Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Masarykova ZŠ


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Antošová Zdeňka sekretářka 37 802 8680 č. 81 Jiráskovo nám. 10
Mgr. Šimek Martin zástupce ředitelky školy 37 802 8681 Jiráskovo nám. 10
Bc. Procházková Ilona ekonomka 37 802 8682 Jiráskovo nám. 10
PaedrDr. Herrmann Antonín ředitel školy 37 802 8683 Jiráskovo nám. 10
Uřídil Jiří školník 37 802 8684 Jiráskovo nám. 10
velká sborovna učitelé II. stupeň 37 802 8685 Jiráskovo nám. 10
malá sborovna učitelé I. stupeň 37 802 8686 Jiráskovo nám. 10
Šplíchalová Martina školní družina 37 802 8688 Jiráskovo nám. 10
Bublíková Alena vedoucí školní jídelny 37 802 8690 Jiráskovo nám. 10
Mgr. Klouda Michal správce budovy 37 802 8691 Jiráskovo nám. 10
fax 37 802 8695 Jiráskovo nám. 10

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu