 1. st. 37 802 8733 Na Dlouhých 49
Mgr. Radová Zdeňka zástupkyně pro 2. st. 37 802 8733 Na Dlouhých 49
Fialová Alena vedoucí vychovatelka školní družiny 37 802 8741 Na Dlouhých 49
Hanzlíková Zdeňka vedoucí školní jídelny 37 802 8751 Na Dlouhých 49

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu