Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Útvar koordinace evropských projektů


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Beneš Erich ředitel 37 803 5950 303 Divadelní 3
Holcová Petra asistentka ředitele 37 803 5951 304 Divadelní 3
Ing. Koubík Václav vedoucí ekonomického úseku 37 803 5953 215 Divadelní 3
Ing. Holý Josef vedoucí úseku realizace projektů 37 803 5955 306 Divadelní 3
Ing. Jindrová Eva referent ITI, tematický koordinátor 37 803 5972 214 Divadelní 3
Mgr. Klír Martin vedoucí úseku přípravy a řízení projektů 37 803 5968 211 Divadelní 3
Bc. Novotná Marie právník 37 803 5961 305 Divadelní 3
Bradová Jitka asistentka úseku přípravy a řízení projektů 37 803 5965 211A Divadelní 3
Ing. Kubičková Markéta vedoucí úseku ITI 37 803 5966 213A Divadelní 3
Mgr. Koppová Jiřina tematický koordinátor prioritní osy 3 ITI 37 803 5967 308 Divadelní 3
Ing. Kunclová Vendula účetní 37 803 5954 112 Divadelní 3
Šmídlová Hana referentka 37 803 5957 216 Divadelní 3
Ing. Novotná Šárka projektový manažer 37 803 5964 214 Divadelní 3
Ing. Havel Josef projektový manažer 37 803 5969 306 Divadelní 3
Bc. Pachmannová Jana projektový manažer 37 803 5970 212 Divadelní 3
Ing. Skala Petr projektový manažer 37 803 5963 306 Divadelní 3

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu