Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení prevence kriminality


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Gregorová Andrea manažer prevence kriminality pověřena vedením odd.prev.krim. 37 803 2256 309 náměstí Republiky 16
Mgr. Ježková Monika projektový referent "Bezpečná Plzeň" 37 803 2252 302 náměstí Republiky 16
Mgr. Sládková Lenka projektový referent "Smart City" 37 803 2253 309 náměstí Republiky 16

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu