Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor státní sociální péče


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor státní sociální péče

JUDr. Glancová Svatava vedoucí odboru +420 378 033 300 103 Martinská 2
Mgr. Šimurdová Denisa sekretariát +420 378 033 301 103 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor státní sociální péče - oddělení sociálně právní ochrany dětí

Bc. Batíková Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 332 104 Martinská 2
Bc. Halámková Martina sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 346 109 Martinská 2
Bc. Schafferová Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 341 109 Martinská 2
Bc. Jägerová Sandra DiS. sociálně - právní ochrana dětí +420 378 033 340 104 Martinská 2
Bc. Touš Vojtěch sociálně - právní ochrana dětí +420 378 033 347 130 Martinská 2
Bc. Vrbová Monika ved. odd. sociálně právní ochrany dětí +420 378 033 345 129 Martinská 2
Bc. Portová Denisa DiS. sociálně - právní ochrana dětí +420 378 033 331 108 Martinská 2
Mgr. Ježková Monika DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 334 109 Martinská 2
Bartůňková Eliška DiS. referent odd. sociálně právní ochrany dětí +420 378 033 335 108 Martinská 2
Linhartová Sylvie DiS. sociálně - právní ochrana dětí +420 378 033 339 130 Martinská 2
Mgr. Herbstová Veronika sociálně - právní ochrana dětí +420 378 033 342 108 Martinská 2
Bartůňková Michaela DiS. sociálně - právní ochrana dětí +420 378 033 343 108 Martinská 2
Kočová Simona DiS. ref. odd. sociálně právní ochrany dětí +420 378 033 344 104 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor státní sociální péče - oddělení státní sociální péče

Bc. Petrová Eva sociální péče +420 378 033 360 106 Martinská 2
Václavíčková Lenka sociální péče +420 378 033 361 107 Martinská 2
Mgr. Mgr. Grega Róbert veřejný opatrovník, sociální kurátor +420 378 033 323 128 Martinská 2
Mgr.Bc. Ludínová Ivanka Anna ved. odd. státní sociální péče, sociální kurátorka +420 378 033 320 105 Martinská 2

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu