Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Živnostenský úřad


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Špak Jiří vedoucí odboru 37 803 4800 308 Tylova 36
Hubertová Eva sekretariát 37 803 4801 307 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení kontroly živností

Ing. Majorová Danuše vedoucí oddělení kontroly živností 37 803 4840 201 Tylova 36
Ing. Vlková Petra oddělení kontroly živností 37 803 4841 203 Tylova 36
Bc. Šmolík Jiří oddělení kontroly živností 37 803 4842 203 Tylova 36
Nádeníková Dagmar oddělení kontroly živností 37 803 4843 219 Tylova 36
Ing. Klíma Dušan oddělení živností 37 803 4844 209 Tylova 36
Janáková Alena oddělení kontroly živností 37 803 4845 202 Tylova 36
Nováková Naděžda oddělení kontroly živností 37 803 4846 202 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení správní a metodické

Mgr. Augustinová Martina vedoucí oddělení správního a metodického 37 803 4810 309 Tylova 36
Vaňková Eva oddělení správní a metodické 37 803 4811 303 Tylova 36
Kunešová Hana oddělení správní a metodické 37 803 4812 303 Tylova 36
Ing. Vaníková Radka oddělení správní a metodické 37 803 4814 302 Tylova 36
Ing. Šertlová Lucie oddělení správní a metodické 37 803 4815 315 Tylova 36
Bc. Pasternaková Lucie oddělení správní a metodické 37 803 4816 301 Tylova 36

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Živnostenský úřad - oddělení živností

Ing. Muchková Jitka vedoucí oddělení živností 37 803 4820 205 Tylova 36
Bc. Týnovská Alena živnostenský rejstřík 37 803 4821 107 Tylova 36
Rottenbornová Ivana oddělení živností 37 803 4823 207 Tylova 36
Bc. Fremrová Jaroslava ref.-registrace a povolování živností 37 803 4824 206 Tylova 36
Bc. Dyková Dana oddělení živností 37 803 4825 206 Tylova 36
Koubová Simona oddělení živností 37 803 4826 208 Tylova 36
Benešová Silvie oddělení živností 37 803 4827 208 Tylova 36
Šebková Romana živnostenský rejstřík 37 803 4828 106 Tylova 36
Dyková Helena živnostenský rejstřík 37 803 4829 106 Tylova 36

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu