Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor státní sociální péče


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
JUDr. Glancová Svatava vedoucí odboru 378 033 300 103 Martinská 2
Bc. Petrová Eva sociální péče 378 033 360 106 Martinská 2
Václavíčková Lenka sociální péče 378 033 361 107 Martinská 2
Bc. Batíková Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 378 033 332 104 Martinská 2
Bc. Halámková Martina sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 378 033 346 109 Martinská 2
Bc. Schafferová Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 378 033 341 109 Martinská 2
Bc. Vrbová Monika sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 378 033 345 109 Martinská 2
Mašková Markéta DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče 378 033 344 104 Martinská 2
Mgr. Mgr. Grega Róbert sociální kurátor pro dospělé, romský koordinátor 378 033 323 128 Martinská 2
Bc. Mrázová Mariana DiS. sociálně-právní ochrana dětí 378 033 340 104 Martinská 2
Mgr.Bc. Ludínová Ivanka Anna sociální kurátorka pro dospělé 378 033 320 105 Martinská 2
Bc. Touš Vojtěch sociálně - právní ochrana dětí 378 033 347 130 Martinská 2
Mgr. Šimurdová Denisa sekretariát 378 033 301 103 Martinská 2
Bc. Knápková Denisa DiS. sociálně-právní ochrana dětí 378 033 331 108 Martinská 2
Mgr. Holanová Alena sociálně - právně ochrana dětí 378 033 339 130 Martinská 2
Bc. Dlabačová Štěpánka DiS. sociálně - právní ochrana dětí 378 033 342 108 Martinská 2
DiS. Bartůňková Michaela sociálně-právní ochrana dětí 378 033 343 108 Martinská 2

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu