Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Ředitelství


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Knihovna města Plzně / Ředitelství

Mgr. Šlesingerová Helena MBA ředitelka +420 378 038 200 Bedřicha Smetany 13
Tomanová Naděžda sekretariát ředitele +420 378 038 210 Bedřicha Smetany 13
Mgr. Horáková Jana úsek pro styk s veřejností +420 378 038 206 Bedřicha Smetany 13
Mgr. Kotroušová Lenka úsek pro styk s veřejností +420 724 201 156 Bedřicha Smetany 13
Bc. Nováková Hana náměstkyně pro hlavní činnost +420 378 038 201 Bedřicha Smetany 13
Ing. Bc. Kratochvíl Stanislav náměstek pro ostatní činnost +420 378 038 202 Bedřicha Smetany 13

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu