Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úřad správních agend MMP


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
JUDr. Triner Petr MBA ředitel ÚSA 378 032 400 48 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Kancelář ředitele Úřadu správ.agend

Hodková Michaela sekretariát 378 032 401 49 náměstí Republiky 1
Mgr. Bečvářová Pavla právník 378 032 406
Mgr. Volková Jana projektový manažer 378 032 409 50 náměstí Republiky 1
Ing.Bc. Vojíková Dana MBA, MSc. ekonom Úřadu správních agend 378 032 403 32 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy

Ing. Karhan Tomáš vedoucí Odboru vnitřní správy 378 032 850 54 náměstí Republiky 1
údržba budovy radnice 378 032 998 náměstí Republiky 1
vrátnice radnice 378 032 999 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení nákupu a vnitřní správy

Mgr. Němcová Zdeňka MBA, MSc. vedoucí oddělení nákupu a vnitřní správy 378 032 430 43 náměstí Republiky 1
Brdová Lenka pronájem nebytových prostor, kancelářské potřeby 378 032 431 42 náměstí Republiky 1
Balážová Dagmar pokladna 378 032 432
Doležalová Eva oddělení nákupu a vnitřní správy 378 032 433 44 náměstí Republiky 1
Vargová Božena mobilní telefony, správa majetku 378 032 434 43 náměstí Republiky 1
Havlová Lenka objednávky,tisk,telefony - ekonomická část 378 032 435 43 náměstí Republiky 1
Mašková Yvona správa majetku MMP, vybavení kanceláří 378 032 436 43 náměstí Republiky 1
Šebková Jana referent správy majetku 378 032 437 44 náměstí Republiky 1
Vágnerová Markéta oddělení nákupu a vnitřní správy 378 032 438 43 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení technické

Císař Roman ved. technického odd. 378 032 410 53 náměstí Republiky 1
Váchal Václav správa budov NR 16, Tylova 36, Koterovská 162, Palackého nám. 6 378 032 411 52 náměstí Republiky 1
DiS. Šmiřák Miroslav správa budov nám. Republiky 1, 40, 41, 16, Veleslavínova 19 378 032 412 53 náměstí Republiky 1
Špindler Pavel správa budov 378 032 413 53 náměstí Republiky 1
Bc. Váchalová Hana autoprovoz, energetik 378 032 415 51 náměstí Republiky 1
Bém Daniel správce budovy 378 032 416 52 náměstí Republiky 1
Muchka Vojtěch správce budovy 378 032 417 52 náměstí Republiky 1
Kunzmann Vladimír mistr úklidu 378 032 418 51 náměstí Republiky 1
Václavík Jiří BOZP, PO 378 032 419 52 náměstí Republiky 1
Dvořák Ladislav údržbář budov MMP 378 032 978 10 náměstí Republiky 1
Berček Václav řidič 378 032 989 náměstí Republiky 1
Pancer Marek řidič 378 032 995 náměstí Republiky 1
Rozmnožovna Radnice zaměstnanec v rozmnožovně 378 032 997 5 náměstí Republiky 1
Šebková Aneta rozmnožovna 378 032 997 5 náměstí Republiky 1
Bošek Hanuš údržbář nám. Republiky 1 378 032 998 náměstí Republiky 1
Lanzendorfová Lenka vrátný 378 032 999
Křenek Pavel údržbář KS 11 378 033 997 05 Kopeckého sady 11
Kohout Jiří údržbář K.S. 11 378 033 998 O5 Kopeckého sady 11
Vokurka Petr údržbář budov MMP 378 033 998 05 Kopeckého sady 11
Štembera Zdeněk vrátný budovy Kopeckého sady 11 378 033 999 1 Kopeckého sady 11
Šupíková Magdalena vrátná budovy Kopeckého sady 11 378 033 999 Kopeckého sady 11
Cetl Václav údržba budovy Koterovská 162 378 034 496 Koterovská 162
Loucký Vladimír údržba budovy Koterovská 162 378 034 499 Koterovská 162
Fidler Zdeněk údržbář budov MMP 378 034 997 13/S Škroupova 5
Růžek František údržbář budov MMP 378 034 998 13S Škroupova 5
Beránek František vrátný budovy Škroupova 5 378 034 999 Škroupova 5
Matas Zdeněk vrátný 378 034 999 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor vnitřní správy - oddělení organizační

Davydjuková Monika agenda RMP, ZMP, zahraniční pracovní cesty 378 032 851 54 náměstí Republiky 1
Kašparová Jana oddělení organizační - agenda ZMP a RMP 378 032 860 54 náměstí Republiky 1
Mgr. Rybářová Eva agenda RMP 378 032 861 54 náměstí Republiky 1
Drudíková Eva sekretariát Odboru vnitřní správy 378 032 862 54 náměstí Republiky 1

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně

Mgr. Skála Adam vedoucí odboru 378 032 600 31 Veleslavínova 19
Slámová Jana administrativní pracovník 378 032 601 30 Veleslavínova 19
Houška Martin správce budovy 378 032 606 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení předarchivní péče a dokumentace

Bc. Skalová Alena DiS. vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace 378 032 611 3 Veleslavínova 19
PhDr. Janečková Jitka odborná archivářka 378 032 605 2 Veleslavínova 19
Mgr. Maglić Ondřej odborný archivář 378 032 609 2 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení zpracování a využívání archiválií

PhDr. Pflegerová Štěpánka vedoucí oddělení zpracování a využívání archiválií 378 032 607 28 Veleslavínova 19
Mgr. Metlička Daniel odborný archivář 378 032 603 35 Veleslavínova 19
Mgr. Fantová Kateřina odborná archivářka, knihovna 378 032 604 23 Veleslavínova 19
PhDr. Malivánková Wasková Marie odborná archivářka 378 032 608 29 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů

Mgr. Marek Jiří MBA vedoucí odboru 378 034 400 413 Koterovská 162
Bc. Hazuková Vargová Lenka pokladna 378 034 405 8 Koterovská 162
Vondrová Monika sekretariát 378 034 401 414 Koterovská 162
Krásná Pavlína pokladna 378 034 404 8 Koterovská 162
Fialová Milada spisovna 378 034 409 225 Koterovská 162
Bártová Marie spisovna 378 034 455 225 Koterovská 162
informační kancelář I 378 034 406 Koterovská 162
informační kancelář II 378 034 407 Koterovská 162
informační kancelář III 378 034 408 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů - oddělení registru řidičů

Ing. Novák Artur vedoucí oddělení registru řidičů 378 034 410 416 Koterovská 162
Santini Beáta bodový systém 378 034 403 423 Koterovská 162
Bohuslav Vít zkušební komisař 378 034 413 419 Koterovská 162
Spurný Jiří zkušební komisař 378 034 414 419 Koterovská 162
Mgr. Burt Pavel zkušební komisař 378 034 415 419 Koterovská 162
Pollák Jaroslav zkušební komisař 378 034 416 419 Koterovská 162
Brejcha Miroslav zkušební komisař 378 034 417 419 Koterovská 162
DiS. Krupičková Ivona bodový systém 378 034 420 424 Koterovská 162
Bc. Kloboučníková Jana bodový systém 378 034 422 423 Koterovská 162
Bc. Šilhánková Lenka bodový systém 378 034 425 424 Koterovská 162
Turnerová Lenka registr řidičů 378 034 430 9 Koterovská 162
Bc. Mayer Miroslav Gabriel registr řidičů 378 034 431 9 Koterovská 162
Javorská Irena registr řidičů 378 034 432 9 Koterovská 162
Kulová Michaela registr řidičů 378 034 433 9 Koterovská 162
Šimanová Veronika registr řidičů 378 034 434 9 Koterovská 162
Zemanová Kateřina registr řidičů 378 034 435 9 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor registru vozidel a řidičů - oddělení registru vozidel

Mgr. Šimanová Alena vedoucí oddělení registru vozidel 378 034 440 415 Koterovská 162
Valentová Soňa registr vozidel 378 034 421 226 Koterovská 162
DiS. Kuncl David technik 378 034 441 19 Koterovská 162
DiS. Šimáček Pavel technik 378 034 443 19 Koterovská 162
Mgr. Bílá Kubíčková Miroslava technik 378 034 444 227 Koterovská 162
Ešnerová Soňa registr vozidel 378 034 445 228 Koterovská 162
Peroutka Jaroslav registr vozidel 378 034 446 19 Koterovská 162
Řežábková Anika DiS. registr vozidel 378 034 447 19 Koterovská 162
Bc. Krliš Pavel technik 378 034 448 19 Koterovská 162
Zajíčkovský Josef registr vozidel 378 034 449 19 Koterovská 162
Lukášová Barbora registr vozidel 378 034 450 19 Koterovská 162
Ledlová Lucie registr vozidel 378 034 451 19 Koterovská 162
Ellederová Lucie registr vozidel 378 034 452 19 Koterovská 162
Nováková Renáta registr vozidel 378 034 453 425 Koterovská 162
Bc. Mašková Michaela registr vozidel 378 034 454 426 Koterovská 162
Hajšmanová Dita registr vozidel 378 034 456 228 Koterovská 162
Kramerová Monika registr vozidel 378 034 457 19 Koterovská 162
Veiglová Barbora registr vozidel 378 034 458 19 Koterovská 162
Bc. Pagáčová Marcela registr vozidel 378 034 459 19 Koterovská 162
Mlnaříková Helena registr vozidel 378 034 460 18 Koterovská 162
Pešková Jaroslava registr vozidel 378 034 461 19 Koterovská 162
Dobešová Simona registr vozidel 378 034 462 227 Koterovská 162
Stulíková Lenka registr vozidel 378 034 464 19 Koterovská 162
Ing. Binková Romana registr vozidel 378 034 465 425 Koterovská 162
Marešová Eliška registr vozidel 378 034 466 19 Koterovská 162
Svobodová Marcela registr vozidel 378 034 467 19 Koterovská 162
Svobodová Michaela registr vozidel 378 034 468 19 Koterovská 162
Pachtová Alena registr vozidel 378 034 469 19 Koterovská 162
Lenková Anna registr vozidel 378 034 470 19 Koterovská 162
Plocarová Gabriela registr vozidel 378 034 472 19 Koterovská 162
Kubínová Sabina registr vozidel 378 034 473 19 Koterovská 162
Kotrbová Štěpánka registr vozidel 378 034 474 226 Koterovská 162
Mgr. Slancová Tereza registr vozidel 378 034 475 426 Koterovská 162
Bc. Kopkášová Aneta registr vozidel 378 034 476 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností

Mgr. Mgr. Matoušek Roman MBA, MSc. vedoucí odboru 378 032 424 214 náměstí Republiky 16
Dvořáková Marie sekretariát OSČ 378 032 425 213 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - Zprostředkující subjekt ITI

Mgr. Petrišče Ondřej referent ZS ITI 378 032 468 221 náměstí Republiky 16
Mgr. Vlčková Lucie referent ZS ITI 378 032 469 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení dopravních přestupků

Mgr. Vrba Michal vedoucí oddělení dopravních přestupků 378 032 490 336 Koterovská 162
Winklerová Petra oddělení dopravních přestupků - administrativní pracovnice 378 032 471 336 Koterovská 162
Bc. Kubešová Klára oddělení dopravních přestupků 378 032 372 527 Koterovská 162
Mgr. Míšek Josef oddělení dopravních přestupků 378 032 381 516 Koterovská 162
Mgr. Mašková Eva referent - dopravní přestupky 378 032 383 328 Koterovská 162
Navrátilová Petra oddělení dopravních přestupků 378 032 384 516 Koterovská 162
Bc. Pilíková Helena oddělení dopravních přestupků 378 032 385 325 Koterovská 162
Špačková Lucie oddělení dopravních přestupků 378 032 386 526 Koterovská 162
Bc. Chodová Lenka oddělení dopravních přestupků 378 032 387 526 Koterovská 162
Mgr. Reslová Martina oddělení dopravních přestupků 378 032 388 515 Koterovská 162
Ing. Krasanovský Lukáš oddělení dopravních přestupků 378 032 389 515A Koterovská 162
Ing. Šloufová Kateřina oddělení dopravních přestupků 378 032 390 528 Koterovská 162
Zajíčková Karolína oddělení dopravních přestupků 378 032 391 526 Koterovská 162
Mgr. Regula Jan referent - dopravní přestupky 378 032 392 321 Koterovská 162
Fairaislová Iveta agenda měření rychlosti 378 032 393 Koterovská 162
Mgr.Bc. Černá Stanislava oddělení dopravních přestupků 378 032 426 329 Koterovská 162
Mgr. Janík Andrej oddělení dopravních přestupků 378 032 427 528 Koterovská 162
Bc. Miková Lenka oddělení dopravních přestupků 378 032 428 319 Koterovská 162
Bc. Steuerová Alena oddělení dopravních přestupků 378 032 473 320 Koterovská 162
Bc. Hazuková Liběna oddělení dopravních přestupků 378 032 474 337 Koterovská 162
Křenková Marie oddělení dopravních přestupků 378 032 475 340 Koterovská 162
Švábek Vojtěch oddělení dopravních přestupků 378 032 476 319 Koterovská 162
Fencl Luděk oddělení dopravních přestupků 378 032 477 339 Koterovská 162
Tichý Pavel oddělení dopravních přestupků 378 032 478 321 Koterovská 162
Augustýnová Jarmila oddělení dopravních přestupků 378 032 479 332 Koterovská 162
Bc. Pechmannová Jitka oddělení dopravních přestupků 378 032 480 340 Koterovská 162
Bc. Karel Josef oddělení dopravních přestupků 378 032 481 339 Koterovská 162
Marešová Jana oddělení dopravních přestupků 378 032 482 322 Koterovská 162
Mgr. Vernerová Jitka oddělení dopravních přestupků 378 032 484 333 Koterovská 162
Mgr. Martínková Dominika oddělení dopravních přestupků 378 032 485 328 Koterovská 162
Mgr. Sobotková Kateřina oddělení dopravních přestupků 378 032 486 517 Koterovská 162
Bartáková Kateřina administrativní pracovnice 378 032 487 331 Koterovská 162
Bc. Hartová Lucie oddělení dopravních přestupků 378 032 488 338 Koterovská 162
Rumlová Miroslava oddělení dopravních přestupků 378 032 489 517 Koterovská 162
Mgr. Štulcová Lucie oddělení dopravních přestupků 378 032 491 337 Koterovská 162
Mgr. Polívková Veronika oddělení dopravních přestupků 378 032 492 515 Koterovská 162
Mgr. Jindrová Marie oddělení dopravních přestupků 378 032 493 333 Koterovská 162
Bc. Goslerová Dominika DiS. referent - dopravní přestupky 378 032 494 525 Koterovská 162
Petrová Gabriela agenda měření rychlosti 378 032 495 Koterovská 162
Mgr. Valenta Václav oddělení dopravních přestupků 378 032 496 322 Koterovská 162
Kopačková Barbora administrativní pracovnice 378 032 497 336 Koterovská 162
Mgr. Kotyzová Julie oddělení dopravních přestupků 378 032 498 328 Koterovská 162
Dubská Silvie administrativní pracovnice 378 032 499 331 Koterovská 162
Mgr. Prázný David oddělení dopravních přestupků 378 032 420 527 Koterovská 162
Fax - oddělení dopravních přestupků 378 032 472 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - odd.občanských průkazů a cest.dokladů

Ing. Machovská Dana ověřování, Czech Point 378 032 422 náměstí Republiky 16
Mgr. Stočes Michal pověřen vedením oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů 378 032 440 303 náměstí Republiky 16
Valentová Veronika občanské průkazy, cestovní doklady 378 032 441 114 náměstí Republiky 16
Nováková Miroslava občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 443 114 náměstí Republiky 16
Moserová Martina občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 444 113 náměstí Republiky 16
Víchová Vlasta občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 445 114 náměstí Republiky 16
Sládková Martina občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 446 113 náměstí Republiky 16
Hošková Marcela občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 447 111 náměstí Republiky 16
Bc. Šípová Jana pokladna 378 032 448 117 náměstí Republiky 16
Šmídek Petr občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 449 111 náměstí Republiky 16
Ing. Strejcová Hana občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 450 109 náměstí Republiky 16
Tomková Petra občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 451 110 náměstí Republiky 16
Bílková Jarmila občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 453 113 náměstí Republiky 16
Bc. Kožnarová Markéta občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 454 náměstí Republiky 16
Bc. Hladká Dana pokladna 378 032 455 117 náměstí Republiky 16
Kulišanová Irena informační kancelář 378 032 456 náměstí Republiky 16
Poustková Alena informační kancelář 378 032 456 náměstí Republiky 16
Kulmanová Michaela referent - občanské průkazy 378 032 459 náměstí Republiky 16
Ing. Karasová Iva občanské průkazy, cestovní doklady 378 032 461 111 náměstí Republiky 16
Bc. Kunderová Martina evidence obyvatel 378 032 462 212 náměstí Republiky 16
Zimová Dana evidence obyvatel 378 032 463 212 náměstí Republiky 16
Fax - oddělení správní a oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů 378 032 442 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení správní

Bc. Dobiášová Markéta podatelna 378 034 901 2 Škroupova 5
Bc. Kepková Markéta matrika 378 032 421 23 náměstí Republiky 1
Šmídová Jana matrika 378 032 423 23 náměstí Republiky 1
Rapčanová Ivana spisovna 378 033 992 29 Kopeckého sady 11
Vondrášková Lenka podatelna 378 034 900 3 Škroupova 5
Šimánová Alena podatelna - úřední deska 378 034 903 3 Škroupova 5
Šíchová Sylva podatelna - úřední deska 378 034 904 3 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor státní sociální péče

JUDr. Glancová Svatava vedoucí odboru 378 033 300 103 Martinská 2
Bc. Petrová Eva sociální péče 378 033 360 106 Martinská 2
Václavíčková Lenka sociální péče 378 033 361 107 Martinská 2
Bc. Batíková Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 378 033 332 104 Martinská 2
Bc. Halámková Martina sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 378 033 346 109 Martinská 2
Bc. Schafferová Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 378 033 341 109 Martinská 2
Bc. Vrbová Monika sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 378 033 345 109 Martinská 2
Mašková Markéta DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 378 033 344 104 Martinská 2
Mgr. Mgr. Grega Róbert sociální kurátor pro dospělé, romský koordinátor 378 033 323 128 Martinská 2
Bc. Mrázová Mariana DiS. sociálně-právní ochrana dětí 378 033 340 104 Martinská 2
Mgr.Bc. Ludínová Ivanka Anna sociální kurátorka pro dospělé 378 033 320 105 Martinská 2
Bc. Touš Vojtěch sociálně - právní ochrana dětí 378 033 347 130 Martinská 2
Mgr. Šimurdová Denisa sekretariát 378 033 301 103 Martinská 2
Bc. Knápková Denisa DiS. sociálně-právní ochrana dětí 378 033 331 108 Martinská 2
DiS. Linhartová Sylvie sociálně-právní ochrana dětí 378 033 339 130 Martinská 2
Bc. Dlabačová Štěpánka DiS. sociálně - právní ochrana dětí 378 033 342 108 Martinská 2
DiS. Bartůňková Michaela sociálně-právní ochrana dětí 378 033 343 108 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad

Mgr. Špak Jiří vedoucí odboru 378 034 800 308 Tylova 36
Hubertová Eva sekretariát 378 034 801 307 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení kontroly živností

Ing. Majorová Danuše vedoucí oddělení kontroly živností 378 034 840 201 Tylova 36
Ing. Vlková Petra oddělení kontroly živností 378 034 841 203 Tylova 36
Bc. Šmolík Jiří oddělení kontroly živností 378 034 842 203 Tylova 36
Nádeníková Dagmar oddělení kontroly živností 378 034 843 219 Tylova 36
Ing. Klíma Dušan oddělení živností 378 034 844 209 Tylova 36
Janáková Alena oddělení kontroly živností 378 034 845 202 Tylova 36
Nováková Naděžda oddělení kontroly živností 378 034 846 202 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení správní a metodické

Mgr. Augustinová Martina vedoucí oddělení správního a metodického 378 034 810 309 Tylova 36
Vaňková Eva oddělení správní a metodické 378 034 811 303 Tylova 36
Ing. Vaníková Radka oddělení správní a metodické 378 034 814 302 Tylova 36
Ing. Šertlová Lucie oddělení správní a metodické 378 034 815 315 Tylova 36
Bc. Pasternaková Lucie oddělení správní a metodické 378 034 816 301 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení živností

Ing. Muchková Jitka vedoucí oddělení živností 378 034 820 205 Tylova 36
Rottenbornová Ivana oddělení živností 378 034 823 207 Tylova 36
Bc. Fremrová Jaroslava ref.-registrace a povolování živností 378 034 824 206 Tylova 36
Bc. Dyková Dana oddělení živností 378 034 825 206 Tylova 36
Koubová Simona oddělení živností 378 034 826 208 Tylova 36
Benešová Silvie oddělení živností 378 034 827 208 Tylova 36
Šebková Romana živnostenský rejstřík 378 034 828 106 Tylova 36
Dyková Helena živnostenský rejstřík 378 034 829 106 Tylova 36
Bc. Beránková Jitka oddělení živností 378 034 832 209 Tylova 36

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu