Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úřad správních agend MMP


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
JUDr. Triner Petr MBA ředitel ÚSA +420 378 032 400 48 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Kancelář ředitele Úřadu správ.agend

Hodková Michaela sekretariát +420 378 032 401 49 náměstí Republiky 1
Mgr. Bečvářová Pavla právník +420 378 032 406
Ing. Jandová Kateřina projektový manažer +420 378 032 409 50 náměstí Republiky 1
Mgr. Volková Jana projektový manažer +420 378 032 409 50 náměstí Republiky 1
Ing.Bc. Vojíková Dana MBA, MSc. ekonom Úřadu správních agend +420 378 032 403 32 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy

Ing. Karhan Tomáš vedoucí Odboru vnitřní správy +420 378 032 850 54 náměstí Republiky 1
vrátnice radnice +420 378 032 999 náměstí Republiky 1
údržba budovy radnice +420 378 032 998 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení nákupu a vnitřní správy

Mgr. Němcová Zdeňka MBA, MSc. vedoucí oddělení nákupu a vnitřní správy +420 378 032 430 43 náměstí Republiky 1
Brdová Lenka pronájem nebytových prostor, kancelářské potřeby +420 378 032 431 42 náměstí Republiky 1
Balážová Dagmar pokladna +420 378 032 432
Doležalová Eva oddělení nákupu a vnitřní správy +420 378 032 433 44 náměstí Republiky 1
Vargová Božena mobilní telefony, správa majetku +420 378 032 434 44 náměstí Republiky 1
Havlová Lenka objednávky,tisk,telefony - ekonomická část +420 378 032 435 43 náměstí Republiky 1
Mašková Yvona správa majetku MMP, vybavení kanceláří +420 378 032 436 43 náměstí Republiky 1
Ing. Laštůvková Šárka oddělení nákupu a vnitřní správy +420 378 032 437 43 náměstí Republiky 1
Vágnerová Markéta oddělení nákupu a vnitřní správy +420 378 032 438 43 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení technické

Císař Roman ved. technického odd. +420 378 032 410 53 náměstí Republiky 1
Váchal Václav správa budov NR 16, Tylova 36, Koterovská 162, Palackého nám. 6 +420 378 032 411 52 náměstí Republiky 1
DiS. Šmiřák Miroslav správa budov nám. Republiky 1, 40, 41, 16, Veleslavínova 19 +420 378 032 412 53 náměstí Republiky 1
Špindler Pavel správa budov +420 378 032 413 53 náměstí Republiky 1
Bc. Váchalová Hana autoprovoz, energetik +420 378 032 415 51 náměstí Republiky 1
Bém Daniel správce budovy +420 378 032 416 52 náměstí Republiky 1
Muchka Vojtěch správce budovy +420 378 032 417 52 náměstí Republiky 1
Kunzmann Vladimír mistr úklidu +420 378 032 418 51 náměstí Republiky 1
Václavík Jiří BOZP, PO +420 378 032 419 52 náměstí Republiky 1
Dvořák Ladislav údržbář budov MMP +420 378 032 978 10 náměstí Republiky 1
Berček Václav řidič +420 378 032 989 náměstí Republiky 1
Pancer Marek řidič +420 378 032 995 náměstí Republiky 1
Rozmnožovna Radnice zaměstnanec v rozmnožovně +420 378 032 997 5 náměstí Republiky 1
Šebková Aneta rozmnožovna +420 378 032 997 5 náměstí Republiky 1
Bošek Hanuš údržbář nám. Republiky 1 +420 378 032 998 náměstí Republiky 1
Lanzendorfová Lenka vrátný +420 378 032 999
Křenek Pavel údržbář KS 11 +420 378 033 997 05 Kopeckého sady 11
Kohout Jiří údržbář K.S. 11 +420 378 033 998 O5 Kopeckého sady 11
Vokurka Petr údržbář budov MMP +420 378 033 998 05 Kopeckého sady 11
Štembera Zdeněk vrátný budovy Kopeckého sady 11 +420 378 033 999 1 Kopeckého sady 11
Šupíková Magdalena vrátná budovy Kopeckého sady 11 +420 378 033 999 Kopeckého sady 11
Cetl Václav údržba budovy Koterovská 162 +420 378 034 496 Koterovská 162
Loucký Vladimír údržba budovy Koterovská 162 +420 378 034 499 Koterovská 162
Fidler Zdeněk údržbář budov MMP +420 378 034 997 13/S Škroupova 5
Růžek František údržbář budov MMP +420 378 034 998 13S Škroupova 5
Beránek František vrátný budovy Škroupova 5 +420 378 034 999 Škroupova 5
Matas Zdeněk vrátný +420 378 034 999 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení organizační

Davydjuková Monika agenda RMP, ZMP, zahraniční pracovní cesty +420 378 032 851 54 náměstí Republiky 1
Kašparová Jana oddělení organizační - agenda ZMP a RMP +420 378 032 860 54 náměstí Republiky 1
Šmídová Jana oddělení organizační - agenda ZMP a RMP +420 378 032 861 23 náměstí Republiky 1
Drudíková Eva sekretariát Odboru vnitřní správy +420 378 032 862 54 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně

Mgr. Skála Adam vedoucí odboru +420 378 032 600 31 Veleslavínova 19
Slámová Jana administrativní pracovník +420 378 032 601 30 Veleslavínova 19
Houška Martin správce budovy +420 378 032 606 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení předarchivní péče a dokumentace

Bc. Skalová Alena DiS. vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace +420 378 032 611 3 Veleslavínova 19
PhDr. Janečková Jitka odborná archivářka +420 378 032 605 2 Veleslavínova 19
Mgr. Maglić Ondřej odborný archivář +420 378 032 609 2 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení zpracování a využívání archiválií

PhDr. Pflegerová Štěpánka vedoucí oddělení zpracování a využívání archiválií +420 378 032 607 28 Veleslavínova 19
Mgr. Metlička Daniel odborný archivář +420 378 032 603 35 Veleslavínova 19
Mgr. Fantová Kateřina odborná archivářka, knihovna +420 378 032 604 23 Veleslavínova 19
PhDr. Malivánková Wasková Marie odborná archivářka +420 378 032 608 29 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů

Mgr. Marek Jiří MBA vedoucí odboru +420 378 034 400 413 Koterovská 162
Bc. Hazuková Vargová Lenka pokladna +420 378 034 405 8 Koterovská 162
Vondrová Monika sekretariát +420 378 034 401 414 Koterovská 162
Krásná Pavlína pokladna +420 378 034 404 8 Koterovská 162
Fialová Milada spisovna +420 378 034 409 225 Koterovská 162
Bártová Marie spisovna +420 378 034 455 225 Koterovská 162
informační kancelář I +420 378 034 406 Koterovská 162
informační kancelář II +420 378 034 407 Koterovská 162
informační kancelář III +420 378 034 408 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů - oddělení registru řidičů

Ing. Novák Artur vedoucí oddělení registru řidičů +420 378 034 410 416 Koterovská 162
Kucíková Beáta bodový systém +420 378 034 403 423 Koterovská 162
Spurný Jiří zkušební komisař +420 378 034 414 419 Koterovská 162
Mgr. Burt Pavel zkušební komisař +420 378 034 415 419 Koterovská 162
Pollák Jaroslav zkušební komisař +420 378 034 416 419 Koterovská 162
Brejcha Miroslav zkušební komisař +420 378 034 417 419 Koterovská 162
Bc. Karasová Vendula bodový systém +420 378 034 420 423 Koterovská 162
Bc. Kloboučníková Jana bodový systém +420 378 034 422 423 Koterovská 162
Bc. Šilhánková Lenka bodový systém +420 378 034 425 424 Koterovská 162
Turnerová Lenka registr řidičů +420 378 034 430 9 Koterovská 162
DiS. Krupičková Ivona bodový systém +420 378 034 431 9 Koterovská 162
Javorská Irena registr řidičů +420 378 034 432 9 Koterovská 162
Kulová Michaela registr řidičů +420 378 034 433 9 Koterovská 162
Šimanová Veronika registr řidičů +420 378 034 434 9 Koterovská 162
Zemanová Kateřina registr řidičů +420 378 034 435 9 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů - oddělení registru vozidel

Mgr. Šimanová Alena vedoucí oddělení registru vozidel +420 378 034 440 415 Koterovská 162
Valentová Soňa registr vozidel +420 378 034 421 226 Koterovská 162
DiS. Kuncl David technik +420 378 034 441 19 Koterovská 162
Mgr. Krejčík Polláková Michaela registr vozidel +420 378 034 442 19 Koterovská 162
Vrba Zdeněk technik +420 378 034 443 19 Koterovská 162
Mgr. Bílá Kubíčková Miroslava technik +420 378 034 444 227 Koterovská 162
Ešnerová Soňa registr vozidel +420 378 034 445 427 Koterovská 162
Peroutka Jaroslav registr vozidel +420 378 034 446 19 Koterovská 162
Řežábková Anika DiS. registr vozidel +420 378 034 447 19 Koterovská 162
Bc. Krliš Pavel technik +420 378 034 448 19 Koterovská 162
Zajíčkovský Josef registr vozidel +420 378 034 449 19 Koterovská 162
Kabátová Barbora registr vozidel +420 378 034 450 19 Koterovská 162
Ledlová Lucie registr vozidel +420 378 034 451 19 Koterovská 162
Ellederová Lucie registr vozidel +420 378 034 452 19 Koterovská 162
Nováková Renáta registr vozidel +420 378 034 453 425 Koterovská 162
Bc. Mašková Michaela registr vozidel +420 378 034 454 426 Koterovská 162
Hajšmanová Dita registr vozidel +420 378 034 456 228 Koterovská 162
Kramerová Monika registr vozidel +420 378 034 457 19 Koterovská 162
Veiglová Barbora registr vozidel +420 378 034 458 19 Koterovská 162
Bc. Pagáčová Marcela registr vozidel +420 378 034 459 19 Koterovská 162
Bc. Mlnaříková Helena registr vozidel +420 378 034 460 18 Koterovská 162
Pešková Jaroslava registr vozidel +420 378 034 461 19 Koterovská 162
Dobešová Simona registr vozidel +420 378 034 462 227 Koterovská 162
Bc. Mayer Miroslav Gabriel technik +420 378 034 463 19 Koterovská 162
Stulíková Lenka registr vozidel +420 378 034 464 19 Koterovská 162
Ing. Binková Romana registr vozidel +420 378 034 465 425 Koterovská 162
Špačková Lucie registr vozidel +420 378 034 466 19 Koterovská 162
Svobodová Marcela registr vozidel +420 378 034 467 19 Koterovská 162
Svobodová Michaela registr vozidel +420 378 034 468 19 Koterovská 162
Pachtová Alena registr vozidel +420 378 034 469 19 Koterovská 162
Lenková Anna registr vozidel +420 378 034 470 228 Koterovská 162
Tichá Markéta registr vozidel +420 378 034 471 19 Koterovská 162
Plocarová Gabriela registr vozidel +420 378 034 472 19 Koterovská 162
Kubínová Sabina registr vozidel +420 378 034 473 19 Koterovská 162
Kotrbová Štěpánka registr vozidel +420 378 034 474 226 Koterovská 162
Mgr. Slancová Tereza registr vozidel +420 378 034 475 426 Koterovská 162
Bc. Kopkášová Aneta registr vozidel +420 378 034 476 19 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností

Mgr. Mgr. Matoušek Roman MBA, MSc. vedoucí odboru +420 378 032 424 214 náměstí Republiky 16
Dvořáková Marie sekretariát OSČ +420 378 032 425 213 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - Zprostředkující subjekt ITI

Mgr. Ing. Eretová Veronika vedoucí oddělení ZS ITI +420 378 032 470 221 náměstí Republiky 16
Mgr. Petrišče Ondřej referent ZS ITI +420 378 032 468 221 náměstí Republiky 16
Mgr. Vlčková Lucie referent ZS ITI +420 378 032 469 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení dopravních přestupků

Mgr. Vrba Michal vedoucí oddělení dopravních přestupků +420 378 032 490 336 Koterovská 162
Winklerová Petra oddělení dopravních přestupků - administrativní pracovnice +420 378 032 471 336 Koterovská 162
Bc. Kubešová Klára oddělení dopravních přestupků +420 378 032 372 527 Koterovská 162
Mgr. Míšek Josef oddělení dopravních přestupků +420 378 032 381 516 Koterovská 162
Mgr. Silovská Tereza oddělení dopravních přestupků +420 378 032 382 329 Koterovská 162
Navrátilová Petra oddělení dopravních přestupků +420 378 032 384 516 Koterovská 162
Bc. Pilíková Helena oddělení dopravních přestupků +420 378 032 385 325 Koterovská 162
MgA. Balážová Hana agenda měření rychlosti +420 378 032 386 Koterovská 162
Bc. Chodová Lenka oddělení dopravních přestupků +420 378 032 387 526 Koterovská 162
Mgr. Reslová Martina oddělení dopravních přestupků +420 378 032 388 515 Koterovská 162
Mgr. Braun Veronika agenda měření rychlosti +420 378 032 389 Koterovská 162
Ing. Šloufová Kateřina oddělení dopravních přestupků +420 378 032 390 528 Koterovská 162
Nováková Klára agenda měření rychlosti +420 378 032 391 Koterovská 162
Mgr. Regula Jan referent - dopravní přestupky +420 378 032 392 321 Koterovská 162
Fairaislová Iveta agenda měření rychlosti +420 378 032 393 Koterovská 162
Mgr.Bc. Černá Stanislava oddělení dopravních přestupků +420 378 032 426 329 Koterovská 162
Mgr. Janík Andrej oddělení dopravních přestupků +420 378 032 427 528 Koterovská 162
Mgr. Miková Lenka oddělení dopravních přestupků +420 378 032 428 319 Koterovská 162
Bc. Steuerová Alena oddělení dopravních přestupků +420 378 032 473 320 Koterovská 162
Bc. Hazuková Liběna oddělení dopravních přestupků +420 378 032 474 337 Koterovská 162
Křenková Marie oddělení dopravních přestupků +420 378 032 475 340 Koterovská 162
Švábek Vojtěch oddělení dopravních přestupků +420 378 032 476 319 Koterovská 162
Fencl Luděk oddělení dopravních přestupků +420 378 032 477 339 Koterovská 162
Tichý Pavel oddělení dopravních přestupků +420 378 032 478 321 Koterovská 162
Augustýnová Jarmila oddělení dopravních přestupků +420 378 032 479 332 Koterovská 162
Bc. Pechmannová Jitka oddělení dopravních přestupků +420 378 032 480 340 Koterovská 162
Bc. Karel Josef oddělení dopravních přestupků +420 378 032 481 339 Koterovská 162
Marešová Jana oddělení dopravních přestupků +420 378 032 482 322 Koterovská 162
Mgr. Svobodová Eliška referent - dopravní přestupky +420 378 032 483 Koterovská 162
Mgr. Martínková Dominika oddělení dopravních přestupků +420 378 032 485 328 Koterovská 162
Mgr. Sobotková Kateřina oddělení dopravních přestupků +420 378 032 486 517 Koterovská 162
Bartáková Kateřina administrativní pracovnice +420 378 032 487 331 Koterovská 162
Bc. Hartová Lucie oddělení dopravních přestupků +420 378 032 488 338 Koterovská 162
Rumlová Miroslava oddělení dopravních přestupků +420 378 032 489 517 Koterovská 162
Mgr. Štulcová Lucie oddělení dopravních přestupků +420 378 032 491 337 Koterovská 162
Mgr. Polívková Veronika oddělení dopravních přestupků +420 378 032 492 515 Koterovská 162
Mgr. Jindrová Marie oddělení dopravních přestupků +420 378 032 493 333 Koterovská 162
Bc. Goslerová Dominika DiS. referent - dopravní přestupky +420 378 032 494 525 Koterovská 162
Petrová Gabriela agenda měření rychlosti +420 378 032 495 Koterovská 162
Mgr. Valenta Václav oddělení dopravních přestupků +420 378 032 496 322 Koterovská 162
Kopačková Barbora administrativní pracovnice +420 378 032 497 336 Koterovská 162
Mgr. Kotyzová Julie oddělení dopravních přestupků +420 378 032 498 328 Koterovská 162
Dubská Silvie administrativní pracovnice +420 378 032 499 331 Koterovská 162
Mgr. Prázný David oddělení dopravních přestupků +420 378 032 420 527 Koterovská 162
Fax - oddělení dopravních přestupků +420 378 032 472 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - odd.občanských průkazů a cest.dokladů

Ing. Machovská Dana ověřování, Czech Point +420 378 032 422 náměstí Republiky 16
Mgr. Stočes Michal pověřen vedením oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů +420 378 032 440 303 náměstí Republiky 16
Nováková Miroslava občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 443 114 náměstí Republiky 16
Moserová Martina občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 444 113 náměstí Republiky 16
Víchová Vlasta občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 445 114 náměstí Republiky 16
Sládková Martina občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 446 113 náměstí Republiky 16
Hošková Marcela občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 447 111 náměstí Republiky 16
Bc. Šípová Jana pokladna +420 378 032 448 117 náměstí Republiky 16
Šmídek Petr občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 449 111 náměstí Republiky 16
Ing. Strejcová Hana občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 450 109 náměstí Republiky 16
Tomková Petra občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 451 110 náměstí Republiky 16
Bílková Jarmila občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 453 113 náměstí Republiky 16
Bc. Kožnarová Markéta občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 454 náměstí Republiky 16
Bc. Hladká Dana pokladna +420 378 032 455 117 náměstí Republiky 16
Kulišanová Irena informační kancelář +420 378 032 456 náměstí Republiky 16
Poustková Alena informační kancelář +420 378 032 456 náměstí Republiky 16
Kulmanová Michaela referent - občanské průkazy +420 378 032 459 náměstí Republiky 16
Ing. Karasová Iva občanské průkazy, cestovní doklady +420 378 032 461 111 náměstí Republiky 16
Bc. Kunderová Martina evidence obyvatel +420 378 032 462 212 náměstí Republiky 16
Zimová Dana evidence obyvatel +420 378 032 463 212 náměstí Republiky 16
Fax - oddělení správní a oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů +420 378 032 442 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení správní

Bc. Dobiášová Markéta podatelna +420 378 034 901 2 Škroupova 5
Bc. Kepková Markéta matrika +420 378 032 421 23 náměstí Republiky 1
Šebková Jana referent správy majetku +420 378 032 423 44 náměstí Republiky 1
Rapčanová Ivana spisovna +420 378 033 992 29 Kopeckého sady 11
Vondrášková Lenka podatelna +420 378 034 900 3 Škroupova 5
Šimánová Alena podatelna - úřední deska +420 378 034 903 3 Škroupova 5
Šíchová Sylva podatelna - úřední deska +420 378 034 904 3 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor státní sociální péče

JUDr. Glancová Svatava vedoucí odboru +420 378 033 300 103 Martinská 2
Bc. Petrová Eva sociální péče +420 378 033 360 106 Martinská 2
Václavíčková Lenka sociální péče +420 378 033 361 107 Martinská 2
Bc. Batíková Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 332 104 Martinská 2
Bc. Halámková Martina sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 346 109 Martinská 2
Bc. Schafferová Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 341 109 Martinská 2
Bc. Vrbová Monika sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 345 109 Martinská 2
Pinkrová Markéta DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 344 104 Martinská 2
Mgr. Mgr. Grega Róbert sociální kurátor pro dospělé, romský koordinátor +420 378 033 323 128 Martinská 2
Mgr.Bc. Ludínová Ivanka Anna sociální kurátorka pro dospělé +420 378 033 320 105 Martinská 2
Bc. Touš Vojtěch sociálně - právní ochrana dětí +420 378 033 347 130 Martinská 2
Mgr. Šimurdová Denisa sekretariát +420 378 033 301 103 Martinská 2
Bc. Portová Denisa DiS. sociálně-právní ochrana dětí +420 378 033 331 108 Martinská 2
DiS. Linhartová Sylvie sociálně-právní ochrana dětí +420 378 033 339 130 Martinská 2
Kočová Simona DiS. sociální pracovník - projekt OSPOD +420 378 033 340 Martinská 2
Mgr. Herbstová Veronika sociálně - právní ochrana dětí +420 378 033 342 108 Martinská 2
DiS. Bartůňková Michaela sociálně-právní ochrana dětí +420 378 033 343 108 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad

Ing. Muchková Jitka pověřena vedení odboru a vedoucí oddělení živností +420 378 034 800 308 Tylova 36
Hubertová Eva sekretariát +420 378 034 801 307 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení kontroly živností

Ing. Majorová Danuše vedoucí oddělení kontroly živností +420 378 034 840 201 Tylova 36
Ing. Vlková Petra oddělení kontroly živností +420 378 034 841 203 Tylova 36
Bc. Šmolík Jiří oddělení kontroly živností +420 378 034 842 203 Tylova 36
Nádeníková Dagmar oddělení kontroly živností +420 378 034 843 219 Tylova 36
Ing. Klíma Dušan oddělení živností +420 378 034 844 209 Tylova 36
Janáková Alena oddělení kontroly živností +420 378 034 845 202 Tylova 36
Nováková Naděžda oddělení kontroly živností +420 378 034 846 202 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení správní a metodické

Mgr. Augustinová Martina vedoucí oddělení správního a metodického +420 378 034 810 309 Tylova 36
Vaňková Eva oddělení správní a metodické +420 378 034 811 303 Tylova 36
Ing. Vaníková Radka oddělení správní a metodické +420 378 034 814 302 Tylova 36
Ing. Šertlová Lucie oddělení správní a metodické +420 378 034 815 315 Tylova 36
Bc. Pasternaková Lucie oddělení správní a metodické +420 378 034 816 301 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení živností

Ing. Muchková Jitka pověřena vedení odboru a vedoucí oddělení živností +420 378 034 800 308 Tylova 36
Rottenbornová Ivana oddělení živností +420 378 034 823 207 Tylova 36
Bc. Fremrová Jaroslava ref.-registrace a povolování živností +420 378 034 824 206 Tylova 36
Bc. Dyková Dana oddělení živností +420 378 034 825 206 Tylova 36
Koubová Simona oddělení živností +420 378 034 826 208 Tylova 36
Benešová Silvie oddělení živností +420 378 034 827 208 Tylova 36
Šebková Romana živnostenský rejstřík +420 378 034 828 106 Tylova 36
Dyková Helena živnostenský rejstřík +420 378 034 829 106 Tylova 36
Bc. Beránková Jitka oddělení živností +420 378 034 832 209 Tylova 36

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu