Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Průša Aleš MBA vedoucí odboru +420 378 032 250 304 náměstí Republiky 16
Jandová Lucie sekretariát odboru +420 378 032 251 309 náměstí Republiky 16
Mgr.Bc. Dolejší Zdeňka referent pro finanční řízení +420 378 032 254 308 náměstí Republiky 16
Nováková Jana referent pro finanční řízení +420 378 033 805 13a Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení bezpečnosti

Mgr. Ing. Martan Petr referent pro dozor nad městskou policií +420 378 032 255 náměstí Republiky 16
Mgr. Vitoušek Jiří referent bezpečnosti +420 378 032 257 309 náměstí Republiky 16
Bc. Chalupský Pavel analytik bezpečnostních rizik +420 378 033 803 13b Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení prevence kriminality

Mgr. Gregorová Andrea manažer prevence kriminality pověřena vedením odd.prev.krim. +420 378 032 256 309 náměstí Republiky 16
Mgr. Ježková Monika DiS. projektový referent "Bezpečná Plzeň" +420 378 032 252 302 náměstí Republiky 16
Mgr. Sládková Lenka projektový referent "Smart City" +420 378 032 253 309 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení krizového řízení

Ing. Karas Jiří vedoucí oddělení krizového řízení +420 378 033 800 14 Kopeckého sady 11
Jarolím Ladislav koordinátor, řidič +420 378 032 133 náměstí Republiky 1
Mgr. Duchková Marcela referent pro krizové plánování +420 378 033 804 13a Kopeckého sady 11
Ing. Jakoubek Jiří referent pro ochranu obyvatelstva, JSDH +420 378 033 806 15 Kopeckého sady 11
Ing. Tomčák Slavomír referent pro obranné plánování +420 378 033 812 13 Kopeckého sady 11
Bc. Štěpánek Pavel referent pro ochranu obyvatelstva +420 378 033 816 13 Kopeckého sady 11
Fax – oddělení krizového řízení +420 378 033 802 Kopeckého sady 11

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu