Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení bezpečnosti


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení bezpečnosti

Mgr. Ing. Martan Petr referent pro dozor nad městskou policií +420 378 032 255 náměstí Republiky 16
Mgr. Vitoušek Jiří referent bezpečnosti +420 378 032 257 309 náměstí Republiky 16
Bc. Chalupský Pavel analytik bezpečnostních rizik +420 378 033 803 13b Kopeckého sady 11

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu