Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Masarykova ZŠ


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Schmidová Veronika sekretářka +420 378 028 680 č. 81 Jiráskovo nám. 10
Mgr. Šimek Martin zástupce ředitelky školy +420 378 028 681 Jiráskovo nám. 10
Bc. Procházková Ilona ekonomka +420 378 028 682 Jiráskovo nám. 10
PaedrDr. Herrmann Antonín ředitel školy +420 378 028 683 Jiráskovo nám. 10
Miller Jiří školník +420 378 028 684 Jiráskovo nám. 10
velká sborovna učitelé II. stupeň +420 378 028 685 Jiráskovo nám. 10
malá sborovna učitelé I. stupeň +420 378 028 686 Jiráskovo nám. 10
Šplíchalová Martina školní družina +420 378 028 688 Jiráskovo nám. 10
Bublíková Alena vedoucí školní jídelny +420 378 028 690 Jiráskovo nám. 10
Mgr. Klouda Michal správce budovy +420 378 028 691 Jiráskovo nám. 10
aula PC učebna +420 378 028 692 Jiráskovo nám. 10
vrátnice +420 378 028 698 Jiráskovo nám. 10
školní speciální pedagog +420 378 028 699 Jiráskovo nám. 10

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu