Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

26. Základní škola


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Litice 37 782 8808 Skupova 22
Mgr. Švolbová Eva Ředitelka školy 37 802 8630 Skupova 22
Halíková Danuše Sekretariát, ústředna 37 802 8631 Skupova 22
Mgr. Fialová Helena Zástupce ředitele 1. st. 37 802 8632 Skupova 22
Ekonomické oddělení 37 802 8633 Skupova 22
Školník 37 802 8634 Skupova 22
Fax školy 37 802 8635 Skupova 22
Kabinet školní družiny 37 802 8636 Skupova 22
Výchovný poradce 37 802 8637 Skupova 22
Kabinet výtvarné výchovy 37 802 8638 Skupova 22
Kabinet matematiky 37 802 8639 Skupova 22
Kabinet tělesné výchovy 37 802 8640 Skupova 22
Kabinet přírodopisu 37 802 8641 Skupova 22
Kabinet Čj, Hv, D 37 802 8642 Skupova 22
Kabinet anglického jazyka 37 802 8643 Skupova 22
Mgr. Culek Milan Zástupce ředitele 2. st. 37 802 8644 Skupova 22

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu