Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Magistrát města Plzně


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Váchal Václav tajemník magistrátu 37 803 2200 27b náměstí Republiky 1
Ing. Baumruk Jiří bezpečnostní ředitel 37 803 2207 1.3 Kopeckého sady 11
Mgr. Dvořáková Alexandra referent GDPR 37 803 2208 1.3 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Kancelář tajemníka MMP

Mgr. Vágner Petr vedoucí KTAJ 37 803 2210 41 náměstí Republiky 1
Kvíderová Milena asistentka tajemníka MMP 37 803 2201 27a náměstí Republiky 1
Machová Jitka sekretariát tajemníka 37 803 2203 27a náměstí Republiky 1
Ing. Wirland Dušan manažer kvality 37 803 2221 45a náměstí Republiky 1
Fax - kancelář tajemníka Magistrátu města Plzně 37 803 2202 náměstí Republiky 1
fax - odbor personální 37 803 2702 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář tajemníka MMP - personální oddělení

Mgr.Bc. Koželuhová Barbora vedoucí personálního oddělení 37 803 2700 108 Kopeckého sady 11
Mgr. Mgr. Špačková Petra psycholog 37 803 2240 105 Kopeckého sady 11
Bc. Vocásková Andrea personalistka - výběrové řízení 37 803 2711 109 Kopeckého sady 11
Vlková Štěpánka personalistka - nové nástupy 37 803 2712 113 Kopeckého sady 11
Melicharová Jaromíra vzdělávání 37 803 2713 106 Kopeckého sady 11
Khodlová Božena personální agenda, rozpočet 37 803 2714 114a Kopeckého sady 11
Horová Bohumila platová agenda 37 803 2715 104a Kopeckého sady 11
Krušinová Danuše personalistka 37 803 2716 109 Kopeckého sady 11
Hranáčová Martina platová agenda 37 803 2721 104a Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně

PhDr. Valina Miroslav odborný referent 37 331 2449 náměstí Republiky 1
Ing. Kvarda Petr ekonom 37 803 2013 25 náměstí Republiky 1
Ing. Osvald Petr záležitosti EU 37 803 2075 24 náměstí Republiky 1
Hájková Sylva odborný referent 37 803 2006 22 náměstí Republiky 1
Fax - kancelář primátora města Plzně 37 803 2002 náměstí Republiky 1
Fax - tisková mluvčí 37 803 2012 náměstí Republiky 1
Fax - oddělení protokolu 37 803 2024 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - tiskové oddělení

Mgr. Barborková Eva vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí 37 803 2011 33 náměstí Republiky 1
Bc. Jarošová Adriana referent pro komunikaci 37 803 2017 33 náměstí Republiky 1
RNDr. Fialová Marie referent pro komunikaci 37 803 2018 33 náměstí Republiky 1
Pecuch Martin Web města Plzně | Fotodokumentace 37 803 2520 324 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení protokolu

Mgr. Švábková Jana vedoucí oddělení protokolu 37 803 2020 24 náměstí Republiky 1
Hermanová Dagmar oddělení protokolu 37 803 2021 24 náměstí Republiky 1
Ing. Kvardová Blanka oddělení protokolu 37 803 2023 24 náměstí Republiky 1
Mgr. Hýblová Kristýna oddělení protokolu 37 803 2025

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát

PhDr. Blechová Veronika sekretariát primátora 37 803 2003 11 náměstí Republiky 1
Šašek Michal asistent primátora 37 803 2004 34 náměstí Republiky 1
DiS. Rozsypalová Jindřiška sekretariát primátora 37 803 2005 11 náměstí Republiky 1
Ing. Žižková Andrea asistentka primátora města Plzně 37 803 2001 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. E. Bartákové

Bc. Lokajíček Vlastimil asistent náměstkyně primátora 37 803 2051 35 náměstí Republiky 1
Bernášková Ivana sekretariát náměstkyně primátora 37 803 2053 35 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. M. Vozobule

Jiránková Adéla DiS. asistentka náměstka primátora 37 803 2061 14 náměstí Republiky 1
Vacíková Ivana sekretářka náměstka primátora 37 803 2063 14 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. R. Zarzyckého

Hluchá Ivana asistentka 1. náměstka primátora města Plzně Mgr. Romana Zarzyckého 37 803 2071 34 náměstí Republiky 1
Schnebergerová Milada sekretářka náměstka primátora 37 803 2073 37 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. P. Šindeláře

Ing. Karasová Věra asistentka náměstka primátora 37 803 2031 15 náměstí Republiky 1
Dolenská Denisa sekretářka náměstka primátora 37 803 2033 15 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát uvolněných členů RMP

Hartlová Jana asistentka radního města Plzně 37 803 2131 37 náměstí Republiky 1
Rojtová Hana asistentka radní města Plzně 37 803 2141 20 náměstí Republiky 1
Ing. Pytel Milan asistent předsedkyně VZVZ 37 803 2151 39 náměstí Republiky 1
Ing. Hajžmanová Markéta asistentka radního 37 803 2161 15 náměstí Republiky 1
Bc. Slámová Václava asistentka radního města Plzně 37 803 2181 20 náměstí Republiky 1
Bc. Pádecká Kateřina asistent předsedy FV - Ing. J. Blažka 37 803 2191 40 náměstí Republiky 1
Hubáčková Libuše asistentka předsedy KV, tajemnice KV ZMP a předsedkyně Osadního Výboru Valcha 37 803 2801 26 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Odbor kontroly a interního auditu

Ing. Kochmanová Štěpánka vedoucí odboru 37 803 3850 159 Kopeckého sady 11
Brantlová Milena sekretariát 37 803 3853 158 Kopeckého sady 11
Turická Hana kontrolní činnost 37 803 3875 231 Kopeckého sady 11
Ing. Straková Zita kontrolorka, právník 37 803 3851 151 Kopeckého sady 11
Ing. Šebesta Čestmír kontrolor 37 803 3854 149 Kopeckého sady 11
Ing. Pokorná Milena kontrolorka 37 803 3855 149 Kopeckého sady 11
Ing. Chodora Vratislav kontrolor 37 803 3857 150 Kopeckého sady 11
Egermaierová Hana kontrolní činnost 37 803 3871 232 Kopeckého sady 11
Grollmussová Miroslava kontrolní činnost 37 803 3872 232 Kopeckého sady 11
Hončarová Miluše kontrolní činnost 37 803 3873 231 Kopeckého sady 11
Duchková Anna kontrolní činnost 37 803 3874 150 Kopeckého sady 11
Fax - odbor kontroly a interního auditu 37 803 3852 Kopeckého sady 11
Útvar interního auditu 37 803 3860 Kopeckého sady 11
Ing. Mgr. Nachtmannová Eva interní auditorka 37 803 3051 160 Kopeckého sady 11
Ing. Soukup Miloslav MBA interní auditor 37 803 3863 160 Kopeckého sady 11
Ing. Taušová Radka interní auditorka 37 803 3862 160 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP

JUDr. Triner Petr MBA ředitel ÚSA 37 803 2400 48 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Kancelář ředitele Úřadu správ.agend

Hodková Michaela sekretariát 37 803 2401 49 náměstí Republiky 1
Mgr. Bečvářová Pavla právník 37 803 2406
Ing. Jandová Kateřina projektový manažer 37 803 2409 50 náměstí Republiky 1
Ing.Bc. Vojíková Dana MBA, MSc. ekonom Úřadu správních agend 37 803 2403 32 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy

Ing. Karhan Tomáš vedoucí Odboru vnitřní správy 37 803 2850 54 náměstí Republiky 1
Fax - odbor vnitřní správy a odbor správních činností 37 803 2402 náměstí Republiky 1
fax - oddělení organizační 37 803 2852 náměstí Republiky 1
údržba budovy radnice 37 803 2998 náměstí Republiky 1
vrátnice radnice 37 803 2999 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení nákupu a vnitřní správy

Mgr. Němcová Zdeňka MBA, MSc. vedoucí oddělení nákupu a vnitřní správy 37 803 2430 43 náměstí Republiky 1
Vovsová Lenka pronájem nebytových prostor, kancelářské potřeby 37 803 2431 42 náměstí Republiky 1
Balážová Dagmar pokladna 37 803 2432
Doležalová Eva oddělení nákupu a vnitřní správy 37 803 2433 43 náměstí Republiky 1
Havlová Lenka objednávky,tisk,telefony - ekonomická část 37 803 2435 43 náměstí Republiky 1
Mašková Yvona správa majetku MMP, vybavení kanceláří 37 803 2436 43 náměstí Republiky 1
Šebková Jana referent správy majetku 37 803 2437
Vágnerová Markéta oddělení nákupu a vnitřní správy 37 803 2438 43 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení technické

Císař Roman ved. technického odd. 37 803 2410 53 náměstí Republiky 1
Váchal Václav správa budov NR 16, Tylova 36, Koterovská 162, Palackého nám. 6 37 803 2411 52 náměstí Republiky 1
DiS. Šmiřák Miroslav správa budov nám. Republiky 1, 40, 41, Veleslavínova 19 37 803 2412 53 náměstí Republiky 1
Špindler Pavel správa budov 37 803 2413
Vargová Božena mobilní telefony 37 803 2415 51 náměstí Republiky 1
Bém Daniel správce budovy 37 803 2416 52 náměstí Republiky 1
Muchka Vojtěch správce budovy 37 803 2417 52 náměstí Republiky 1
Kunzmann Vladimír mistr úklidu 37 803 2418 51 náměstí Republiky 1
Václavík Jiří BOZP, PO 37 803 2419 52 náměstí Republiky 1
Dvořák Ladislav údržbář budov MMP 37 803 2978 10 náměstí Republiky 1
Berček Václav řidič 37 803 2989 náměstí Republiky 1
Pancer Marek řidič 37 803 2995 náměstí Republiky 1
Rozmnožovna Radnice zaměstnanec v rozmnožovně 37 803 2997 5 náměstí Republiky 1
Šebková Aneta rozmnožovna 37 803 2997 5 náměstí Republiky 1
Bošek Hanuš údržbář nám. Republiky 1 37 803 2998 náměstí Republiky 1
Lanzendorfová Lenka vrátný 37 803 2999
Křenek Pavel údržbář KS 11 37 803 3997 05 Kopeckého sady 11
Kohout Jiří údržbář K.S. 11 37 803 3998 O5 Kopeckého sady 11
Vokurka Petr údržbář budov MMP 37 803 3998 05 Kopeckého sady 11
Štembera Zdeněk vrátný budovy Kopeckého sady 11 37 803 3999 1 Kopeckého sady 11
Šupíková Magdalena vrátná budovy Kopeckého sady 11 37 803 3999 Kopeckého sady 11
Cetl Václav údržba budovy Koterovská 162 37 803 4499 Koterovská 162
Loucký Vladimír údržba budovy Koterovská 162 37 803 4499 Koterovská 162
Fidler Zdeněk údržbář budov MMP 37 803 4997 13/S Škroupova 5
Růžek František údržbář budov MMP 37 803 4998 13S Škroupova 5
Beránek František vrátný budovy Škroupova 5 37 803 4999 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení organizační

Davydjuková Monika agenda RMP, ZMP, zahraniční pracovní cesty 37 803 2851 54 náměstí Republiky 1
Kašparová Jana oddělení organizační - agenda ZMP a RMP 37 803 2860 54 náměstí Republiky 1
Mgr. Rybářová Eva agenda RMP 37 803 2861 54 náměstí Republiky 1
Drudíková Eva sekretariát Odboru vnitřní správy 37 803 2862 54 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně

Mgr. Skála Adam vedoucí odboru 37 803 2600 31 Veleslavínova 19
Slámová Jana administrativní pracovník 37 803 2601 30 Veleslavínova 19
Houška Martin správce budovy 37 803 2606 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení předarchivní péče a dokumentace

Bc. Skalová Alena DiS. vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace 37 803 2611 3 Veleslavínova 19
PhDr. Janečková Jitka odborná archivářka 37 803 2605 2 Veleslavínova 19
Mgr. Maglić Ondřej odborný archivář 37 803 2609 2 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení zpracování a využívání archiválií

PhDr. Pflegerová Štěpánka vedoucí oddělení zpracování a využívání archiválií 37 803 2607 28 Veleslavínova 19
Mgr. Metlička Daniel odborný archivář 37 803 2603 35 Veleslavínova 19
Mgr. Fantová Kateřina odborná archivářka, knihovna 37 803 2604 23 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů

Mgr. Marek Jiří MBA vedoucí odboru 37 803 4400 413 Koterovská 162
Bc. Turičíková Kristina asistentka vedoucího odboru 37 803 4401 414 Koterovská 162
Krásná Pavlína pokladna 37 803 4404 8 Koterovská 162
Bc. Hazuková Vargová Lenka pokladna 37 803 4405 8 Koterovská 162
Bártová Marie pokladník 37 803 4406 8 Koterovská 162
Fialová Milada spisovna 37 803 4409 19 Koterovská 162
fax - odbor registru vozidel a řidičů 37 803 4402 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů - oddělení registru řidičů

Santini Beáta bodový systém 37 803 4403 423 Koterovská 162
Ing. Novák Artur vedoucí oddělení registru řidičů 37 803 4410 416 Koterovská 162
Bohuslav Vít zkušební komisař 37 803 4413 419 Koterovská 162
Spurný Jiří zkušební komisař 37 803 4414 419 Koterovská 162
Mgr. Burt Pavel zkušební komisař 37 803 4415 419 Koterovská 162
Králová Martina zkušební komisařka 37 803 4416 419 Koterovská 162
Mourek Vladimír zkušební komisař 37 803 4417 419 Koterovská 162
DiS. Krupičková Ivona registr řidičů 37 803 4420 424 Koterovská 162
Bc. Kloboučníková Jana bodový systém 37 803 4422 423 Koterovská 162
Bc. Šilhánková Lenka bodový systém 37 803 4425 424 Koterovská 162
Turnerová Lenka registr řidičů 37 803 4430 9 Koterovská 162
Bc. Mayer Miroslav Gabriel registr řidičů 37 803 4431 9 Koterovská 162
Javorská Irena registr řidičů 37 803 4432 Koterovská 162
Kulová Michaela registr řidičů 37 803 4433 9 Koterovská 162
Špíralová Kristýna registr řidičů 37 803 4434 9 Koterovská 162
Zemanová Kateřina registr řidičů 37 803 4435 19 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů - oddělení registru vozidel

Mgr. Šimanová Alena vedoucí oddělení registru vozidel 37 803 4440 415 Koterovská 162
Vacíková Renata informační kancelář 37 803 4408 Koterovská 162
Valentová Soňa registr vozidel 37 803 4421 427 Koterovská 162
DiS. Kuncl David registr vozidel 37 803 4441 Koterovská 162
Horký Kamil registr vozidel 37 803 4443 19 Koterovská 162
Ing. Říha Jaroslav registr vozidel 37 803 4444 19 Koterovská 162
Ešnerová Soňa registr vozidel 37 803 4445 426 Koterovská 162
Peroutka Jaroslav registr vozidel 37 803 4446 19 Koterovská 162
Cihla Milan registr vozidel 37 803 4447 19 Koterovská 162
Bc. Krliš Pavel registr vozidel 37 803 4448 19 Koterovská 162
Zajíčkovský Josef registr vozidel 37 803 4449 19 Koterovská 162
Lukášová Barbora registr vozidel 37 803 4450 19 Koterovská 162
Ledlová Lucie registr vozidel 37 803 4451 19 Koterovská 162
Ellederová Lucie registr vozidel 37 803 4452 19 Koterovská 162
Nováková Renáta referent - evidence vozidel 37 803 4453 Koterovská 162
Bc. Bílá Kubíčková Miroslava registr vozidel 37 803 4456 426 Koterovská 162
Veiglová Barbora registr vozidel 37 803 4458 19 Koterovská 162
Mlnaříková Helena registr vozidel 37 803 4460 18 Koterovská 162
Pešková Jaroslava registr vozidel 37 803 4461 19 Koterovská 162
Dobešová Simona registr vozidel 37 803 4462 425 Koterovská 162
Bc. Váchalová Hana registr vozidel 37 803 4463 426 Koterovská 162
Stulíková Lenka registr vozidel 37 803 4464 19 Koterovská 162
Bc. Binková Romana registr vozidel 37 803 4465 19 Koterovská 162
Marešová Eliška registr vozidel 37 803 4466 19 Koterovská 162
Svobodová Marcela registr vozidel 37 803 4467 19 Koterovská 162
Vondrová Monika registr vozidel 37 803 4468 19 Koterovská 162
Brokešová Petra registr vozidel 37 803 4469 425 Koterovská 162
Nykoljuková Jana registr vozidel 37 803 4471 19 Koterovská 162
Fraňková Gabriela registr vozidel 37 803 4472 19 Koterovská 162
Kotrbová Štěpánka registr vozidel 37 803 4474 427 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností

Mgr. Mgr. Matoušek Roman MBA, MSc. vedoucí odboru 37 803 2424 214 náměstí Republiky 16
Dvořáková Marie sekretariát OSČ 37 803 2425 213 náměstí Republiky 16
Mgr. Ing. Eretová Veronika vedoucí oddělení ZS ITI 37 803 2470 221 náměstí Republiky 16
Mgr. Syrovátková Veronika referent ZS ITI 37 803 2467 221 náměstí Republiky 16
Mgr. Petrišče Ondřej referent ZS ITI 37 803 2468 221 náměstí Republiky 16
Mgr. Vlčková Lucie referent ZS ITI 37 803 2469 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení dopravních přestupků

Mgr. Vrba Michal vedoucí oddělení dopravních přestupků 37 803 2490 336 Koterovská 162
Winklerová Petra oddělení dopravních přestupků - administrativní pracovnice 37 803 2471 336 Koterovská 162
Mgr. Dolanská Jana oddělení dopravních přestupků 37 803 2381 516 Koterovská 162
Mgr. Huňáčková Tereza oddělení dopravních přestupků 37 803 2382 321 Koterovská 162
Mgr. Skudlová Šárka oddělení dopravních přestupků 37 803 2383 338 Koterovská 162
Navrátilová Petra oddělení dopravních přestupků 37 803 2384 516 Koterovská 162
Bc. Pilíková Helena oddělení dopravních přestupků 37 803 2385 325 Koterovská 162
Součková Lenka oddělení dopravních přestupků 37 803 2386 526 Koterovská 162
Mildorfová Jitka oddělení dopravních přestupků 37 803 2387 526 Koterovská 162
Mgr. Reslová Martina oddělení dopravních přestupků 37 803 2388 515 Koterovská 162
Bc. Krasanovský Lukáš oddělení dopravních přestupků 37 803 2389 515A Koterovská 162
Ing. Šloufová Kateřina oddělení dopravních přestupků 37 803 2390 528 Koterovská 162
Tuček Petr oddělení dopravních přestupků 37 803 2391 517 Koterovská 162
Mgr. Rudlofová Lenka oddělení dopravních přestupků 37 803 2426 333 Koterovská 162
Mgr. Janík Andrej oddělení dopravních přestupků 37 803 2427 528 Koterovská 162
Bc. Miková Lenka oddělení dopravních přestupků 37 803 2428 319 Koterovská 162
Bc. Steuerová Alena oddělení dopravních přestupků 37 803 2473 320 Koterovská 162
Bc. Hazuková Liběna oddělení dopravních přestupků 37 803 2474 337 Koterovská 162
Křenková Marie oddělení dopravních přestupků 37 803 2475 340 Koterovská 162
Švábek Vojtěch oddělení dopravních přestupků 37 803 2476 319 Koterovská 162
Fencl Luděk oddělení dopravních přestupků 37 803 2477 339 Koterovská 162
Tichý Pavel oddělení dopravních přestupků 37 803 2478 321 Koterovská 162
Augustýnová Jarmila oddělení dopravních přestupků 37 803 2479 332 Koterovská 162
Bc. Pechmannová Jitka oddělení dopravních přestupků 37 803 2480 340 Koterovská 162
Bc. Karel Josef oddělení dopravních přestupků 37 803 2481 339 Koterovská 162
Marešová Jana oddělení dopravních přestupků 37 803 2482 322 Koterovská 162
Bc. Aubrechtová Soňa oddělení dopravních přestupků 37 803 2483 325 Koterovská 162
Mgr. Vernerová Jitka oddělení dopravních přestupků 37 803 2484 320 Koterovská 162
Bc. Martínková Dominika oddělení dopravních přestupků 37 803 2485 328 Koterovská 162
Mgr. Němečková Hana oddělení dopravních přestupků 37 803 2486 515A Koterovská 162
Bartáková Kateřina administrativní pracovnice 37 803 2487 331 Koterovská 162
Bc. Hartová Lucie oddělení dopravních přestupků 37 803 2488 338 Koterovská 162
Rumlová Miroslava oddělení dopravních přestupků 37 803 2489 517 Koterovská 162
Mgr. Štulcová Lucie oddělení dopravních přestupků 37 803 2491 337 Koterovská 162
Mgr. Polívková Veronika oddělení dopravních přestupků 37 803 2492 515 Koterovská 162
Bc. Jindrová Marie oddělení dopravních přestupků 37 803 2493 333 Koterovská 162
Ing. Chodorová Jana oddělení dopravních přestupků 37 803 2494 329 Koterovská 162
Karban Jan oddělení dopravních přestupků 37 803 2495 329 Koterovská 162
Mgr. Valenta Václav oddělení dopravních přestupků 37 803 2496 322 Koterovská 162
Kopačková Barbora administrativní pracovnice 37 803 2497 336 Koterovská 162
Mgr. Kotyzová Julie oddělení dopravních přestupků 37 803 2498 328 Koterovská 162
Dubská Silvie administrativní pracovnice 37 803 2499 331 Koterovská 162
Mgr. Prázný David oddělení dopravních přestupků 37 803 2420 527 Koterovská 162
Fax - oddělení dopravních přestupků 37 803 2472 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - odd.občanských průkazů a cest.dokladů

Ing. Machovská Dana ověřování, Czech Point 37 803 2422 náměstí Republiky 16
Mgr. Stočes Michal pověřen vedením oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů 37 803 2440 303 náměstí Republiky 16
Valentová Veronika občanské průkazy, cestovní doklady 37 803 2441 114 náměstí Republiky 16
Nováková Miroslava občanské průkazy a cestovní doklady 37 803 2443 114 náměstí Republiky 16
Moserová Martina občanské průkazy a cestovní doklady 37 803 2444 113 náměstí Republiky 16
Víchová Vlasta občanské průkazy a cestovní doklady 37 803 2445 114 náměstí Republiky 16
Sládková Martina občanské průkazy a cestovní doklady 37 803 2446 113 náměstí Republiky 16
Hošková Marcela občanské průkazy a cestovní doklady 37 803 2447 111 náměstí Republiky 16
Ing. Karasová Iva pokladna 37 803 2448 117 náměstí Republiky 16
Bc. Šípová Jana pokladna 37 803 2448 117 náměstí Republiky 16
Šmídek Petr občanské průkazy a cestovní doklady 37 803 2449 111 náměstí Republiky 16
Ing. Strejcová Hana občanské průkazy a cestovní doklady 37 803 2450 109 náměstí Republiky 16
Bělohlavá Petra občanské průkazy a cestovní doklady 37 803 2451 110 náměstí Republiky 16
Bílková Jarmila občanské průkazy a cestovní doklady 37 803 2453 113 náměstí Republiky 16
Bc. Kožnarová Markéta občanské průkazy a cestovní doklady 37 803 2454 náměstí Republiky 16
Bc. Hladká Dana pokladna 37 803 2455 117 náměstí Republiky 16
Kulišanová Irena informační kancelář 37 803 2456 náměstí Republiky 16
Poustková Alena informační kancelář 37 803 2456 náměstí Republiky 16
Kulmanová Michaela referent - občanské průkazy 37 803 2459 náměstí Republiky 16
Bc. Kunderová Martina občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel 37 803 2461 111 náměstí Republiky 16
Franková Marie evidence obyvatel 37 803 2462 212 náměstí Republiky 16
Zimová Dana evidence obyvatel 37 803 2463 212 náměstí Republiky 16
Fax - oddělení správní a oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů 37 803 2442 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení správní

Kepková Markéta matrika 37 803 2421 23 náměstí Republiky 1
Šmídová Jana matrika 37 803 2423 23 náměstí Republiky 1
Rapčanová Ivana spisovna 37 803 3992 29 Kopeckého sady 11
Vondrášková Lenka podatelna 37 803 4901 3 Škroupova 5
Mgr. Šlajsová Božena úřední deska 37 803 4902 3 Škroupova 5
Šimánová Alena podatelna 37 803 4903 4 Škroupova 5
Šíchová Sylva podatelna 37 803 4904 4 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor státní sociální péče

JUDr. Glancová Svatava pověřena vedením odboru 37 803 3300 103 Martinská 2
Bc. Dobiášová Markéta sekretariát 37 803 3301 103 Martinská 2
Bc. Petrová Eva sociální péče 37 803 3360 106 Martinská 2
Václavíčková Lenka sociální péče 37 803 3361 107 Martinská 2
Bc. Batíková Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 37 803 3332 104 Martinská 2
Bc. Halámková Martina sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 37 803 3346 109 Martinská 2
Bc. Schafferová Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 37 803 3341 109 Martinská 2
Bc. Vrbová Monika sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 37 803 3345 109 Martinská 2
Mašková Markéta DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 37 803 3344 104 Martinská 2
Mgr. Mgr. Grega Róbert sociální kurátor pro dospělé, romský koordinátor 37 803 3323 128 Martinská 2
Mgr.Bc. Ludínová Ivanka Anna sociální kurátorka pro dospělé 37 803 3320 105 Martinská 2
Bc. Touš Vojtěch sociálně - právní ochrana dětí 37 803 3347 108 Martinská 2
Mgr. Šimurdová Denisa sekretariát 37 803 3301 103 Martinská 2
Bc. Knápková Denisa DiS. sociálně-právní ochrana dětí 37 803 3331 108 Martinská 2
DiS. Lišková Barbora sociálně-právní ochrana dětí 37 803 3340 104 Martinská 2
Bc. Dlabačová Štěpánka DiS. sociálně - právní ochrana dětí 37 803 3342 108 Martinská 2
DiS. Bartůňková Michaela sociálně-právní ochrana dětí 37 803 3343 108 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad

Mgr. Špak Jiří vedoucí odboru 37 803 4800 308 Tylova 36
Hubertová Eva sekretariát 37 803 4801 307 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení kontroly živností

Ing. Majorová Danuše vedoucí oddělení kontroly živností 37 803 4840 201 Tylova 36
Ing. Vlková Petra oddělení kontroly živností 37 803 4841 203 Tylova 36
Bc. Šmolík Jiří oddělení kontroly živností 37 803 4842 203 Tylova 36
Nádeníková Dagmar oddělení kontroly živností 37 803 4843 219 Tylova 36
Ing. Klíma Dušan oddělení živností 37 803 4844 209 Tylova 36
Janáková Alena oddělení kontroly živností 37 803 4845 202 Tylova 36
Nováková Naděžda oddělení kontroly živností 37 803 4846 202 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení správní a metodické

Mgr. Augustinová Martina vedoucí oddělení správního a metodického 37 803 4810 309 Tylova 36
Vaňková Eva oddělení správní a metodické 37 803 4811 303 Tylova 36
Kunešová Hana oddělení správní a metodické 37 803 4812 303 Tylova 36
Ing. Vaníková Radka oddělení správní a metodické 37 803 4814 302 Tylova 36
Ing. Šertlová Lucie oddělení správní a metodické 37 803 4815 315 Tylova 36
Bc. Pasternaková Lucie oddělení správní a metodické 37 803 4816 301 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení živností

Ing. Muchková Jitka vedoucí oddělení živností 37 803 4820 205 Tylova 36
Bc. Týnovská Alena živnostenský rejstřík 37 803 4821 107 Tylova 36
Rottenbornová Ivana oddělení živností 37 803 4823 207 Tylova 36
Bc. Fremrová Jaroslava ref.-registrace a povolování živností 37 803 4824 206 Tylova 36
Bc. Dyková Dana oddělení živností 37 803 4825 206 Tylova 36
Koubová Simona oddělení živností 37 803 4826 208 Tylova 36
Benešová Silvie oddělení živností 37 803 4827 208 Tylova 36
Šebková Romana živnostenský rejstřík 37 803 4828 106 Tylova 36
Dyková Helena živnostenský rejstřík 37 803 4829 106 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP

Ing. Kuglerová Hana MBA ředitelka ekonomického úřadu 37 803 4500 20 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Kancelář ředitele ekonomického úřadu

Kryslová Marcela asistentka ředitelky EÚ 37 803 4501 19 Škroupova 5
Porubčanová Jitka sekretariát KŘEÚ 37 803 4503 19 Škroupova 5
JUDr. Hausnerová Štěpánka Právník 37 803 4513 26 Škroupova 5
Mgr. Kylarová Bohuslava právník agendy pohledávek 37 803 4553 37 Škroupova 5
Fax - ředitelka ekonom. úřadu 37 803 4502 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Kancelář ředitele ekonomického úřadu - oddělení controllingu

Ing. Beránková Helena vedoucí oddělení controllingu 37 803 4568 24 Škroupova 5
Ing. Hájková Adéla referentka oddělení controllingu 37 803 4510 23 Škroupova 5
Ing. Bláha Luboš správa dat, metodika SAP 37 803 4511 25 Škroupova 5
Ing. Rašková Hana referentka oddělení controllingu 37 803 4516 23 Škroupova 5
Ing. Stehlíková Naděžda referent oddělení controllingu 37 803 4559 21 Škroupova 5
Bc. Tybitancl Ondřej referent oddělení controllingu 37 803 4567 25 Škroupova 5
Jahlová Kateřina referent oddělení controllingu 37 803 4570 22 Škroupova 5
Mgr. Vohradský Jiří metodik pohledávek 37 803 4611 43 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu

Ing. Dezortová Petra vedoucí Odboru financování a rozpočtu 37 803 4550 32 Škroupova 5
Salcmannová Lucie sekretariát 37 803 4551 31 Škroupova 5
Ing. Složil Lubomír Odbor financování a rozpočtu 37 803 4560 37 Škroupova 5
Fax - Odbor financování a rozpočtu 37 803 4552 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení dotací a majetkových podílů

Ing. Polová Dagmar vedoucí oddělení dotací a majetkových podílů 37 803 4555 33 Škroupova 5
Ing. Regnerová Helena odd. dotací a majetkových podílů 37 803 4556 34 Škroupova 5
Bc. Fialová Martina odd. dotací a majetkových podílů 37 803 4557 34 Škroupova 5
Ing. Chmelířová Alžbeta odd. dotací a majetkových podílů 37 803 4558 36 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení rozpočtu

Ing. Leharová Olga vedoucí oddělení rozpočtu 37 803 4565 30 Škroupova 5
Šmídlová Lenka referent odd. rozpočtu 37 803 4562 27 Škroupova 5
Ing. Bočková Kateřina referent odd. rozpočtu 37 803 4566 27 Škroupova 5
Zaklová Monika referent odd. rozpočtu 37 803 4554 30 Škroupova 5
Bečvářová Andrea rozpočet a fin. MO odd. rozpočtu 37 803 4563 28 Škroupova 5
Bartošová Kateřina rozpočet a fin. MO odd. rozpočtu 37 803 4564 28 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení vymáhání pohledávek

Vaščúrová Štěpánková Olga správa pohledávek 37 803 4625 13 Škroupova 5
Bc. Holubová Kateřina správa pohledávek 37 803 4626 12 Škroupova 5
Krejčová Alena správa pohledávek 37 803 4633 13 Škroupova 5
Ing. Fajfrová Blanka správa pohledávek 37 803 4635 5 Škroupova 5
Kellnerová Ladislava správa pohledávek MP 37 803 4638 6 Škroupova 5
Dvořáková Ilona správa pohledávek 37 803 4639 8 Škroupova 5
Mgr. Peteříková Jana MBA vedoucí odd. vymáhání pohledávek 37 803 4640 11 Škroupova 5
Mgr. Rudolfová Alena správa pohledávek 37 803 4641 10 Škroupova 5
Fleisigová Marcela správa pohledávek 37 803 4642 7 Škroupova 5
Divišová Alena správa pohledávek 37 803 4643 8 Škroupova 5
Bc. Křenková Jana správa pohledávek 37 803 4644 9 Škroupova 5
Ing. Vinklárková Hana správa pohledávek 37 803 4645 9 Škroupova 5
JUDr. Polívková Hana pověřená vedením oddělení vymáhání pohledávek 37 803 4647 11 Škroupova 5
Schwabová Ladislava správa pohledávek 37 803 4652 5 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku

Mgr. Šneberková Petra vedoucí Odboru nabývání majetku 37 803 3700 Škroupova 7
Fotrová Sabina sekretariát 37 803 3701 311 Škroupova 7
Hřebcová Petra administrativní pracovník 37 803 3732 311 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku - oddělení majetkové přípravy investičních akcí

Mgr. Zvonečková Jana vedoucí odd. majetkové přípravy investičních akcí 37 803 3735 313 Škroupova 7
Štichová Alena oddělení majetkové přípravy investičních akcí 37 803 3712 209 Škroupova 7
Sedláková Eva oddělení majetkové přípravy investičních akcí 37 803 3723 210 Škroupova 7
Mgr. Kotáb Richard oddělení majetkové přípravy investičních akcí 37 803 3724 313 Škroupova 7
Aschenbrennerová Monika oddělení majetkové přípravy investičních akcí 37 803 3729 309 Škroupova 7
Jonáková Vladimíra oddělení majetkové přípravy investičních akcí 37 803 3730 314 Škroupova 7
Kokošková Klasnová Pavlína oddělení majetkové přípravy investičních akcí 37 803 3736 209 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku - oddělení smluvních vztahů

Mgr. Trachtová Markéta vedoucí oddělení smluvních vztahů 37 803 3713 401 Škroupova 7
Kyptová Romana oddělení smluvních vztahů 37 803 3704 401 Škroupova 7
Kašparová Jitka oddělení smluvních vztahů 37 803 3706 401 Škroupova 7
Koutníková Lucie referent kupní smlouvy, směny 37 803 3719 401 Škroupova 7
Prášková Regina oddělení smluvních vztahů 37 803 3720 Škroupova 5
Petráková Věra oddělení smluvních vztahů 37 803 3722 401 Škroupova 7
Papežová Stanislava oddělení smluvních vztahů 37 803 3737 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku

Mgr. Eberlová Hana MBA vedoucí odboru 37 803 3715 213 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku - oddělení majetkové evidence

Mgr. Kolářová Petra vedoucí oddělení majetkové evidence 37 803 3731 215 Škroupova 7
Vanžurová Ivana oddělení majetkové evidence, sekretariát 37 803 3727 214 Škroupova 7
Šnebergerová Jitka oddělení majetkové evidence 37 803 3710 105 Škroupova 7
Raška Ladislav oddělení majetkové evidence 37 803 3717 211 Škroupova 7
Kotroušová Alena oddělení majetkové evidence 37 803 3728 211 Škroupova 7
Tyrpeklová Kateřina oddělení majetkové evidence 37 803 3734 215 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku - oddělení majetkových šetření

Mgr. Vaníková Michaela vedoucí oddělení majetkových šetření 37 803 3726 109 Škroupova 7
Fořtová Lenka oddělení majetkových šetření 37 803 3705 105 Škroupova 7
Novotná Pavlína oddělení majetkových šetření 37 803 3711 106 Škroupova 7
Platzová Věra oddělení majetkových šetření 37 803 3714 106 Škroupova 7
Siebrová Jitka oddělení majetkových šetření 37 803 3716 212 Škroupova 7
Horejšová Alexandra oddělení majetkových šetření 37 803 3718 107 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní

Ing. Vítová Taťána vedoucí odboru 37 803 4600 45 Škroupova 5
Vlachovská Helena sekretariát 37 803 4601 46 Škroupova 5
Sedláčková Marcela správa dat, metodika SAP 37 803 4512 24 Škroupova 5
Fax - odbor účtování a daní 37 803 4602 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní - oddělení daní a poplatků

Ing. Hrabětová Alena vedoucí oddělení daní a poplatků 37 803 4630 109 Škroupova 5
Mgr. Schuster Petr místní poplatky 37 803 4631 108 Škroupova 5
Fidlerová Dana daně, správní poplatky, pokutové bloky 37 803 4636 108 Škroupova 5
Lencová Miroslava daně 37 803 4637 110 Škroupova 5
Šnajdrová Dana daně 37 803 4646 110 Škroupova 5
Bc. Motlíková Helena poplatek za odpad 37 803 4648 1 Škroupova 5
Skalová Kristýna poplatek za odpad 37 803 4651

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní - oddělení finanční účtárny

Ing. Dvořáková Dáša vedoucí oddělení finanční účtárny 37 803 4610 42 Škroupova 5
Stašková Jana příjmové účty MMP, pohledávky MMP 37 803 4612 43 Škroupova 5
Ertlová Monika metodik PO, výkaznictví, metodika účetnictví 37 803 4613 41 Škroupova 5
Šteklová Ivana majetek 37 803 4614 44 Škroupova 5
Ing. Herciková Michaela referent 37 803 4615 Škroupova 5
Ing. Vondráková Romana výkaznictví, metodika účetnictví, dotace 37 803 4617 44 Škroupova 5
Matoušová Olga platby, faktury 37 803 4618 35 Škroupova 5
Fryčková Jaroslava výdaje, závazky 37 803 4621 39 Škroupova 5
Ing. Kubíčková Věra metodik aplikace iFaktury, závazky 37 803 4623 39 Škroupova 5
Janoušková Eva účetnictví městských obvodů 5, 6, 8 37 803 4624 40 Škroupova 5
Brůhová Renáta účetnictví městských obvodů 7, 9, 10 37 803 4627 40 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor prodeje majetku

Ing. Kuglerová Hana MBA zastupující vedoucí Odboru prodeje majetku 37 803 4500 20 Škroupova 5
Šimánová Milada sekretářka 37 803 3601 103 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor prodeje majetku - oddělení prodeje domů a bytů

Kožíšková Lenka oddělení prodeje domů a bytů, pověřená vedením Oddělení prodeje domů a bytů 37 803 3623 99 Škroupova 5
Machová Jitka oddělení prodeje domů a bytů 37 803 3625 105 Škroupova 5
Lásková Petra oddělení prodeje domů a bytů 37 803 3634 106 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor prodeje majetku - oddělení prodeje pozemků

Ing. Kobernová Anna vedoucí oddělení prodeje pozemků 37 803 3610 102 Škroupova 5
Bc.Mgr. Hüblová Gabriela oddělení prodeje pozemků 37 803 3611 99 Škroupova 5
Kölblová Eva oddělení prodeje pozemků 37 803 3612 100 Škroupova 5
Mgr. Jindrová Jana oddělení prodeje pozemků 37 803 3613 99 Škroupova 5
Mgr. Míšek Josef oddělení prodeje pozemků 37 803 3615 101 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP

Ing. Kozohorský Jiří MBA ředitel TÚ 37 803 4000 73 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Kancelář ředitele TÚ

Ing. Jaklová Helena ekonom, kontrolní činnost 37 803 4010 80 Škroupova 5
Bošinová Hana sekretariát ředitele TÚ 37 803 4001 72 Škroupova 5
Mgr. Skála Jiří právník TÚ 37 803 4024 76 Škroupova 5
Bc. Kaucká Lenka veřejné zakázky, agenda VZVZ, KKR 37 803 4025 77 Škroupova 5
Ing. Řehák Rostislav koordinace příspěvkových organizací 37 803 4032 75 Škroupova 5
Ing. Baštová Helena ekonom TÚ, kontrolní činnost 37 803 4043 78 Škroupova 5
Ing. Hálová Barbora vedoucí KŘTÚ 37 803 4050 74 Škroupova 5
Bc. Frýbertová Barbora odpadové hospodářství 37 803 4053
Fax - ředitel technických úřadů 37 803 4002 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor rozvoje a plánování

Mgr. Tomášek Hynek vedoucí ORP 37 803 4080 81 Škroupova 5
Malínský David věcná břemena 37 803 4033 83 Škroupova 5
Ing. Ungr Milan věcná břemena 37 803 4034 84 Škroupova 5
Ing. Maštera Zbyněk referent 37 803 4039 85 Škroupova 5
Eiseltová Ivana referent 37 803 4081 82 Škroupova 5
Ing. Štván Milan referent 37 803 4084 86 Škroupova 5
Mgr. Hodúr Ladislav referent 37 803 4085 87 Škroupova 5
Baroch Ondřej referent 37 803 4086 89 Škroupova 5
Votavová Jana referent 37 803 4087 90 Škroupova 5
Ing. Štván Martin referent 37 803 4088 88 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic

Ing. Grisník Pavel vedoucí odboru investic 37 803 5200 21a Jagellonská 8
Bicková Dana sekretariát 37 803 5201 20 Jagellonská 8
Baierová Iva referent-rozpočtář 37 803 5236 23 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - oddělení obchodní a veř. zakázek

Mgr. Křibská Helena pověřena vedením oddělení obchodního a veřejných zakázek, právník odboru 37 803 5203 21 Jagellonská 8
Mgr. Hnátová Lucie referent oddělení obchodního a veřejných zakázek 37 803 5234 22 Jagellonská 8
Bláhová Jana referent oddělení obchodního a veřejných zakázek 37 803 5235 22 Jagellonská 8
Mgr. Maderová Dominika Právník OI 37 803 5245

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů

Ing. Malán David vedoucí oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 37 803 5241 10 Jagellonská 8
Ing. Vaníková Hana referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 37 803 5223 7 Jagellonská 8
Rezler Petr referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 37 803 5232 2 Jagellonská 8
Kicová Taťána referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 37 803 5233 9 Jagellonská 8
Bc. Pánek Karel stavební dozor OI 37 803 5237 2 Jagellonská 8
Nováková Martina referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 37 803 5242 8 Jagellonská 8
Šperlová Helena příprava, realizace investic 37 803 5244 7 Jagellonská 8
Bc. Němcová Alena referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 37 803 5246 9 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - odd. přípravy vodních a pozemních staveb

Ing. Petrák Jaroslav vedoucí oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 37 803 5222 11 Jagellonská 8
Jandoš Luděk referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 37 803 5217 3 Jagellonská 8
Ulč Pavel referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 37 803 5220 1 Jagellonská 8
Ing. Hajžmanová Eva referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 37 803 5224 4 Jagellonská 8
Hamplová Iveta referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 37 803 5225 4 Jagellonská 8
Šafránková Blanka referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 37 803 5226 5 Jagellonská 8
Bc. Stuchlík Miroslav referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 37 803 5230 1 Jagellonská 8
Vodička Milan referent oddělení přípravy a realizace pozemních a vodních staveb 37 803 5239 6 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor

Ing. Švarc Zdeněk vedoucí odboru 37 803 4200 125 Škroupova 5
Bělohlavá Hana sekretariát BYT MMP 37 803 4201 126 Škroupova 5
Fax - bytový odbor 37 803 4202 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor - oddělení podpory bydlení

Mgr. Vecková Jana vedoucí oddělení podpory bydlení 37 803 4212 92 Škroupova 5
Bc. Matoušková Kateřina referent-koordinátor rozvoje a plánování 37 803 4210 124 Škroupova 5
Holá Marie referent pro podporu byt. výstavby 37 803 4211 123 Škroupova 5
Mgr. Čadová Tereza Právník Bytového odboru 37 803 4214 124 Škroupova 5
Mgr. Taušlová Věra referent-koordinátor rozvoje a plánování 37 803 4220 113 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor - oddělení nájmu bytů

Ing. Kaván Vladimír vedoucí oddělení nájmu bytů 37 803 4230 16 Škroupova 5
Tesařová Ladislava náhradní byty, změny nájem. vztahů 37 803 4221 114 Škroupova 5
Novotná Ilona referent, byty zvláštního určení 37 803 4231 17 Škroupova 5
Pojarová Markéta referent 37 803 4232 Škroupova 5
Mareš Petr referent 37 803 4233 62 Škroupova 5
Šandorová Jiřina referent 37 803 4234 17 Škroupova 5
Mgr. Divišová Regina kontrola nájemních vztahů 37 803 4235 62 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor - oddělení správy

Ing. Souček Jan MBA vedoucí oddělení správy 37 803 4240 96 Škroupova 5
Bc. Keřlíková Petra referent 37 803 4213 95 Škroupova 5
Bc. Goeslová Markéta ekonom BYT 37 803 4241 91 Škroupova 5
Brázdová Jitka správa nemovitostí 37 803 4242 Škroupova 5
Nachtmannová Markéta DiS. správa nemovitostí 37 803 4243 93 Škroupova 5
Bc. Breitfelderová Alena vymáhání pohledávek 37 803 4244 94 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy

JUDr. Kočí Roman MBA, MSc. vedoucí odboru dopravy 37 803 4300 112 Škroupova 5
Vitáková Markéta asistentka vedoucího odboru, přestupky 37 803 4301 111 Škroupova 5
Fax - odbor dopravy 37 803 4302 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy - oddělení silniční dopravy

Ing. Polanecká Leona vedoucí odd. silniční dopravy, městská hromadná doprava, řidiči drážních vozidel, taxislužba 37 803 4310 119 Škroupova 5
Tomšík Petr stanice měření emisí, stanoviska DÚR + DSP, změny organizace MHD 37 803 4311 122 Škroupova 5
Mgr. Tatýrková Ladislava právník odboru, odvolací řízení, správní delikty 37 803 4312 120 Škroupova 5
Vlk Kamil speciální označení vozidel a osob (Parkovací průkazy O7, O5, O2), taxislužba 37 803 4313 121 Škroupova 5
Motyčková Šárka městská hromadná doprava, taxislužba 37 803 4315 122 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství

Ing. Tomanová Jana vedoucí oddělení silničního hospodářství propojování sousedních nemovitostí a komunikací, stanoviska - územní plány, studie 37 803 4320 115 Škroupova 5
DiS. Němcová Tereza stanovení přechodné úpravy provozu, uzavírky, zvláštní užívání, pevné překážky MO Plzeň 2 - Slovany, Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezbavětice, Nezvěstice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěn 37 803 4321 117 Škroupova 5
Václavíková Daniela stanovení přechodné úpravy provozu, uzavírky, zvláštní užívání MO Plzeň 3 (oblast severně od ulic U Trati - Borská - Folmavská - I/26 Domažlická), MO Plzeň 5, 7, 9 37 803 4322 116 Škroupova 5
Kovandová Petra stanovení místní úpravy provozu, reklamy, mosty, výjimky MO Plzeň 3, 5, 7, 9, 10, Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezvěstice, Nezbavětice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymák 37 803 4323 118 Škroupova 5
Sedláčková Olga stanovení přechodné úpravy provozu, uzavírky, zvláštní užívání MO Plzeň 1,4,8, Chrást, Kyšice, Dýšina 37 803 4324 117 Škroupova 5
Mgr. Vaňač Petr stanovení místní úpravy provozu, reklamy, mosty, výjimky MO Plzeň 1, 2, 4, 6, 8, Chrást, Kyšice, Dýšina 37 803 4325 118 Škroupova 5
Ing. Mach Václav stanovení přechodné úpravy provozu, uzavírky, zvláštní užívání MO Plzeň 3 (oblast jižně od ulic U Trati - Borská - Folmavská - I/26 Domažlická včetně těchto ulic 37 803 4326 116 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury

Ing. Krupičková Veronika MBA vedoucí odboru 37 803 5600 302 Palackého náměstí 6
Štychová Ladislava sekretářka s odbornou agendou 37 803 5601 303 Palackého náměstí 6
Mgr. Moulisová Lucie právník 37 803 5602 304 Palackého náměstí 6
Uhlíková Jarmila účetní referent 37 803 5603 304 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury - odd. kolektorů, energetiky a vod. hospod

Mgr. Benešová Lenka vedoucí oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství 37 803 5630 306 Palackého náměstí 6
Chládková Šárka referent oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství 37 803 5631 307 Palackého náměstí 6
Mazancová Zuzana referent oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství 37 803 5632 308 Palackého náměstí 6
Bartoňová Julie referent oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství 37 803 5633 307 Palackého náměstí 6
Ing. Doleželová Šárka referent oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství 37 803 5634 308 Palackého náměstí 6
Kůrka František referent oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství 37 803 5635 305 Palackého náměstí 6
Ing. Vaňková Ladislava referent oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství 37 803 5636 305 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury - oddělení sportovišť

Ing. Fric Karolina vedoucí oddělení sportovišť 37 803 5640 304 Palackého náměstí 6
Ing. Černý Michal referent oddělení sportovišť 37 803 5641 309 Palackého náměstí 6
Vyhnálková Zuzana referent oddělení sportovišť 37 803 5642 309 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní

Ing. Kaisler Jan vedoucí odboru 37 803 4100 416 Škroupova 4
Tolarová Alena sekretariát 37 803 4101 414 Škroupova 4
Hejlová Petra sekretariát 37 803 4103 414 Škroupova 4
Martinová Petra stavební archiv 37 803 4140 15 Škroupova 5
Štěpánková Jindra stavební archiv 37 803 4142 15 Škroupova 5
Fax - odbor stavebně správní 37 803 4102 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - odd.spec.stav.úřadu staveb vodních děl

Ing. Jandíková Stanislava vedoucí oddělení speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl 37 803 4130 510 Škroupova 4
Ing. Cháma Stanislav odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl 37 803 4131 511 Škroupova 4
Ing. Šindelářová Eva odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl 37 803 4132 512 Škroupova 4
Ing. Šormová Ludmila odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl 37 803 4133 510 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - odd.spec.staveb.úřadu staveb silničních

Ing. Reischigová Lenka vedoucí oddělení spec. stavebního úřadu staveb silničních 37 803 4152 516 Škroupova 4
Bezděková Ilona poplatky, administrativa, výpravna 37 803 4116 310 Škroupova 4
Bezděková Iveta oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních 37 803 4151 514 Škroupova 4
Velíšek Václav oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních 37 803 4153 517 Škroupova 4
Bc. Smejkal Filip referent - stav. povolování 37 803 4154 513 Škroupova 4
Bednářová Jarmila oddělení stavebního řízení 37 803 4160 214 Škroupova 4
Pešel Miroslav oddělení stavebního řízení 37 803 4161 214 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - oddělení odvolání a stížností

JUDr. Kubík Jiří MBA vedoucí oddělení odvolání a stížností 37 803 4120 410 Škroupova 4
Mgr.Bc. Cibulková Michaela oddělení odvolání a stížností 37 803 4121 412 Škroupova 4
Mgr. Skála Petr oddělení odvolání a stížností 37 803 4122 411 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - oddělení územního plánování

Ing. Benda Tomáš vedoucí oddělení územního plánování 37 803 4110 316 Škroupova 4
Jirásková Hana oddělení územního plánování 37 803 4111 317 Škroupova 4
Ing. Prokop Ondřej oddělení územního plánování 37 803 4112 312 Škroupova 4
Loskot Jaromír oddělení územního plánování 37 803 4114 314 Škroupova 4
Mgr. Vacková Marie oddělení územního plánování 37 803 4115 311 Škroupova 4
Dolečková Drahoslava oddělení územního plánování 37 803 4117 313 Škroupova 4
Ing. Štáhlová Petra oddělení územního plánování 37 803 4118 213 Škroupova 4
Mgr. Minarčicová Jana oddělení územního plánování 37 803 4119 211 Škroupova 4
Ing. Boháček Karel oddělení územního plánování 37 803 4162 314 Škroupova 4
Ing. arch. Růžičková Jitka oddělení územního plánování 37 803 4163 212 Škroupova 4
Ing. Ratajová Jitka oddělení územního plánování 37 803 4164 210 Škroupova 4
Ing. arch. Bistřický Petr oddělení územního plánování 37 803 4165 210 Škroupova 4
Bc. Pelech Petr oddělení územního plánování 37 803 4166 211 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí

Ing. Svobodová Kaiferová Dagmar vedoucí odboru 37 803 3200 203 Kopeckého sady 11
Švecová Jindra sekretářka 37 803 3201 203 Kopeckého sady 11
Thierlová Lenka rybářské lístky, koordinovaná stanoviska 37 803 3204 203b Kopeckého sady 11
Ing. Brandová Irena vyjádření k investičním akcím 37 803 3224 215 Kopeckého sady 11
Mgr. Franková Monika komise ŽP, ekonom 37 803 3227 205a Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany krajiny

Mgr. Vecka Miroslav právník odboru, vedoucí oddělení ochrany krajiny 37 803 3205 206 Kopeckého sady 11
Ing. Kůs Marek MBA lesní hospodářství 37 803 3226 201 Kopeckého sady 11
Ing. Kuncová Ivana odpadové hospodářství 37 803 3230 207 Kopeckého sady 11
Ing. Sýkora František odpadové hospodářství 37 803 3207 223 Kopeckého sady 11
Ing. Glänzner Zdeněk zemědělství 37 803 3220 221 Kopeckého sady 11
Špetová Naděžda ochr.zem.půdního fondu 37 803 3221 222 Kopeckého sady 11
Ing.Bc. Valdhansová Petra lesní hospodářství 37 803 3222 201 Kopeckého sady 11
Ing. Vaidišová Svatava ochrana přírody 37 803 3223 224 Kopeckého sady 11
Majer Jan odpadové hospodářství 37 803 3231 208 Kopeckého sady 11
Střelbová Veronika odpadové hospodářství, vyjádření ke stavbám 37 803 3232 Kopeckého sady 11
Míčková Věra odpadové hospodářství 37 803 3233 202 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany vod a ovzduší

Ing. Praislerová Milena vedoucí oddělení ochrany vod a ovzduší 37 803 3210 212 Kopeckého sady 11
Ing. Berkovcová Gita ochrana vod 37 803 3211 209 Kopeckého sady 11
Ing. Prošková Dagmar ochrana vod 37 803 3212 214 Kopeckého sady 11
Ing. Tajčová Hana ochrana vod 37 803 3213 214 Kopeckého sady 11
Ing. Klučka Patrik ochrana vod 37 803 3214 209 Kopeckého sady 11
Nováková Šárka ochrana ovzduší 37 803 3215 215 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP

PhDr. Knížová Helena ředitelka ÚSO 37 803 3000 235 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Kancelář ředitelky ÚSO

Ing. Batystová Irena vedoucí kanceláře ředitelky ÚSO 37 803 3005 234 Kopeckého sady 11
Mgr. Kyklhornová Štěpánka sekretářka ředitelky ÚSO 37 803 3001 233 Kopeckého sady 11
Ing. Vrbová Štěpánka ekonomka 37 803 3010 236 Kopeckého sady 11
Mgr. Vykysalá Renata referent zřizovatelské fce vůči PO 37 803 3011 230 Kopeckého sady 11
Ing. Kučerová Eva referent zřizovatelské fce vůči PO 37 803 3013 230 Kopeckého sady 11
Mgr.Bc. Karajosová Věra právník KŘÚSO 37 803 3014 236 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor kultury

PhDr. Sokolová Květuše vedoucí odboru 37 803 3040 335 Kopeckého sady 11
Nová Ludmila referentka pro oblast dotací 37 803 3041 332 Kopeckého sady 11
Mgr. Žáčková Jarmila referentka pro oblast dotací 37 803 3045 331 Kopeckého sady 11
Ing. Šímová Miroslava referentka pro oblast dotací 37 803 3046 330 Kopeckého sady 11
Ing. Sinkulová Markéta Leona referentka finančního řízení 37 803 3050 333 Kopeckého sady 11
Mgr. Zvěřinová Kateřina koordinátorka kulturních činností a projektů 37 803 3052 334 Kopeckého sady 11
Svobodová Libuše referentka pro oblast dotací 37 803 3053 230 Kopeckého sady 11
Ing. Houšková Dagmar koordinátorka kulturních činností a projektů 37 803 3044 333 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor památkové péče

Ing. Zoch Karel vedoucí odboru 37 803 3060 2.7 Kopeckého sady 11
Koranda Jiří referent památkové péče 37 803 3062 2.2 Kopeckého sady 11
Ing. Bukovský Petr referent památkové péče 37 803 3063 2.3 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Ing.Bc. Škubalová Dagmar vedoucí odboru 37 803 3100 321 Kopeckého sady 11
Šolcová Jana sekretariát - referentka 37 803 3101 322 Kopeckého sady 11
Ing. Prokopová Eva referentka 37 803 3109 309 Kopeckého sady 11
Fax - odbor školství, mládeže a tělovýchovy 37 803 3102 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení dotací a hospodaření škol

Mgr. Chottová Miroslava vedoucí oddělení 37 803 3120 303 Kopeckého sady 11
Stejskalová Martina referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele 37 803 3121 312 Kopeckého sady 11
Bc. Vogeltanzová Alice referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele 37 803 3122 310 Kopeckého sady 11
Bc. Cvrčková Petra referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele 37 803 3123 309 Kopeckého sady 11
Bc. Večírková Zdeňka referentka - finanční účetní 37 803 3124 304 Kopeckého sady 11
Ing. Maxová Věra rozpočtář pro úsek státní správy, kontroly 37 803 3125 304 Kopeckého sady 11
Poklopová Ivana referentka pro koncepci školství a dotace do oblasti mimoškol. vzděl. programů, vyjadřování ke stavebním úpravám budov ZŠ a ŠJ 37 803 3126 302 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení organizace školství a vzdělávání

Mgr. Tetzeliová Martina vedoucí oddělení, právnička 37 803 3160 323 Kopeckého sady 11
Mgr. Turková Iva metodik pro ZŠ, příprava konkurzních řízení ZŠ 37 803 3161 329 Kopeckého sady 11
Pražáková Renata referentka pro zařízení ŠJ 37 803 3162 312 Kopeckého sady 11
Bc. Zajíčková Alena metodik pro MŠ, příprava konkurzních řízení MŠ 37 803 3163 329 Kopeckého sady 11
Bc. Palmová Jaroslava referentka pro kontrolní činnost a vedení personální agendy 37 803 3164 324 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor prezentace a marketingu

Bc. Kubalová Zdeňka referent 37 803 2504 315 náměstí Republiky 16
Mgr. Komišová Jana MBA vedoucí odboru 37 803 2500 311 náměstí Republiky 16
Kotousová Marie sekretariát, ekonomka 37 803 2501 312 náměstí Republiky 16
Bc. Kuželíková Adéla referent 37 803 2503 312 náměstí Republiky 16
Bc. Krylová Denisa referent 37 803 2505 312 náměstí Republiky 16
Mgr. Engler Jan referent 37 803 2506 316 náměstí Republiky 16
Mgr. Ježek Igor referent pro dotační řízení, správa vizuálního stylu města 37 803 2507 312 náměstí Republiky 16
Bc. Svátková Kristýna DiS. referent 37 803 2509 312 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sociálních služeb

Mgr. Hynková Alena MBA vedoucí odboru 37 803 3350 211 Martinská 2
Srbková Jarmila zástupce vedoucí, projektový manažer sekce „Zdravotně postižení“ a "Senioři" 37 803 3357 209 Martinská 2
Bc. Šlajsová Tereza sekretariát/projektový manažer sekce „Cizinci“ a "Rodiny s dětmi a mladiství" 37 803 3351 212 Martinská 2
Bc. Kliková Hana kontrola dotací 37 803 3352 214 Martinská 2
Mgr. Vodičková Karolína MBA vedoucí oddělení Sociální práce a metodiky sociálního bydlení 37 803 3353 213 Martinská 2
Vodičková Olga účetní 37 803 3354 214 Martinská 2
Kreutzerová Marie projektový manažer 37 803 3355 210 Martinská 2
Mgr. Mařan Lukáš administrace projektů/ kontrola dotací 37 803 3356 210 Martinská 2
Walterová Lenka DiS. sociální pracovník 37 803 3359 205 Martinská 2
Bočanová Daniela Dětská skupina 37 803 3362
Chaloupková Jaroslava asistent pedagoga 37 803 3362
DiS. Malíková Miloslava Dětská skupina 37 803 3362
Rothová Sandra DiS. sociální pracovník 37 803 3364 203 Martinská 2
Trávníčková Monika DiS. sociální pracovník 37 803 3365 205 Martinská 2
Bc. Vorlíčková Adéla DiS. sociální pracovník 37 803 3366 203 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sportu

Ing. Švarc Přemysl vedoucí odboru 37 803 3500 306 Kopeckého sady 11
Bc. Štychová Kateřina sekretariát a referentka sportu 37 803 3501 307 Kopeckého sady 11
Mgr. Černý Vítězslav metodik sportu 37 803 3502 305 Kopeckého sady 11
Koc Jan referent pro dotace a granty 37 803 3503 305 Kopeckého sady 11
Bc. Štochlová Linda referent 37 803 3504 307 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ

Ing. Průša Aleš MBA vedoucí odboru 37 803 2250 312 náměstí Republiky 16
Jandová Lucie sekretariát odboru 37 803 2251 309 náměstí Republiky 16
Mgr.Bc. Dolejší Zdeňka referent pro finanční řízení 37 803 2254 308 náměstí Republiky 16
Nováková Jana referent pro finanční řízení 37 803 3805 13a Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení bezpečnosti

Ing.Bc. Martan Petr referent pro dozor nad městskou policií 37 803 2255 náměstí Republiky 16
Mgr. Vitoušek Jiří referent bezpečnosti 37 803 2257 309 náměstí Republiky 16
Bc. Chalupský Pavel analytik bezpečnostních rizik 37 803 3803 13b Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení prevence kriminality

Mgr. Gregorová Andrea manažer prevence kriminality pověřena vedením odd.prev.krim. 37 803 2256 309 náměstí Republiky 16
Mgr. Ježková Monika projektový referent "Bezpečná Plzeň" 37 803 2252 302 náměstí Republiky 16
Mgr. Sládková Lenka projektový referent "Smart City" 37 803 2253 309 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení krizového řízení

Ing. Karas Jiří vedoucí oddělení krizového řízení 37 803 3800 14 Kopeckého sady 11
Jarolím Ladislav koordinátor, řidič 37 803 2133 náměstí Republiky 1
Mgr. Duchková Marcela referent pro krizové plánování 37 803 3804 13a Kopeckého sady 11
Ing. Jakoubek Jiří referent pro ochranu obyvatelstva, JSDH 37 803 3806 15 Kopeckého sady 11
Ing. Tomčák Slavomír referent pro obranné plánování 37 803 3812 13 Kopeckého sady 11
Bc. Štěpánek Pavel referent pro ochranu obyvatelstva 37 803 3816 13 Kopeckého sady 11
Fax – oddělení krizového řízení 37 803 3802 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor právní a legislativní

JUDr. Tomášek Dominik vedoucí odboru 37 803 2300 209 náměstí Republiky 16
Jirková Michaela referent, sekretariát 37 803 2301 210 náměstí Republiky 16
Mgr. Červenka Michal právník 37 803 2304 208 náměstí Republiky 16
Mgr. Šedivcová Veronika MBA právník 37 803 2306 211 náměstí Republiky 16
JUDr. Tomanová Jana právník 37 803 2307 211 náměstí Republiky 16

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu