Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

22. Základní škola


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Sedláková Renáta ústředna, referentka školy - kancelář 378 028 731 Na Dlouhých 49
Mgr. Světlíková Božena ředitelka 378 028 732 Na Dlouhých 49
Mgr. Honsová Jaroslava zástupkyně pro 1. st. 378 028 733 Na Dlouhých 49
Mgr. Radová Zdeňka zástupkyně pro 2. st. 378 028 733 Na Dlouhých 49
Fialová Alena vedoucí vychovatelka školní družiny 378 028 741 Na Dlouhých 49
Hanzlíková Zdeňka vedoucí školní jídelny 378 028 751 Na Dlouhých 49

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu