Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Magistrát města Plzně


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Váchal Václav tajemník magistrátu +420 378 032 200 27b náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář tajemníka MMP

JUDr. Tomanová Jana vedoucí Kanceláře tajemníka MMP +420 378 032 210 41 náměstí Republiky 1
Kvíderová Milena asistentka tajemníka MMP +420 378 032 201 27a náměstí Republiky 1
Machová Jitka sekretariát tajemníka +420 378 032 203 27a náměstí Republiky 1
Ing. Baumruk Jiří bezpečnostní ředitel +420 378 032 207 1.3 Kopeckého sady 11
Mgr. Dvořáková Alexandra referent GDPR +420 378 032 208 1.3 Kopeckého sady 11
Bc. Palenská Michaela organizace SW aplikací +420 378 032 209 221 náměstí Republiky 16
Mgr. Kastnerová Alice organizace SW aplikací +420 378 032 211 221 náměstí Republiky 16
Brantlová Milena referent KTAJ +420 378 032 212 221 náměstí Republiky 16
Ing. Wirland Dušan manažer kvality +420 378 032 221 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Kancelář tajemníka MMP - personální oddělení

Mgr. Stehlík Pavel vedoucí pers. oddělení +420 378 032 700 108 Kopeckého sady 11
Mgr. Mgr. Špačková Petra psycholog +420 378 032 240 105 Kopeckého sady 11
Bc. Vocásková Andrea personalistka - výběrové řízení +420 378 032 711 109 Kopeckého sady 11
Vlková Štěpánka personalistka - vzdělávání +420 378 032 712 109 Kopeckého sady 11
Ing. Michálková Hana personální agenda, rozpočet +420 378 032 714 114a Kopeckého sady 11
Horová Bohumila platová agenda +420 378 032 715 104a Kopeckého sady 11
Krušinová Danuše personalistka - pracovní poměry +420 378 032 716 113 Kopeckého sady 11
Hranáčová Martina platová agenda +420 378 032 721 104a Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně

Mgr.Bc. Černá Stanislava vedoucí Kanceláře primátora města Plzně +420 378 032 010 11 náměstí Republiky 1
Hájková Sylva odborný referent +420 378 032 006 22 náměstí Republiky 1
Ing. Kvarda Petr ekonom +420 378 032 013 22 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení protokolu

Mgr. Hýblová Kristýna vedoucí oddělení protokolu v Kanceláři primátora +420 378 032 020 24 náměstí Republiky 1
Hermanová Dagmar oddělení protokolu +420 378 032 021 24 náměstí Republiky 1
Mgr. Bartoňová Olga oddělení protokolu +420 378 032 022 24 náměstí Republiky 1
Mgr. Šimáčková Kateřina referent oddělení protokolu +420 378 032 023 24 náměstí Republiky 1
Bc. Brejchová Anna referent oddělení protokolu +420 378 032 024 24 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát

DiS. Rozsypalová Jindřiška vedoucí oddělení sekretariátu KP +420 378 032 001 11 náměstí Republiky 1
Apolínová Anna sekretářka +420 378 032 003 11 náměstí Republiky 1
Bc. Balvínová Kateřina asistentka primátora +420 378 032 005 11 náměstí Republiky 1
Smetana David asistent +420 378 032 071 25 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. Lucie Kantorové

Ing. Kovářová Martina asistentka +420 378 032 141 14 náměstí Republiky 1
Pechmanová Dominika sekretářka náměstka primátora +420 378 032 143 14 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Bc. Aleše Tolara

Vacíková Ivana asistentka +420 378 032 061 17 náměstí Republiky 1
Rojtová Hana sekretářka +420 378 032 063 17 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát 1. nám. Pavla Bosáka

Ing. Karasová Věra asistentka +420 378 032 031 15 náměstí Republiky 1
Dolenská Denisa sekretářka +420 378 032 033 15 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát členů RMP a ZMP

Hartlová Jana asistentka +420 378 032 131 37 náměstí Republiky 1
Schnebergerová Milada asistentka pana radního Šrámka +420 378 032 041 45 náměstí Republiky 1
Bernášková Ivana asistentka +420 378 032 051 35 náměstí Republiky 1
Bc. Havlík Jan asistent radní Mgr. Světlany Budkové +420 378 032 101 20 náměstí Republiky 1
Bc. Lokajíček Vlastimil asistent +420 378 032 111 26 náměstí Republiky 1
Jiránková Adéla DiS. asistentka radního pro oblast podpory sportu, mládeže a tělovýchovy +420 378 032 121 37 náměstí Republiky 1
Ing. Pytel Milan asistent +420 378 032 151 20 náměstí Republiky 1
Mgr. Krutílková Martina asistentka předsedy KV Bc. Davida Šloufa +420 378 032 161 40 náměstí Republiky 1
Bc. Jandová Vladimíra asistentka pana radního Goly +420 378 032 181 34 náměstí Republiky 1
Pádecká Lucie asistentka předsedy FV ZMP Ing. Blažka a tajemnice FV ZMP +420 378 032 191 103 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor kontroly a interního auditu

Ing. Kochmanová Štěpánka vedoucí odboru +420 378 033 850 159 Kopeckého sady 11
Fax - odbor kontroly a interního auditu +420 378 033 852 Kopeckého sady 11
Útvar interního auditu +420 378 033 860 Kopeckého sady 11
Ing. Mgr. Nachtmannová Eva interní auditorka +420 378 033 861 160 Kopeckého sady 11
Ing. Taušová Radka interní auditorka +420 378 033 862 160 Kopeckého sady 11
Ing. Soukup Miloslav MBA interní auditor +420 378 033 863 160 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor kontroly a interního auditu - oddělení kontroly

Ing. Chodora Vratislav vedoucí oddělení kontroly +420 378 033 857 150 Kopeckého sady 11
Ing. Straková Zita právník, kontrolorka +420 378 033 851 151 Kopeckého sady 11
Mgr. Schuster Petr právník, kontrolor +420 378 033 856 151 Kopeckého sady 11
Mgr. Němečková Hana kontrolorka +420 378 033 854 149 Kopeckého sady 11
Bc. Vurmová Jitka kontrolorka +420 378 033 855 149 Kopeckého sady 11
Turická Hana kontrolorka +420 378 033 875 231 Kopeckého sady 11
Hončarová Miluše kontrolorka +420 378 033 873 231 Kopeckého sady 11
Ing. Burešová Jitka MBA kontrolorka +420 378 033 871 232 Kopeckého sady 11
Ing. Úlovcová Anna kontrolorka +420 378 033 872 232 Kopeckého sady 11
Mgr. Polívková Veronika asistentka, sekretariát, kontrola +420 378 033 853 158 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor komunikace a marketingu

Mgr. Švábek Jan vedoucí odboru +420 378 032 007 25 náměstí Republiky 1
Kotousová Marie sekretariát, ekonomka +420 378 032 501 312 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Odbor komunikace a marketingu - oddělení marketingu

Mgr. Komišová Jana MBA vedoucí oddělení marketingu v OKM +420 378 032 500 311 náměstí Republiky 16
Bc. Kuželíková Adéla referent +420 378 032 503 312 náměstí Republiky 16
Bc. Kubalová Zdeňka referent +420 378 032 504 315 náměstí Republiky 16
Bc. Krylová Denisa referent +420 378 032 505 312 náměstí Republiky 16
Mgr. Engler Jan referent +420 378 032 506 316 náměstí Republiky 16
Mgr. Ježek Igor referent pro dotační řízení, správa vizuálního stylu města +420 378 032 507 312 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Odbor komunikace a marketingu - oddělení tiskové

Mgr. Barborková Eva vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí +420 378 032 011 33 náměstí Republiky 1
Mgr. Hájková Barbora referent pro komunikaci +420 378 032 017 33 náměstí Republiky 1
Bc. Krausová Monika referent pro komunikaci +420 378 032 018 33 náměstí Republiky 1
Mgr. Josefová Hana ref. odd. tiskového +420 378 032 019 33 náměstí Republiky 1
Pecuch Martin Web města Plzně | Fotodokumentace +420 378 032 520 324 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP

JUDr. Triner Petr MBA ředitel ÚSA +420 378 032 400 49 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Kancelář ředitele Úřadu správ.agend

Hodková Michaela sekretariát +420 378 032 401 49 náměstí Republiky 1
Mgr. Bečvářová Pavla právník +420 378 032 406 50 náměstí Republiky 1
Mgr. Volková Jana projektový manažer +420 378 032 409 50 náměstí Republiky 1
Ing.Bc. Vojíková Dana MBA, MSc. ekonom Úřadu správních agend +420 378 032 403 32 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy

Ing. Karhan Tomáš vedoucí Odboru vnitřní správy +420 378 032 850 54 náměstí Republiky 1
vrátnice radnice +420 378 032 999 náměstí Republiky 1
údržba budovy radnice +420 378 032 998 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení nákupu a vnitřní správy

Mgr. Němcová Zdeňka MBA, MSc. vedoucí oddělení nákupu a vnitřní správy +420 378 032 430 43 náměstí Republiky 1
Brdová Lenka pronájem nebytových prostor, kancelářské potřeby +420 378 032 431 44 náměstí Republiky 1
Balážová Dagmar pokladna +420 378 032 432 42 náměstí Republiky 1
Bc. Kokešová Eva správa majetku MMP, vybavení kanceláří +420 378 032 433 43 náměstí Republiky 1
Havlová Lenka objednávky,tisk,telefony - ekonomická část +420 378 032 435 43 náměstí Republiky 1
Mašková Yvona správa majetku MMP, vybavení kanceláří +420 378 032 436 43 náměstí Republiky 1
Ing. Laštůvková Šárka oddělení nákupu a vnitřní správy +420 378 032 437 43 náměstí Republiky 1
Vágnerová Markéta oddělení nákupu a vnitřní správy +420 378 032 438 43 náměstí Republiky 1
Mgr. Vyhnánková Jaroslava referent veřejných zakázek +420 378 032 439 44 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení technické

Císař Roman ved. technického odd. +420 378 032 410 53 náměstí Republiky 1
Váchal Václav správa budov NR 16, Tylova 36, Koterovská 162, Palackého nám. 6 +420 378 032 411 52 náměstí Republiky 1
DiS. Šmiřák Miroslav správa budov nám. Republiky 1, 40, 41, 16, Veleslavínova 19 +420 378 032 412 53 náměstí Republiky 1
Špindler Pavel správa budov +420 378 032 413 53 náměstí Republiky 1
Matějček Marek správce budov +420 378 032 414 52 náměstí Republiky 1
Bc. Váchalová Hana autoprovoz, energetik +420 378 032 415 51 náměstí Republiky 1
Bém Daniel správce budovy +420 378 032 416 52 náměstí Republiky 1
Muchka Vojtěch správce budovy +420 378 032 417 52 náměstí Republiky 1
Heinz Andrea mistr úklidu +420 378 032 418 51 náměstí Republiky 1
Šebková Jana správa majetku, mobilní telefony, EOS +420 378 032 434 5 náměstí Republiky 1
Dvořák Ladislav údržbář budov MMP +420 378 032 978 10 náměstí Republiky 1
Berček Václav řidič +420 378 032 989 náměstí Republiky 1
Modr Václav řidič +420 378 032 989 náměstí Republiky 1
Schneppová Helena strážný, nám. Republiky +420 378 032 990
Pancer Marek řidič +420 378 032 995 náměstí Republiky 1
Šebková Aneta zaměstnanec v copycentru +420 378 032 997 5 náměstí Republiky 1
Bošek Hanuš údržbář nám. Republiky 1 +420 378 032 998 náměstí Republiky 1
Balvínová Zdeňka vrátný, nám. Republiky +420 378 032 999
Komůrková Jana vrátný, náměstí Republiky +420 378 032 999
Lanzendorfová Lenka vrátný +420 378 032 999 náměstí Republiky 1
Němcová Šárka vrátný, náměstí Republiky +420 378 032 999
Křenek Pavel údržbář KS 11 +420 378 033 997 05 Kopeckého sady 11
Kohout Jiří údržbář K.S. 11 +420 378 033 998 O5 Kopeckého sady 11
Štembera Zdeněk vrátný budovy Kopeckého sady 11 +420 378 033 999 1 Kopeckého sady 11
Šupíková Magdalena vrátná budovy Kopeckého sady 11 +420 378 033 999 Kopeckého sady 11
Cetl Václav údržba budovy Koterovská 162 +420 378 034 496 Koterovská 162
Šindelář Radek údržba budovy Koterovská 162 +420 378 034 497 Koterovská 162
Loucký Vladimír údržba budovy Koterovská 162 +420 378 034 499 Koterovská 162
Fidler Zdeněk údržbář budov MMP +420 378 034 997 13/S Škroupova 5
Růžek František údržbář budov MMP +420 378 034 998 13S Škroupova 5
Beránek František vrátný budovy Škroupova 5 +420 378 034 999 Škroupova 5
Matas Zdeněk vrátný +420 378 034 999 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení organizační

Davydjuková Monika agenda RMP, ZMP, zahraniční pracovní cesty +420 378 032 851 54 náměstí Republiky 1
Kašparová Jana oddělení organizační - agenda ZMP a RMP +420 378 032 860 54 náměstí Republiky 1
Šmídová Jana oddělení organizační - agenda ZMP a RMP +420 378 032 861 54 náměstí Republiky 1
Drudíková Eva sekretariát Odboru vnitřní správy +420 378 032 862 54 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - odd. Smart Cities a podpory podnikání

Ing. Čermák Radek referent oddělení Smart Cities a podpory podnikání MMP +420 378 033 550 101 Kopeckého sady 11
Slavíková Milana Referent - sekretariát a ekonom +420 378 033 551 102 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně

Mgr. Skála Adam vedoucí odboru +420 378 032 600 31 Veleslavínova 19
Doležalová Eva sekretariát +420 378 032 601 30 Veleslavínova 19
Houška Martin správce budovy +420 378 032 606 14 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení předarchivní péče a dokumentace

Bc. Skalová Alena DiS. vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace +420 378 032 611 1 Veleslavínova 19
PhDr. Janečková Jitka odborná archivářka +420 378 032 605 3 Veleslavínova 19
Mgr.Bc. Palivodová Eva Ph.D. odborná archivářka +420 378 032 609 2 Veleslavínova 19
Švecová Jindra referent předarchivní péče a dokumentace +420 378 032 619 2 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení zpracování a využívání archiválií

PhDr. Pflegerová Štěpánka vedoucí oddělení zpracování a využívání archiválií +420 378 032 607 28 Veleslavínova 19
Mgr. Metlička Daniel odborný archivář +420 378 032 603 28 Veleslavínova 19
Mgr. Fantová Kateřina odborná archivářka, knihovna +420 378 032 604 29 Veleslavínova 19
PhDr. Malivánková Wasková Marie odborná archivářka +420 378 032 608 23 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů

Mgr. Marek Jiří MBA vedoucí odboru +420 378 034 400 413 Koterovská 162
Vondrová Monika sekretariát +420 378 034 401 414 Koterovská 162
Krásná Pavlína pokladna +420 378 034 404 8 Koterovská 162
Fialová Milada spisovna +420 378 034 409 225 Koterovská 162
Bártová Marie spisovna +420 378 034 455 225 Koterovská 162
informační kancelář I +420 378 034 406 Koterovská 162
informační kancelář II +420 378 034 407 Koterovská 162
informační kancelář III +420 378 034 408 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů - oddělení registru řidičů

Ing. Novák Artur vedoucí oddělení registru řidičů +420 378 034 410 416 Koterovská 162
Bc. Kloboučníková Jana bodový systém +420 378 034 403 423 Koterovská 162
Bc. Karasová Vendula bodový systém +420 378 034 420 424 Koterovská 162
DiS. Krupičková Ivona bodový systém +420 378 034 422 423 Koterovská 162
Bc. Šilhánková Lenka bodový systém +420 378 034 425 424 Koterovská 162
Tomášek Milan zkušební komisař +420 378 034 413 419 Koterovská 162
Pakandl Ladislav DiS. zkušební komisař +420 378 034 414 419 Koterovská 162
Mgr. Burt Pavel zkušební komisař +420 378 034 415 419 Koterovská 162
Pollák Jaroslav zkušební komisař +420 378 034 416 419 Koterovská 162
Brejcha Miroslav zkušební komisař +420 378 034 417 419 Koterovská 162
Čech Martin registr řidičů +420 378 034 430 9 Koterovská 162
Vyhnalová Klára registr řidičů +420 378 034 431 9 Koterovská 162
Javorská Irena registr řidičů +420 378 034 432 9 Koterovská 162
Kulová Michaela registr řidičů +420 378 034 433 9 Koterovská 162
Šimanová Veronika registr řidičů +420 378 034 434 9 Koterovská 162
Zemanová Denisa registr řidičů +420 378 034 435 9 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů - oddělení registru vozidel

Mgr. Šimanová Alena vedoucí oddělení registru vozidel +420 378 034 440 415 Koterovská 162
Valentová Soňa registr vozidel +420 378 034 421 18 Koterovská 162
DiS. Kuncl David technik +420 378 034 441 19 Koterovská 162
Šrámek Petr technik +420 378 034 443 19 Koterovská 162
Brejchová Jana technik +420 378 034 444 227 Koterovská 162
Bc. Krliš Pavel technik +420 378 034 448 19 Koterovská 162
Bc. Mayer Miroslav Gabriel technik +420 378 034 463 19 Koterovská 162
Mgr. Krejčík Polláková Michaela registr vozidel +420 378 034 442 425 Koterovská 162
Ešnerová Soňa registr vozidel +420 378 034 445 217 Koterovská 162
Peroutka Jaroslav registr vozidel +420 378 034 446 19 Koterovská 162
Řežábková Anika DiS. registr vozidel +420 378 034 447 19 Koterovská 162
Zajíčkovský Josef registr vozidel +420 378 034 449 19 Koterovská 162
Ledlová Lucie registr vozidel +420 378 034 451 19 Koterovská 162
Ellederová Lucie registr vozidel +420 378 034 452 217 Koterovská 162
Nováková Renáta registr vozidel +420 378 034 453 19 Koterovská 162
Bc. Mašková Michaela registr vozidel +420 378 034 454 426 Koterovská 162
Hajšmanová Dita registr vozidel +420 378 034 456 228 Koterovská 162
Sárkány Monika registr vozidel +420 378 034 457 226 Koterovská 162
Kinštová Karolína referent - evidence vozidel +420 378 034 458 Koterovská 162
Bc. Pagáčová Marcela registr vozidel +420 378 034 459 226 Koterovská 162
Bc. Mlnaříková Helena registr vozidel +420 378 034 460 18 Koterovská 162
Pešková Jaroslava registr vozidel +420 378 034 461 19 Koterovská 162
Dobešová Simona registr vozidel +420 378 034 462 227 Koterovská 162
Stulíková Lenka registr vozidel +420 378 034 464 19 Koterovská 162
Špačková Lucie registr vozidel +420 378 034 466 19 Koterovská 162
Svobodová Marcela registr vozidel +420 378 034 467 19 Koterovská 162
Svobodová Michaela registr vozidel +420 378 034 468 19 Koterovská 162
Pachtová Alena registr vozidel +420 378 034 469 19 Koterovská 162
Tichá Markéta registr vozidel +420 378 034 471 222 Koterovská 162
Plocarová Gabriela registr vozidel +420 378 034 472 19 Koterovská 162
Černá Hana DiS. registr vozidel +420 378 034 473 19 Koterovská 162
Mgr. Slancová Tereza registr vozidel +420 378 034 475 426 Koterovská 162
Nováková Michaela registr vozidel +420 378 034 477 19 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností

JUDr. Matoušek Roman MBA, MSc. vedoucí odboru +420 378 032 424 214 náměstí Republiky 16
Dvořáková Marie sekretariát OSČ +420 378 032 425 213 náměstí Republiky 16
Buzínová Jitka infokancelář +420 378 032 456 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - Zprostředkující subjekt ITI

Mgr. Ing. Eretová Veronika vedoucí oddělení ZS ITI +420 378 032 470 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení dopravních přestupků

Mgr. Vrba Michal vedoucí oddělení dopravních přestupků +420 378 032 490 336 Koterovská 162
Mgr. Skudlová Šárka oddělení dopravních přestupků +420 378 032 381 338 Koterovská 162
Bc. Pilíková Helena referentka - dopravní přestupky +420 378 032 385 325 Koterovská 162
Bc. Smékalová Lucie referentka - dopravní přestupky +420 378 032 387 320 Koterovská 162
Mgr. Regula Jan referent - dopravní přestupky +420 378 032 392 321 Koterovská 162
JUDr. Kustová Křížková Ivana referentka - dopravní přestupky +420 378 032 426 340 Koterovská 162
Mgr. Miková Lenka referentka - dopravní přestupky +420 378 032 428 319 Koterovská 162
Bc. Steuerová Alena referentka - dopravní přestupky +420 378 032 473 320 Koterovská 162
Bc. Hazuková Liběna metodička - dopravní přestupky +420 378 032 474 337 Koterovská 162
Křenková Marie referentka - dopravní přestupky +420 378 032 475 340 Koterovská 162
Švábek Vojtěch referent - dopravní přestupky +420 378 032 476 319 Koterovská 162
Fencl Luděk referent - dopravní přestupky +420 378 032 477 339 Koterovská 162
Tichý Pavel referent - dopravní přestupky +420 378 032 478 321 Koterovská 162
Bc. Pechmannová Jitka referentka - dopravní přestupky +420 378 032 480 329 Koterovská 162
Bc. Karel Josef referent - dopravní přestupky +420 378 032 481 339 Koterovská 162
Marešová Jana referentka - dopravní přestupky +420 378 032 482 322 Koterovská 162
Mgr. Palmová Eliška referentka - dopravní přestupky +420 378 032 483 328 Koterovská 162
Mgr. Martínková Dominika referentka - dopravní přestupky +420 378 032 485 328 Koterovská 162
Bc. Hartová Lucie metodička - dopravní přestupky +420 378 032 488 338 Koterovská 162
Mgr. Štulcová Lucie metodička - dopravní přestupky +420 378 032 491 337 Koterovská 162
Bc. Goslerová Dominika DiS. referentka - dopravní přestupky +420 378 032 494 329 Koterovská 162
Mgr. Valenta Václav referent - dopravní přestupky +420 378 032 496 322 Koterovská 162
Kopačková Barbora administrativní pracovnice - sekretariát +420 378 032 497 336 Koterovská 162
Dubská Silvie administrativní pracovnice +420 378 032 499 331 Koterovská 162
Fax - oddělení dopravních přestupků +420 378 032 472 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - odd.občanských průkazů a cest.dokladů

Ing. Strejcová Hana pověřena vedením oddělení OPCD +420 378 032 450 109 náměstí Republiky 16
Ing. Machovská Dana ověřování, Czech Point +420 378 032 422 náměstí Republiky 16
Bc. Voldřichová Klára občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 441 náměstí Republiky 16
Nováková Miroslava občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 443 114 náměstí Republiky 16
Moserová Martina občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 444 113 náměstí Republiky 16
Víchová Vlasta občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 445 114 náměstí Republiky 16
Sládková Martina občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 446 113 náměstí Republiky 16
Hošková Marcela občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 447 111 náměstí Republiky 16
Bc. Šípová Jana pokladna +420 378 032 448 117 náměstí Republiky 16
Šmídek Petr občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 449 111 náměstí Republiky 16
Tomková Petra občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 451 110 náměstí Republiky 16
Janochová Štěpánka referent - odd. OPCD +420 378 032 452 náměstí Republiky 16
Bílková Jarmila občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 453 113 náměstí Republiky 16
Mgr. Zelenka Zdeněk referent - občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 454 náměstí Republiky 16
Bc. Hladká Dana pokladna +420 378 032 455 117 náměstí Republiky 16
Kulišanová Irena informační kancelář +420 378 032 456 náměstí Republiky 16
Pavlicová Lucie informační kancelář +420 378 032 456 náměstí Republiky 16
Hofmanová Lucie občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 459 111 náměstí Republiky 16
Ing. Karasová Iva občanské průkazy, cestovní doklady +420 378 032 461 111 náměstí Republiky 16
Bc. Kunderová Martina evidence obyvatel +420 378 032 462 212 náměstí Republiky 16
Zimová Dana evidence obyvatel +420 378 032 463 212 náměstí Republiky 16
Fax - oddělení správní a oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů +420 378 032 442 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení správní

Bc. Dobiášová Markéta podatelna +420 378 034 901 2 Škroupova 5
Bc. Kubešová Klára referentka - obecné přestupky +420 378 032 372 303 náměstí Republiky 16
Bc. Kepková Markéta matrika +420 378 032 421 23 náměstí Republiky 1
Mgr. Vlčková Lucie matrika +420 378 032 423 23 náměstí Republiky 1
Rapčanová Ivana spisovna +420 378 033 992 29 Kopeckého sady 11
Vondrášková Lenka podatelna +420 378 034 900 3 Škroupova 5
Šíchová Sylva podatelna - úřední deska +420 378 034 904 3 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - odd. přestupků z objektivní odpovědnosti

Mgr. Stočes Michal vedoucí oddělení přestupků z objektivní odpovědnosti v OSČ +420 378 032 440 525 Koterovská 162
Winklerová Petra administrativní pracovnice - sekretariát +420 378 032 471 336 Koterovská 162
Vorlík Jan referent - dopravní přestupky +420 378 032 382 517 Koterovská 162
Mgr. Petrišče Ondřej referent - dopravní přestupky +420 378 032 383 516 Koterovská 162
Bc. Navrátilová Petra referentka - dopravní přestupky +420 378 032 384 516 Koterovská 162
Bc. Chaloupková Kateřina referentka - dopravní přestupky +420 378 032 386 515A Koterovská 162
Mgr. Reslová Martina referentka - dopravní přestupky +420 378 032 388 515 Koterovská 162
Ing. Šloufová Kateřina referentka - dopravní přestupky +420 378 032 390 528 Koterovská 162
Marková Dana referentka - dopravní přestupky +420 378 032 391 517 Koterovská 162
Hrbková Kamila referentka - dopravní přestupky +420 378 032 393 515A Koterovská 162
Mgr. Janík Andrej referent - dopravní přestupky +420 378 032 427 528 Koterovská 162
Mgr. Sobotková Kateřina referentka - dopravní přestupky +420 378 032 486 515 Koterovská 162
Šindelářová Markéta administrativní pracovnice +420 378 032 487 331 Koterovská 162
Rumlová Miroslava referentka - dopravní přestupky +420 378 032 489 517 Koterovská 162
Mgr. Potužníková Ivana referentka - dopravní přestupky +420 378 032 492 526 Koterovská 162
Petrová Gabriela referentka - dopravní přestupky +420 378 032 495 526 Koterovská 162
Mgr. Kotyzová Julie metodička - dopravní přestupky +420 378 032 498 527 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor státní sociální péče

JUDr. Glancová Svatava vedoucí odboru +420 378 033 300 103 Martinská 2
Mgr. Šimurdová Denisa sekretariát +420 378 033 301 103 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor státní sociální péče - oddělení sociálně právní ochrany dětí

Bc. Touš Vojtěch vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany dětí +420 378 033 347 130 Martinská 2
Bc. Portová Denisa DiS. sociálně - právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež +420 378 033 331 108 Martinská 2
Bc. Batíková Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 332 104 Martinská 2
Mgr. Ježková Monika DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 334 109 Martinská 2
Bc. Elbrsová Martina sociálně - právní ochrana dětí +420 378 033 335 127 Martinská 2
Linhartová Sylvie DiS. sociálně - právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež +420 378 033 339 127 Martinská 2
Bartůňková Eliška DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 340 104 Martinská 2
Bc. Schafferová Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 341 109 Martinská 2
Fantová Miroslava DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 342 108 Martinská 2
Bc. Mrázová Mariana DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 343 108 Martinská 2
Kočová Simona DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 344 104 Martinská 2
DiS. Stupková Barbora sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 345 108 Martinská 2
Bc. Halámková Martina sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 346 109 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor státní sociální péče - oddělení státní sociální péče

Mgr.Bc. Ludínová Ivanka Anna ved. odd. státní sociální péče, sociální kurátorka +420 378 033 320 105 Martinská 2
Mgr. Mgr. Grega Róbert veřejný opatrovník, sociální kurátor +420 378 033 323 128 Martinská 2
Bc. Petrová Eva sociální pracovník, péče o občany v nepříznivé sociální situaci +420 378 033 360 106 Martinská 2
Václavíčková Lenka sociální pracovník, péče o občany v nepříznivé sociální situaci +420 378 033 361 107 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad

Ing. Muchková Jitka vedoucí odboru ŽIVN +420 378 034 800 308 Tylova 36
Hubertová Eva sekretariát +420 378 034 801 307 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení kontroly živností

Ing. Majorová Danuše vedoucí oddělení kontroly živností +420 378 034 840 201 Tylova 36
Ing. Vlková Petra oddělení kontroly živností +420 378 034 841 203 Tylova 36
Bc. Šmolík Jiří oddělení kontroly živností +420 378 034 842 203 Tylova 36
Nádeníková Dagmar oddělení kontroly živností +420 378 034 843 219 Tylova 36
Ing. Klíma Dušan oddělení kontroly živností +420 378 034 844 202 Tylova 36
Bc. Sedláček Petr oddělení kontroly živností +420 378 034 845 219 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení správní a metodické

Mgr. Augustinová Martina vedoucí oddělení správního a metodického +420 378 034 810 309 Tylova 36
Vaňková Eva oddělení správní a metodické +420 378 034 811 303 Tylova 36
Ing. Vaníková Radka oddělení správní a metodické +420 378 034 814 302 Tylova 36
Mgr. Šostková Jana oddělení správní a metodické +420 378 034 815 315 Tylova 36
Bc. Pasternaková Lucie oddělení správní a metodické +420 378 034 816 301 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení živností

Ing. Pančíková Simona vedoucí oddělení živností +420 378 034 820 205 Tylova 36
Rottenbornová Ivana oddělení živností +420 378 034 823 207 Tylova 36
Bc. Repíková Jaroslava oddělení živností +420 378 034 824 206 Tylova 36
Bc. Dyková Dana oddělení živností +420 378 034 825 206 Tylova 36
Koubová Simona oddělení živností +420 378 034 826 208 Tylova 36
Benešová Silvie oddělení živností +420 378 034 827 208 Tylova 36
Šebková Romana živnostenský rejstřík +420 378 034 828 106 Tylova 36
Dyková Helena živnostenský rejstřík +420 378 034 829 106 Tylova 36
Bc. Beránková Jitka oddělení živností +420 378 034 832 209 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP

Ing. Kuglerová Hana MBA ředitelka ekonomického úřadu +420 378 034 500 20 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - kancelář ředitelky Ekonomického úřadu

Kryslová Marcela asistentka ředitelky EÚ +420 378 034 501 19 Škroupova 5
Porubčanová Jitka sekretariát KŘEÚ +420 378 034 503 19 Škroupova 5
Mgr. Růžková Martina právník +420 378 034 513 21 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Kancelář ředitele ekonomického úřadu

Fax - ředitelka ekonom. úřadu +420 378 034 502 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - oddělení controllingu

Ing. Beránková Helena vedoucí oddělení controllingu +420 378 034 568 24 Škroupova 5
Ing. Hájková Adéla referentka oddělení controllingu +420 378 034 510 23 Škroupova 5
Ing. Bláha Luboš správa dat, metodika SAP +420 378 034 511 25 Škroupova 5
Ing. Kottová Daniela referent odd. controllingu +420 378 034 512 22 Škroupova 5
Ing. Rašková Hana referentka oddělení controllingu +420 378 034 516 23 Škroupova 5
Bc. Tybitancl Ondřej referent oddělení controllingu +420 378 034 567 26 Škroupova 5
Jahlová Kateřina referent oddělení controllingu +420 378 034 570 25 Škroupova 5
Mgr. Vohradský Jiří metodik pohledávek +420 378 034 611 43 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu

Ing. Dezortová Petra vedoucí Odboru financování a rozpočtu +420 378 034 550 32 Škroupova 5
Salcmannová Lucie sekretariát +420 378 034 551 31 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení dotací a majetkových podílů

Ing. Polová Dagmar vedoucí oddělení dotací a majetkových podílů +420 378 034 555 33 Škroupova 5
Ing. Huclová Petra majetkové podíly města +420 378 034 556 36 Škroupova 5
Ing. Ličačenková Tereza odd. dotací a majetkových podílů +420 378 034 557 34 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení rozpočtu

Zaklová Monika pověřená vedením oddělení rozpočtu +420 378 034 554 30 Škroupova 5
Šmídlová Lenka referent odd. rozpočtu +420 378 034 562 27 Škroupova 5
Bečvářová Andrea rozpočet a fin. MO odd. rozpočtu +420 378 034 563 30 Škroupova 5
Bartošová Kateřina rozpočet a fin. MO odd. rozpočtu +420 378 034 564 30 Škroupova 5
Strnadová Jana referent odd. rozpočtu +420 378 034 566 28 Škroupova 5
Mgr. Miňová Štěpánka referent odd. rozpočtu +420 378 034 569 28 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení vymáhání pohledávek

Mgr. Peteříková Jana MBA vedoucí odd. vymáhání pohledávek +420 378 034 640 11 Škroupova 5
JUDr. Hausnerová Štěpánka právník agendy pohledávek +420 378 034 560 37 Škroupova 5
Štěpánková Olga správa pohledávek +420 378 034 625 13 Škroupova 5
Bc. Holubová Kateřina správa pohledávek +420 378 034 626 12 Škroupova 5
Žákovcová Gabriela správa pohledávek +420 378 034 628 5 Škroupova 5
Houdková Jitka správa pohledávek +420 378 034 629 9 Škroupova 5
Brokešová Petra správa pohledávek +420 378 034 632 12 Škroupova 5
Bc. Bohmannová Veronika správa pohledávek +420 378 034 633 13 Škroupova 5
Nykoljuková Jana správa pohledávek +420 378 034 634 9 Škroupova 5
Nováková Hana správa pohledávek +420 378 034 635 5 Škroupova 5
Kellnerová Ladislava správa pohledávek MP +420 378 034 638 10 Škroupova 5
Dvořáková Ilona správa pohledávek +420 378 034 639 8 Škroupova 5
Čížková Martina DiS. referent +420 378 034 641 17 Škroupova 5
Fleisigová Marcela správa pohledávek +420 378 034 642 4 Škroupova 5
Divišová Alena správa pohledávek +420 378 034 643 8 Škroupova 5
Ing. Křenková Jana správa pohledávek +420 378 034 644 17 Škroupova 5
Ing. Vinklárková Hana správa pohledávek +420 378 034 645 17 Škroupova 5
JUDr. Polívková Hana právník agendy pohledávek +420 378 034 647 16 Škroupova 5
Schwabová Ladislava správa pohledávek +420 378 034 652 6 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku

Mgr. Šneberková Petra vedoucí Odboru nabývání majetku +420 378 033 700 Škroupova 7
Fotrová Sabina sekretariát +420 378 033 701 311 Škroupova 7
Hrdá Olga administrativní pracovník +420 378 033 732 311 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku - oddělení majetkové přípravy investičních akcí

Mgr. Zvonečková Jana vedoucí odd. majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 735 313 Škroupova 7
Štichová Alena oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 712 209 Škroupova 7
Koutníková Lucie oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 719 309 Škroupova 7
Sedláková Eva oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 723 210 Škroupova 7
Mgr. Kotáb Richard oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 724 313 Škroupova 7
Aschenbrennerová Monika oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 729 309 Škroupova 7
Jonáková Vladimíra oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 730 314 Škroupova 7
Kokošková Klasnová Pavlína oddělení majetkové přípravy investičních akcí +420 378 033 736 209 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku - oddělení smluvních vztahů

Mgr. Trachtová Markéta vedoucí oddělení smluvních vztahů +420 378 033 713 401 Škroupova 7
Kašparová Jitka oddělení smluvních vztahů +420 378 033 706 401 Škroupova 7
Petráková Věra oddělení smluvních vztahů +420 378 033 722 401 Škroupova 7
Papežová Stanislava oddělení smluvních vztahů +420 378 033 737 401 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku

Mgr. Eberlová Hana MBA vedoucí odboru +420 378 033 715 213 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku - oddělení majetkové evidence

Mgr. Kolářová Petra vedoucí oddělení majetkové evidence +420 378 033 731 215 Škroupova 7
Vanžurová Ivana oddělení majetkové evidence, sekretariát +420 378 033 727 214 Škroupova 7
Šnebergerová Jitka oddělení majetkové evidence +420 378 033 710 105 Škroupova 7
Raška Ladislav oddělení majetkové evidence +420 378 033 717 211 Škroupova 7
Kotroušová Alena oddělení majetkové evidence +420 378 033 728 211 Škroupova 7
Ing. Nováková Milada referentka - evidence majetku +420 378 033 734 215 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku - oddělení majetkových šetření

Mgr. Vaníková Michaela vedoucí oddělení majetkových šetření +420 378 033 726 109 Škroupova 7
Ing. Kuželíková Jiřina oddělení majetkových šetření +420 378 033 705 107 Škroupova 7
Novotná Pavlína oddělení majetkových šetření +420 378 033 711 106 Škroupova 7
Brožík Petr referent - šetření nabýv. titulů +420 378 033 714 106 Škroupova 7
Siebrová Jitka oddělení majetkových šetření +420 378 033 716 212 Škroupova 7
Horejšová Alexandra oddělení majetkových šetření +420 378 033 718 107 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní

Ing. Vítová Taťána vedoucí odboru +420 378 034 600 45 Škroupova 5
Vlachovská Helena sekretariát +420 378 034 601 46 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní - oddělení daní a poplatků

Ing. Hrabětová Alena vedoucí oddělení daní a poplatků +420 378 034 630 109 Škroupova 5
Bc. Weinfurterová Gabriela metodik poplatků +420 378 034 631 108 Škroupova 5
Bc. Kňavová Ludmila správní poplatky +420 378 034 636 108 Škroupova 5
Lencová Miroslava daně +420 378 034 637 110 Škroupova 5
Šnajdrová Dana daně +420 378 034 646 110 Škroupova 5
Bc. Motlíková Helena poplatek za odpad +420 378 034 648 1 Škroupova 5
Dokoupilová Kristýna referent poplatku za pobyt +420 378 034 649 1 Škroupova 5
Hamplová Jitka poplatek za odpad +420 378 034 651 1 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní - oddělení finanční účtárny

Ing. Vondráková Romana vedoucí oddělení finanční účtárny +420 378 034 610 42 Škroupova 5
Ing. Dvořáková Dáša účtování běžných účtů, inventarizace, metodika účetních postupů +420 378 034 617 41 Škroupova 5
Stašková Jana příjmové účty MMP, pohledávky MMP +420 378 034 612 43 Škroupova 5
Ertlová Monika metodik PO, výkaznictví, metodika účetnictví +420 378 034 613 41 Škroupova 5
Ing. Herciková Michaela účetní, metodik IM +420 378 034 615 43 Škroupova 5
Ing. Navrátilová Kateřina účetní IM, fakturace +420 378 034 618 44 Škroupova 5
Kurtanovová Ilona účetní, fakturace +420 378 034 619 35 Škroupova 5
Fryčková Jaroslava výdaje, závazky +420 378 034 621 39 Škroupova 5
Ing. Kubíčková Věra metodik aplikace iFaktury, závazky +420 378 034 623 39 Škroupova 5
Janoušková Eva účetnictví městských obvodů 5, 6, 8 +420 378 034 624 40 Škroupova 5
Brůhová Renáta účetnictví městských obvodů 7, 9, 10 +420 378 034 627 40 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor prodeje majetku

Ing. Kobernová Anna pověřená vedením Odboru prodeje majetku +420 378 033 610 102 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor prodeje majetku - oddělení prodeje domů a bytů

Kožíšková Lenka oddělení prodeje domů a bytů, pověřená vedením Oddělení prodeje domů a bytů +420 378 033 623 101 Škroupova 5
Lásková Petra referent, sekretariát +420 378 033 601 103 Škroupova 5
Machová Jitka oddělení prodeje domů a bytů +420 378 033 625 100 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor prodeje majetku - oddělení prodeje pozemků

Bc.Mgr. Hosmanová Gabriela oddělení prodeje pozemků +420 378 033 611 99 Škroupova 5
Kölblová Eva oddělení prodeje pozemků +420 378 033 612 100 Škroupova 5
Kyptová Romana oddělení prodeje pozemků +420 378 033 615 99 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP

Mgr. Tomášek Hynek ředitel Technického úřadu +420 378 034 000 73 Škroupova 5
Ing. Grisník Pavel referent přímo podřízený řediteli TÚ +420 378 035 208 13 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - kancelář ředitele Technického úřadu

Ing. Hálová Barbora vedoucí KŘTÚ +420 378 034 050 74 Škroupova 5
Bošinová Hana sekretariát ředitele TÚ +420 378 034 001 72 Škroupova 5
Bc. Ulčová Michaela DiS. sekretariát ředitele TÚ +420 378 034 003 98 Škroupova 5
Ing. Jaklová Helena ekonom, kontrolní činnost +420 378 034 010 78 Škroupova 5
Mgr. Skála Jiří právník TÚ +420 378 034 024 79 Škroupova 5
Ing. Řehák Rostislav koordinace příspěvkových organizací +420 378 034 032 75 Škroupova 5
Ing. Baštová Helena ekonom TÚ, kontrolní činnost +420 378 034 043 76 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - oddělení majetkových stanovisek

Ing. Štván Milan pověřen vedením oddělení majetkových stanovisek +420 378 034 084 81 Škroupova 5
Ing. Maštera Zbyněk majetková stanoviska +420 378 034 039 81 Škroupova 5
Eiseltová Ivana majetková stanoviska +420 378 034 081 82 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - oddělení technických stanovisek

Mgr. Hodúr Ladislav pověřen vedením oddělení technických stanovisek +420 378 034 085 87 Škroupova 5
Baroch Ondřej technická stanoviska +420 378 034 086 89 Škroupova 5
Votavová Jana technická stanoviska +420 378 034 087 90 Škroupova 5
Ing. Štván Martin technická stanoviska +420 378 034 088 88 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - oddělení věcných břemen

Malínský David vedoucí oddělení věcných břemen +420 378 034 033 83 Škroupova 5
Ing. Ungr Milan věcná břemena +420 378 034 034 84 Škroupova 5
Mgr. Divišová Regina věcná břemena +420 378 034 082 85 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic

Bc. Kicová Taťána pověřena vedením Odboru investic v TÚ MMP +420 378 035 223 10 Jagellonská 8
Bicková Dana sekretariát +420 378 035 201 19 Jagellonská 8
Ing. Voldřichová Petra sekretářka +420 378 035 204 16 Jagellonská 8
Baierová Iva referent-rozpočtář +420 378 035 236 17 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - oddělení obchodní a veř. zakázek

Mgr. Křibská Helena pověřena vedením oddělení obchodního a veřejných zakázek +420 378 035 203 23 Jagellonská 8
Bc. Formánková Jana referent oddělení obchodního a veřejných zakázek +420 378 035 235 16 Jagellonská 8
Ing. Benešová Martina referent oddělení obchodního a veřejných zakázek +420 378 035 245 16 Jagellonská 8
Bc. Dunovská Diana referent oddělení obchodního a veřejných zakázek +420 378 035 246 16 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů

Polová Jitka referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 237 7 Jagellonská 8
Vodička Milan referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů, koordinátor staveb +420 378 035 239 8 Jagellonská 8
Ing. Mach Václav referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 241 9 Jagellonská 8
Píšková Nikola DiS. referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 242 7 Jagellonská 8
Šperlová Helena referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 244 9 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - odd. přípravy vodních a pozemních staveb

Jandoš Luděk referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 217 3 Jagellonská 8
Ulč Pavel referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb, koordinátor staveb +420 378 035 220 1 Jagellonská 8
Hamplová Iveta referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 225 4 Jagellonská 8
Šafránková Blanka referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 226 5 Jagellonská 8
Faschingbauerová Andrea referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 227 6 Jagellonská 8
Šlajsová Jaroslava referent oddělení přípravy a realizace pozemních a vodních staveb +420 378 035 228 2 Jagellonská 8
Bc. Stuchlík Miroslav referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 230 1 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor bytový

Ing. Švarc Zdeněk vedoucí odboru +420 378 034 200 125 Škroupova 5
Bělohlavá Hana sekretariát BYT MMP +420 378 034 201 126 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor bytový - oddělení podpory bydlení

Mgr. Vecková Jana vedoucí oddělení podpory bydlení +420 378 034 212 92 Škroupova 5
Bc. Matoušková Kateřina referent-koordinátor rozvoje a plánování +420 378 034 210 114 Škroupova 5
Holá Marie referent pro podporu byt. výstavby +420 378 034 211 123 Škroupova 5
Mgr. Šimková Jana právník odboru +420 378 034 214 124 Škroupova 5
Mgr. Taušlová Věra referent-koordinátor rozvoje a plánování +420 378 034 220 113 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor bytový - oddělení nájmu bytů

Ing. Kaván Vladimír vedoucí oddělení nájmu bytů +420 378 034 230 1.08 Jagellonská 8
Pojarová Veronika referent odd. nájmu bytů BYT MMP +420 378 034 221 1.09 Jagellonská 8
Pojarová Markéta referent +420 378 034 232 1.07 Jagellonská 8
Mareš Petr referent +420 378 034 233 1.06 Jagellonská 8
Mgr. Křivánek Miloslav referent +420 378 034 234 1.05 Jagellonská 8
Hálková Ivana referent +420 378 034 235 1.07 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor bytový - oddělení správy

Ing. Souček Jan MBA vedoucí oddělení správy +420 378 034 240 96 Škroupova 5
Bc. Goeslová Markéta ekonom BYT +420 378 034 241 91 Škroupova 5
Brázdová Jitka správa nemovitostí +420 378 034 242 94 Škroupova 5
Nachtmannová Markéta DiS. správa nemovitostí +420 378 034 243 94 Škroupova 5
Mgr.Bc. Breitfelderová Alena vymáhání pohledávek +420 378 034 244 93 Škroupova 5
Šípková Petra referent +420 378 034 245 91 Škroupova 5
Ing. Havlová Lenka ekonom BYT +420 378 034 246 91 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy

Ing. Tomanová Jana vedoucí Odboru dopravy MMP +420 378 034 300 112 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy - oddělení silniční dopravy

Ing. Polanecká Leona vedoucí odd. silniční dopravy, městská hromadná doprava, řidiči drážních vozidel +420 378 034 310 119 Škroupova 5
Vitáková Markéta asistentka vedoucího odboru +420 378 034 301 111 Škroupova 5
Bc. Aubrechtová Soňa městská autobusová doprava, taxislužba +420 378 034 311 122 Škroupova 5
Mgr. Tatýrková Ladislava právník odboru, odvolací řízení, přestupky +420 378 034 312 120 Škroupova 5
Vlk Kamil speciální označení vozidel a osob (Parkovací průkazy O7, O5, O2), stanice měření emisí +420 378 034 313 121 Škroupova 5
Motyčková Šárka městská hromadná doprava, taxislužba +420 378 034 315 122 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství

Beránek Bohumil vedoucí oddělení silničního hospodářství, připojení, stanoviska k PD +420 378 034 320 115 Škroupova 5
Hřebcová Petra stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II. a III. tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 2, Kyšice, Dýšina, Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Ne +420 378 034 321 117 Škroupova 5
Václavíková Daniela - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II.a III.tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 3,5,7,9) +420 378 034 322 116 Škroupova 5
Kovandová Petra stanovení místní úpravy provozu, reklamy, mosty, výjimky MO Plzeň 3, 5, 7, 9, 10, Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezvěstice, Nezbavětice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymák +420 378 034 323 118 Škroupova 5
Horejsková Michaela stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II. a III. tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 1, 4, 8 + Chrást) +420 378 034 324 117 Škroupova 5
Mgr. Vaňač Petr stanovení místní úpravy provozu, reklamy, mosty, výjimky MO Plzeň 1, 2, 4, 6, 8, Chrást, Kyšice, Dýšina +420 378 034 325 118 Škroupova 5
DiS. Němcová Tereza stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II. a III.tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 3,6,10) +420 378 034 326 116 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury

Ing. Vítová Veronika MBA vedoucí odboru +420 378 035 600 302 Palackého náměstí 6
Štychová Ladislava sekretářka s odbornou agendou +420 378 035 601 303 Palackého náměstí 6
Mgr. Mašková Eva právník +420 378 035 602 304 Palackého náměstí 6
Uhlíková Jarmila účetní referent +420 378 035 603 304 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury - odd. kolektorů, energetiky a vod. hospod

Ing. Vaňková Ladislava referent pro energetiku +420 378 035 636 305 Palackého náměstí 6
Chládková Šárka referent pro kolektory +420 378 035 631 307 Palackého náměstí 6
Mašková Zuzana referent pro vodní hospodářství +420 378 035 632 308 Palackého náměstí 6
Ing. Doleželová Šárka referent pro vodní hospodářství +420 378 035 634 308 Palackého náměstí 6
Mgr. Benešová Lenka vedoucí oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství +420 378 035 630 307 Palackého náměstí 6
Ing. Hurdová Lucie referent pro energetiku +420 378 035 635 305 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury - oddělení sportovišť

Koc Jan pověřen vedením oddělení sportovišť +420 378 035 641 311 A Palackého náměstí 6
Vyhnálková Zuzana referent oddělení sportovišť +420 378 035 642 311 A Palackého náměstí 6
Bláha Libor referent oddělení sportovišť +420 378 035 643 309 Palackého náměstí 6
Ing. Nepraš Tomáš referent odd. sportovišť +420 378 035 644 309 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní

Ing. Hanzelín Zdeněk vedoucí Odboru stavebně správního +420 378 034 100 416 Škroupova 4
Gruberová Petra sekretářka +420 378 034 101 414 Škroupova 4
Jakoubková Anna administrativní pracovník +420 378 034 103 414 Škroupova 4
Martinová Petra administrativní pracovnice +420 378 034 140 15 Škroupova 5
Štěpánková Jindra stavební archiv +420 378 034 142 15 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - odd.spec.stav.úřadu staveb vodních děl

Ing. Šormová Ludmila vedoucí oddělení speciálního stavebního úřadu +420 378 034 133 510 Škroupova 4
Ing. Vargová Šárka referent +420 378 034 130 510 Škroupova 4
Ing. Cháma Stanislav odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl +420 378 034 131 511 Škroupova 4
Ing. Šindelářová Eva odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl +420 378 034 132 512 Škroupova 4
Kadlecová Jiřina referent +420 378 034 134 513 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - odd.spec.staveb.úřadu staveb silničních

Ing. Kaisler Jan pověřen vedením oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních +420 378 034 150 Škroupova 4
Moravcová Bezděková Ilona administrativa, výpravna, velkoformátový tisk +420 378 034 116 310 Škroupova 4
Bezděková Iveta oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních +420 378 034 151 514 Škroupova 4
Velíšek Václav oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních +420 378 034 153 517 Škroupova 4
Bc. Smejkal Filip referent - stav. povolování +420 378 034 154 516 Škroupova 4
Hennebichlerová Pavla oddělení stavebního řízení +420 378 034 160 Škroupova 4
Pešel Miroslav oddělení stavebního řízení +420 378 034 161 214 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - oddělení odvolání a stížností

JUDr. Kubík Jiří MBA vedoucí oddělení odvolání a stížností +420 378 034 120 410 Škroupova 4
Mgr.Bc. Cibulková Michaela oddělení odvolání a stížností +420 378 034 121 412 Škroupova 4
Mgr. Jágerová Lucie oddělení odvolání a stížností +420 378 034 122 411 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - oddělení územního plánování

Ing. Benda Tomáš vedoucí oddělení územního plánování +420 378 034 110 316 Škroupova 4
Mgr. Uksa Marek územní plánování +420 378 034 113 311 Škroupova 4
Tandlerová Lenka oddělení územního plánování +420 378 034 115 317 Škroupova 4
Dolečková Drahoslava oddělení územního plánování +420 378 034 117 313 Škroupova 4
Ing. Štáhlová Petra oddělení územního plánování +420 378 034 118 213 Škroupova 4
Mgr. Minarčicová Jana oddělení územního plánování +420 378 034 119 217 Škroupova 4
Ing. Boháček Karel oddělení územního plánování +420 378 034 162 314 Škroupova 4
Ing. arch. Růžičková Jitka oddělení územního plánování +420 378 034 163 212 Škroupova 4
Ing. Ratajová Jitka oddělení územního plánování +420 378 034 164 210 Škroupova 4
Ing. arch. Bistřický Petr oddělení územního plánování +420 378 034 165 210 Škroupova 4
Bc. Pelech Petr oddělení územního plánování +420 378 034 166 211 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí

Ing. Svobodová Kaiferová Dagmar vedoucí odboru +420 378 033 200 203a Kopeckého sady 11
Matějovská Štěpánka sekretariát +420 378 033 201 203 Kopeckého sady 11
Thierlová Lenka koordinovaná stanoviska +420 378 033 204 203b Kopeckého sady 11
Wohlmuth Petr vyjádření k projektům +420 378 033 221 222 Kopeckého sady 11
Ing. Malínská Barbora ekonomka odboru, komise ŽP +420 378 033 227 206 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany krajiny

Mgr. Vecka Miroslav právník odboru, vedoucí oddělení ochrany krajiny +420 378 033 205 205a Kopeckého sady 11
Ing. Čmolíková Iveta referent OŽP - odpadové hospodářství +420 378 033 206 223 Kopeckého sady 11
Ing. Sýkora František odpadové hospodářství +420 378 033 207 223 Kopeckého sady 11
Ščurková Dagmar referent, stanoviska k projektům +420 378 033 220 207 Kopeckého sady 11
Ing.Bc. Fišerová Petra lesní hospodářství +420 378 033 222 201 Kopeckého sady 11
Ing. Vaidišová Svatava ochrana přírody +420 378 033 223 221 Kopeckého sady 11
Ing. Brandová Irena ZPF +420 378 033 224 224 Kopeckého sady 11
Mareček Matěj DiS. referent OŽP +420 378 033 225 221 Kopeckého sady 11
Ing. Kůs Marek MBA lesní hospodářství +420 378 033 226 201 Kopeckého sady 11
Majer Jan odpadové hospodářství +420 378 033 231 208 Kopeckého sady 11
Střelbová Veronika odpadové hospodářství, vyjádření ke stavbám +420 378 033 232 208 Kopeckého sady 11
Míčková Věra odpadové hospodářství +420 378 033 233 202 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany vod a ovzduší

Ing. Praislerová Milena vedoucí oddělení ochrany vod a ovzduší +420 378 033 210 212 Kopeckého sady 11
Ing. Berkovcová Gita ochrana vod +420 378 033 211 209 Kopeckého sady 11
Ing. Prošková Dagmar ochrana vod +420 378 033 212 214 Kopeckého sady 11
Ing. Lohrová Dagmar vodní hospodářství +420 378 033 213 209 Kopeckého sady 11
Ing. Klučka Patrik vodní hospodářství +420 378 033 214 214 Kopeckého sady 11
Nováková Šárka ochrana ovzduší +420 378 033 215 215 Kopeckého sady 11
Ing. Holá Jaroslava vodní hospodářství +420 378 033 216 215 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování

Bc. Walterová Lenka DiS. vedoucí odboru +420 378 034 251 1.10 Jagellonská 8
Bc. Poradová Michaela ekonom ODBSZ a sekretariát +420 378 034 256 30 Jagellonská 8
Bc. Václavů Jakub DPP, DPČ +420 378 034 258 25 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování - oddělení prevence ztráty bydlení

Bc. Vorlíčková Adéla DiS. pověřena vedením oddělení prevence ztráty bydlení +420 378 034 254 28 Jagellonská 8
Boudová Karolína DiS. klíčový pracovník prevence ztráty bydlení +420 378 034 261 24 Jagellonská 8
Mgr. Rozšafná Tereza klíčový pracovník a koordinátor prevence ztráty bydlení +420 378 034 264 24 Jagellonská 8
Mgr. Sadilová Nikola navigátor kontaktního místa pro bydlení +420 378 034 265 24 Jagellonská 8
Bc. Žípková Eva koordinátor kontaktního místa pro bydlení +420 378 034 266 24 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování - oddělení soc. práce a dostupného bydlení

Novotná Ilona DiS. pověřená vedením oddělení sociální práce a dost. bydlení +420 378 034 231 1.19 Jagellonská 8
Bc. Rubešová Lucie DiS. sociální pracovník +420 378 034 252 1.20 Jagellonská 8
Bc. Šrámková Hana DiS. sociální pracovník +420 378 034 253 1.19 Jagellonská 8
Mgr. Cozl Jakub DiS. sociální pracovník +420 378 034 255 1.20 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování - oddělení sociálního začleňování

Mgr. Rajchartová Šárka vedoucí oddělení sociálního začleňování +420 378 034 259 26 Jagellonská 8
Ing. Bocková Jana sociální pracovník, romský poradce v oddělení sociálního začleňování ODBSZ +420 378 034 257 27 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP

Ing. Batystová Irena pověřena vedením ÚSO a vedoucí odboru KŘÚSO MMP +420 378 033 005 234 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - kancelář ředitele ÚSO

Mgr. Kyklhornová Štěpánka sekretářka ředitele ÚSO +420 378 033 001 233 Kopeckého sady 11
Ing. Vrbová Štěpánka ekonomka +420 378 033 010 236 Kopeckého sady 11
Bc. Palmová Jaroslava referentka pro kontrolní činnost a vedení personální agendy +420 378 033 011 230 Kopeckého sady 11
Ing. Kučerová Eva referent zřizovatelské fce vůči PO +420 378 033 013 230 Kopeckého sady 11
Mgr.Bc. Karajosová Věra právník KŘÚSO +420 378 033 014 236 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor kultury

PhDr. Sokolová Květuše vedoucí odboru +420 378 033 040 335 Kopeckého sady 11
Slámová Jana referent Odboru kultury +420 378 033 041 332 Kopeckého sady 11
Mgr. Žáčková Jarmila referentka pro oblast dotací +420 378 033 045 331 Kopeckého sady 11
Sladká Poláková Martina referentka pro oblast dotací +420 378 033 046 331 Kopeckého sady 11
Ing. Bodnárová Markéta Leona referentka finančního řízení +420 378 033 050 333 Kopeckého sady 11
Mgr. Zvěřinová Kateřina koordinátorka kulturních činností a projektů +420 378 033 052 334 Kopeckého sady 11
Zahradníková Ludmila referentka pro oblast dotací +420 378 033 053 332 Kopeckého sady 11
Ing. Houšková Dagmar koordinátorka kulturních činností a projektů +420 378 033 044 333 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor památkové péče

Ing. Zoch Karel vedoucí odboru +420 378 033 060 2.5 Kopeckého sady 11
Sedláčková Olga ekonomka, sekretářka +420 378 033 061 2.6 Kopeckého sady 11
Koranda Jiří referent památkové péče +420 378 033 062 2.2 Kopeckého sady 11
Ing. Bukovský Petr referent památkové péče +420 378 033 063 2.3 Kopeckého sady 11
Ing. arch. Růžičková Lenka referent pro oblast památkové péče +420 378 033 064 2.7 Kopeckého sady 11
Ing. arch. Schusterová Michaela referent pro oblast památkové péče +420 378 033 064 2.7 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Ing.Bc. Škrlantová Dagmar vedoucí odboru +420 378 033 100 321 Kopeckého sady 11
Šolcová Jana sekretariát - referentka +420 378 033 101 322 Kopeckého sady 11
Ing.Bc. Slámová Jana manažer projektu MAPIII +420 378 033 109 308 Kopeckého sady 11
Kliková Věra rozpočet a fin. MO +420 378 034 563 28 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení dotací a hospodaření škol

Mgr. Chottová Miroslava vedoucí oddělení +420 378 033 120 303 Kopeckého sady 11
Stejskalová Martina referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele +420 378 033 121 312 Kopeckého sady 11
Bc. Vogeltanzová Alice referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele +420 378 033 122 310 Kopeckého sady 11
Mgr. Cvrčková Petra referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele +420 378 033 123 309 Kopeckého sady 11
Mgr. Večírková Zdenka referentka - finanční účetní +420 378 033 124 304 Kopeckého sady 11
Ing. Maxová Věra rozpočtář pro úsek státní správy, kontroly +420 378 033 125 304 Kopeckého sady 11
Poklopová Ivana referentka pro koncepci školství a dotace do oblasti mimoškol. vzděl. programů, vyjadřování ke stavebním úpravám budov ZŠ a ŠJ +420 378 033 126 302 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení organizace školství a vzdělávání

Mgr. Tetzeliová Martina vedoucí oddělení, právnička +420 378 033 160 323 Kopeckého sady 11
Mgr. Turková Iva metodik pro ZŠ, příprava konkurzních řízení ZŠ +420 378 033 161 329 Kopeckého sady 11
Bc. Zajíčková Alena metodik pro MŠ, příprava konkurzních řízení MŠ +420 378 033 163 329 Kopeckého sady 11
Ing. Malinová Zdeňka referentka pro kontrolní činnost a vedení personální agendy +420 378 033 164 324 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sociálních služeb

Mgr. Mařan Lukáš vedoucí Odboru sociálních služeb MMP +420 378 033 350 211 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sociálních služeb - oddělení dotací a kontroly

Bc. Šlajsová Tereza MPA vedoucí oddělení dotací a kontroly v OSS +420 378 033 356 212 Martinská 2
Bc. Kliková Hana účetní agenda +420 378 033 352 214 Martinská 2
Mereššová Samanta DiS. administrace dotačních programů, kontrola dotací +420 378 033 354 214 Martinská 2
Mgr. Hauer Marek administrace dotačních programů, kontrola dotací +420 378 033 355 213 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sociálních služeb - oddělení Pomáhající Plzeň

Bc. Hovorková Lucie MBA vedoucí oddělení Pomáhající Plzeň projektový manažer - garant sekce Služby pro seniory a zdravotně postižené +420 378 033 353 209 Martinská 2
Ing. Kvardová Blanka administrativní agenda/ sekretariát referent - garant sekce Služby pro cizince +420 378 033 351 210 Martinská 2
Bc. Hokr Tomáš komunitní pracovník +420 378 033 357 210 Martinská 2
Brabcová Lucie DiS. asistent pedagoga v Dětské skupině Malíček +420 378 033 362 přízemí Martinská 2
Leitlová Michaela DiS. asistent pedagoga v Dětské skupině Malíček +420 378 033 362 přízemí Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sportu

Mgr. Štochlová Linda pověřena vedením Odboru sportu MMP +420 378 033 500 133 Kopeckého sady 11
Radová Petra sekretariát a referentka dotací +420 378 033 501 132 Kopeckého sady 11
Ing.Bc. Smetková Olga referentka Odboru sportu +420 378 033 502 129 Kopeckého sady 11
Bc. Šilhavý Martin referent Odboru sportu +420 378 033 503 129 Kopeckého sady 11
Ing. Hanzalová Lucie ekonomka Odboru sportu +420 378 033 504 132 Kopeckého sady 11
Mgr. Kotková Kateřina referentka Odboru sportu +420 378 033 505 130 Kopeckého sady 11
Mleziva Petr referent Odboru sportu +420 378 033 506 132 Kopeckého sady 11
Straková Tereza referentka Odboru sportu MMP +420 378 033 507 133 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ

Ing. Průša Aleš MBA vedoucí odboru +420 378 032 250 304 náměstí Republiky 16
Jandová Lucie sekretariát odboru +420 378 032 251 309 náměstí Republiky 16
Mgr.Bc. Dolejší Zdeňka referent pro finanční řízení +420 378 032 254 308 náměstí Republiky 16
Nováková Jana referent pro finanční řízení +420 378 033 805 13a Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení bezpečnosti

Mgr. Ing. Martan Petr referent pro dozor nad městskou policií +420 378 032 255 náměstí Republiky 16
Mgr. Vitoušek Jiří referent bezpečnosti +420 378 032 257 309 náměstí Republiky 16
Bc. Chalupský Pavel analytik bezpečnostních rizik +420 378 033 803 13b Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení prevence kriminality

Mgr. Gregorová Andrea manažer prevence kriminality, pověřena vedením odd.prev.krim. +420 378 032 256 309 náměstí Republiky 16
Bc. Sýkorová Sofia referent +420 378 032 252 309 náměstí Republiky 16
Mgr. Hráchová Gabriela projektový referent Smart City +420 378 032 253 309 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení krizového řízení

Ing. Karas Jiří vedoucí oddělení krizového řízení +420 378 033 800 14 Kopeckého sady 11
Jarolím Ladislav referent úseku CO a prevence závažných havárií +420 378 032 258 306 náměstí Republiky 16
Mgr. Duchková Marcela referent pro krizové plánování +420 378 033 804 13a Kopeckého sady 11
Ing. Jakoubek Jiří referent pro ochranu obyvatelstva, JSDH +420 378 033 806 15 Kopeckého sady 11
Ing. Tomčák Slavomír referent pro obranné plánování +420 378 033 812 13 Kopeckého sady 11
Bc. Štěpánek Pavel referent pro ochranu obyvatelstva +420 378 033 816 13 Kopeckého sady 11
Fax – oddělení krizového řízení +420 378 033 802 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor právní a legislativní

JUDr. Tomášek Dominik vedoucí odboru +420 378 032 300 209 náměstí Republiky 16
Jirková Michaela referent, sekretariát +420 378 032 301 210 náměstí Republiky 16
Mgr. Červenka Michal právník +420 378 032 304 208 náměstí Republiky 16
Mgr. Popelová Zuzana právník odboru +420 378 032 305 208 náměstí Republiky 16
Mgr. Šedivcová Veronika MBA právník +420 378 032 306 211 náměstí Republiky 16

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu