Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení státní sociální péče


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor státní sociální péče - oddělení státní sociální péče

Mgr.Bc. Ludínová Ivanka Anna ved. odd. státní sociální péče, sociální kurátorka +420 378 033 320 105 Martinská 2
Mgr. Mgr. Grega Róbert veřejný opatrovník, sociální kurátor +420 378 033 323 128 Martinská 2
Bc. Petrová Eva sociální pracovník, péče o občany v nepříznivé sociální situaci +420 378 033 360 106 Martinská 2
Václavíčková Lenka sociální pracovník, péče o občany v nepříznivé sociální situaci +420 378 033 361 107 Martinská 2

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu