Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Magistrát města Plzně


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Váchal Václav tajemník magistrátu +420 378 032 200 27b náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář tajemníka MMP

Mgr. Vágner Petr vedoucí KTAJ +420 378 032 210 41 náměstí Republiky 1
Kvíderová Milena asistentka tajemníka MMP +420 378 032 201 27a náměstí Republiky 1
Machová Jitka sekretariát tajemníka +420 378 032 203 27a náměstí Republiky 1
Ing. Baumruk Jiří bezpečnostní ředitel +420 378 032 207 1.3 Kopeckého sady 11
Mgr. Dvořáková Alexandra referent GDPR +420 378 032 208 1.3 Kopeckého sady 11
Bc. Palenská Michaela organizace SW aplikací +420 378 032 209 45a náměstí Republiky 1
Ing. Wirland Dušan manažer kvality +420 378 032 221 45a náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář tajemníka MMP - personální oddělení

Mgr.Bc. Koželuhová Barbora vedoucí personálního oddělení +420 378 032 700 108 Kopeckého sady 11
Mgr. Mgr. Špačková Petra psycholog +420 378 032 240 105 Kopeckého sady 11
Bc. Vocásková Andrea personalistka - výběrové řízení +420 378 032 711 109 Kopeckého sady 11
Vlková Štěpánka personalistka - vzdělávání +420 378 032 712 109 Kopeckého sady 11
Ing. Kolářová Hana personální agenda, rozpočet +420 378 032 714 114a Kopeckého sady 11
Horová Bohumila platová agenda +420 378 032 715 104a Kopeckého sady 11
Krušinová Danuše personalistka - pracovní poměry +420 378 032 716 113 Kopeckého sady 11
Hejková Šárka platová agenda +420 378 032 717 104a Kopeckého sady 11
Hranáčová Martina platová agenda +420 378 032 721 104a Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně

Mgr. Bakulová Běla vedoucí kanceláře primátora +420 378 032 010 25 náměstí Republiky 1
Ing. Kvarda Petr ekonom +420 378 032 013 25 náměstí Republiky 1
Ing. Osvald Petr záležitosti EU +420 378 032 075 24 náměstí Republiky 1
Hájková Sylva odborný referent +420 378 032 006 22 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - tiskové oddělení

Mgr. Barborková Eva vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí +420 378 032 011 33 náměstí Republiky 1
Mgr. Jarošová Adriana referent pro komunikaci +420 378 032 017 33 náměstí Republiky 1
Mgr. Kriegerová Eva referent pro komunikaci +420 378 032 018 33 náměstí Republiky 1
Mgr. Josefová Hana příprava tisk. zpráv, Radniční listy +420 378 032 019 33 náměstí Republiky 1
Pecuch Martin Web města Plzně | Fotodokumentace +420 378 032 520 324 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení protokolu

Mgr. Švábková Jana vedoucí oddělení protokolu +420 378 032 020 24 náměstí Republiky 1
Hermanová Dagmar oddělení protokolu +420 378 032 021 24 náměstí Republiky 1
Mgr. Bartoňová Olga oddělení protokolu +420 378 032 022 24 náměstí Republiky 1
Ing. Kvardová Blanka oddělení protokolu +420 378 032 023 24 náměstí Republiky 1
Mgr. Michálková Kateřina oddělení protokolu +420 378 032 024 24 náměstí Republiky 1
Mgr. Hýblová Kristýna oddělení protokolu +420 378 032 025

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát

Mgr. Rychtaříková Lucie sekretariát primátora +420 378 032 003 11 náměstí Republiky 1
Šašek Michal asistent primátora +420 378 032 004 34 náměstí Republiky 1
DiS. Rozsypalová Jindřiška sekretariát primátora +420 378 032 005 11 náměstí Republiky 1
Ing. Žižková Andrea asistentka primátora města Plzně +420 378 032 001 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. E. Bartákové

Bc. Lokajíček Vlastimil asistent náměstkyně primátora +420 378 032 051 35 náměstí Republiky 1
Bernášková Ivana sekretariát náměstkyně primátora +420 378 032 053 35 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. M. Vozobule

Jiránková Adéla DiS. asistentka náměstka primátora +420 378 032 061 14 náměstí Republiky 1
Vacíková Ivana sekretářka náměstka primátora +420 378 032 063 14 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. R. Zarzyckého

Smetana David asistent 1. náměstka primátora +420 378 032 071 34 náměstí Republiky 1
Schnebergerová Milada sekretářka 1. náměstka primátora +420 378 032 073 34 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. P. Šindeláře

Ing. Karasová Věra asistentka náměstka primátora +420 378 032 031 15 náměstí Republiky 1
Dolenská Denisa sekretářka náměstka primátora +420 378 032 033 15 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát uvolněných členů RMP

Hartlová Jana asistentka radního Martina Zrzaveckého +420 378 032 131 37 náměstí Republiky 1
Ing. Kovářová Martina asistentka radní Mgr. et Mgr. Lucie Kantorové +420 378 032 141 20 náměstí Republiky 1
Ing. Pytel Milan asistent předsedkyně VZVZ - Heleny Matoušové +420 378 032 151 39 náměstí Republiky 1
Ing. Hajžmanová Markéta asistentka radního Bc. Davida Šloufa MBA +420 378 032 161 17 náměstí Republiky 1
Bc. Slámová Václava asistentka radního Ing. Vlastimila Goly +420 378 032 181 20 náměstí Republiky 1
Bc. Balvínová Kateřina asistentka předsedy FV - Ing. Jindřicha Blažka +420 378 032 191 40 náměstí Republiky 1
Mgr. Lášková Zuzana asistentka předsedy KV - Mgr. Pavla Janouškovce +420 378 032 801 26 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Odbor kontroly a interního auditu

Ing. Kochmanová Štěpánka vedoucí odboru +420 378 033 850 159 Kopeckého sady 11
Brantlová Milena kontrolorka, sekretariát +420 378 033 853 158 Kopeckého sady 11
Turická Hana kontrolní činnost +420 378 033 875 231 Kopeckého sady 11
Ing. Straková Zita kontrolorka, právník +420 378 033 851 151 Kopeckého sady 11
Mgr. Schuster Petr právník, kontrolní činnost MO +420 378 033 856 151 Kopeckého sady 11
Ing. Pokorná Milena kontrolorka +420 378 033 855 149 Kopeckého sady 11
Ing. Chodora Vratislav kontrolor +420 378 033 857 150 Kopeckého sady 11
Egermaierová Hana kontrolní činnost +420 378 033 871 232 Kopeckého sady 11
Grollmussová Miroslava kontrolní činnost +420 378 033 872 232 Kopeckého sady 11
Hončarová Miluše kontrolní činnost +420 378 033 873 231 Kopeckého sady 11
Duchková Anna kontrolní činnost +420 378 033 874 150 Kopeckého sady 11
Fax - odbor kontroly a interního auditu +420 378 033 852 Kopeckého sady 11
Útvar interního auditu +420 378 033 860 Kopeckého sady 11
Mgr. Němečková Hana kontrolorka +420 378 033 854 149 Kopeckého sady 11
Ing. Mgr. Nachtmannová Eva interní auditorka +420 378 033 861 160 Kopeckého sady 11
Ing. Soukup Miloslav MBA interní auditor +420 378 033 863 160 Kopeckého sady 11
Ing. Taušová Radka interní auditorka +420 378 033 862 160 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor prezentace a marketingu

Bc. Kubalová Zdeňka referent +420 378 032 504 315 náměstí Republiky 16
Mgr. Komišová Jana MBA vedoucí odboru +420 378 032 500 311 náměstí Republiky 16
Kotousová Marie sekretariát, ekonomka +420 378 032 501 312 náměstí Republiky 16
Bc. Kuželíková Adéla referent +420 378 032 503 312 náměstí Republiky 16
Bc. Krylová Denisa referent +420 378 032 505 312 náměstí Republiky 16
Mgr. Engler Jan referent +420 378 032 506 316 náměstí Republiky 16
Mgr. Ježek Igor referent pro dotační řízení, správa vizuálního stylu města +420 378 032 507 312 náměstí Republiky 16
Bc. Sýkorová Sofia referent +420 378 032 509 312 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP

JUDr. Triner Petr MBA ředitel ÚSA +420 378 032 400 48 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Kancelář ředitele Úřadu správ.agend

Hodková Michaela sekretariát +420 378 032 401 49 náměstí Republiky 1
Mgr. Bečvářová Pavla právník +420 378 032 406
Ing. Jandová Kateřina projektový manažer +420 378 032 409 50 náměstí Republiky 1
Mgr. Volková Jana projektový manažer +420 378 032 409 50 náměstí Republiky 1
Ing.Bc. Vojíková Dana MBA, MSc. ekonom Úřadu správních agend +420 378 032 403 32 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy

Ing. Karhan Tomáš vedoucí Odboru vnitřní správy +420 378 032 850 54 náměstí Republiky 1
vrátnice radnice +420 378 032 999 náměstí Republiky 1
údržba budovy radnice +420 378 032 998 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení nákupu a vnitřní správy

Mgr. Němcová Zdeňka MBA, MSc. vedoucí oddělení nákupu a vnitřní správy +420 378 032 430 43 náměstí Republiky 1
Brdová Lenka pronájem nebytových prostor, kancelářské potřeby +420 378 032 431 42 náměstí Republiky 1
Balážová Dagmar pokladna +420 378 032 432
Doležalová Eva oddělení nákupu a vnitřní správy +420 378 032 433 44 náměstí Republiky 1
Vargová Božena mobilní telefony, správa majetku +420 378 032 434 44 náměstí Republiky 1
Havlová Lenka objednávky,tisk,telefony - ekonomická část +420 378 032 435 43 náměstí Republiky 1
Mašková Yvona správa majetku MMP, vybavení kanceláří +420 378 032 436 43 náměstí Republiky 1
Ing. Laštůvková Šárka oddělení nákupu a vnitřní správy +420 378 032 437 43 náměstí Republiky 1
Vágnerová Markéta oddělení nákupu a vnitřní správy +420 378 032 438 43 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení technické

Císař Roman ved. technického odd. +420 378 032 410 53 náměstí Republiky 1
Váchal Václav správa budov NR 16, Tylova 36, Koterovská 162, Palackého nám. 6 +420 378 032 411 52 náměstí Republiky 1
DiS. Šmiřák Miroslav správa budov nám. Republiky 1, 40, 41, 16, Veleslavínova 19 +420 378 032 412 53 náměstí Republiky 1
Špindler Pavel správa budov +420 378 032 413 53 náměstí Republiky 1
Bc. Váchalová Hana autoprovoz, energetik +420 378 032 415 51 náměstí Republiky 1
Bém Daniel správce budovy +420 378 032 416 52 náměstí Republiky 1
Muchka Vojtěch správce budovy +420 378 032 417 52 náměstí Republiky 1
Kunzmann Vladimír mistr úklidu +420 378 032 418 51 náměstí Republiky 1
Václavík Jiří BOZP, PO +420 378 032 419 52 náměstí Republiky 1
Dvořák Ladislav údržbář budov MMP +420 378 032 978 10 náměstí Republiky 1
Berček Václav řidič +420 378 032 989 náměstí Republiky 1
Pancer Marek řidič +420 378 032 995 náměstí Republiky 1
Rozmnožovna Radnice zaměstnanec v rozmnožovně +420 378 032 997 5 náměstí Republiky 1
Šebková Aneta rozmnožovna +420 378 032 997 5 náměstí Republiky 1
Bošek Hanuš údržbář nám. Republiky 1 +420 378 032 998 náměstí Republiky 1
Lanzendorfová Lenka vrátný +420 378 032 999
Křenek Pavel údržbář KS 11 +420 378 033 997 05 Kopeckého sady 11
Kohout Jiří údržbář K.S. 11 +420 378 033 998 O5 Kopeckého sady 11
Vokurka Petr údržbář budov MMP +420 378 033 998 05 Kopeckého sady 11
Štembera Zdeněk vrátný budovy Kopeckého sady 11 +420 378 033 999 1 Kopeckého sady 11
Šupíková Magdalena vrátná budovy Kopeckého sady 11 +420 378 033 999 Kopeckého sady 11
Cetl Václav údržba budovy Koterovská 162 +420 378 034 496 Koterovská 162
Loucký Vladimír údržba budovy Koterovská 162 +420 378 034 499 Koterovská 162
Fidler Zdeněk údržbář budov MMP +420 378 034 997 13/S Škroupova 5
Růžek František údržbář budov MMP +420 378 034 998 13S Škroupova 5
Beránek František vrátný budovy Škroupova 5 +420 378 034 999 Škroupova 5
Matas Zdeněk vrátný +420 378 034 999 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení organizační

Davydjuková Monika agenda RMP, ZMP, zahraniční pracovní cesty +420 378 032 851 54 náměstí Republiky 1
Kašparová Jana oddělení organizační - agenda ZMP a RMP +420 378 032 860 54 náměstí Republiky 1
Šmídová Jana oddělení organizační - agenda ZMP a RMP +420 378 032 861 23 náměstí Republiky 1
Drudíková Eva sekretariát Odboru vnitřní správy +420 378 032 862 54 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně

Mgr. Skála Adam vedoucí odboru +420 378 032 600 31 Veleslavínova 19
Slámová Jana administrativní pracovník +420 378 032 601 30 Veleslavínova 19
Houška Martin správce budovy +420 378 032 606 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení předarchivní péče a dokumentace

Bc. Skalová Alena DiS. vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace +420 378 032 611 3 Veleslavínova 19
PhDr. Janečková Jitka odborná archivářka +420 378 032 605 2 Veleslavínova 19
Mgr. Maglić Ondřej odborný archivář +420 378 032 609 2 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení zpracování a využívání archiválií

PhDr. Pflegerová Štěpánka vedoucí oddělení zpracování a využívání archiválií +420 378 032 607 28 Veleslavínova 19
Mgr. Metlička Daniel odborný archivář +420 378 032 603 35 Veleslavínova 19
Mgr. Fantová Kateřina odborná archivářka, knihovna +420 378 032 604 23 Veleslavínova 19
PhDr. Malivánková Wasková Marie odborná archivářka +420 378 032 608 29 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů

Mgr. Marek Jiří MBA vedoucí odboru +420 378 034 400 413 Koterovská 162
Bc. Hazuková Vargová Lenka pokladna +420 378 034 405 8 Koterovská 162
Vondrová Monika sekretariát +420 378 034 401 414 Koterovská 162
Krásná Pavlína pokladna +420 378 034 404 8 Koterovská 162
Fialová Milada spisovna +420 378 034 409 225 Koterovská 162
Bártová Marie spisovna +420 378 034 455 225 Koterovská 162
informační kancelář I +420 378 034 406 Koterovská 162
informační kancelář II +420 378 034 407 Koterovská 162
informační kancelář III +420 378 034 408 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů - oddělení registru řidičů

Ing. Novák Artur vedoucí oddělení registru řidičů +420 378 034 410 416 Koterovská 162
Kucíková Beáta bodový systém +420 378 034 403 423 Koterovská 162
Spurný Jiří zkušební komisař +420 378 034 414 419 Koterovská 162
Mgr. Burt Pavel zkušební komisař +420 378 034 415 419 Koterovská 162
Pollák Jaroslav zkušební komisař +420 378 034 416 419 Koterovská 162
Brejcha Miroslav zkušební komisař +420 378 034 417 419 Koterovská 162
Bc. Karasová Vendula bodový systém +420 378 034 420 423 Koterovská 162
Bc. Kloboučníková Jana bodový systém +420 378 034 422 423 Koterovská 162
Bc. Šilhánková Lenka bodový systém +420 378 034 425 424 Koterovská 162
Turnerová Lenka registr řidičů +420 378 034 430 9 Koterovská 162
DiS. Krupičková Ivona bodový systém +420 378 034 431 9 Koterovská 162
Javorská Irena registr řidičů +420 378 034 432 9 Koterovská 162
Kulová Michaela registr řidičů +420 378 034 433 9 Koterovská 162
Šimanová Veronika registr řidičů +420 378 034 434 9 Koterovská 162
Zemanová Kateřina registr řidičů +420 378 034 435 9 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů - oddělení registru vozidel

Mgr. Šimanová Alena vedoucí oddělení registru vozidel +420 378 034 440 415 Koterovská 162
Valentová Soňa registr vozidel +420 378 034 421 226 Koterovská 162
DiS. Kuncl David technik +420 378 034 441 19 Koterovská 162
Mgr. Krejčík Polláková Michaela registr vozidel +420 378 034 442 19 Koterovská 162
Vrba Zdeněk technik +420 378 034 443 19 Koterovská 162
Mgr. Bílá Kubíčková Miroslava technik +420 378 034 444 227 Koterovská 162
Ešnerová Soňa registr vozidel +420 378 034 445 427 Koterovská 162
Peroutka Jaroslav registr vozidel +420 378 034 446 19 Koterovská 162
Řežábková Anika DiS. registr vozidel +420 378 034 447 19 Koterovská 162
Bc. Krliš Pavel technik +420 378 034 448 19 Koterovská 162
Zajíčkovský Josef registr vozidel +420 378 034 449 19 Koterovská 162
Kabátová Barbora registr vozidel +420 378 034 450 19 Koterovská 162
Ledlová Lucie registr vozidel +420 378 034 451 19 Koterovská 162
Ellederová Lucie registr vozidel +420 378 034 452 19 Koterovská 162
Nováková Renáta registr vozidel +420 378 034 453 425 Koterovská 162
Bc. Mašková Michaela registr vozidel +420 378 034 454 426 Koterovská 162
Hajšmanová Dita registr vozidel +420 378 034 456 228 Koterovská 162
Kramerová Monika registr vozidel +420 378 034 457 19 Koterovská 162
Veiglová Barbora registr vozidel +420 378 034 458 19 Koterovská 162
Bc. Pagáčová Marcela registr vozidel +420 378 034 459 19 Koterovská 162
Bc. Mlnaříková Helena registr vozidel +420 378 034 460 18 Koterovská 162
Pešková Jaroslava registr vozidel +420 378 034 461 19 Koterovská 162
Dobešová Simona registr vozidel +420 378 034 462 227 Koterovská 162
Bc. Mayer Miroslav Gabriel technik +420 378 034 463 19 Koterovská 162
Stulíková Lenka registr vozidel +420 378 034 464 19 Koterovská 162
Ing. Binková Romana registr vozidel +420 378 034 465 425 Koterovská 162
Špačková Lucie registr vozidel +420 378 034 466 19 Koterovská 162
Svobodová Marcela registr vozidel +420 378 034 467 19 Koterovská 162
Svobodová Michaela registr vozidel +420 378 034 468 19 Koterovská 162
Pachtová Alena registr vozidel +420 378 034 469 19 Koterovská 162
Lenková Anna registr vozidel +420 378 034 470 228 Koterovská 162
Tichá Markéta registr vozidel +420 378 034 471 19 Koterovská 162
Plocarová Gabriela registr vozidel +420 378 034 472 19 Koterovská 162
Kubínová Sabina registr vozidel +420 378 034 473 19 Koterovská 162
Kotrbová Štěpánka registr vozidel +420 378 034 474 226 Koterovská 162
Mgr. Slancová Tereza registr vozidel +420 378 034 475 426 Koterovská 162
Bc. Kopkášová Aneta registr vozidel +420 378 034 476 19 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností

Mgr. Mgr. Matoušek Roman MBA, MSc. vedoucí odboru +420 378 032 424 214 náměstí Republiky 16
Dvořáková Marie sekretariát OSČ +420 378 032 425 213 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - Zprostředkující subjekt ITI

Mgr. Ing. Eretová Veronika vedoucí oddělení ZS ITI +420 378 032 470 221 náměstí Republiky 16
Mgr. Petrišče Ondřej referent ZS ITI +420 378 032 468 221 náměstí Republiky 16
Mgr. Vlčková Lucie referent ZS ITI +420 378 032 469 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení dopravních přestupků

Mgr. Vrba Michal vedoucí oddělení dopravních přestupků +420 378 032 490 336 Koterovská 162
Winklerová Petra oddělení dopravních přestupků - administrativní pracovnice +420 378 032 471 336 Koterovská 162
Bc. Kubešová Klára oddělení dopravních přestupků +420 378 032 372 527 Koterovská 162
Mgr. Míšek Josef oddělení dopravních přestupků +420 378 032 381 516 Koterovská 162
Mgr. Silovská Tereza oddělení dopravních přestupků +420 378 032 382 329 Koterovská 162
Navrátilová Petra oddělení dopravních přestupků +420 378 032 384 516 Koterovská 162
Bc. Pilíková Helena oddělení dopravních přestupků +420 378 032 385 325 Koterovská 162
MgA. Balážová Hana agenda měření rychlosti +420 378 032 386 Koterovská 162
Bc. Chodová Lenka oddělení dopravních přestupků +420 378 032 387 526 Koterovská 162
Mgr. Reslová Martina oddělení dopravních přestupků +420 378 032 388 515 Koterovská 162
Mgr. Braun Veronika agenda měření rychlosti +420 378 032 389 Koterovská 162
Ing. Šloufová Kateřina oddělení dopravních přestupků +420 378 032 390 528 Koterovská 162
Nováková Klára agenda měření rychlosti +420 378 032 391 Koterovská 162
Mgr. Regula Jan referent - dopravní přestupky +420 378 032 392 321 Koterovská 162
Fairaislová Iveta agenda měření rychlosti +420 378 032 393 Koterovská 162
Mgr.Bc. Černá Stanislava oddělení dopravních přestupků +420 378 032 426 329 Koterovská 162
Mgr. Janík Andrej oddělení dopravních přestupků +420 378 032 427 528 Koterovská 162
Mgr. Miková Lenka oddělení dopravních přestupků +420 378 032 428 319 Koterovská 162
Bc. Steuerová Alena oddělení dopravních přestupků +420 378 032 473 320 Koterovská 162
Bc. Hazuková Liběna oddělení dopravních přestupků +420 378 032 474 337 Koterovská 162
Křenková Marie oddělení dopravních přestupků +420 378 032 475 340 Koterovská 162
Švábek Vojtěch oddělení dopravních přestupků +420 378 032 476 319 Koterovská 162
Fencl Luděk oddělení dopravních přestupků +420 378 032 477 339 Koterovská 162
Tichý Pavel oddělení dopravních přestupků +420 378 032 478 321 Koterovská 162
Augustýnová Jarmila oddělení dopravních přestupků +420 378 032 479 332 Koterovská 162
Bc. Pechmannová Jitka oddělení dopravních přestupků +420 378 032 480 340 Koterovská 162
Bc. Karel Josef oddělení dopravních přestupků +420 378 032 481 339 Koterovská 162
Marešová Jana oddělení dopravních přestupků +420 378 032 482 322 Koterovská 162
Mgr. Svobodová Eliška referent - dopravní přestupky +420 378 032 483 Koterovská 162
Mgr. Martínková Dominika oddělení dopravních přestupků +420 378 032 485 328 Koterovská 162
Mgr. Sobotková Kateřina oddělení dopravních přestupků +420 378 032 486 517 Koterovská 162
Bartáková Kateřina administrativní pracovnice +420 378 032 487 331 Koterovská 162
Bc. Hartová Lucie oddělení dopravních přestupků +420 378 032 488 338 Koterovská 162
Rumlová Miroslava oddělení dopravních přestupků +420 378 032 489 517 Koterovská 162
Mgr. Štulcová Lucie oddělení dopravních přestupků +420 378 032 491 337 Koterovská 162
Mgr. Polívková Veronika oddělení dopravních přestupků +420 378 032 492 515 Koterovská 162
Mgr. Jindrová Marie oddělení dopravních přestupků +420 378 032 493 333 Koterovská 162
Bc. Goslerová Dominika DiS. referent - dopravní přestupky +420 378 032 494 525 Koterovská 162
Petrová Gabriela agenda měření rychlosti +420 378 032 495 Koterovská 162
Mgr. Valenta Václav oddělení dopravních přestupků +420 378 032 496 322 Koterovská 162
Kopačková Barbora administrativní pracovnice +420 378 032 497 336 Koterovská 162
Mgr. Kotyzová Julie oddělení dopravních přestupků +420 378 032 498 328 Koterovská 162
Dubská Silvie administrativní pracovnice +420 378 032 499 331 Koterovská 162
Mgr. Prázný David oddělení dopravních přestupků +420 378 032 420 527 Koterovská 162
Fax - oddělení dopravních přestupků +420 378 032 472 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - odd.občanských průkazů a cest.dokladů

Ing. Machovská Dana ověřování, Czech Point +420 378 032 422 náměstí Republiky 16
Mgr. Stočes Michal pověřen vedením oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů +420 378 032 440 303 náměstí Republiky 16
Nováková Miroslava občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 443 114 náměstí Republiky 16
Moserová Martina občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 444 113 náměstí Republiky 16
Víchová Vlasta občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 445 114 náměstí Republiky 16
Sládková Martina občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 446 113 náměstí Republiky 16
Hošková Marcela občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 447 111 náměstí Republiky 16
Bc. Šípová Jana pokladna +420 378 032 448 117 náměstí Republiky 16
Šmídek Petr občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 449 111 náměstí Republiky 16
Ing. Strejcová Hana občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 450 109 náměstí Republiky 16
Tomková Petra občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 451 110 náměstí Republiky 16
Bílková Jarmila občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 453 113 náměstí Republiky 16
Bc. Kožnarová Markéta občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 454 náměstí Republiky 16
Bc. Hladká Dana pokladna +420 378 032 455 117 náměstí Republiky 16
Kulišanová Irena informační kancelář +420 378 032 456 náměstí Republiky 16
Poustková Alena informační kancelář +420 378 032 456 náměstí Republiky 16
Kulmanová Michaela referent - občanské průkazy +420 378 032 459 náměstí Republiky 16
Ing. Karasová Iva občanské průkazy, cestovní doklady +420 378 032 461 111 náměstí Republiky 16
Bc. Kunderová Martina evidence obyvatel +420 378 032 462 212 náměstí Republiky 16
Zimová Dana evidence obyvatel +420 378 032 463 212 náměstí Republiky 16
Fax - oddělení správní a oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů +420 378 032 442 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení správní

Bc. Dobiášová Markéta podatelna +420 378 034 901 2 Škroupova 5
Bc. Kepková Markéta matrika +420 378 032 421 23 náměstí Republiky 1
Šebková Jana referent správy majetku +420 378 032 423 44 náměstí Republiky 1
Rapčanová Ivana spisovna +420 378 033 992 29 Kopeckého sady 11
Vondrášková Lenka podatelna +420 378 034 900 3 Škroupova 5
Šimánová Alena podatelna - úřední deska +420 378 034 903 3 Škroupova 5
Šíchová Sylva podatelna - úřední deska +420 378 034 904 3 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor státní sociální péče

JUDr. Glancová Svatava vedoucí odboru +420 378 033 300 103 Martinská 2
Bc. Petrová Eva sociální péče +420 378 033 360 106 Martinská 2
Václavíčková Lenka sociální péče +420 378 033 361 107 Martinská 2
Bc. Batíková Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 332 104 Martinská 2
Bc. Halámková Martina sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 346 109 Martinská 2
Bc. Schafferová Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 341 109 Martinská 2
Bc. Vrbová Monika sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 345 109 Martinská 2
Pinkrová Markéta DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 344 104 Martinská 2
Mgr. Mgr. Grega Róbert sociální kurátor pro dospělé, romský koordinátor +420 378 033 323 128 Martinská 2
Mgr.Bc. Ludínová Ivanka Anna sociální kurátorka pro dospělé +420 378 033 320 105 Martinská 2
Bc. Touš Vojtěch sociálně - právní ochrana dětí +420 378 033 347 130 Martinská 2
Mgr. Šimurdová Denisa sekretariát +420 378 033 301 103 Martinská 2
Bc. Portová Denisa DiS. sociálně-právní ochrana dětí +420 378 033 331 108 Martinská 2
DiS. Linhartová Sylvie sociálně-právní ochrana dětí +420 378 033 339 130 Martinská 2
Kočová Simona DiS. sociální pracovník - projekt OSPOD +420 378 033 340 Martinská 2
Mgr. Herbstová Veronika sociálně - právní ochrana dětí +420 378 033 342 108 Martinská 2
DiS. Bartůňková Michaela sociálně-právní ochrana dětí +420 378 033 343 108 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad

Ing. Muchková Jitka pověřena vedení odboru a vedoucí oddělení živností +420 378 034 800 308 Tylova 36
Hubertová Eva sekretariát +420 378 034 801 307 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení kontroly živností

Ing. Majorová Danuše vedoucí oddělení kontroly živností +420 378 034 840 201 Tylova 36
Ing. Vlková Petra oddělení kontroly živností +420 378 034 841 203 Tylova 36
Bc. Šmolík Jiří oddělení kontroly živností +420 378 034 842 203 Tylova 36
Nádeníková Dagmar oddělení kontroly živností +420 378 034 843 219 Tylova 36
Ing. Klíma Dušan oddělení živností +420 378 034 844 209 Tylova 36
Janáková Alena oddělení kontroly živností +420 378 034 845 202 Tylova 36
Nováková Naděžda oddělení kontroly živností +420 378 034 846 202 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení správní a metodické

Mgr. Augustinová Martina vedoucí oddělení správního a metodického +420 378 034 810 309 Tylova 36
Vaňková Eva oddělení správní a metodické +420 378 034 811 303 Tylova 36
Ing. Vaníková Radka oddělení správní a metodické +420 378 034 814 302 Tylova 36
Ing. Šertlová Lucie oddělení správní a metodické +420 378 034 815 315 Tylova 36
Bc. Pasternaková Lucie oddělení správní a metodické +420 378 034 816 301 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení živností

Ing. Muchková Jitka pověřena vedení odboru a vedoucí oddělení živností +420 378 034 800 308 Tylova 36
Rottenbornová Ivana oddělení živností +420 378 034 823 207 Tylova 36
Bc. Fremrová Jaroslava ref.-registrace a povolování živností +420 378 034 824 206 Tylova 36
Bc. Dyková Dana oddělení živností +420 378 034 825 206 Tylova 36
Koubová Simona oddělení živností +420 378 034 826 208 Tylova 36
Benešová Silvie oddělení živností +420 378 034 827 208 Tylova 36
Šebková Romana živnostenský rejstřík +420 378 034 828 106 Tylova 36
Dyková Helena živnostenský rejstřík +420 378 034 829 106 Tylova 36
Bc. Beránková Jitka oddělení živností +420 378 034 832 209 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP

Ing. Kuglerová Hana MBA ředitelka ekonomického úřadu +420 378 034 500 20 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - kancelář ředitelky Ekonomického úřadu

Kryslová Marcela asistentka ředitelky EÚ +420 378 034 501 19 Škroupova 5
Porubčanová Jitka sekretariát KŘEÚ +420 378 034 503 19 Škroupova 5
JUDr. Hausnerová Štěpánka Právník +420 378 034 513 26 Škroupova 5
Mgr. Kylarová Bohuslava právník agendy pohledávek +420 378 034 553 37 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Kancelář ředitele ekonomického úřadu

Fax - ředitelka ekonom. úřadu +420 378 034 502 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - oddělení controllingu

Ing. Beránková Helena vedoucí oddělení controllingu +420 378 034 568 24 Škroupova 5
Ing. Hájková Adéla referentka oddělení controllingu +420 378 034 510 23 Škroupova 5
Ing. Bláha Luboš správa dat, metodika SAP +420 378 034 511 25 Škroupova 5
Ing. Rašková Hana referentka oddělení controllingu +420 378 034 516 23 Škroupova 5
Ing. Stehlíková Naděžda referent oddělení controllingu +420 378 034 559 21 Škroupova 5
Bc. Tybitancl Ondřej referent oddělení controllingu +420 378 034 567 25 Škroupova 5
Jahlová Kateřina referent oddělení controllingu +420 378 034 570 22 Škroupova 5
Mgr. Vohradský Jiří metodik pohledávek +420 378 034 611 43 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu

Ing. Dezortová Petra vedoucí Odboru financování a rozpočtu +420 378 034 550 32 Škroupova 5
Salcmannová Lucie sekretariát +420 378 034 551 31 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení dotací a majetkových podílů

Ing. Polová Dagmar vedoucí oddělení dotací a majetkových podílů +420 378 034 555 33 Škroupova 5
Ing. Huclová Petra získávání podpor z dotačních titulů +420 378 034 556 Škroupova 5
Ing. Ličačenková Tereza odd. dotací a majetkových podílů +420 378 034 557 34 Škroupova 5
Ing. Stránská Martina odd. dotací a majetkových podílů +420 378 034 557 34 Škroupova 5
Ing. Chmelířová Alžbeta odd. dotací a majetkových podílů +420 378 034 558 36 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení rozpočtu

Šmídlová Lenka referent odd. rozpočtu +420 378 034 562 27 Škroupova 5
Zaklová Monika pověřená vedením oddělení rozpočtu +420 378 034 554 30 Škroupova 5
Bečvářová Andrea rozpočet a fin. MO odd. rozpočtu +420 378 034 563 30 Škroupova 5
Bartošová Kateřina rozpočet a fin. MO odd. rozpočtu +420 378 034 564 30 Škroupova 5
Bc. Potužníková Ivana referent odd. rozpočtu +420 378 034 566 28 Škroupova 5
Ing. Navrátilová Kateřina referent odd. rozpočtu +420 378 034 569 28 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení vymáhání pohledávek

Štěpánková Olga správa pohledávek +420 378 034 625 13 Škroupova 5
Bc. Holubová Kateřina správa pohledávek +420 378 034 626 12 Škroupova 5
Žákovcová Gabriela správa pohledávek +420 378 034 628 5 Škroupova 5
Houdková Jitka správa pohledávek +420 378 034 629 9 Škroupova 5
Brokešová Petra správa pohledávek +420 378 034 632 12 Škroupova 5
Bc. Bohmannová Veronika správa pohledávek +420 378 034 633 13 Škroupova 5
Nykoljuková Jana správa pohledávek +420 378 034 634 9 Škroupova 5
Ing. Fajfrová Blanka správa pohledávek +420 378 034 635 5 Škroupova 5
Kellnerová Ladislava správa pohledávek MP +420 378 034 638 10 Škroupova 5
Dvořáková Ilona správa pohledávek +420 378 034 639 8 Škroupova 5
Mgr. Peteříková Jana MBA vedoucí odd. vymáhání pohledávek +420 378 034 640 11 Škroupova 5
Mgr. Rudolfová Alena právník agendy pohledávek +420 378 034 641 17 Škroupova 5
Vojáčková Pavla úředník v odd. vymáhání pohledávek +420 378 034 641 17 Škroupova 5
Fleisigová Marcela správa pohledávek +420 378 034 642 4 Škroupova 5
Divišová Alena správa pohledávek +420 378 034 643 8 Škroupova 5
Ing. Křenková Jana správa pohledávek +420 378 034 644 17 Škroupova 5
Ing. Vinklárková Hana správa pohledávek +420 378 034 645 17 Škroupova 5
JUDr. Polívková Hana právník agendy pohledávek +420 378 034 647 16 Škroupova 5
Schwabová Ladislava správa pohledávek +420 378 034 652 6 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku

Mgr. Šneberková Petra vedoucí Odboru nabývání majetku +420 378 033 700 Škroupova 7
Fotrová Sabina sekretariát +420 378 033 701 311 Škroupova 7
Hrdá Olga administrativní pracovník +420 378 033 732 311 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku - oddělení majetkové přípravy investičních akcí

Mgr. Zvonečková Jana vedoucí odd. majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 735 313 Škroupova 7
Štichová Alena oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 712 209 Škroupova 7
Sedláková Eva oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 723 210 Škroupova 7
Mgr. Kotáb Richard oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 724 313 Škroupova 7
Aschenbrennerová Monika oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 729 309 Škroupova 7
Jonáková Vladimíra oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 730 314 Škroupova 7
Kokošková Klasnová Pavlína oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 736 209 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku - oddělení smluvních vztahů

Mgr. Trachtová Markéta vedoucí oddělení smluvních vztahů +420 378 033 713 401 Škroupova 7
Kyptová Romana oddělení smluvních vztahů +420 378 033 704 401 Škroupova 7
Kašparová Jitka oddělení smluvních vztahů +420 378 033 706 401 Škroupova 7
Koutníková Lucie referent kupní smlouvy, směny +420 378 033 719 401 Škroupova 7
Prášková Regina oddělení smluvních vztahů +420 378 033 720 Škroupova 5
Petráková Věra oddělení smluvních vztahů +420 378 033 722 401 Škroupova 7
Papežová Stanislava oddělení smluvních vztahů +420 378 033 737 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku

Mgr. Eberlová Hana MBA vedoucí odboru +420 378 033 715 213 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku - oddělení majetkové evidence

Mgr. Kolářová Petra vedoucí oddělení majetkové evidence +420 378 033 731 215 Škroupova 7
Vanžurová Ivana oddělení majetkové evidence, sekretariát +420 378 033 727 214 Škroupova 7
Šnebergerová Jitka oddělení majetkové evidence +420 378 033 710 105 Škroupova 7
Raška Ladislav oddělení majetkové evidence +420 378 033 717 211 Škroupova 7
Kotroušová Alena oddělení majetkové evidence +420 378 033 728 211 Škroupova 7
Tyrpeklová Kateřina oddělení majetkové evidence +420 378 033 734 215 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku - oddělení majetkových šetření

Mgr. Vaníková Michaela vedoucí oddělení majetkových šetření +420 378 033 726 109 Škroupova 7
Ing. Kuželíková Jiřina oddělení majetkových šetření +420 378 033 705 107 Škroupova 7
Novotná Pavlína oddělení majetkových šetření +420 378 033 711 106 Škroupova 7
Platzová Věra oddělení majetkových šetření +420 378 033 714 106 Škroupova 7
Siebrová Jitka oddělení majetkových šetření +420 378 033 716 212 Škroupova 7
Horejšová Alexandra oddělení majetkových šetření +420 378 033 718 107 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní

Ing. Vítová Taťána vedoucí odboru +420 378 034 600 45 Škroupova 5
Vlachovská Helena sekretariát +420 378 034 601 46 Škroupova 5
Sedláčková Marcela správa dat, metodika SAP +420 378 034 512 24 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní - oddělení daní a poplatků

Ing. Hrabětová Alena vedoucí oddělení daní a poplatků +420 378 034 630 109 Škroupova 5
Bc. Weinfurterová Gabriela metodik poplatků +420 378 034 631 108 Škroupova 5
Bc. Gazdíková Ludmila správní poplatky +420 378 034 636 108 Škroupova 5
Lencová Miroslava daně +420 378 034 637 110 Škroupova 5
Šnajdrová Dana daně +420 378 034 646 110 Škroupova 5
Bc. Motlíková Helena poplatek za odpad +420 378 034 648 1 Škroupova 5
Voláková Kristýna referent poplatku za pobyt +420 378 034 649 1 Škroupova 5
Hamplová Jitka poplatek za odpad +420 378 034 651 1 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní - oddělení finanční účtárny

Ing. Dvořáková Dáša účtování běžných účtů, inventarizace, metodika účetních postupů +420 378 034 617 41 Škroupova 5
Ing. Vondráková Romana vedoucí oddělení finanční účtárny +420 378 034 610 42 Škroupova 5
Stašková Jana příjmové účty MMP, pohledávky MMP +420 378 034 612 43 Škroupova 5
Ertlová Monika metodik PO, výkaznictví, metodika účetnictví +420 378 034 613 41 Škroupova 5
Ing. Herciková Michaela referent +420 378 034 615 Škroupova 5
Bc. Karlíková Alžběta platby, faktury +420 378 034 619 35 Škroupova 5
Fryčková Jaroslava výdaje, závazky +420 378 034 621 39 Škroupova 5
Ing. Kubíčková Věra metodik aplikace iFaktury, závazky +420 378 034 623 39 Škroupova 5
Janoušková Eva účetnictví městských obvodů 5, 6, 8 +420 378 034 624 40 Škroupova 5
Brůhová Renáta účetnictví městských obvodů 7, 9, 10 +420 378 034 627 40 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor prodeje majetku

Ledecká Markéta sekretariát +420 378 033 601 103 Škroupova 5
Ing. Kobernová Anna pověřená vedením Odboru prodeje majetku +420 378 033 610 102 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor prodeje majetku - oddělení prodeje domů a bytů

Kožíšková Lenka oddělení prodeje domů a bytů, pověřená vedením Oddělení prodeje domů a bytů +420 378 033 623 101 Škroupova 5
Machová Jitka oddělení prodeje domů a bytů +420 378 033 625 105 Škroupova 5
Lásková Petra oddělení prodeje domů a bytů +420 378 033 634 106 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor prodeje majetku - oddělení prodeje pozemků

Bc.Mgr. Hüblová Gabriela oddělení prodeje pozemků +420 378 033 611 99 Škroupova 5
Kölblová Eva oddělení prodeje pozemků +420 378 033 612 100 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP

Mgr. Tomášek Hynek ředitel Technického úřadu +420 378 034 000 73 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - kancelář ředitele Technického úřadu

Ing. Jaklová Helena ekonom, kontrolní činnost +420 378 034 010 78 Škroupova 5
Bošinová Hana sekretariát ředitele TÚ +420 378 034 001 72 Škroupova 5
Mgr. Skála Jiří právník TÚ +420 378 034 024 79 Škroupova 5
Ing. Řehák Rostislav koordinace příspěvkových organizací +420 378 034 032 75 Škroupova 5
Ing. Baštová Helena ekonom TÚ, kontrolní činnost +420 378 034 043 76 Škroupova 5
Ing. Hálová Barbora vedoucí KŘTÚ +420 378 034 050 74 Škroupova 5
Ing. Frýbertová Barbora odpadové hospodářství +420 378 034 053 77 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - oddělení majetkových stanovisek

Ing. Štván Milan pověřen vedením oddělení majetkových stanovisek +420 378 034 084 81 Škroupova 5
Ing. Maštera Zbyněk majetková stanoviska +420 378 034 039 81 Škroupova 5
Eiseltová Ivana majetková stanoviska +420 378 034 081 82 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - oddělení technických stanovisek

Mgr. Hodúr Ladislav pověřen vedením oddělení technických stanovisek +420 378 034 085 87 Škroupova 5
Baroch Ondřej technická stanoviska +420 378 034 086 89 Škroupova 5
Votavová Jana technická stanoviska +420 378 034 087 90 Škroupova 5
Ing. Štván Martin technická stanoviska +420 378 034 088 88 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - oddělení věcných břemen

Malínský David vedoucí oddělení věcných břemen +420 378 034 033 83 Škroupova 5
Ing. Ungr Milan věcná břemena +420 378 034 034 84 Škroupova 5
Mgr. Divišová Regina věcná břemena +420 378 034 082 85 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic

Ing. Grisník Pavel vedoucí odboru investic +420 378 035 200 21a Jagellonská 8
Bicková Dana sekretariát +420 378 035 201 20 Jagellonská 8
Baierová Iva referent-rozpočtář +420 378 035 236 17 Jagellonská 8
Vodička Milan referent Úseku vedoucího odboru investic +420 378 035 239 8 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - oddělení obchodní a veř. zakázek

Mgr. Hnátová Lucie referent oddělení obchodního a veřejných zakázek +420 378 035 234 22 Jagellonská 8
Bc. Formánková Jana referent oddělení obchodního a veřejných zakázek +420 378 035 235 16 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů

Kicová Taťána pověřena vedením oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 223 10 Jagellonská 8
Rezler Petr referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 232 6 Jagellonská 8
Matoušík Jan referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 233 9 Jagellonská 8
Polová Jitka referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 237 7 Jagellonská 8
Ing. Mach Václav referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 241 2 Jagellonská 8
Šperlová Helena referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 244 9 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - odd. přípravy vodních a pozemních staveb

Ing. Petrák Jaroslav vedoucí oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 222 11 Jagellonská 8
Jandoš Luděk referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 217 3 Jagellonská 8
Ulč Pavel referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 220 1 Jagellonská 8
Ing. Hajžmanová Eva referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 224 4 Jagellonská 8
Hamplová Iveta referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 225 4 Jagellonská 8
Šafránková Blanka referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 226 5 Jagellonská 8
Bc. Stuchlík Miroslav referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 230 1 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor

Ing. Švarc Zdeněk vedoucí odboru +420 378 034 200 125 Škroupova 5
Bělohlavá Hana sekretariát BYT MMP +420 378 034 201 126 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor - oddělení podpory bydlení

Mgr. Vecková Jana vedoucí oddělení podpory bydlení +420 378 034 212 92 Škroupova 5
Bc. Matoušková Kateřina referent-koordinátor rozvoje a plánování +420 378 034 210 114 Škroupova 5
Holá Marie referent pro podporu byt. výstavby +420 378 034 211 123 Škroupova 5
Mgr. Šimková Jana právník odboru +420 378 034 214 124 Škroupova 5
Mgr. Taušlová Věra referent-koordinátor rozvoje a plánování +420 378 034 220 113 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor - oddělení nájmu bytů

Ing. Kaván Vladimír vedoucí oddělení nájmu bytů +420 378 034 230 1.08 Jagellonská 8
Tesařová Ladislava náhradní byty, změny nájem. vztahů +420 378 034 221 1.09 Jagellonská 8
Pojarová Markéta referent +420 378 034 232 1.07 Jagellonská 8
Mareš Petr referent +420 378 034 233 1.06 Jagellonská 8
Mgr. Křivánek Miloslav referent +420 378 034 234 1.05 Jagellonská 8
Hálková Ivana referent +420 378 034 235 1.06 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor - oddělení správy

Ing. Souček Jan MBA vedoucí oddělení správy +420 378 034 240 96 Škroupova 5
Bc. Keřlíková Petra referent +420 378 034 213 95 Škroupova 5
Bc. Goeslová Markéta ekonom BYT +420 378 034 241 91 Škroupova 5
Brázdová Jitka správa nemovitostí +420 378 034 242 94 Škroupova 5
Nachtmannová Markéta DiS. správa nemovitostí +420 378 034 243 94 Škroupova 5
Mgr.Bc. Breitfelderová Alena vymáhání pohledávek +420 378 034 244 93 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy

JUDr. Kočí Roman MBA, MSc. vedoucí odboru dopravy +420 378 034 300 112 Škroupova 5
Vitáková Markéta asistentka vedoucího odboru, přestupky +420 378 034 301 111 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy - oddělení silniční dopravy

Ing. Polanecká Leona vedoucí odd. silniční dopravy, městská hromadná doprava, řidiči drážních vozidel +420 378 034 310 119 Škroupova 5
Bc. Aubrechtová Soňa městská autobusová doprava, taxislužba +420 378 034 311 122 Škroupova 5
Mgr. Tatýrková Ladislava právník odboru, odvolací řízení, přestupky +420 378 034 312 120 Škroupova 5
Vlk Kamil speciální označení vozidel a osob (Parkovací průkazy O7, O5, O2), stanice měření emisí +420 378 034 313 121 Škroupova 5
Motyčková Šárka městská hromadná doprava, taxislužba +420 378 034 315 122 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství

Ing. Tomanová Jana vedoucí oddělení silničního hospodářství propojování sousedních nemovitostí a komunikací, stanoviska - územní plány, studie +420 378 034 320 115 Škroupova 5
Hřebcová Petra stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II. a III. tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 2, Kyšice, Dýšina, Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Ne +420 378 034 321 117 Škroupova 5
Václavíková Daniela - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II.a III.tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 3,5,7,9) +420 378 034 322 116 Škroupova 5
Kovandová Petra stanovení místní úpravy provozu, reklamy, mosty, výjimky MO Plzeň 3, 5, 7, 9, 10, Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezvěstice, Nezbavětice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymák +420 378 034 323 118 Škroupova 5
Sedláčková Olga - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II.a III.tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 1, 4, 8, Chrást) +420 378 034 324 117 Škroupova 5
Mgr. Vaňač Petr stanovení místní úpravy provozu, reklamy, mosty, výjimky MO Plzeň 1, 2, 4, 6, 8, Chrást, Kyšice, Dýšina +420 378 034 325 118 Škroupova 5
Tesařová Eva stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II. a III.tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 3,6,10) +420 378 034 326 116 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury

Ing. Krupičková Veronika MBA vedoucí odboru +420 378 035 600 302 Palackého náměstí 6
Štychová Ladislava sekretářka s odbornou agendou +420 378 035 601 303 Palackého náměstí 6
Mgr. Mašková Eva právník +420 378 035 602 304 Palackého náměstí 6
Uhlíková Jarmila účetní referent +420 378 035 603 304 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury - odd. kolektorů, energetiky a vod. hospod

Ing. Vaňková Ladislava pověřena vedením oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství (OSI) +420 378 035 636 305 Palackého náměstí 6
Chládková Šárka referent pro kolektory +420 378 035 631 307 Palackého náměstí 6
Mašková Zuzana referent pro vodní hospodářství +420 378 035 632 308 Palackého náměstí 6
Bc. Němeček Adam referent pro kolektory +420 378 035 633
Ing. Doleželová Šárka referent pro vodní hospodářství +420 378 035 634 308 Palackého náměstí 6
Kůrka František referent pro energetiku +420 378 035 635 305 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury - oddělení sportovišť

Koc Jan pověřen vedením oddělení sportovišť +420 378 035 641 311 A Palackého náměstí 6
Vyhnálková Zuzana referent oddělení sportovišť +420 378 035 642 311 A Palackého náměstí 6
Bláha Libor referent oddělení sportovišť +420 378 035 643 309 Palackého náměstí 6
Bc. Kvídera Jan referent oddělení sportovišť +420 378 035 644 309 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní

Ing. Hanzelín Zdeněk vedoucí Odboru stavebně správního +420 378 034 100 416 Škroupova 4
Tolarová Alena sekretariát +420 378 034 101 414 Škroupova 4
Hejlová Petra sekretariát +420 378 034 103 414 Škroupova 4
Martinová Petra stavební archiv +420 378 034 140 15 Škroupova 5
Štěpánková Jindra stavební archiv +420 378 034 142 15 Škroupova 5
Kindlová Libuše administrativní a spisový pracovník +420 378 034 156 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - odd.spec.stav.úřadu staveb vodních děl

Ing. Jandíková Stanislava vedoucí oddělení speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl +420 378 034 130 510 Škroupova 4
Ing. Cháma Stanislav odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl +420 378 034 131 511 Škroupova 4
Ing. Šindelářová Eva odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl +420 378 034 132 512 Škroupova 4
Ing. Šormová Ludmila odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl +420 378 034 133 510 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - odd.spec.staveb.úřadu staveb silničních

Ing. Kaisler Jan pověřen vedením oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních +420 378 034 150 Škroupova 4
Moravcová Bezděková Ilona administrativa, výpravna, velkoformátový tisk +420 378 034 116 310 Škroupova 4
Bezděková Iveta oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních +420 378 034 151 514 Škroupova 4
Velíšek Václav oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních +420 378 034 153 517 Škroupova 4
Bc. Smejkal Filip referent - stav. povolování +420 378 034 154 513 Škroupova 4
Hennebichlerová Pavla oddělení stavebního řízení +420 378 034 160 Škroupova 4
Pešel Miroslav oddělení stavebního řízení +420 378 034 161 214 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - oddělení odvolání a stížností

JUDr. Kubík Jiří MBA vedoucí oddělení odvolání a stížností +420 378 034 120 410 Škroupova 4
Mgr.Bc. Cibulková Michaela oddělení odvolání a stížností +420 378 034 121 412 Škroupova 4
Mgr. Jágerová Lucie oddělení odvolání a stížností +420 378 034 122 411 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - oddělení územního plánování

Ing. Benda Tomáš vedoucí oddělení územního plánování +420 378 034 110 316 Škroupova 4
Jirásková Hana oddělení územního plánování +420 378 034 111 317 Škroupova 4
Ing. Prokop Ondřej oddělení územního plánování +420 378 034 112 312 Škroupova 4
Bc. Konvičková Lucie oddělení územního plánování +420 378 034 114 314 Škroupova 4
Tandlerová Lenka oddělení územního plánování +420 378 034 115 311 Škroupova 4
Dolečková Drahoslava oddělení územního plánování +420 378 034 117 313 Škroupova 4
Ing. Štáhlová Petra oddělení územního plánování +420 378 034 118 213 Škroupova 4
Mgr. Minarčicová Jana oddělení územního plánování +420 378 034 119 211 Škroupova 4
Ing. Boháček Karel oddělení územního plánování +420 378 034 162 314 Škroupova 4
Ing. arch. Růžičková Jitka oddělení územního plánování +420 378 034 163 212 Škroupova 4
Ing. Ratajová Jitka oddělení územního plánování +420 378 034 164 210 Škroupova 4
Ing. arch. Bistřický Petr oddělení územního plánování +420 378 034 165 210 Škroupova 4
Bc. Pelech Petr oddělení územního plánování +420 378 034 166 211 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí

Bc. Svobodová Kaiferová Dagmar vedoucí odboru +420 378 033 200 203 Kopeckého sady 11
Švecová Jindra sekretářka +420 378 033 201 203 Kopeckého sady 11
Thierlová Lenka rybářské lístky, koordinovaná stanoviska +420 378 033 204 203b Kopeckého sady 11
Ing. Brandová Irena vyjádření k investičním akcím +420 378 033 224 215 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany krajiny

Mgr. Vecka Miroslav právník odboru, vedoucí oddělení ochrany krajiny +420 378 033 205 206 Kopeckého sady 11
Ing. Kůs Marek MBA lesní hospodářství +420 378 033 226 201 Kopeckého sady 11
Ing. Kuncová Ivana odpadové hospodářství +420 378 033 230 207 Kopeckého sady 11
Ing. Čmolíková Iveta referent OŽP - odpadové hospodářství +420 378 033 206 Kopeckého sady 11
Ing. Sýkora František odpadové hospodářství +420 378 033 207 223 Kopeckého sady 11
Ing. Glänzner Zdeněk zemědělství +420 378 033 220 221 Kopeckého sady 11
Špetová Naděžda ochr.zem.půdního fondu +420 378 033 221 222 Kopeckého sady 11
Ing.Bc. Fišerová Petra lesní hospodářství +420 378 033 222 201 Kopeckého sady 11
Ing. Vaidišová Svatava ochrana přírody +420 378 033 223 224 Kopeckého sady 11
Bc. Tříska Luboš DiS. referent OŽP +420 378 033 225 Kopeckého sady 11
Majer Jan odpadové hospodářství +420 378 033 231 208 Kopeckého sady 11
Střelbová Veronika odpadové hospodářství, vyjádření ke stavbám +420 378 033 232 Kopeckého sady 11
Míčková Věra odpadové hospodářství +420 378 033 233 202 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany vod a ovzduší

Ing. Praislerová Milena vedoucí oddělení ochrany vod a ovzduší +420 378 033 210 212 Kopeckého sady 11
Ing. Berkovcová Gita ochrana vod +420 378 033 211 209 Kopeckého sady 11
Ing. Prošková Dagmar ochrana vod +420 378 033 212 214 Kopeckého sady 11
Ing. Tajčová Hana ochrana vod +420 378 033 213 214 Kopeckého sady 11
Ing. Klučka Patrik ochrana vod +420 378 033 214 209 Kopeckého sady 11
Nováková Šárka ochrana ovzduší +420 378 033 215 215 Kopeckého sady 11
Ing. Holá Jaroslava ochrana vod +420 378 033 227 209 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování

Mgr. Vodičková Karolína MBA vedoucí odboru +420 378 034 250 26 Jagellonská 8
Bc. Poradová Michaela ekonom ODBSZ a sekretariát +420 378 034 256 30 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování - oddělení soc. práce a dostupného bydlení

Novotná Ilona DiS. sociální pracovník +420 378 034 231 1.07 Jagellonská 8
Bc. Walterová Lenka DiS. pověřená vedením oddělení soc. práce a dostupného bydlení +420 378 034 251 1.19 Jagellonská 8
Duspivová Sandra DiS. sociální pracovník +420 378 034 252 1.20 Jagellonská 8
Šrámková Hana DiS. sociální pracovník +420 378 034 253 1.19 Jagellonská 8
Bc. Vorlíčková Adéla DiS. sociální pracovník +420 378 034 254 1.20 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování - oddělení sociálního začleňování

Mgr. Cozl Jakub DiS. sociální pracovník +420 378 034 255 1.20 Jagellonská 8
Kuchařová Renáta DiS. referent odd. sociálního začleňování +420 378 034 257 27 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP

PhDr. Knížová Helena ředitelka ÚSO +420 378 033 000 235 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - kancelář ředitelky ÚSO

Ing. Batystová Irena vedoucí kanceláře ředitelky ÚSO +420 378 033 005 234 Kopeckého sady 11
Mgr. Kyklhornová Štěpánka sekretářka ředitelky ÚSO +420 378 033 001 233 Kopeckého sady 11
Ing. Vrbová Štěpánka ekonomka +420 378 033 010 236 Kopeckého sady 11
Mgr. Vykysalá Renata referent zřizovatelské fce vůči PO +420 378 033 011 230 Kopeckého sady 11
Ing. Kučerová Eva referent zřizovatelské fce vůči PO +420 378 033 013 230 Kopeckého sady 11
Mgr.Bc. Karajosová Věra právník KŘÚSO +420 378 033 014 236 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor kultury

PhDr. Sokolová Květuše vedoucí odboru +420 378 033 040 335 Kopeckého sady 11
Zahradníková Ludmila referentka pro oblast dotací +420 378 033 041 332 Kopeckého sady 11
Mgr. Žáčková Jarmila referentka pro oblast dotací +420 378 033 045 331 Kopeckého sady 11
Sladká Poláková Martina referentka pro oblast dotací +420 378 033 046 331 Kopeckého sady 11
Rojtová Hana referentka +420 378 033 047 330 Kopeckého sady 11
Ing. Bodnárová Markéta Leona referentka finančního řízení +420 378 033 050 333 Kopeckého sady 11
Mgr. Zvěřinová Kateřina koordinátorka kulturních činností a projektů +420 378 033 052 334 Kopeckého sady 11
Svobodová Libuše referentka pro oblast dotací +420 378 033 053 230 Kopeckého sady 11
Ing. Houšková Dagmar koordinátorka kulturních činností a projektů +420 378 033 044 333 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor památkové péče

Ing. Zoch Karel vedoucí odboru +420 378 033 060 2.7 Kopeckého sady 11
Mgr. Fremrová Michaela referent - sekretářka, ekonomická agenda +420 378 033 061 Kopeckého sady 11
Koranda Jiří referent památkové péče +420 378 033 062 2.2 Kopeckého sady 11
Ing. Bukovský Petr referent památkové péče +420 378 033 063 2.3 Kopeckého sady 11
Ing. arch. Schusterová Michaela referent pro oblast památkové péče +420 378 033 064

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Ing.Bc. Škrlantová Dagmar vedoucí odboru +420 378 033 100 321 Kopeckého sady 11
Šolcová Jana sekretariát - referentka +420 378 033 101 322 Kopeckého sady 11
Ing. Prokopová Eva referentka +420 378 033 109 309 Kopeckého sady 11
Ing.Bc. Slámová Jana manažer projektu MAPIII +420 378 033 109 307 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení dotací a hospodaření škol

Mgr. Chottová Miroslava vedoucí oddělení +420 378 033 120 303 Kopeckého sady 11
Stejskalová Martina referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele +420 378 033 121 312 Kopeckého sady 11
Bc. Vogeltanzová Alice referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele +420 378 033 122 310 Kopeckého sady 11
Mgr. Cvrčková Petra referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele +420 378 033 123 309 Kopeckého sady 11
Mgr. Večírková Zdeňka referentka - finanční účetní +420 378 033 124 304 Kopeckého sady 11
Ing. Maxová Věra rozpočtář pro úsek státní správy, kontroly +420 378 033 125 304 Kopeckého sady 11
Poklopová Ivana referentka pro koncepci školství a dotace do oblasti mimoškol. vzděl. programů, vyjadřování ke stavebním úpravám budov ZŠ a ŠJ +420 378 033 126 302 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení organizace školství a vzdělávání

Mgr. Tetzeliová Martina vedoucí oddělení, právnička +420 378 033 160 323 Kopeckého sady 11
Mgr. Turková Iva metodik pro ZŠ, příprava konkurzních řízení ZŠ +420 378 033 161 329 Kopeckého sady 11
Pražáková Renata referentka pro zařízení ŠJ +420 378 033 162 312 Kopeckého sady 11
Bc. Zajíčková Alena metodik pro MŠ, příprava konkurzních řízení MŠ +420 378 033 163 329 Kopeckého sady 11
Bc. Palmová Jaroslava referentka pro kontrolní činnost a vedení personální agendy +420 378 033 164 324 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sociálních služeb

PhDr. Hynková Alena MBA Vedoucí OSS MMP Metodik/školitel pro sociální služby +420 378 033 350 211 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sociálních služeb - oddělení dotací a kontroly

Bc. Kliková Hana Finanční kontrola +420 378 033 352 214 Martinská 2
Vodičková Olga Účetní agenda +420 378 033 354 214 Martinská 2
Kreutzerová Marie Kontrola dotací / administrativní agenda +420 378 033 355 210 Martinská 2
Mgr. Mařan Lukáš Pověřen vedením oddělení dotací a kontroly +420 378 033 356 210 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sociálních služeb - oddělení Pomáhající Plzeň

Srbková Jarmila Projektový manažer - garant sekcí Služby pro seniory a Služby pro zdravotně postižené Výcvikové středisko +420 378 033 357 209 Martinská 2
Bc. Šlajsová Tereza Administrativní agenda / projektový manažer - garant sekce Služby pro cizince Tajemnice Komise pro sociální věci, integraci etnických menšin a cizinců RMP +420 378 033 351 212 Martinská 2
Bc. Hovorková Lucie MBA Pověřena vedením oddělení Pomáhající Plzeň +420 378 033 353 213 Martinská 2
Mgr. Malczyk Aneta Dětská skupina +420 378 033 362 přízemí Martinská 2
DiS. Malíková Miloslava Dětská skupina +420 378 033 362 přízemí Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sportu, Smart Cities a podp. podn.

Ing. Švarc Přemysl vedoucí odboru +420 378 033 500 133 Kopeckého sady 11
Radová Petra sekretariát a referentka dotací +420 378 033 501 131 Kopeckého sady 11
Mgr. Černý Vítězslav metodik sportu +420 378 033 502 131 Kopeckého sady 11
Bc. Merxbauerová Kateřina referentka dotací +420 378 033 503 131 Kopeckého sady 11
Bc. Štochlová Linda referent +420 378 033 504 132 Kopeckého sady 11
Ing. Holý Josef projektový referent +420 378 033 505 129 Kopeckého sady 11
Ing. Hanzalová Lucie ref. odd. Smart Cities a podp.podnikání +420 378 033 506
BcA. Kotková Kateřina ref. Odb. sportu, Sm. Cities a podp.pod. +420 378 033 507

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ

Ing. Průša Aleš MBA vedoucí odboru +420 378 032 250 304 náměstí Republiky 16
Jandová Lucie sekretariát odboru +420 378 032 251 309 náměstí Republiky 16
Mgr.Bc. Dolejší Zdeňka referent pro finanční řízení +420 378 032 254 308 náměstí Republiky 16
Nováková Jana referent pro finanční řízení +420 378 033 805 13a Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení bezpečnosti

Mgr. Ing. Martan Petr referent pro dozor nad městskou policií +420 378 032 255 náměstí Republiky 16
Mgr. Vitoušek Jiří referent bezpečnosti +420 378 032 257 309 náměstí Republiky 16
Bc. Chalupský Pavel analytik bezpečnostních rizik +420 378 033 803 13b Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení prevence kriminality

Mgr. Gregorová Andrea manažer prevence kriminality pověřena vedením odd.prev.krim. +420 378 032 256 309 náměstí Republiky 16
Mgr. Ježková Monika DiS. projektový referent "Bezpečná Plzeň" +420 378 032 252 302 náměstí Republiky 16
Mgr. Sládková Lenka projektový referent "Smart City" +420 378 032 253 309 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení krizového řízení

Ing. Karas Jiří vedoucí oddělení krizového řízení +420 378 033 800 14 Kopeckého sady 11
Jarolím Ladislav koordinátor, řidič +420 378 032 133 náměstí Republiky 1
Mgr. Duchková Marcela referent pro krizové plánování +420 378 033 804 13a Kopeckého sady 11
Ing. Jakoubek Jiří referent pro ochranu obyvatelstva, JSDH +420 378 033 806 15 Kopeckého sady 11
Ing. Tomčák Slavomír referent pro obranné plánování +420 378 033 812 13 Kopeckého sady 11
Bc. Štěpánek Pavel referent pro ochranu obyvatelstva +420 378 033 816 13 Kopeckého sady 11
Fax – oddělení krizového řízení +420 378 033 802 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor právní a legislativní

JUDr. Tomášek Dominik vedoucí odboru +420 378 032 300 209 náměstí Republiky 16
Jirková Michaela referent, sekretariát +420 378 032 301 210 náměstí Republiky 16
Mgr. Červenka Michal právník +420 378 032 304 208 náměstí Republiky 16
Mgr. Šedivcová Veronika MBA právník +420 378 032 306 211 náměstí Republiky 16
JUDr. Tomanová Jana právník +420 378 032 307 211 náměstí Republiky 16

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu