Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Plzeň - TURISMUS, p.o.


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Mgr. Koubíková Zuzana ředitelka +420 378 037 960 404 Martinská 2
Sklenářová Daniela asistentka ředitelky +420 378 037 962 405 Martinská 2

Plzeň - TURISMUS, p.o. / Ekonomický úsek

Lišková Marie DiS. účetní, ekonomka, personalistka +420 378 037 961 405 Martinská 2

Plzeň - TURISMUS, p.o. / Turistické informační centrum

Linda Dalibor vedoucí Turistického informačního centra +420 378 035 330 náměstí Republiky 41
Panušková Jaroslava zástupce vedoucího TIC +420 378 035 330 náměstí Republiky 41
Mgr. Antošová Markéta pracovník informačního centra +420 378 035 330 náměstí Republiky 41
Bastlová Michaela DiS. pracovník informačního centra +420 378 035 330 náměstí Republiky 41
Mrázová Hana DiS. pracovník informačního centra +420 378 035 330 náměstí Republiky 41
Mgr. Rubášová Kateřina pracovník informačního centra +420 378 035 330 náměstí Republiky 41

Plzeň - TURISMUS, p.o. / Úsek marketingu, PR

Mgr. Mařanová Helena vedoucí Úseku marketingu, PR +420 378 037 964 409 Martinská 2
Ing. Halamová Dominika specialista marketingu +420 378 037 963 407 Martinská 2
Brettschneiderová Anita specialista marketingu +420 378 037 965 407 Martinská 2
Mgr. Egermaierová Silvie specialista marketingu +420 378 037 968 Martinská 2

Plzeň - TURISMUS, p.o. / Úsek rozvoje destinace

Mgr. Fialová Alena vedoucí úseku rozvoje destinace +420 378 037 967 406 Martinská 2
Rollinger Ivan Patton Memorial Plzeň +420 378 037 956 Pobřežní 10
Mgr. Černá Magdalena Adolf Loos Plzeň +420 378 037 966 410 Martinská 2
Ulmanová Jana specialista rozvoje destinace +420 378 037 966 410 Martinská 2

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu