Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Průša Aleš MBA vedoucí odboru 37 803 2250 312 náměstí Republiky 16
Jandová Lucie sekretariát odboru 37 803 2251 309 náměstí Republiky 16
Mgr.Bc. Dolejší Zdeňka referent pro finanční řízení 37 803 2254 308 náměstí Republiky 16
Nováková Jana referent pro finanční řízení 37 803 3805 13a Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení bezpečnosti

Ing.Bc. Martan Petr referent pro dozor nad městskou policií 37 803 2255 náměstí Republiky 16
Mgr. Vitoušek Jiří referent bezpečnosti 37 803 2257 309 náměstí Republiky 16
Bc. Chalupský Pavel analytik bezpečnostních rizik 37 803 3803 13b Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení prevence kriminality

Mgr. Gregorová Andrea manažer prevence kriminality pověřena vedením odd.prev.krim. 37 803 2256 309 náměstí Republiky 16
Mgr. Ježková Monika projektový referent "Bezpečná Plzeň" 37 803 2252 302 náměstí Republiky 16
Mgr. Sládková Lenka projektový referent "Smart City" 37 803 2253 309 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení krizového řízení

Ing. Karas Jiří vedoucí oddělení krizového řízení 37 803 3800 14 Kopeckého sady 11
Jarolím Ladislav koordinátor, řidič 37 803 2133 náměstí Republiky 1
Mgr. Duchková Marcela referent pro krizové plánování 37 803 3804 13a Kopeckého sady 11
Ing. Jakoubek Jiří referent pro ochranu obyvatelstva, JSDH 37 803 3806 15 Kopeckého sady 11
Ing. Tomčák Slavomír referent pro obranné plánování 37 803 3812 13 Kopeckého sady 11
Bc. Štěpánek Pavel referent pro ochranu obyvatelstva 37 803 3816 13 Kopeckého sady 11
Fax – oddělení krizového řízení 37 803 3802 Kopeckého sady 11

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu