Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Plzeň - TURISMUS, p.o.


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Mgr. Koubíková Zuzana ředitelka 378 037 960 404 Martinská 2
Mgr. Štěpánová Kristina zástupce ředitelky, marketing 378 037 963 406 Martinská 2
Mgr. Fialová Alena asistentka ředitelky 378 037 962 Martinská 2
Chomátová Martina marketing 378 037 965 410 Martinská 2
Lišková Marie účetní, ekonomka, personalistka 378 037 961 405 Martinská 2
Mgr. Mařanová Helena marketing 378 037 964 410 Martinská 2
Mgr. Burešová Silvie marketing 378 037 967 Martinská 2
Mgr. Ježková Jana marketing 378 037 968 407 Martinská 2
Soukupová Magdalena Loosovy interiéry 378 037 966 Martinská 2
Benešová Irena vedoucí infomačního centra 378 035 330 Martinská 2
Linda Dalibor pracovník informačního centra 378 035 330 Martinská 2
Panušková Jaroslava pracovník informačního centra 378 035 330 Martinská 2
Rollinger Ivan Muzeum generála Pattona 378 037 956 Pobřežní 10
Jíša Milan Muzeum generála Pattona 378 037 956 Pobřežní 10

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu