Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Masarykova ZŠ


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Schmidová Veronika sekretářka 378 028 680 č. 81 Jiráskovo nám. 10
Mgr. Šimek Martin zástupce ředitelky školy 378 028 681 Jiráskovo nám. 10
Bc. Procházková Ilona ekonomka 378 028 682 Jiráskovo nám. 10
PaedrDr. Herrmann Antonín ředitel školy 378 028 683 Jiráskovo nám. 10
Miller Jiří školník 378 028 684 Jiráskovo nám. 10
velká sborovna učitelé II. stupeň 378 028 685 Jiráskovo nám. 10
malá sborovna učitelé I. stupeň 378 028 686 Jiráskovo nám. 10
Šplíchalová Martina školní družina 378 028 688 Jiráskovo nám. 10
Bublíková Alena vedoucí školní jídelny 378 028 690 Jiráskovo nám. 10
Mgr. Klouda Michal správce budovy 378 028 691 Jiráskovo nám. 10
aula PC učebna 378 028 692 Jiráskovo nám. 10
vrátnice 378 028 698 Jiráskovo nám. 10
školní speciální pedagog 378 028 699 Jiráskovo nám. 10

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu