Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Zastupitelé města Plzně


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Baxa Martin primátor města Plzně 378 032 000 12 náměstí Republiky 1
Mgr. Zarzycký Roman 1. náměstek primátora města Plzně 378 032 070 34 náměstí Republiky 1
Mgr. Vozobule Michal náměstek primátora města Plzně 378 032 060 14 náměstí Republiky 1
Mgr. Šindelář Pavel náměstek primátora města Plzně 378 032 030 15 náměstí Republiky 1
Mgr. Bartáková Eliška náměstkyně primátora města Plzně 378 032 050 35 náměstí Republiky 1
Ing. Gola Vlastimil radní města Plzně 378 032 180 20 náměstí Republiky 1
Mgr. Mgr. Kantorová Lucie radní města Plzně 378 032 140 19 náměstí Republiky 1
Zrzavecký Martin radní města Plzně 378 032 130 36 náměstí Republiky 1
Bc. Šlouf David MBA člen Rady města Plzně 378 032 160 16 náměstí Republiky 1

Zastupitelé města Plzně

Hlásek František
Ing. BLAŽEK Jindřich předseda Finančního výboru ZMP Koterovská 83
MUDr. Boček Pavel
Bosák Pavel 56 náměstí Republiky 1
Ing. Mgr. Braun Milan 56 náměstí Republiky 1
Mgr. Daňková Magdaléna
Ing. arch. Domanický Petr 56 náměstí Republiky 1
MUDr. Farhan Kamal 56 náměstí Republiky 1
Fišer Petr 56 náměstí Republiky 1
Bc. Herinková Eva 56 náměstí Republiky 1
MUDr. Jilichová Nová Veronika Ing.
Ing. Kotas Pavel
Ing. Lodr Jiří 56 náměstí Republiky 1
PhDr. Mádlová Ivana Ph.D. 56 náměstí Republiky 1
PaedDr. Mauritzová Ilona Ph.D. 56 náměstí Republiky 1
Ing. Náhlík Petr 56 náměstí Republiky 1
Ing. Nový Miloš 56 náměstí Republiky 1
Mgr. Pastirčák Tomáš Mohylová 55
Ing. Rezek Jiří Ph.D.
Mgr. Řehula Jan
Mgr. Suchý Petr 56 náměstí Republiky 1
Ing. Šneberger Jiří
Šrámek Jiří alej Svobody 60
Štefanová Monika Magdalena 56 náměstí Republiky 1
Ing. Štekl Václav 56 náměstí Republiky 1
Bc. Šustáček Petr 56 náměstí Republiky 1
Ing. Uhlík Milan 56 náměstí Republiky 1
VILETA Petr Koterovská 83
Matoušová Helena předsedkyně Výboru pro zadávání veřejných zakázek 378 032 150 18 náměstí Republiky 1
Mgr. JANOUŠKOVEC Pavel předseda Kontrolního výboru ZMP 378 032 800

Městský obvod Plzeň 2 - Slovany

Ing. ASCHENBRENNER Lumír starosta 378 036 200 301 Koterovská 83
TRŮKOVÁ Eva místostarostka 378 036 350

Městský obvod Plzeň 3

Mgr. Procházka David starosta MO Plzeň 3 378 036 400 64 sady Pětatřicátníků 7
Mgr. Kůs Daniel 56 náměstí Republiky 1
Šrámek Pavel 56 náměstí Republiky 1

Městský obvod Plzeň 4

Ing. Mádr Zdeněk místostarosta MO P4 378 036 603 225 Mohylová 55
Mgr. Hegner Lukáš Budova

Městský obvod Plzeň 6 - Litice

Hausner Michal uvolněný místostarosta MO Plzeň 6 378 036 820

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu