Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor správních činností


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností

JUDr. Matoušek Roman MBA, MSc. vedoucí odboru +420 378 032 424 214 náměstí Republiky 16
Dvořáková Marie sekretariát OSČ +420 378 032 425 213 náměstí Republiky 16
Buzínová Jitka infokancelář +420 378 032 456 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - Zprostředkující subjekt ITI

Mgr. Ing. Eretová Veronika vedoucí oddělení ZS ITI +420 378 032 470 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení dopravních přestupků

Mgr. Vrba Michal vedoucí oddělení dopravních přestupků +420 378 032 490 336 Koterovská 162
Mgr. Skudlová Šárka oddělení dopravních přestupků +420 378 032 381 338 Koterovská 162
Bc. Pilíková Helena referentka - dopravní přestupky +420 378 032 385 325 Koterovská 162
Bc. Smékalová Lucie referentka - dopravní přestupky +420 378 032 387 320 Koterovská 162
Mgr. Regula Jan referent - dopravní přestupky +420 378 032 392 321 Koterovská 162
JUDr. Kustová Křížková Ivana referentka - dopravní přestupky +420 378 032 426 340 Koterovská 162
Mgr. Miková Lenka referentka - dopravní přestupky +420 378 032 428 319 Koterovská 162
Bc. Steuerová Alena referentka - dopravní přestupky +420 378 032 473 320 Koterovská 162
Bc. Hazuková Liběna metodička - dopravní přestupky +420 378 032 474 337 Koterovská 162
Křenková Marie referentka - dopravní přestupky +420 378 032 475 340 Koterovská 162
Švábek Vojtěch referent - dopravní přestupky +420 378 032 476 319 Koterovská 162
Fencl Luděk referent - dopravní přestupky +420 378 032 477 339 Koterovská 162
Tichý Pavel referent - dopravní přestupky +420 378 032 478 321 Koterovská 162
Bc. Pechmannová Jitka referentka - dopravní přestupky +420 378 032 480 329 Koterovská 162
Bc. Karel Josef referent - dopravní přestupky +420 378 032 481 339 Koterovská 162
Marešová Jana referentka - dopravní přestupky +420 378 032 482 322 Koterovská 162
Mgr. Palmová Eliška referentka - dopravní přestupky +420 378 032 483 328 Koterovská 162
Mgr. Martínková Dominika referentka - dopravní přestupky +420 378 032 485 328 Koterovská 162
Bc. Hartová Lucie metodička - dopravní přestupky +420 378 032 488 338 Koterovská 162
Mgr. Štulcová Lucie metodička - dopravní přestupky +420 378 032 491 337 Koterovská 162
Bc. Goslerová Dominika DiS. referentka - dopravní přestupky +420 378 032 494 329 Koterovská 162
Mgr. Valenta Václav referent - dopravní přestupky +420 378 032 496 322 Koterovská 162
Kopačková Barbora administrativní pracovnice - sekretariát +420 378 032 497 336 Koterovská 162
Dubská Silvie administrativní pracovnice +420 378 032 499 331 Koterovská 162
Fax - oddělení dopravních přestupků +420 378 032 472 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - odd.občanských průkazů a cest.dokladů

Ing. Strejcová Hana pověřena vedením oddělení OPCD +420 378 032 450 109 náměstí Republiky 16
Ing. Machovská Dana ověřování, Czech Point +420 378 032 422 náměstí Republiky 16
Bc. Voldřichová Klára občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 441 náměstí Republiky 16
Nováková Miroslava občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 443 114 náměstí Republiky 16
Moserová Martina občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 444 113 náměstí Republiky 16
Víchová Vlasta občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 445 114 náměstí Republiky 16
Sládková Martina občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 446 113 náměstí Republiky 16
Hošková Marcela občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 447 111 náměstí Republiky 16
Bc. Šípová Jana pokladna +420 378 032 448 117 náměstí Republiky 16
Šmídek Petr občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 449 111 náměstí Republiky 16
Tomková Petra občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 451 110 náměstí Republiky 16
Janochová Štěpánka referent - odd. OPCD +420 378 032 452 náměstí Republiky 16
Bílková Jarmila občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 453 113 náměstí Republiky 16
Mgr. Zelenka Zdeněk referent - občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 454 náměstí Republiky 16
Bc. Hladká Dana pokladna +420 378 032 455 117 náměstí Republiky 16
Kulišanová Irena informační kancelář +420 378 032 456 náměstí Republiky 16
Pavlicová Lucie informační kancelář +420 378 032 456 náměstí Republiky 16
Hofmanová Lucie občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 459 111 náměstí Republiky 16
Ing. Karasová Iva občanské průkazy, cestovní doklady +420 378 032 461 111 náměstí Republiky 16
Bc. Kunderová Martina evidence obyvatel +420 378 032 462 212 náměstí Republiky 16
Zimová Dana evidence obyvatel +420 378 032 463 212 náměstí Republiky 16
Fax - oddělení správní a oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů +420 378 032 442 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení správní

Bc. Dobiášová Markéta podatelna +420 378 034 901 2 Škroupova 5
Bc. Kubešová Klára referentka - obecné přestupky +420 378 032 372 303 náměstí Republiky 16
Bc. Kepková Markéta matrika +420 378 032 421 23 náměstí Republiky 1
Mgr. Vlčková Lucie matrika +420 378 032 423 23 náměstí Republiky 1
Rapčanová Ivana spisovna +420 378 033 992 29 Kopeckého sady 11
Vondrášková Lenka podatelna +420 378 034 900 3 Škroupova 5
Šíchová Sylva podatelna - úřední deska +420 378 034 904 3 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - odd. přestupků z objektivní odpovědnosti

Mgr. Stočes Michal vedoucí oddělení přestupků z objektivní odpovědnosti v OSČ +420 378 032 440 525 Koterovská 162
Winklerová Petra administrativní pracovnice - sekretariát +420 378 032 471 336 Koterovská 162
Vorlík Jan referent - dopravní přestupky +420 378 032 382 517 Koterovská 162
Mgr. Petrišče Ondřej referent - dopravní přestupky +420 378 032 383 516 Koterovská 162
Bc. Navrátilová Petra referentka - dopravní přestupky +420 378 032 384 516 Koterovská 162
Bc. Chaloupková Kateřina referentka - dopravní přestupky +420 378 032 386 515A Koterovská 162
Mgr. Reslová Martina referentka - dopravní přestupky +420 378 032 388 515 Koterovská 162
Ing. Šloufová Kateřina referentka - dopravní přestupky +420 378 032 390 528 Koterovská 162
Marková Dana referentka - dopravní přestupky +420 378 032 391 517 Koterovská 162
Hrbková Kamila referentka - dopravní přestupky +420 378 032 393 515A Koterovská 162
Mgr. Janík Andrej referent - dopravní přestupky +420 378 032 427 528 Koterovská 162
Mgr. Sobotková Kateřina referentka - dopravní přestupky +420 378 032 486 515 Koterovská 162
Šindelářová Markéta administrativní pracovnice +420 378 032 487 331 Koterovská 162
Rumlová Miroslava referentka - dopravní přestupky +420 378 032 489 517 Koterovská 162
Mgr. Potužníková Ivana referentka - dopravní přestupky +420 378 032 492 526 Koterovská 162
Petrová Gabriela referentka - dopravní přestupky +420 378 032 495 526 Koterovská 162
Mgr. Kotyzová Julie metodička - dopravní přestupky +420 378 032 498 527 Koterovská 162

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu