Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Útvar koordinace evropských projektů


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Beneš Erich ředitel 378 035 950 303 Divadelní 3
Holcová Petra asistentka ředitele 378 035 951 304 Divadelní 3
Ing. Koubík Václav vedoucí ekonomického úseku 378 035 953 215 Divadelní 3
Ing. Jindrová Eva referent ITI, tematický koordinátor 378 035 972 214 Divadelní 3
Mgr. Klír Martin vedoucí úseku přípravy a řízení projektů 378 035 968 211 Divadelní 3
Mgr. Syrovátková Veronika referent ITI 378 035 955 214 Divadelní 3
Bradová Jitka asistentka úseku přípravy a řízení projektů 378 035 965 211A Divadelní 3
Ing. Kubičková Markéta vedoucí úseku ITI 378 035 966 213A Divadelní 3
Mgr. Koppová Jiřina tematický koordinátor prioritní osy 3 ITI 378 035 967 308 Divadelní 3
Ing. Kunclová Vendula účetní 378 035 954 112 Divadelní 3
Šmídlová Hana referentka 378 035 957 216 Divadelní 3
Ing. Novotná Šárka projektový manažer 378 035 964 214 Divadelní 3
Ing. Havel Josef projektový manažer 378 035 969 306 Divadelní 3
Bc. Pachmannová Jana projektový manažer 378 035 970 212 Divadelní 3
Ing. Skala Petr projektový manažer 378 035 963 306 Divadelní 3

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu