Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

22. Základní škola


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Sedláková Renáta ústředna, referentka školy - kancelář +420 378 028 731 Na Dlouhých 49
Mgr. Světlíková Božena ředitelka +420 378 028 732 Na Dlouhých 49
Mgr. Honsová Jaroslava zástupkyně pro 1. st. +420 378 028 733 Na Dlouhých 49
Mgr. Radová Zdeňka zástupkyně pro 2. st. +420 378 028 733 Na Dlouhých 49
Fialová Alena vedoucí vychovatelka školní družiny +420 378 028 741 Na Dlouhých 49
Hanzlíková Zdeňka vedoucí školní jídelny +420 378 028 751 Na Dlouhých 49

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu