Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

20. Základní škola


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
ústředna 378 028 530 Brojova 13
Mgr. Kocián Pavel ředitel školy 378 028 531 Brojova 13
Mgr. Kreidl Zdeněk Statutární zástupce 378 028 532 Brojova 13
Mgr. Říkovská Marie Zástupce ředitele pro výchovné poradenství 378 028 540 Brojova 13
Stehlíková Eva vedoucí ŠD 378 028 543 Brojova 13
Mgr. Kolbeková Dana Zástupce ředitele pro I. stupeň 378 028 545 Brojova 13
Staníková Radka účetní 378 028 545 Brojova 13
Králová Jana vedoucí ŠJ 378 028 546 Brojova 13

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu