Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor státní sociální péče


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
JUDr. Glancová Svatava pověřena vedením odboru 37 803 3300 103 Martinská 2
Bc. Dobiášová Markéta sekretariát 37 803 3301 103 Martinská 2
Bc. Petrová Eva sociální péče 37 803 3360 106 Martinská 2
Václavíčková Lenka sociální péče 37 803 3361 107 Martinská 2
Bc. Batíková Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 37 803 3332 104 Martinská 2
Bc. Halámková Martina sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 37 803 3346 109 Martinská 2
Bc. Schafferová Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 37 803 3341 109 Martinská 2
Bc. Vrbová Monika sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 37 803 3345 109 Martinská 2
Mašková Markéta DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 37 803 3344 104 Martinská 2
Mgr. Mgr. Grega Róbert sociální kurátor pro dospělé, romský koordinátor 37 803 3323 128 Martinská 2
Mgr.Bc. Ludínová Ivanka Anna sociální kurátorka pro dospělé 37 803 3320 105 Martinská 2
Bc. Touš Vojtěch sociálně - právní ochrana dětí 37 803 3347 108 Martinská 2
Mgr. Šimurdová Denisa sekretariát 37 803 3301 103 Martinská 2
Bc. Knápková Denisa DiS. sociálně-právní ochrana dětí 37 803 3331 108 Martinská 2
DiS. Lišková Barbora sociálně-právní ochrana dětí 37 803 3340 104 Martinská 2
Bc. Dlabačová Štěpánka DiS. sociálně - právní ochrana dětí 37 803 3342 108 Martinská 2
DiS. Bartůňková Michaela sociálně-právní ochrana dětí 37 803 3343 108 Martinská 2

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu