Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Průša Aleš MBA vedoucí odboru 378 032 250 312 náměstí Republiky 16
Jandová Lucie sekretariát odboru 378 032 251 309 náměstí Republiky 16
Mgr.Bc. Dolejší Zdeňka referent pro finanční řízení 378 032 254 308 náměstí Republiky 16
Nováková Jana referent pro finanční řízení 378 033 805 13a Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení bezpečnosti

Mgr. Ing. Martan Petr referent pro dozor nad městskou policií 378 032 255 náměstí Republiky 16
Mgr. Vitoušek Jiří referent bezpečnosti 378 032 257 309 náměstí Republiky 16
Bc. Chalupský Pavel analytik bezpečnostních rizik 378 033 803 13b Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení prevence kriminality

Mgr. Gregorová Andrea manažer prevence kriminality pověřena vedením odd.prev.krim. 378 032 256 309 náměstí Republiky 16
Mgr. Ježková Monika projektový referent "Bezpečná Plzeň" 378 032 252 302 náměstí Republiky 16
Mgr. Sládková Lenka projektový referent "Smart City" 378 032 253 309 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení krizového řízení

Ing. Karas Jiří vedoucí oddělení krizového řízení 378 033 800 14 Kopeckého sady 11
Jarolím Ladislav koordinátor, řidič 378 032 133 náměstí Republiky 1
Mgr. Duchková Marcela referent pro krizové plánování 378 033 804 13a Kopeckého sady 11
Ing. Jakoubek Jiří referent pro ochranu obyvatelstva, JSDH 378 033 806 15 Kopeckého sady 11
Ing. Tomčák Slavomír referent pro obranné plánování 378 033 812 13 Kopeckého sady 11
Bc. Štěpánek Pavel referent pro ochranu obyvatelstva 378 033 816 13 Kopeckého sady 11
Fax – oddělení krizového řízení 378 033 802 Kopeckého sady 11

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu