Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení krizového řízení


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Karas Jiří vedoucí oddělení krizového řízení +420 378 033 800 14 Kopeckého sady 11
Jarolím Ladislav koordinátor, řidič +420 378 032 133 náměstí Republiky 1
Mgr. Duchková Marcela referent pro krizové plánování +420 378 033 804 13a Kopeckého sady 11
Ing. Jakoubek Jiří referent pro ochranu obyvatelstva, JSDH +420 378 033 806 15 Kopeckého sady 11
Ing. Tomčák Slavomír referent pro obranné plánování +420 378 033 812 13 Kopeckého sady 11
Bc. Štěpánek Pavel referent pro ochranu obyvatelstva +420 378 033 816 13 Kopeckého sady 11
Fax – oddělení krizového řízení +420 378 033 802 Kopeckého sady 11

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu