Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení prevence kriminality


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Gregorová Andrea manažer prevence kriminality pověřena vedením odd.prev.krim. +420 378 032 256 309 náměstí Republiky 16
Mgr. Ježková Monika DiS. projektový referent "Bezpečná Plzeň" +420 378 032 252 302 náměstí Republiky 16
Mgr. Sládková Lenka projektový referent "Smart City" +420 378 032 253 309 náměstí Republiky 16

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu