Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení sociálně právní ochrany dětí


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor státní sociální péče - oddělení sociálně právní ochrany dětí

Bc. Touš Vojtěch vedoucí oddělení sociálně - právní ochrany dětí +420 378 033 347 130 Martinská 2
Bc. Portová Denisa DiS. sociálně - právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež +420 378 033 331 108 Martinská 2
Bc. Batíková Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 332 104 Martinská 2
Mgr. Ježková Monika DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 334 109 Martinská 2
Bc. Elbrsová Martina sociálně - právní ochrana dětí +420 378 033 335 127 Martinská 2
Linhartová Sylvie DiS. sociálně - právní ochrana dětí, kurátor pro děti a mládež +420 378 033 339 127 Martinská 2
Bartůňková Eliška DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 340 104 Martinská 2
Bc. Schafferová Eva sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 341 109 Martinská 2
Fantová Miroslava DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 342 108 Martinská 2
Bc. Mrázová Mariana DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 343 108 Martinská 2
Kočová Simona DiS. sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 344 104 Martinská 2
DiS. Stupková Barbora sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 345 108 Martinská 2
Bc. Halámková Martina sociálně - právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče +420 378 033 346 109 Martinská 2

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu