Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

11. Základní škola


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr Benešová Jarmila učitelka +420 378 028 600 Baarova 31
Piškulová Marie tajemnice školy +420 378 028 601 Baarova 31
Mgr Holá Vladimíra ředitelka školy +420 378 028 602 Baarova 31
Richterová Jana ekonomka školy +420 378 028 603 Baarova 31
Mgr Francová Slavomila zástupkyně řed. pro I. st. +420 378 028 604 Baarova 31
Jirota Jiří školnice +420 378 028 605 Baarova 31
Mgr Klimešová Jana Zástupkyně ředitelky pro II. stupeň +420 378 028 607 Baarova 31
Mgr. Šišková Michaela Učitel +420 378 028 608 Baarova 31
Mgr. Süčová Aneta Učitel +420 378 028 608 Baarova 31
Mgr. Steinbachová Tereza Učitel +420 378 028 608 Baarova 31
Ing. Pavlík Libor správce budovy +420 378 028 609 Baarova 31
Mgr Kastlová Zdeňka výchovná poradkyně +420 378 028 610 Baarova 31
Mgr Šuldová Daniela učitelka +420 378 028 611 Baarova 31
fax školy +420 378 028 613 Baarova 31
Formánková - Rubášová vychovatelka +420 378 028 614 Baarova 31
Bc. Drugdová Ivana Učitel +420 378 028 618 Baarova 31
Mgr. Poupová Růžena +420 378 028 619 Baarova 31
Mgr Štefflová Petra školní psycholog +420 378 028 620 Baarova 31
Mgr Junková Šárka učitelka +420 378 028 623 Baarova 31
Kapitánová Daniela Vychovatelka +420 378 028 625 Baarova 31
Kolajová Anežka Vychovatelka +420 378 028 627 Baarova 31
Bc Benešová Barbora vychovatelka +420 378 028 628 Baarova 31

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu