Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Magistrát města Plzně


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Váchal Václav tajemník magistrátu 378 032 200 27b náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář tajemníka MMP

Mgr. Vágner Petr vedoucí KTAJ 378 032 210 41 náměstí Republiky 1
Kvíderová Milena asistentka tajemníka MMP 378 032 201 27a náměstí Republiky 1
Machová Jitka sekretariát tajemníka 378 032 203 27a náměstí Republiky 1
Ing. Baumruk Jiří bezpečnostní ředitel 378 032 207 1.3 Kopeckého sady 11
Mgr. Dvořáková Alexandra referent GDPR 378 032 208 1.3 Kopeckého sady 11
Ing. Wirland Dušan manažer kvality 378 032 221 45a náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář tajemníka MMP - personální oddělení

Mgr.Bc. Koželuhová Barbora vedoucí personálního oddělení 378 032 700 108 Kopeckého sady 11
Mgr. Mgr. Špačková Petra psycholog 378 032 240 105 Kopeckého sady 11
Bc. Vocásková Andrea personalistka - výběrové řízení 378 032 711 109 Kopeckého sady 11
Vlková Štěpánka personalistka - vzdělávání 378 032 712 109 Kopeckého sady 11
Ing. Kolářová Hana personální agenda, rozpočet 378 032 714 114a Kopeckého sady 11
Horová Bohumila platová agenda 378 032 715 104a Kopeckého sady 11
Krušinová Danuše personalistka - pracovní poměry 378 032 716 113 Kopeckého sady 11
Hejková Šárka platová agenda 378 032 717 104a Kopeckého sady 11
Hranáčová Martina platová agenda 378 032 721 104a Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně

Mgr. Bakulová Běla vedoucí kanceláře primátora 378 032 010 25 náměstí Republiky 1
Ing. Kvarda Petr ekonom 378 032 013 25 náměstí Republiky 1
Ing. Osvald Petr záležitosti EU 378 032 075 24 náměstí Republiky 1
Hájková Sylva odborný referent 378 032 006 22 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - tiskové oddělení

Mgr. Barborková Eva vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí 378 032 011 33 náměstí Republiky 1
Mgr. Jarošová Adriana referent pro komunikaci 378 032 017 33 náměstí Republiky 1
RNDr. Fialová Marie referent pro komunikaci 378 032 018 33 náměstí Republiky 1
Mgr. Josefová Hana příprava tisk. zpráv, Radniční listy 378 032 019 33 náměstí Republiky 1
Pecuch Martin Web města Plzně | Fotodokumentace 378 032 520 324 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení protokolu

Mgr. Švábková Jana vedoucí oddělení protokolu 378 032 020 24 náměstí Republiky 1
Hermanová Dagmar oddělení protokolu 378 032 021 24 náměstí Republiky 1
Mgr. Bartoňová Olga oddělení protokolu 378 032 022 24 náměstí Republiky 1
Ing. Kvardová Blanka oddělení protokolu 378 032 023 24 náměstí Republiky 1
Mgr. Michálková Kateřina oddělení protokolu 378 032 024 24 náměstí Republiky 1
Mgr. Hýblová Kristýna oddělení protokolu 378 032 025

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát

Mgr. Rychtaříková Lucie sekretariát primátora 378 032 003 11 náměstí Republiky 1
Šašek Michal asistent primátora 378 032 004 34 náměstí Republiky 1
DiS. Rozsypalová Jindřiška sekretariát primátora 378 032 005 11 náměstí Republiky 1
Ing. Žižková Andrea asistentka primátora města Plzně 378 032 001 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. E. Bartákové

Bc. Lokajíček Vlastimil asistent náměstkyně primátora 378 032 051 35 náměstí Republiky 1
Bernášková Ivana sekretariát náměstkyně primátora 378 032 053 35 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. M. Vozobule

Jiránková Adéla DiS. asistentka náměstka primátora 378 032 061 14 náměstí Republiky 1
Vacíková Ivana sekretářka náměstka primátora 378 032 063 14 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. R. Zarzyckého

Hluchá Iva asistentka 1. náměstka primátora 378 032 071 34 náměstí Republiky 1
Schnebergerová Milada sekretářka 1. náměstka primátora 378 032 073 34 náměstí Republiky 1
Smetana David asistent 1. náměstka primátora 378 032 073 34 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát nám. Mgr. P. Šindeláře

Ing. Karasová Věra asistentka náměstka primátora 378 032 031 15 náměstí Republiky 1
Dolenská Denisa sekretářka náměstka primátora 378 032 033 15 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Kancelář primátora m. Plzně - oddělení sekretariát - sekretariát uvolněných členů RMP

Hartlová Jana asistentka radního Martina Zrzaveckého 378 032 131 37 náměstí Republiky 1
Ing. Kovářová Martina asistentka radní Mgr. et Mgr. Lucie Kantorové 378 032 141 20 náměstí Republiky 1
Ing. Pytel Milan asistent předsedkyně VZVZ - Heleny Matoušové 378 032 151 39 náměstí Republiky 1
Ing. Hajžmanová Markéta asistentka radního Bc. Davida Šloufa MBA 378 032 161 17 náměstí Republiky 1
Bc. Slámová Václava asistentka radního Ing. Vlastimila Goly 378 032 181 20 náměstí Republiky 1
Bc. Pádecká Kateřina asistentka předsedy FV - Ing. Jindřicha Blažka 378 032 191 40 náměstí Republiky 1
Mgr. Lášková Zuzana asistentka předsedy KV - Mgr. Pavla Janouškovce 378 032 801 26 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Odbor kontroly a interního auditu

Ing. Kochmanová Štěpánka vedoucí odboru 378 033 850 159 Kopeckého sady 11
Brantlová Milena kontrolorka, sekretariát 378 033 853 158 Kopeckého sady 11
Turická Hana kontrolní činnost 378 033 875 231 Kopeckého sady 11
Ing. Straková Zita kontrolorka, právník 378 033 851 151 Kopeckého sady 11
Ing. Pokorná Milena kontrolorka 378 033 855 149 Kopeckého sady 11
Ing. Chodora Vratislav kontrolor 378 033 857 150 Kopeckého sady 11
Egermaierová Hana kontrolní činnost 378 033 871 232 Kopeckého sady 11
Grollmussová Miroslava kontrolní činnost 378 033 872 232 Kopeckého sady 11
Hončarová Miluše kontrolní činnost 378 033 873 231 Kopeckého sady 11
Duchková Anna kontrolní činnost 378 033 874 150 Kopeckého sady 11
Mgr. Němečková Hana kontrolorka 378 033 854 149 Kopeckého sady 11
Fax - odbor kontroly a interního auditu 378 033 852 Kopeckého sady 11
Útvar interního auditu 378 033 860 Kopeckého sady 11
Ing. Mgr. Nachtmannová Eva interní auditorka 378 033 861 160 Kopeckého sady 11
Ing. Soukup Miloslav MBA interní auditor 378 033 863 160 Kopeckého sady 11
Ing. Taušová Radka interní auditorka 378 033 862 160 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor prezentace a marketingu

Bc. Kubalová Zdeňka referent 378 032 504 315 náměstí Republiky 16
Mgr. Komišová Jana MBA vedoucí odboru 378 032 500 311 náměstí Republiky 16
Kotousová Marie sekretariát, ekonomka 378 032 501 312 náměstí Republiky 16
Bc. Kuželíková Adéla referent 378 032 503 312 náměstí Republiky 16
Bc. Krylová Denisa referent 378 032 505 312 náměstí Republiky 16
Mgr. Engler Jan referent 378 032 506 316 náměstí Republiky 16
Mgr. Ježek Igor referent pro dotační řízení, správa vizuálního stylu města 378 032 507 312 náměstí Republiky 16
Bc. Sýkorová Sofia referent 378 032 509 312 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP

JUDr. Triner Petr MBA ředitel ÚSA 378 032 400 48 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Kancelář ředitele Úřadu správ.agend

Hodková Michaela sekretariát 378 032 401 49 náměstí Republiky 1
Mgr. Bečvářová Pavla právník 378 032 406
Mgr. Volková Jana projektový manažer 378 032 409 50 náměstí Republiky 1
Ing.Bc. Vojíková Dana MBA, MSc. ekonom Úřadu správních agend 378 032 403 32 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy

Ing. Karhan Tomáš vedoucí Odboru vnitřní správy 378 032 850 54 náměstí Republiky 1
údržba budovy radnice 378 032 998 náměstí Republiky 1
vrátnice radnice 378 032 999 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení nákupu a vnitřní správy

Mgr. Němcová Zdeňka MBA, MSc. vedoucí oddělení nákupu a vnitřní správy 378 032 430 43 náměstí Republiky 1
Brdová Lenka pronájem nebytových prostor, kancelářské potřeby 378 032 431 42 náměstí Republiky 1
Balážová Dagmar pokladna 378 032 432
Doležalová Eva oddělení nákupu a vnitřní správy 378 032 433 44 náměstí Republiky 1
Vargová Božena mobilní telefony, správa majetku 378 032 434 43 náměstí Republiky 1
Havlová Lenka objednávky,tisk,telefony - ekonomická část 378 032 435 43 náměstí Republiky 1
Mašková Yvona správa majetku MMP, vybavení kanceláří 378 032 436 43 náměstí Republiky 1
Šebková Jana referent správy majetku 378 032 437 44 náměstí Republiky 1
Vágnerová Markéta oddělení nákupu a vnitřní správy 378 032 438 43 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení technické

Císař Roman ved. technického odd. 378 032 410 53 náměstí Republiky 1
Váchal Václav správa budov NR 16, Tylova 36, Koterovská 162, Palackého nám. 6 378 032 411 52 náměstí Republiky 1
DiS. Šmiřák Miroslav správa budov nám. Republiky 1, 40, 41, Veleslavínova 19 378 032 412 53 náměstí Republiky 1
Špindler Pavel správa budov 378 032 413 53 náměstí Republiky 1
Bc. Váchalová Hana autoprovoz, energetik 378 032 415 51 náměstí Republiky 1
Bém Daniel správce budovy 378 032 416 52 náměstí Republiky 1
Muchka Vojtěch správce budovy 378 032 417 52 náměstí Republiky 1
Kunzmann Vladimír mistr úklidu 378 032 418 51 náměstí Republiky 1
Václavík Jiří BOZP, PO 378 032 419 52 náměstí Republiky 1
Dvořák Ladislav údržbář budov MMP 378 032 978 10 náměstí Republiky 1
Berček Václav řidič 378 032 989 náměstí Republiky 1
Pancer Marek řidič 378 032 995 náměstí Republiky 1
Rozmnožovna Radnice zaměstnanec v rozmnožovně 378 032 997 5 náměstí Republiky 1
Šebková Aneta rozmnožovna 378 032 997 5 náměstí Republiky 1
Bošek Hanuš údržbář nám. Republiky 1 378 032 998 náměstí Republiky 1
Lanzendorfová Lenka vrátný 378 032 999
Křenek Pavel údržbář KS 11 378 033 997 05 Kopeckého sady 11
Kohout Jiří údržbář K.S. 11 378 033 998 O5 Kopeckého sady 11
Vokurka Petr údržbář budov MMP 378 033 998 05 Kopeckého sady 11
Štembera Zdeněk vrátný budovy Kopeckého sady 11 378 033 999 1 Kopeckého sady 11
Šupíková Magdalena vrátná budovy Kopeckého sady 11 378 033 999 Kopeckého sady 11
Cetl Václav údržba budovy Koterovská 162 378 034 496 Koterovská 162
Loucký Vladimír údržba budovy Koterovská 162 378 034 499 Koterovská 162
Fidler Zdeněk údržbář budov MMP 378 034 997 13/S Škroupova 5
Růžek František údržbář budov MMP 378 034 998 13S Škroupova 5
Beránek František vrátný budovy Škroupova 5 378 034 999 Škroupova 5
Matas Zdeněk vrátný 378 034 999 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení organizační

Davydjuková Monika agenda RMP, ZMP, zahraniční pracovní cesty 378 032 851 54 náměstí Republiky 1
Kašparová Jana oddělení organizační - agenda ZMP a RMP 378 032 860 54 náměstí Republiky 1
Mgr. Rybářová Eva agenda RMP 378 032 861 54 náměstí Republiky 1
Drudíková Eva sekretariát Odboru vnitřní správy 378 032 862 54 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně

Mgr. Skála Adam vedoucí odboru 378 032 600 31 Veleslavínova 19
Slámová Jana administrativní pracovník 378 032 601 30 Veleslavínova 19
Houška Martin správce budovy 378 032 606 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení předarchivní péče a dokumentace

Bc. Skalová Alena DiS. vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace 378 032 611 3 Veleslavínova 19
PhDr. Janečková Jitka odborná archivářka 378 032 605 2 Veleslavínova 19
Mgr. Maglić Ondřej odborný archivář 378 032 609 2 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení zpracování a využívání archiválií

PhDr. Pflegerová Štěpánka vedoucí oddělení zpracování a využívání archiválií 378 032 607 28 Veleslavínova 19
Mgr. Metlička Daniel odborný archivář 378 032 603 35 Veleslavínova 19
Mgr. Fantová Kateřina odborná archivářka, knihovna 378 032 604 23 Veleslavínova 19
PhDr. Malivánková Wasková Marie odborná archivářka 378 032 608 29 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů

Mgr. Marek Jiří MBA vedoucí odboru 378 034 400 413 Koterovská 162
Bc. Hazuková Vargová Lenka pokladna 378 034 405 8 Koterovská 162
Vondrová Monika sekretariát 378 034 401 414 Koterovská 162
Krásná Pavlína pokladna 378 034 404 8 Koterovská 162
Fialová Milada spisovna 378 034 409 225 Koterovská 162
Bártová Marie spisovna 378 034 455 225 Koterovská 162
informační kancelář I 378 034 406 Koterovská 162
informační kancelář II 378 034 407 Koterovská 162
informační kancelář III 378 034 408 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů - oddělení registru řidičů

Ing. Novák Artur vedoucí oddělení registru řidičů 378 034 410 416 Koterovská 162
Santini Beáta bodový systém 378 034 403 423 Koterovská 162
Bohuslav Vít zkušební komisař 378 034 413 419 Koterovská 162
Spurný Jiří zkušební komisař 378 034 414 419 Koterovská 162
Mgr. Burt Pavel zkušební komisař 378 034 415 419 Koterovská 162
Pollák Jaroslav zkušební komisař 378 034 416 419 Koterovská 162
Brejcha Miroslav zkušební komisař 378 034 417 419 Koterovská 162
DiS. Krupičková Ivona bodový systém 378 034 420 424 Koterovská 162
Bc. Kloboučníková Jana bodový systém 378 034 422 423 Koterovská 162
Bc. Šilhánková Lenka bodový systém 378 034 425 424 Koterovská 162
Turnerová Lenka registr řidičů 378 034 430 9 Koterovská 162
Bc. Mayer Miroslav Gabriel registr řidičů 378 034 431 9 Koterovská 162
Javorská Irena registr řidičů 378 034 432 9 Koterovská 162
Kulová Michaela registr řidičů 378 034 433 9 Koterovská 162
Šimanová Veronika registr řidičů 378 034 434 9 Koterovská 162
Zemanová Kateřina registr řidičů 378 034 435 9 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů - oddělení registru vozidel

Mgr. Šimanová Alena vedoucí oddělení registru vozidel 378 034 440 415 Koterovská 162
Valentová Soňa registr vozidel 378 034 421 226 Koterovská 162
DiS. Kuncl David technik 378 034 441 19 Koterovská 162
DiS. Šimáček Pavel technik 378 034 443 19 Koterovská 162
Mgr. Bílá Kubíčková Miroslava technik 378 034 444 227 Koterovská 162
Ešnerová Soňa registr vozidel 378 034 445 228 Koterovská 162
Peroutka Jaroslav registr vozidel 378 034 446 19 Koterovská 162
Řežábková Anika DiS. registr vozidel 378 034 447 19 Koterovská 162
Bc. Krliš Pavel technik 378 034 448 19 Koterovská 162
Zajíčkovský Josef registr vozidel 378 034 449 19 Koterovská 162
Lukášová Barbora registr vozidel 378 034 450 19 Koterovská 162
Ledlová Lucie registr vozidel 378 034 451 19 Koterovská 162
Ellederová Lucie registr vozidel 378 034 452 19 Koterovská 162
Nováková Renáta registr vozidel 378 034 453 425 Koterovská 162
Bc. Mašková Michaela registr vozidel 378 034 454 426 Koterovská 162
Hajšmanová Dita registr vozidel 378 034 456 228 Koterovská 162
Kramerová Monika registr vozidel 378 034 457 19 Koterovská 162
Veiglová Barbora registr vozidel 378 034 458 19 Koterovská 162
Bc. Pagáčová Marcela registr vozidel 378 034 459 19 Koterovská 162
Mlnaříková Helena registr vozidel 378 034 460 18 Koterovská 162
Pešková Jaroslava registr vozidel 378 034 461 19 Koterovská 162
Dobešová Simona registr vozidel 378 034 462 227 Koterovská 162
Stulíková Lenka registr vozidel 378 034 464 19 Koterovská 162
Ing. Binková Romana registr vozidel 378 034 465 425 Koterovská 162
Marešová Eliška registr vozidel 378 034 466 19 Koterovská 162
Svobodová Marcela registr vozidel 378 034 467 19 Koterovská 162
Svobodová Michaela registr vozidel 378 034 468 19 Koterovská 162
Pachtová Alena registr vozidel 378 034 469 19 Koterovská 162
Lenková Anna registr vozidel 378 034 470 19 Koterovská 162
Plocarová Gabriela registr vozidel 378 034 472 19 Koterovská 162
Kubínová Sabina registr vozidel 378 034 473 19 Koterovská 162
Kotrbová Štěpánka registr vozidel 378 034 474 226 Koterovská 162
Mgr. Slancová Tereza registr vozidel 378 034 475 426 Koterovská 162
Bc. Kopkášová Aneta registr vozidel 378 034 476 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností

Mgr. Mgr. Matoušek Roman MBA, MSc. vedoucí odboru 378 032 424 214 náměstí Republiky 16
Dvořáková Marie sekretariát OSČ 378 032 425 213 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - Zprostředkující subjekt ITI

Mgr. Petrišče Ondřej referent ZS ITI 378 032 468 221 náměstí Republiky 16
Mgr. Vlčková Lucie referent ZS ITI 378 032 469 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení dopravních přestupků

Mgr. Vrba Michal vedoucí oddělení dopravních přestupků 378 032 490 336 Koterovská 162
Winklerová Petra oddělení dopravních přestupků - administrativní pracovnice 378 032 471 336 Koterovská 162
Bc. Kubešová Klára oddělení dopravních přestupků 378 032 372 527 Koterovská 162
Mgr. Míšek Josef oddělení dopravních přestupků 378 032 381 516 Koterovská 162
Mgr. Mašková Eva referent - dopravní přestupky 378 032 383 328 Koterovská 162
Navrátilová Petra oddělení dopravních přestupků 378 032 384 516 Koterovská 162
Bc. Pilíková Helena oddělení dopravních přestupků 378 032 385 325 Koterovská 162
Špačková Lucie oddělení dopravních přestupků 378 032 386 526 Koterovská 162
Bc. Chodová Lenka oddělení dopravních přestupků 378 032 387 526 Koterovská 162
Mgr. Reslová Martina oddělení dopravních přestupků 378 032 388 515 Koterovská 162
Ing. Krasanovský Lukáš oddělení dopravních přestupků 378 032 389 515A Koterovská 162
Ing. Šloufová Kateřina oddělení dopravních přestupků 378 032 390 528 Koterovská 162
Zajíčková Karolína oddělení dopravních přestupků 378 032 391 526 Koterovská 162
Mgr. Regula Jan referent - dopravní přestupky 378 032 392 321 Koterovská 162
Fairaislová Iveta agenda měření rychlosti 378 032 393 Koterovská 162
Mgr.Bc. Černá Stanislava oddělení dopravních přestupků 378 032 426 329 Koterovská 162
Mgr. Janík Andrej oddělení dopravních přestupků 378 032 427 528 Koterovská 162
Bc. Miková Lenka oddělení dopravních přestupků 378 032 428 319 Koterovská 162
Bc. Steuerová Alena oddělení dopravních přestupků 378 032 473 320 Koterovská 162
Bc. Hazuková Liběna oddělení dopravních přestupků 378 032 474 337 Koterovská 162
Křenková Marie oddělení dopravních přestupků 378 032 475 340 Koterovská 162
Švábek Vojtěch oddělení dopravních přestupků 378 032 476 319 Koterovská 162
Fencl Luděk oddělení dopravních přestupků 378 032 477 339 Koterovská 162
Tichý Pavel oddělení dopravních přestupků 378 032 478 321 Koterovská 162
Augustýnová Jarmila oddělení dopravních přestupků 378 032 479 332 Koterovská 162
Bc. Pechmannová Jitka oddělení dopravních přestupků 378 032 480 340 Koterovská 162
Bc. Karel Josef oddělení dopravních přestupků 378 032 481 339 Koterovská 162
Marešová Jana oddělení dopravních přestupků 378 032 482 322 Koterovská 162
Mgr. Vernerová Jitka oddělení dopravních přestupků 378 032 484 333 Koterovská 162
Mgr. Martínková Dominika oddělení dopravních přestupků 378 032 485 328 Koterovská 162
Mgr. Sobotková Kateřina oddělení dopravních přestupků 378 032 486 517 Koterovská 162
Bartáková Kateřina administrativní pracovnice 378 032 487 331 Koterovská 162
Bc. Hartová Lucie oddělení dopravních přestupků 378 032 488 338 Koterovská 162
Rumlová Miroslava oddělení dopravních přestupků 378 032 489 517 Koterovská 162
Mgr. Štulcová Lucie oddělení dopravních přestupků 378 032 491 337 Koterovská 162
Mgr. Polívková Veronika oddělení dopravních přestupků 378 032 492 515 Koterovská 162
Mgr. Jindrová Marie oddělení dopravních přestupků 378 032 493 333 Koterovská 162
Bc. Goslerová Dominika DiS. referent - dopravní přestupky 378 032 494 525 Koterovská 162
Petrová Gabriela agenda měření rychlosti 378 032 495 Koterovská 162
Mgr. Valenta Václav oddělení dopravních přestupků 378 032 496 322 Koterovská 162
Kopačková Barbora administrativní pracovnice 378 032 497 336 Koterovská 162
Mgr. Kotyzová Julie oddělení dopravních přestupků 378 032 498 328 Koterovská 162
Dubská Silvie administrativní pracovnice 378 032 499 331 Koterovská 162
Mgr. Prázný David oddělení dopravních přestupků 378 032 420 527 Koterovská 162
Fax - oddělení dopravních přestupků 378 032 472 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - odd.občanských průkazů a cest.dokladů

Ing. Machovská Dana ověřování, Czech Point 378 032 422 náměstí Republiky 16
Mgr. Stočes Michal pověřen vedením oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů 378 032 440 303 náměstí Republiky 16
Valentová Veronika občanské průkazy, cestovní doklady 378 032 441 114 náměstí Republiky 16
Nováková Miroslava občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 443 114 náměstí Republiky 16
Moserová Martina občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 444 113 náměstí Republiky 16
Víchová Vlasta občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 445 114 náměstí Republiky 16
Sládková Martina občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 446 113 náměstí Republiky 16
Hošková Marcela občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 447 111 náměstí Republiky 16
Bc. Šípová Jana pokladna 378 032 448 117 náměstí Republiky 16
Šmídek Petr občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 449 111 náměstí Republiky 16
Ing. Strejcová Hana občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 450 109 náměstí Republiky 16
Tomková Petra občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 451 110 náměstí Republiky 16
Bílková Jarmila občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 453 113 náměstí Republiky 16
Bc. Kožnarová Markéta občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 454 náměstí Republiky 16
Bc. Hladká Dana pokladna 378 032 455 117 náměstí Republiky 16
Kulišanová Irena informační kancelář 378 032 456 náměstí Republiky 16
Poustková Alena informační kancelář 378 032 456 náměstí Republiky 16
Kulmanová Michaela referent - občanské průkazy 378 032 459 náměstí Republiky 16
Ing. Karasová Iva občanské průkazy, cestovní doklady 378 032 461 111 náměstí Republiky 16
Bc. Kunderová Martina evidence obyvatel 378 032 462 212 náměstí Republiky 16
Zimová Dana evidence obyvatel 378 032 463 212 náměstí Republiky 16
Fax - oddělení správní a oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů 378 032 442 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení správní

Bc. Dobiášová Markéta podatelna 378 034 901 2 Škroupova 5
Bc. Kepková Markéta matrika 378 032 421 23 náměstí Republiky 1
Šmídová Jana matrika 378 032 423 23 náměstí Republiky 1
Rapčanová Ivana spisovna 378 033 992 29 Kopeckého sady 11
Vondrášková Lenka podatelna 378 034 900 3 Škroupova 5
Šimánová Alena podatelna - úřední deska 378 034 903 3 Škroupova 5
Šíchová Sylva podatelna - úřední deska 378 034 904 3 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor státní sociální péče

JUDr. Glancová Svatava vedoucí odboru 378 033 300 103 Martinská 2
Bc. Petrová Eva sociální péče 378 033 360 106 Martinská 2
Václavíčková Lenka sociální péče 378 033 361 107 Martinská 2
Bc. Batíková Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 378 033 332 104 Martinská 2
Bc. Halámková Martina sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 378 033 346 109 Martinská 2
Bc. Schafferová Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 378 033 341 109 Martinská 2
Bc. Vrbová Monika sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 378 033 345 109 Martinská 2
Mašková Markéta DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 378 033 344 104 Martinská 2
Mgr. Mgr. Grega Róbert sociální kurátor pro dospělé, romský koordinátor 378 033 323 128 Martinská 2
Bc. Mrázová Mariana DiS. sociálně-právní ochrana dětí 378 033 340 104 Martinská 2
Mgr.Bc. Ludínová Ivanka Anna sociální kurátorka pro dospělé 378 033 320 105 Martinská 2
Bc. Touš Vojtěch sociálně - právní ochrana dětí 378 033 347 130 Martinská 2
Mgr. Šimurdová Denisa sekretariát 378 033 301 103 Martinská 2
Bc. Knápková Denisa DiS. sociálně-právní ochrana dětí 378 033 331 108 Martinská 2
DiS. Linhartová Sylvie sociálně-právní ochrana dětí 378 033 339 130 Martinská 2
Bc. Dlabačová Štěpánka DiS. sociálně - právní ochrana dětí 378 033 342 108 Martinská 2
DiS. Bartůňková Michaela sociálně-právní ochrana dětí 378 033 343 108 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad

Mgr. Špak Jiří vedoucí odboru 378 034 800 308 Tylova 36
Hubertová Eva sekretariát 378 034 801 307 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení kontroly živností

Ing. Majorová Danuše vedoucí oddělení kontroly živností 378 034 840 201 Tylova 36
Ing. Vlková Petra oddělení kontroly živností 378 034 841 203 Tylova 36
Bc. Šmolík Jiří oddělení kontroly živností 378 034 842 203 Tylova 36
Nádeníková Dagmar oddělení kontroly živností 378 034 843 219 Tylova 36
Ing. Klíma Dušan oddělení živností 378 034 844 209 Tylova 36
Janáková Alena oddělení kontroly živností 378 034 845 202 Tylova 36
Nováková Naděžda oddělení kontroly živností 378 034 846 202 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení správní a metodické

Mgr. Augustinová Martina vedoucí oddělení správního a metodického 378 034 810 309 Tylova 36
Vaňková Eva oddělení správní a metodické 378 034 811 303 Tylova 36
Ing. Vaníková Radka oddělení správní a metodické 378 034 814 302 Tylova 36
Ing. Šertlová Lucie oddělení správní a metodické 378 034 815 315 Tylova 36
Bc. Pasternaková Lucie oddělení správní a metodické 378 034 816 301 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení živností

Ing. Muchková Jitka vedoucí oddělení živností 378 034 820 205 Tylova 36
Rottenbornová Ivana oddělení živností 378 034 823 207 Tylova 36
Bc. Fremrová Jaroslava ref.-registrace a povolování živností 378 034 824 206 Tylova 36
Bc. Dyková Dana oddělení živností 378 034 825 206 Tylova 36
Koubová Simona oddělení živností 378 034 826 208 Tylova 36
Benešová Silvie oddělení živností 378 034 827 208 Tylova 36
Šebková Romana živnostenský rejstřík 378 034 828 106 Tylova 36
Dyková Helena živnostenský rejstřík 378 034 829 106 Tylova 36
Bc. Beránková Jitka oddělení živností 378 034 832 209 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP

Ing. Kuglerová Hana MBA ředitelka ekonomického úřadu 378 034 500 20 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - kancelář ředitelky Ekonomického úřadu

Kryslová Marcela asistentka ředitelky EÚ 378 034 501 19 Škroupova 5
Porubčanová Jitka sekretariát KŘEÚ 378 034 503 19 Škroupova 5
JUDr. Hausnerová Štěpánka Právník 378 034 513 26 Škroupova 5
Mgr. Kylarová Bohuslava právník agendy pohledávek 378 034 553 37 Škroupova 5
Ing. Složil Lubomír Odbor financování a rozpočtu 378 034 560 37 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Kancelář ředitele ekonomického úřadu

Fax - ředitelka ekonom. úřadu 378 034 502 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - oddělení controllingu

Ing. Beránková Helena vedoucí oddělení controllingu 378 034 568 24 Škroupova 5
Ing. Hájková Adéla referentka oddělení controllingu 378 034 510 23 Škroupova 5
Ing. Bláha Luboš správa dat, metodika SAP 378 034 511 25 Škroupova 5
Ing. Rašková Hana referentka oddělení controllingu 378 034 516 23 Škroupova 5
Ing. Stehlíková Naděžda referent oddělení controllingu 378 034 559 21 Škroupova 5
Bc. Tybitancl Ondřej referent oddělení controllingu 378 034 567 25 Škroupova 5
Jahlová Kateřina referent oddělení controllingu 378 034 570 22 Škroupova 5
Mgr. Vohradský Jiří metodik pohledávek 378 034 611 43 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu

Ing. Dezortová Petra vedoucí Odboru financování a rozpočtu 378 034 550 32 Škroupova 5
Salcmannová Lucie sekretariát 378 034 551 31 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení dotací a majetkových podílů

Ing. Polová Dagmar vedoucí oddělení dotací a majetkových podílů 378 034 555 33 Škroupova 5
Ing. Huclová Petra získávání podpor z dotačních titulů 378 034 556 Škroupova 5
Ing. Stránská Martina odd. dotací a majetkových podílů 378 034 557 34 Škroupova 5
Ing. Chmelířová Alžbeta odd. dotací a majetkových podílů 378 034 558 36 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení rozpočtu

Šmídlová Lenka referent odd. rozpočtu 378 034 562 27 Škroupova 5
Zaklová Monika pověřená vedením oddělení rozpočtu 378 034 554 30 Škroupova 5
Bečvářová Andrea rozpočet a fin. MO odd. rozpočtu 378 034 563 30 Škroupova 5
Bartošová Kateřina rozpočet a fin. MO odd. rozpočtu 378 034 564 30 Škroupova 5
Bc. Potužníková Ivana referent odd. rozpočtu 378 034 566 28 Škroupova 5
Ing. Navrátilová Kateřina referent odd. rozpočtu 378 034 569 28 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor financování a rozpočtu - oddělení vymáhání pohledávek

Vaščúrová Štěpánková Olga správa pohledávek 378 034 625 13 Škroupova 5
Bc. Holubová Kateřina správa pohledávek 378 034 626 12 Škroupova 5
Žákovcová Gabriela správa pohledávek 378 034 628 5 Škroupova 5
Brokešová Petra správa pohledávek 378 034 632 12 Škroupova 5
Bc. Bohmannová Veronika správa pohledávek 378 034 633 13 Škroupova 5
Nykoljuková Jana správa pohledávek 378 034 634 9 Škroupova 5
Ing. Fajfrová Blanka správa pohledávek 378 034 635 5 Škroupova 5
Kellnerová Ladislava správa pohledávek MP 378 034 638 10 Škroupova 5
Dvořáková Ilona správa pohledávek 378 034 639 8 Škroupova 5
Mgr. Peteříková Jana MBA vedoucí odd. vymáhání pohledávek 378 034 640 11 Škroupova 5
Mgr. Rudolfová Alena právník agendy pohledávek 378 034 641 17 Škroupova 5
Fleisigová Marcela správa pohledávek 378 034 642 4 Škroupova 5
Divišová Alena správa pohledávek 378 034 643 8 Škroupova 5
Bc. Křenková Jana správa pohledávek 378 034 644 17 Škroupova 5
Ing. Vinklárková Hana správa pohledávek 378 034 645 17 Škroupova 5
JUDr. Polívková Hana právník agendy pohledávek 378 034 647 16 Škroupova 5
Schwabová Ladislava správa pohledávek 378 034 652 6 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku

Mgr. Šneberková Petra vedoucí Odboru nabývání majetku 378 033 700 Škroupova 7
Fotrová Sabina sekretariát 378 033 701 311 Škroupova 7
Hrdá Olga administrativní pracovník 378 033 732 311 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku - oddělení majetkové přípravy investičních akcí

Mgr. Zvonečková Jana vedoucí odd. majetkové přípravy investičních akcí 378 033 735 313 Škroupova 7
Štichová Alena oddělení majetkové přípravy investičních akcí 378 033 712 209 Škroupova 7
Sedláková Eva oddělení majetkové přípravy investičních akcí 378 033 723 210 Škroupova 7
Mgr. Kotáb Richard oddělení majetkové přípravy investičních akcí 378 033 724 313 Škroupova 7
Aschenbrennerová Monika oddělení majetkové přípravy investičních akcí 378 033 729 309 Škroupova 7
Jonáková Vladimíra oddělení majetkové přípravy investičních akcí 378 033 730 314 Škroupova 7
Kokošková Klasnová Pavlína oddělení majetkové přípravy investičních akcí 378 033 736 209 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor nabývání majetku - oddělení smluvních vztahů

Mgr. Trachtová Markéta vedoucí oddělení smluvních vztahů 378 033 713 401 Škroupova 7
Kyptová Romana oddělení smluvních vztahů 378 033 704 401 Škroupova 7
Kašparová Jitka oddělení smluvních vztahů 378 033 706 401 Škroupova 7
Koutníková Lucie referent kupní smlouvy, směny 378 033 719 401 Škroupova 7
Prášková Regina oddělení smluvních vztahů 378 033 720 Škroupova 5
Petráková Věra oddělení smluvních vztahů 378 033 722 401 Škroupova 7
Papežová Stanislava oddělení smluvních vztahů 378 033 737 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku

Mgr. Eberlová Hana MBA vedoucí odboru 378 033 715 213 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku - oddělení majetkové evidence

Mgr. Kolářová Petra vedoucí oddělení majetkové evidence 378 033 731 215 Škroupova 7
Vanžurová Ivana oddělení majetkové evidence, sekretariát 378 033 727 214 Škroupova 7
Šnebergerová Jitka oddělení majetkové evidence 378 033 710 105 Škroupova 7
Raška Ladislav oddělení majetkové evidence 378 033 717 211 Škroupova 7
Kotroušová Alena oddělení majetkové evidence 378 033 728 211 Škroupova 7
Tyrpeklová Kateřina oddělení majetkové evidence 378 033 734 215 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor evidence majetku - oddělení majetkových šetření

Mgr. Vaníková Michaela vedoucí oddělení majetkových šetření 378 033 726 109 Škroupova 7
Fořtová Lenka oddělení majetkových šetření 378 033 705 105 Škroupova 7
Novotná Pavlína oddělení majetkových šetření 378 033 711 106 Škroupova 7
Platzová Věra oddělení majetkových šetření 378 033 714 106 Škroupova 7
Siebrová Jitka oddělení majetkových šetření 378 033 716 212 Škroupova 7
Horejšová Alexandra oddělení majetkových šetření 378 033 718 107 Škroupova 7

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní

Ing. Vítová Taťána vedoucí odboru 378 034 600 45 Škroupova 5
Vlachovská Helena sekretariát 378 034 601 46 Škroupova 5
Sedláčková Marcela správa dat, metodika SAP 378 034 512 24 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní - oddělení daní a poplatků

Ing. Hrabětová Alena vedoucí oddělení daní a poplatků 378 034 630 109 Škroupova 5
Mgr. Schuster Petr místní poplatky 378 034 631 108 Škroupova 5
Bc. Weinfurterová Gabriela metodik poplatků 378 034 636 108 Škroupova 5
Lencová Miroslava daně 378 034 637 110 Škroupova 5
Šnajdrová Dana daně 378 034 646 110 Škroupova 5
Bc. Motlíková Helena poplatek za odpad 378 034 648 1 Škroupova 5
Voláková Kristýna referent poplatku za pobyt 378 034 649 1 Škroupova 5
Hamplová Jitka poplatek za odpad 378 034 651 1 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor účtování a daní - oddělení finanční účtárny

Ing. Dvořáková Dáša účtování běžných účtů, inventarizace, metodika účetních postupů 378 034 617 41 Škroupova 5
Ing. Vondráková Romana vedoucí oddělení finanční účtárny 378 034 610 42 Škroupova 5
Stašková Jana příjmové účty MMP, pohledávky MMP 378 034 612 43 Škroupova 5
Ertlová Monika metodik PO, výkaznictví, metodika účetnictví 378 034 613 41 Škroupova 5
Šteklová Ivana majetek 378 034 614 44 Škroupova 5
Ing. Herciková Michaela referent 378 034 615 Škroupova 5
Bc. Karlíková Alžběta platby, faktury 378 034 619 35 Škroupova 5
Fryčková Jaroslava výdaje, závazky 378 034 621 39 Škroupova 5
Ing. Kubíčková Věra metodik aplikace iFaktury, závazky 378 034 623 39 Škroupova 5
Janoušková Eva účetnictví městských obvodů 5, 6, 8 378 034 624 40 Škroupova 5
Brůhová Renáta účetnictví městských obvodů 7, 9, 10 378 034 627 40 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor prodeje majetku

Houdková Jitka Sekretářka 378 033 601 103 Škroupova 5
Ing. Kobernová Anna pověřená vedením Odboru prodeje majetku 378 033 610 102 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor prodeje majetku - oddělení prodeje domů a bytů

Kožíšková Lenka oddělení prodeje domů a bytů, pověřená vedením Oddělení prodeje domů a bytů 378 033 623 101 Škroupova 5
Machová Jitka oddělení prodeje domů a bytů 378 033 625 105 Škroupova 5
Lásková Petra oddělení prodeje domů a bytů 378 033 634 106 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Ekonomický úřad MMP - Odbor prodeje majetku - oddělení prodeje pozemků

Bc.Mgr. Hüblová Gabriela oddělení prodeje pozemků 378 033 611 99 Škroupova 5
Kölblová Eva oddělení prodeje pozemků 378 033 612 100 Škroupova 5
Mgr. Moulisová Jarmila úředník v oddělení prodeje pozemků 378 033 615 100 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP

Mgr. Tomášek Hynek ředitel Technického úřadu 378 034 000 73 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - kancelář ředitele Technického úřadu

Ing. Jaklová Helena ekonom, kontrolní činnost 378 034 010 80 Škroupova 5
Bošinová Hana sekretariát ředitele TÚ 378 034 001 72 Škroupova 5
Mgr. Skála Jiří právník TÚ 378 034 024 76 Škroupova 5
Ing. Řehák Rostislav koordinace příspěvkových organizací 378 034 032 75 Škroupova 5
Ing. Baštová Helena ekonom TÚ, kontrolní činnost 378 034 043 78 Škroupova 5
Ing. Hálová Barbora vedoucí KŘTÚ 378 034 050 74 Škroupova 5
Ing. Frýbertová Barbora odpadové hospodářství 378 034 053 98 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - oddělení majetkových stanovisek

Ing. Štván Milan pověřen vedením oddělení majetkových stanovisek 378 034 084 86 Škroupova 5
Ing. Maštera Zbyněk majetková stanoviska 378 034 039 85 Škroupova 5
Eiseltová Ivana majetková stanoviska 378 034 081 82 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - oddělení technických stanovisek

Mgr. Hodúr Ladislav pověřen vedením oddělení technických stanovisek 378 034 085 87 Škroupova 5
Baroch Ondřej technická stanoviska 378 034 086 89 Škroupova 5
Votavová Jana technická stanoviska 378 034 087 90 Škroupova 5
Ing. Štván Martin technická stanoviska 378 034 088 88 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - oddělení věcných břemen

Malínský David pověřen vedením oddělení věcných břemen 378 034 033 83 Škroupova 5
Ing. Ungr Milan věcná břemena 378 034 034 84 Škroupova 5
Mgr. Divišová Regina věcná břemena 378 034 082 97 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic

Ing. Grisník Pavel vedoucí odboru investic 378 035 200 21a Jagellonská 8
Bicková Dana sekretariát 378 035 201 20 Jagellonská 8
Baierová Iva referent-rozpočtář 378 035 236 23 Jagellonská 8
Vodička Milan referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 378 035 239 8 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - oddělení obchodní a veř. zakázek

Mgr. Hnátová Lucie referent oddělení obchodního a veřejných zakázek 378 035 234 22 Jagellonská 8
Bc. Pechová Terezie ref. v odd. obch. a veř. zakázek 378 035 235 22 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů

Kicová Taťána pověřena vedením oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 378 035 223 10 Jagellonská 8
Rezler Petr referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 378 035 232 2 Jagellonská 8
Matoušík Jan referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 378 035 233
Bc. Pánek Karel referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 378 035 237 2 Jagellonská 8
Nováková Martina referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 378 035 242 7 Jagellonská 8
Šperlová Helena referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 378 035 244 7 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - odd. přípravy vodních a pozemních staveb

Ing. Petrák Jaroslav vedoucí oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 222 11 Jagellonská 8
Jandoš Luděk referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 217 3 Jagellonská 8
Ulč Pavel referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 220 1 Jagellonská 8
Ing. Hajžmanová Eva referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 224 4 Jagellonská 8
Hamplová Iveta referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 225 4 Jagellonská 8
Šafránková Blanka referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 226 5 Jagellonská 8
Bc. Stuchlík Miroslav referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 230 1 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor

Ing. Švarc Zdeněk vedoucí odboru 378 034 200 125 Škroupova 5
Bělohlavá Hana sekretariát BYT MMP 378 034 201 126 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor - oddělení soc. práce a dostupného bydlení

Mgr. Vodičková Karolína MBA vedoucí Oddělení sociální práce a dostupného bydlení 378 034 250 1.10 Jagellonská 8
Walterová Lenka DiS. sociální pracovník 378 034 251 1.19 Jagellonská 8
Duspivová Sandra DiS. sociální pracovník 378 034 252 1.20 Jagellonská 8
Šrámková Hana DiS. sociální pracovník 378 034 253 1.19 Jagellonská 8
Bc. Vorlíčková Adéla DiS. sociální pracovník 378 034 254 1.20 Jagellonská 8
Bc. Cozl Jakub DiS. sociální pracovník 378 034 255 1.20 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor - oddělení podpory bydlení

Mgr. Vecková Jana vedoucí oddělení podpory bydlení 378 034 212 92 Škroupova 5
Bc. Matoušková Kateřina referent-koordinátor rozvoje a plánování 378 034 210 114 Škroupova 5
Holá Marie referent pro podporu byt. výstavby 378 034 211 123 Škroupova 5
Mgr. Šimková Jana právník odboru 378 034 214 124 Škroupova 5
Mgr. Taušlová Věra referent-koordinátor rozvoje a plánování 378 034 220 113 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor - oddělení nájmu bytů

Ing. Kaván Vladimír vedoucí oddělení nájmu bytů 378 034 230 1.08 Jagellonská 8
Tesařová Ladislava náhradní byty, změny nájem. vztahů 378 034 221 1.09 Jagellonská 8
Novotná Ilona referent, byty zvláštního určení 378 034 231 1.07 Jagellonská 8
Pojarová Markéta referent 378 034 232 1.07 Jagellonská 8
Mareš Petr referent 378 034 233 1.06 Jagellonská 8
Mgr. Křivánek Miloslav referent 378 034 234 1.05 Jagellonská 8
Hálková Ivana referent 378 034 235 1.06 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor - oddělení správy

Ing. Souček Jan MBA vedoucí oddělení správy 378 034 240 96 Škroupova 5
Bc. Keřlíková Petra referent 378 034 213 95 Škroupova 5
Bc. Goeslová Markéta ekonom BYT 378 034 241 91 Škroupova 5
Brázdová Jitka správa nemovitostí 378 034 242 94 Škroupova 5
Nachtmannová Markéta DiS. správa nemovitostí 378 034 243 94 Škroupova 5
Mgr.Bc. Breitfelderová Alena vymáhání pohledávek 378 034 244 93 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy

JUDr. Kočí Roman MBA, MSc. vedoucí odboru dopravy 378 034 300 112 Škroupova 5
Vitáková Markéta asistentka vedoucího odboru, přestupky 378 034 301 111 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy - oddělení silniční dopravy

Ing. Polanecká Leona vedoucí odd. silniční dopravy, městská hromadná doprava, řidiči drážních vozidel 378 034 310 119 Škroupova 5
Bc. Aubrechtová Soňa městská autobusová doprava, taxislužba 378 034 311 122 Škroupova 5
Mgr. Tatýrková Ladislava právník odboru, odvolací řízení, přestupky 378 034 312 120 Škroupova 5
Vlk Kamil speciální označení vozidel a osob (Parkovací průkazy O7, O5, O2), stanice měření emisí 378 034 313 121 Škroupova 5
Motyčková Šárka městská hromadná doprava, taxislužba 378 034 315 122 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství

Ing. Tomanová Jana vedoucí oddělení silničního hospodářství propojování sousedních nemovitostí a komunikací, stanoviska - územní plány, studie 378 034 320 115 Škroupova 5
Hřebcová Petra stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II. a III. tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 2, Kyšice, Dýšina, Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Ne 378 034 321 117 Škroupova 5
Václavíková Daniela - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II.a III.tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 3,5,7,9) 378 034 322 116 Škroupova 5
Kovandová Petra stanovení místní úpravy provozu, reklamy, mosty, výjimky MO Plzeň 3, 5, 7, 9, 10, Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezvěstice, Nezbavětice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymák 378 034 323 118 Škroupova 5
Sedláčková Olga - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II.a III.tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 1, 4, 8, Chrást) 378 034 324 117 Škroupova 5
Mgr. Vaňač Petr stanovení místní úpravy provozu, reklamy, mosty, výjimky MO Plzeň 1, 2, 4, 6, 8, Chrást, Kyšice, Dýšina 378 034 325 118 Škroupova 5
Ing. Mach Václav - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II.a III.tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 3,6,10) 378 034 326 116 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury

Ing. Krupičková Veronika MBA vedoucí odboru 378 035 600 302 Palackého náměstí 6
Štychová Ladislava sekretářka s odbornou agendou 378 035 601 303 Palackého náměstí 6
Mgr. Jágerová Lucie právník 378 035 602 304 Palackého náměstí 6
Uhlíková Jarmila účetní referent 378 035 603 304 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury - odd. kolektorů, energetiky a vod. hospod

Mgr. Benešová Lenka vedoucí oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství 378 035 630 306 Palackého náměstí 6
Chládková Šárka referent oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství 378 035 631 307 Palackého náměstí 6
Mazancová Zuzana referent oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství 378 035 632 308 Palackého náměstí 6
Bc. Němeček Adam referent pro kolektory 378 035 633
Ing. Doleželová Šárka referent oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství 378 035 634 308 Palackého náměstí 6
Kůrka František referent oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství 378 035 635 305 Palackého náměstí 6
Ing. Vaňková Ladislava referent oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství 378 035 636 305 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury - oddělení sportovišť

Ing. Fric Karolina vedoucí oddělení sportovišť 378 035 640 304 Palackého náměstí 6
Koc Jan referent oddělení sportovišť 378 035 641 311 A Palackého náměstí 6
Vyhnálková Zuzana referent oddělení sportovišť 378 035 642 311 A Palackého náměstí 6
Bláha Libor referent oddělení sportovišť 378 035 643 309 Palackého náměstí 6
Bc. Kvídera Jan referent oddělení sportovišť 378 035 644 309 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní

Ing. Hanzelín Zdeněk vedoucí Odboru stavebně správního 378 034 100 416 Škroupova 4
Tolarová Alena sekretariát 378 034 101 414 Škroupova 4
Hejlová Petra sekretariát 378 034 103 414 Škroupova 4
Martinová Petra stavební archiv 378 034 140 15 Škroupova 5
Štěpánková Jindra stavební archiv 378 034 142 15 Škroupova 5
Kindlová Libuše administrativní a spisový pracovník 378 034 156 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - odd.spec.stav.úřadu staveb vodních děl

Ing. Jandíková Stanislava vedoucí oddělení speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl 378 034 130 510 Škroupova 4
Ing. Cháma Stanislav odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl 378 034 131 511 Škroupova 4
Ing. Šindelářová Eva odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl 378 034 132 512 Škroupova 4
Ing. Šormová Ludmila odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl 378 034 133 510 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - odd.spec.staveb.úřadu staveb silničních

Melicharová Jaromíra poplatky, administrativa, výpravna 378 034 116 310 Škroupova 4
Ing. Kaisler Jan pověřen vedením oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních 378 034 150 Škroupova 4
Bezděková Iveta oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních 378 034 151 514 Škroupova 4
Velíšek Václav oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních 378 034 153 517 Škroupova 4
Bc. Smejkal Filip referent - stav. povolování 378 034 154 513 Škroupova 4
Hennebichlerová Pavla oddělení stavebního řízení 378 034 160 Škroupova 4
Pešel Miroslav oddělení stavebního řízení 378 034 161 214 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - oddělení odvolání a stížností

JUDr. Kubík Jiří MBA vedoucí oddělení odvolání a stížností 378 034 120 410 Škroupova 4
Mgr.Bc. Cibulková Michaela oddělení odvolání a stížností 378 034 121 412 Škroupova 4
Mgr. Skála Petr oddělení odvolání a stížností 378 034 122 411 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - oddělení územního plánování

Ing. Benda Tomáš vedoucí oddělení územního plánování 378 034 110 316 Škroupova 4
Jirásková Hana oddělení územního plánování 378 034 111 317 Škroupova 4
Ing. Prokop Ondřej oddělení územního plánování 378 034 112 312 Škroupova 4
Bc. Konvičková Lucie oddělení územního plánování 378 034 114 314 Škroupova 4
Mgr. Pohanková Marie oddělení územního plánování 378 034 115 311 Škroupova 4
Dolečková Drahoslava oddělení územního plánování 378 034 117 313 Škroupova 4
Ing. Štáhlová Petra oddělení územního plánování 378 034 118 213 Škroupova 4
Mgr. Minarčicová Jana oddělení územního plánování 378 034 119 211 Škroupova 4
Ing. Boháček Karel oddělení územního plánování 378 034 162 314 Škroupova 4
Ing. arch. Růžičková Jitka oddělení územního plánování 378 034 163 212 Škroupova 4
Ing. Ratajová Jitka oddělení územního plánování 378 034 164 210 Škroupova 4
Ing. arch. Bistřický Petr oddělení územního plánování 378 034 165 210 Škroupova 4
Bc. Pelech Petr oddělení územního plánování 378 034 166 211 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí

Ing. Svobodová Kaiferová Dagmar vedoucí odboru 378 033 200 203 Kopeckého sady 11
Švecová Jindra sekretářka 378 033 201 203 Kopeckého sady 11
Thierlová Lenka rybářské lístky, koordinovaná stanoviska 378 033 204 203b Kopeckého sady 11
Ing. Brandová Irena vyjádření k investičním akcím 378 033 224 215 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany krajiny

Mgr. Vecka Miroslav právník odboru, vedoucí oddělení ochrany krajiny 378 033 205 206 Kopeckého sady 11
Ing. Kůs Marek MBA lesní hospodářství 378 033 226 201 Kopeckého sady 11
Ing. Kuncová Ivana odpadové hospodářství 378 033 230 207 Kopeckého sady 11
Ing. Čmolíková Iveta referent OŽP - odpadové hospodářství 378 033 206 Kopeckého sady 11
Ing. Sýkora František odpadové hospodářství 378 033 207 223 Kopeckého sady 11
Ing. Glänzner Zdeněk zemědělství 378 033 220 221 Kopeckého sady 11
Špetová Naděžda ochr.zem.půdního fondu 378 033 221 222 Kopeckého sady 11
Ing.Bc. Fišerová Petra lesní hospodářství 378 033 222 201 Kopeckého sady 11
Ing. Vaidišová Svatava ochrana přírody 378 033 223 224 Kopeckého sady 11
Bc. Tříska Luboš DiS. referent OŽP 378 033 225 Kopeckého sady 11
Majer Jan odpadové hospodářství 378 033 231 208 Kopeckého sady 11
Střelbová Veronika odpadové hospodářství, vyjádření ke stavbám 378 033 232 Kopeckého sady 11
Míčková Věra odpadové hospodářství 378 033 233 202 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany vod a ovzduší

Ing. Praislerová Milena vedoucí oddělení ochrany vod a ovzduší 378 033 210 212 Kopeckého sady 11
Ing. Berkovcová Gita ochrana vod 378 033 211 209 Kopeckého sady 11
Ing. Prošková Dagmar ochrana vod 378 033 212 214 Kopeckého sady 11
Ing. Tajčová Hana ochrana vod 378 033 213 214 Kopeckého sady 11
Ing. Klučka Patrik ochrana vod 378 033 214 209 Kopeckého sady 11
Nováková Šárka ochrana ovzduší 378 033 215 215 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP

PhDr. Knížová Helena ředitelka ÚSO 378 033 000 235 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - kancelář ředitelky ÚSO

Ing. Batystová Irena vedoucí kanceláře ředitelky ÚSO 378 033 005 234 Kopeckého sady 11
Mgr. Kyklhornová Štěpánka sekretářka ředitelky ÚSO 378 033 001 233 Kopeckého sady 11
Ing. Vrbová Štěpánka ekonomka 378 033 010 236 Kopeckého sady 11
Mgr. Vykysalá Renata referent zřizovatelské fce vůči PO 378 033 011 230 Kopeckého sady 11
Ing. Kučerová Eva referent zřizovatelské fce vůči PO 378 033 013 230 Kopeckého sady 11
Mgr.Bc. Karajosová Věra právník KŘÚSO 378 033 014 236 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor kultury

PhDr. Sokolová Květuše vedoucí odboru 378 033 040 335 Kopeckého sady 11
Zahradníková Ludmila referentka pro oblast dotací 378 033 041 332 Kopeckého sady 11
Mgr. Žáčková Jarmila referentka pro oblast dotací 378 033 045 331 Kopeckého sady 11
Sladká Poláková Martina referentka pro oblast dotací 378 033 046 331 Kopeckého sady 11
Rojtová Hana referentka 378 033 047 330 Kopeckého sady 11
Ing. Sinkulová Markéta Leona referentka finančního řízení 378 033 050 333 Kopeckého sady 11
Mgr. Zvěřinová Kateřina koordinátorka kulturních činností a projektů 378 033 052 334 Kopeckého sady 11
Svobodová Libuše referentka pro oblast dotací 378 033 053 230 Kopeckého sady 11
Ing. Houšková Dagmar koordinátorka kulturních činností a projektů 378 033 044 333 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor památkové péče

Ing. Zoch Karel vedoucí odboru 378 033 060 2.7 Kopeckého sady 11
Mgr. Fremrová Michaela referent - sekretářka, ekonomická agenda 378 033 061 Kopeckého sady 11
Koranda Jiří referent památkové péče 378 033 062 2.2 Kopeckého sady 11
Ing. Bukovský Petr referent památkové péče 378 033 063 2.3 Kopeckého sady 11
Ing. arch. Schusterová Michaela referent pro oblast památkové péče 378 033 064

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Krommerová Miroslava administrativní pracovník 378 034 408
Ing.Bc. Škrlantová Dagmar vedoucí odboru 378 033 100 321 Kopeckého sady 11
Šolcová Jana sekretariát - referentka 378 033 101 322 Kopeckého sady 11
Ing. Prokopová Eva referentka 378 033 109 309 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení dotací a hospodaření škol

Mgr. Chottová Miroslava vedoucí oddělení 378 033 120 303 Kopeckého sady 11
Stejskalová Martina referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele 378 033 121 312 Kopeckého sady 11
Bc. Vogeltanzová Alice referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele 378 033 122 310 Kopeckého sady 11
Mgr. Cvrčková Petra referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele 378 033 123 309 Kopeckého sady 11
Mgr. Večírková Zdeňka referentka - finanční účetní 378 033 124 304 Kopeckého sady 11
Ing. Maxová Věra rozpočtář pro úsek státní správy, kontroly 378 033 125 304 Kopeckého sady 11
Poklopová Ivana referentka pro koncepci školství a dotace do oblasti mimoškol. vzděl. programů, vyjadřování ke stavebním úpravám budov ZŠ a ŠJ 378 033 126 302 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení organizace školství a vzdělávání

Mgr. Tetzeliová Martina vedoucí oddělení, právnička 378 033 160 323 Kopeckého sady 11
Mgr. Turková Iva metodik pro ZŠ, příprava konkurzních řízení ZŠ 378 033 161 329 Kopeckého sady 11
Pražáková Renata referentka pro zařízení ŠJ 378 033 162 312 Kopeckého sady 11
Bc. Zajíčková Alena metodik pro MŠ, příprava konkurzních řízení MŠ 378 033 163 329 Kopeckého sady 11
Bc. Palmová Jaroslava referentka pro kontrolní činnost a vedení personální agendy 378 033 164 324 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sociálních služeb

Mgr. Hynková Alena MBA vedoucí odboru 378 033 350 211 Martinská 2
Srbková Jarmila zástupce vedoucí, projektový manažer sekce „Zdravotně postižení“ a "Senioři" 378 033 357 209 Martinská 2
Bc. Šlajsová Tereza sekretariát/projektový manažer sekce „Cizinci“ a "Rodiny s dětmi a mladiství" 378 033 351 212 Martinská 2
Bc. Kliková Hana kontrola dotací 378 033 352 214 Martinská 2
Bc. Hovorková Lucie projektový manažer sekce „Prorodinná politika“ a "Služby pro osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením" 378 033 353 213 Martinská 2
Vodičková Olga účetní 378 033 354 214 Martinská 2
Kreutzerová Marie projektový manažer 378 033 355 210 Martinská 2
Mgr. Mařan Lukáš administrace projektů/ kontrola dotací 378 033 356 210 Martinská 2
DiS. Malíková Miloslava Dětská skupina 378 033 362

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sportu, Smart Cities a podp. podn.

Ing. Švarc Přemysl vedoucí odboru 378 033 500 133 Kopeckého sady 11
Radová Petra sekretariát a referentka dotací 378 033 501 131 Kopeckého sady 11
Mgr. Černý Vítězslav metodik sportu 378 033 502 131 Kopeckého sady 11
Bc. Štychová Kateřina referentka dotací 378 033 503 131 Kopeckého sady 11
Bc. Štochlová Linda referent 378 033 504 132 Kopeckého sady 11
Ing. Holý Josef projektový referent 378 033 505 129 Kopeckého sady 11
BcA. Kotková Kateřina ref. Odb. sportu, Sm. Cities a podp.pod. 378 033 507

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ

Ing. Průša Aleš MBA vedoucí odboru 378 032 250 312 náměstí Republiky 16
Jandová Lucie sekretariát odboru 378 032 251 309 náměstí Republiky 16
Mgr.Bc. Dolejší Zdeňka referent pro finanční řízení 378 032 254 308 náměstí Republiky 16
Nováková Jana referent pro finanční řízení 378 033 805 13a Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení bezpečnosti

Mgr. Ing. Martan Petr referent pro dozor nad městskou policií 378 032 255 náměstí Republiky 16
Mgr. Vitoušek Jiří referent bezpečnosti 378 032 257 309 náměstí Republiky 16
Bc. Chalupský Pavel analytik bezpečnostních rizik 378 033 803 13b Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení prevence kriminality

Mgr. Gregorová Andrea manažer prevence kriminality pověřena vedením odd.prev.krim. 378 032 256 309 náměstí Republiky 16
Mgr. Ježková Monika projektový referent "Bezpečná Plzeň" 378 032 252 302 náměstí Republiky 16
Mgr. Sládková Lenka projektový referent "Smart City" 378 032 253 309 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení krizového řízení

Ing. Karas Jiří vedoucí oddělení krizového řízení 378 033 800 14 Kopeckého sady 11
Jarolím Ladislav koordinátor, řidič 378 032 133 náměstí Republiky 1
Mgr. Duchková Marcela referent pro krizové plánování 378 033 804 13a Kopeckého sady 11
Ing. Jakoubek Jiří referent pro ochranu obyvatelstva, JSDH 378 033 806 15 Kopeckého sady 11
Ing. Tomčák Slavomír referent pro obranné plánování 378 033 812 13 Kopeckého sady 11
Bc. Štěpánek Pavel referent pro ochranu obyvatelstva 378 033 816 13 Kopeckého sady 11
Fax – oddělení krizového řízení 378 033 802 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor právní a legislativní

JUDr. Tomášek Dominik vedoucí odboru 378 032 300 209 náměstí Republiky 16
Jirková Michaela referent, sekretariát 378 032 301 210 náměstí Republiky 16
Mgr. Červenka Michal právník 378 032 304 208 náměstí Republiky 16
Mgr. Šedivcová Veronika MBA právník 378 032 306 211 náměstí Republiky 16
JUDr. Tomanová Jana právník 378 032 307 211 náměstí Republiky 16

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu