Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úsek rozvoje destinace


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Plzeň - TURISMUS, p.o. / Úsek rozvoje destinace

Ing. Gaierová Anna vedoucí Úseku rozvoje destinace +420 378 037 963 406 Martinská 2
Rollinger Ivan Patton Memorial Plzeň +420 378 037 956 Pobřežní 10
Ulmanová Jana specialista rozvoje destinace +420 378 037 965 410 Martinská 2
Mgr. Černá Magdalena Adolf Loos Plzeň +420 378 037 966 407 Martinská 2

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu