Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Vedení města Plzně


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Zarzycký Roman primátor města Plzně +420 378 032 000 11 náměstí Republiky 1
Bosák Pavel 1. náměstek primátora pro oblast technickou +420 378 032 030 15 náměstí Republiky 1
Mgr. et Mgr. Kantorová Lucie náměstkyně primátora pro oblast školství a cestovního ruchu +420 378 032 140 14 náměstí Republiky 1
Bc. Tolar Aleš náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí +420 378 032 060 17 náměstí Republiky 1
Ing. Šrámek Jiří radní pro oblast sociální a aktivní život seniorů +420 378 032 040 45 náměstí Republiky 1
Mgr. Bartáková Eliška radní pro oblast kultury a památkové péče +420 378 032 050 35 náměstí Republiky 1
Mgr. Budková Světlana radní pro oblast bytovou, vč. dostupného a sociálního bydlení +420 378 032 100 19 náměstí Republiky 1
Mgr. Kůs Daniel radní pro oblast Smart cities a podporu podnikání +420 378 032 110 26 náměstí Republiky 1
Ing. Morávek Tomáš radní pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy +420 378 032 120 39 náměstí Republiky 1
Winkelhöfer Jiří radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality +420 378 032 130 37 náměstí Republiky 1
Ing. Gola Vlastimil radní pro oblast nakládání s majetkem a správu majetkových účastí města Plzně +420 378 032 180 34 náměstí Republiky 1

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu