Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Živnostenský úřad


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Špak Jiří vedoucí odboru 378 034 800 308 Tylova 36
Hubertová Eva sekretariát 378 034 801 307 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení kontroly živností

Ing. Majorová Danuše vedoucí oddělení kontroly živností 378 034 840 201 Tylova 36
Ing. Vlková Petra oddělení kontroly živností 378 034 841 203 Tylova 36
Bc. Šmolík Jiří oddělení kontroly živností 378 034 842 203 Tylova 36
Nádeníková Dagmar oddělení kontroly živností 378 034 843 219 Tylova 36
Ing. Klíma Dušan oddělení živností 378 034 844 209 Tylova 36
Janáková Alena oddělení kontroly živností 378 034 845 202 Tylova 36
Nováková Naděžda oddělení kontroly živností 378 034 846 202 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení správní a metodické

Mgr. Augustinová Martina vedoucí oddělení správního a metodického 378 034 810 309 Tylova 36
Vaňková Eva oddělení správní a metodické 378 034 811 303 Tylova 36
Ing. Vaníková Radka oddělení správní a metodické 378 034 814 302 Tylova 36
Ing. Šertlová Lucie oddělení správní a metodické 378 034 815 315 Tylova 36
Bc. Pasternaková Lucie oddělení správní a metodické 378 034 816 301 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení živností

Ing. Muchková Jitka vedoucí oddělení živností 378 034 820 205 Tylova 36
Rottenbornová Ivana oddělení živností 378 034 823 207 Tylova 36
Bc. Fremrová Jaroslava ref.-registrace a povolování živností 378 034 824 206 Tylova 36
Bc. Dyková Dana oddělení živností 378 034 825 206 Tylova 36
Koubová Simona oddělení živností 378 034 826 208 Tylova 36
Benešová Silvie oddělení živností 378 034 827 208 Tylova 36
Šebková Romana živnostenský rejstřík 378 034 828 106 Tylova 36
Dyková Helena živnostenský rejstřík 378 034 829 106 Tylova 36
Bc. Beránková Jitka oddělení živností 378 034 832 209 Tylova 36

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu