Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Zastupitelé města Plzně


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Baxa Martin primátor města Plzně +420 378 032 000 12 náměstí Republiky 1
Mgr. Zarzycký Roman 1. náměstek primátora města Plzně +420 378 032 070 34 náměstí Republiky 1
Mgr. Vozobule Michal náměstek primátora města Plzně +420 378 032 060 14 náměstí Republiky 1
Mgr. Šindelář Pavel náměstek primátora města Plzně +420 378 032 030 15 náměstí Republiky 1
Mgr. Bartáková Eliška náměstkyně primátora města Plzně +420 378 032 050 35 náměstí Republiky 1
Ing. Gola Vlastimil radní města Plzně +420 378 032 180 20 náměstí Republiky 1
Mgr. Mgr. Kantorová Lucie radní města Plzně +420 378 032 140 19 náměstí Republiky 1
Zrzavecký Martin radní města Plzně +420 378 032 130 36 náměstí Republiky 1
Bc. Šlouf David MBA člen Rady města Plzně +420 378 032 160 17 náměstí Republiky 1

Zastupitelé města Plzně

Hlásek František zastupitel města Plzně
Bosák Pavel zastupitel města Plzně 56 náměstí Republiky 1
Mgr. Daňková Magdaléna zastupitel města Plzně
Ing. arch. Domanický Petr zastupitel města Plzně 56 náměstí Republiky 1
MUDr. Farhan Kamal zastupitel města Plzně 56 náměstí Republiky 1
Fišer Petr zastupitel města Plzně 56 náměstí Republiky 1
Bc. Herinková Eva zastupitel města Plzně 56 náměstí Republiky 1
MUDr. Jilichová Nová Veronika Ing. zastupitel města Plzně
Mgr. Kořanová Barbora zastupitel města Plzně 56 náměstí Republiky 1
Ing. Kotas Pavel zastupitel města Plzně
Bc. Krejčí Radek zastupitel města Plzně
Ing. Lodr Jiři zastupitel města Plzně 56 náměstí Republiky 1
PaedDr. Mauritzová Ilona Ph.D. zastupitel města Plzně 56 náměstí Republiky 1
Ing. Náhlík Petr zastupitel města Plzně 56 náměstí Republiky 1
Ing. Nový Miloš zastupitel města Plzně 56 náměstí Republiky 1
Ing. Rezek Jiří Ph.D. zastupitel města Plzně
Mgr. Řehula Jan zastupitel města Plzně
Mgr. Suchý Petr zastupitel města Plzně 56 náměstí Republiky 1
Ing. Šec Stanislav zastupitel města Plzně
Ing. Šneberger Jiří zastupitel města Plzně 56 náměstí Republiky 1
Ing. Šrámek Jiří zastupitel města Plzně alej Svobody 60
Štefanová Monika Magdalena zastupitel města Plzně 56 náměstí Republiky 1
Ing. Štekl Václav zastupitel města Plzně 56 náměstí Republiky 1
Mgr. Šustáček Petr zastupitel města Plzně
Ing. Uhlík Milan zastupitel města Plzně 56 náměstí Republiky 1
Vileta Petr zastupitel města Plzně Koterovská 83
Zeman Pavel vedoucí oddělení sekretariát
Matoušová Helena předsedkyně Výboru pro zadávání veřejných zakázek +420 378 032 150 38 náměstí Republiky 1
Ing. Blažek Jindřich předseda Finančního výboru ZMP +420 378 032 190 40a náměstí Republiky 1
Mgr. Janouškovec Pavel předseda Kontrolního výboru ZMP +420 378 032 800

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany

Ing. ASCHENBRENNER Lumír starosta +420 378 036 200 301 Koterovská 83
TRŮKOVÁ Eva místostarostka +420 378 036 350 303 Koterovská 83

Městský obvod Plzeň 3

Mgr. Procházka David starosta MO Plzeň 3 +420 378 036 400 64 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Kůs Daniel člen Zastupitelstva MO Plzeň 3 56 náměstí Republiky 1
Šrámek Pavel člen Zastupitelstva MO Plzeň 3 56 náměstí Republiky 1

Městský obvod Plzeň 4

Ing. Mádr Zdeněk místostarosta MO P4 +420 378 036 603 224 Mohylová 55
Mgr. Hegner Lukáš radní-neuv.člen ZMO Plzeň 4 Budova

Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Hausner Michal uvolněný místostarosta MO Plzeň 6 +420 378 036 820

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu