Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení krizového řízení


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Karas Jiří vedoucí oddělení krizového řízení 378 033 800 14 Kopeckého sady 11
Jarolím Ladislav koordinátor, řidič 378 032 133 náměstí Republiky 1
Mgr. Duchková Marcela referent pro krizové plánování 378 033 804 13a Kopeckého sady 11
Ing. Jakoubek Jiří referent pro ochranu obyvatelstva, JSDH 378 033 806 15 Kopeckého sady 11
Ing. Tomčák Slavomír referent pro obranné plánování 378 033 812 13 Kopeckého sady 11
Bc. Štěpánek Pavel referent pro ochranu obyvatelstva 378 033 816 13 Kopeckého sady 11
Fax – oddělení krizového řízení 378 033 802 Kopeckého sady 11

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu