Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

odd. Smart Cities a podpory podnikání


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - odd. Smart Cities a podpory podnikání

Ing. Čermák Radek referent oddělení Smart Cities a podpory podnikání MMP +420 378 033 550 101 Kopeckého sady 11
Slavíková Milana Referent - sekretariát a ekonom +420 378 033 551 102 Kopeckého sady 11

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu