Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Útvar koordinace evropských projektů


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Beneš Erich ředitel +420 378 035 950 303 Divadelní 3
Holcová Petra asistentka ředitele +420 378 035 951 304 Divadelní 3
Ing. Koubík Václav vedoucí ekonomického úseku +420 378 035 953 215 Divadelní 3
Ing. Jindrová Eva referent ITI, tematický koordinátor +420 378 035 972 214 Divadelní 3
Mgr. Klír Martin vedoucí úseku přípravy a řízení projektů +420 378 035 968 211 Divadelní 3
Mgr. Řechková Šárka vedoucí úseku ITI +420 378 035 955 214 Divadelní 3
Bradová Jitka asistentka úseku přípravy a řízení projektů +420 378 035 965 211A Divadelní 3
Mgr. Jandová Taťána tematický (územní) koordinátor úseku ITI +420 378 035 967 308 Divadelní 3
Ing. Kunclová Vendula účetní +420 378 035 954 112 Divadelní 3
Šmídlová Hana referentka +420 378 035 957 216 Divadelní 3
Ing. Novotná Šárka projektový manažer +420 378 035 964 214 Divadelní 3
Bc. Pachmannová Jana projektový manažer +420 378 035 970 212 Divadelní 3
Ing. Skala Petr projektový manažer +420 378 035 963 306 Divadelní 3

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu