Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení prevence kriminality


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Odbor bezp.,prev.kriminality a KŘ - Oddělení prevence kriminality

Mgr. Gregorová Andrea manažer prevence kriminality, pověřena vedením odd.prev.krim. +420 378 032 256 309 náměstí Republiky 16
Bc. Sýkorová Sofia referent +420 378 032 252 309 náměstí Republiky 16
Mgr. Hráchová Gabriela projektový referent Smart City +420 378 032 253 309 náměstí Republiky 16

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu