Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Zastupitelé města Plzně


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Vedení města Plzně

Mgr. Zarzycký Roman primátor města Plzně +420 378 032 000 11 náměstí Republiky 1
Bosák Pavel 1. náměstek primátora pro oblast technickou +420 378 032 030 15 náměstí Republiky 1
Mgr. et Mgr. Kantorová Lucie náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu +420 378 032 140 14 náměstí Republiky 1
Bc. Tolar Aleš náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí +420 378 032 060 17 náměstí Republiky 1
Ing. Šrámek Jiří radní pro oblast sociální a aktivní život seniorů +420 378 032 040 45 náměstí Republiky 1
Mgr. Bartáková Eliška radní pro oblast kultury a památkové péče +420 378 032 050 35 náměstí Republiky 1
Mgr. Budková Světlana radní pro oblast bytovou, vč. dostupného a sociálního bydlení +420 378 032 100 19 náměstí Republiky 1
Mgr. Kůs Daniel radní pro oblast Smart cities a podporu podnikání +420 378 032 110 26 náměstí Republiky 1
Ing. Morávek Tomáš radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy +420 378 032 120 39 náměstí Republiky 1
Winkelhöfer Jiří radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality +420 378 032 130 37 náměstí Republiky 1
Ing. Gola Vlastimil radní pro oblast nakládání s majetkem a správu majetkových účastí města Plzně +420 378 032 180 34 náměstí Republiky 1

Zastupitelé města Plzně

Mgr. Baxa Martin zastupitel města Plzně náměstí Republiky 1
Dittrich Martin zastupitel města Plzně náměstí Republiky 1
Fišer Petr zastupitel města Plzně náměstí Republiky 1
JUDr. Chaloupka Milan MBA zastupitel města Plzně náměstí Republiky 1
MUDr. Jilichová Nová Veronika Ing. zastupitel města Plzně náměstí Republiky 1
Bc. Kalián Jan zastupitel města Plzně náměstí Republiky 1
Ing. Kotora Tomáš zastupitel města Plzně 56 náměstí Republiky 1
Ing. Kubalík Jaroslav zastupitel města Plzně 56 náměstí Republiky 1
Kůrka Jan zastupitel města Plzně
Ing. Lodr Jiří zastupitel města Plzně náměstí Republiky 1
PhDr. Nachtmann Švédová Kristýna zastupitel města Plzně
Novák Jiří zastupitel města Plzně alej Svobody 60
Ing. Pinkas Petr zastupitel města Plzně
Sládek Jiří zastupitel města Plzně náměstí Republiky 1
Mgr. Suchý Petr zastupitel města Plzně náměstí Republiky 1
Mgr. Šindelář Pavel zastupitel města Plzně náměstí Republiky 1
Mgr. Škarda Radoslav zastupitel města Plzně 56 náměstí Republiky 1
Mgr. Vozobule Michal zastupitel města Plzně náměstí Republiky 1
Ing. Náhlík Petr předseda Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP +420 378 032 150 20 náměstí Republiky 1
Bc. Šlouf David MBA předseda Kontrolního výboru ZMP +420 378 032 160 40 náměstí Republiky 1
Ing. Blažek Jindřich předseda Finančního výboru ZMP +420 378 032 190 103 Kopeckého sady 11

Městský obvod Plzeň 1

Ing. Řežábová Helena člen zastupitelstva MO Plzeň 1 alej Svobody 60
Uhlík Jiří MBA Místostarosta +420 378 036 003 319 alej Svobody 60
Ing. Rezek Jiří Ph.D. Místostarosta +420 378 036 004 322 alej Svobody 60
Mgr. KRŇOUL Štěpán Předseda Kontrolního výboru +420 378 036 013 306 alej Svobody 60

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany

Ing. ASCHENBRENNER Lumír starosta +420 378 036 200 301 Koterovská 83
Mgr. CINÁDR Václav místostarosta +420 378 036 300 319 Koterovská 83
SLOŽIL Martin předseda finančního výboru +420 378 036 291 222 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 3

Mgr. Procházka David starosta MO Plzeň 3 +420 378 036 400 64 sady Pětatřicátníků 7
Hubáčková Libuše člen Zastupitelstva MO Plzeň 3 náměstí Republiky 1
MUDr. Klečka Jiří Ph.D., MBA člen Zastupitelstva MO Plzeň 3 sady Pětatřicátníků 7
Krákora Vladimír člen rady MO Plzeň 3 náměstí Republiky 1

Městský obvod Plzeň 4

Soukup Tomáš starosta MO P4 +420 378 036 600 211 Mohylová 55
Mgr. Hegner Lukáš radní-neuv.člen ZMO Plzeň 4 Budova
Ing. Kakeš Jan místostarosta +420 378 036 608 206 Mohylová 55

Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Hausner Michal starosta MO Plzeň 6 +420 378 036 820

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu