Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor správních činností


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Mgr. Matoušek Roman MBA, MSc. vedoucí odboru 378 032 424 214 náměstí Republiky 16
Dvořáková Marie sekretariát OSČ 378 032 425 213 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - Zprostředkující subjekt ITI

Mgr. Petrišče Ondřej referent ZS ITI 378 032 468 221 náměstí Republiky 16
Mgr. Vlčková Lucie referent ZS ITI 378 032 469 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení dopravních přestupků

Mgr. Vrba Michal vedoucí oddělení dopravních přestupků 378 032 490 336 Koterovská 162
Winklerová Petra oddělení dopravních přestupků - administrativní pracovnice 378 032 471 336 Koterovská 162
Bc. Kubešová Klára oddělení dopravních přestupků 378 032 372 527 Koterovská 162
Mgr. Míšek Josef oddělení dopravních přestupků 378 032 381 516 Koterovská 162
Mgr. Mašková Eva referent - dopravní přestupky 378 032 383 328 Koterovská 162
Navrátilová Petra oddělení dopravních přestupků 378 032 384 516 Koterovská 162
Bc. Pilíková Helena oddělení dopravních přestupků 378 032 385 325 Koterovská 162
Špačková Lucie oddělení dopravních přestupků 378 032 386 526 Koterovská 162
Bc. Chodová Lenka oddělení dopravních přestupků 378 032 387 526 Koterovská 162
Mgr. Reslová Martina oddělení dopravních přestupků 378 032 388 515 Koterovská 162
Ing. Krasanovský Lukáš oddělení dopravních přestupků 378 032 389 515A Koterovská 162
Ing. Šloufová Kateřina oddělení dopravních přestupků 378 032 390 528 Koterovská 162
Zajíčková Karolína oddělení dopravních přestupků 378 032 391 526 Koterovská 162
Mgr. Regula Jan referent - dopravní přestupky 378 032 392 321 Koterovská 162
Fairaislová Iveta agenda měření rychlosti 378 032 393 Koterovská 162
Mgr.Bc. Černá Stanislava oddělení dopravních přestupků 378 032 426 329 Koterovská 162
Mgr. Janík Andrej oddělení dopravních přestupků 378 032 427 528 Koterovská 162
Bc. Miková Lenka oddělení dopravních přestupků 378 032 428 319 Koterovská 162
Bc. Steuerová Alena oddělení dopravních přestupků 378 032 473 320 Koterovská 162
Bc. Hazuková Liběna oddělení dopravních přestupků 378 032 474 337 Koterovská 162
Křenková Marie oddělení dopravních přestupků 378 032 475 340 Koterovská 162
Švábek Vojtěch oddělení dopravních přestupků 378 032 476 319 Koterovská 162
Fencl Luděk oddělení dopravních přestupků 378 032 477 339 Koterovská 162
Tichý Pavel oddělení dopravních přestupků 378 032 478 321 Koterovská 162
Augustýnová Jarmila oddělení dopravních přestupků 378 032 479 332 Koterovská 162
Bc. Pechmannová Jitka oddělení dopravních přestupků 378 032 480 340 Koterovská 162
Bc. Karel Josef oddělení dopravních přestupků 378 032 481 339 Koterovská 162
Marešová Jana oddělení dopravních přestupků 378 032 482 322 Koterovská 162
Mgr. Vernerová Jitka oddělení dopravních přestupků 378 032 484 333 Koterovská 162
Mgr. Martínková Dominika oddělení dopravních přestupků 378 032 485 328 Koterovská 162
Mgr. Sobotková Kateřina oddělení dopravních přestupků 378 032 486 517 Koterovská 162
Bartáková Kateřina administrativní pracovnice 378 032 487 331 Koterovská 162
Bc. Hartová Lucie oddělení dopravních přestupků 378 032 488 338 Koterovská 162
Rumlová Miroslava oddělení dopravních přestupků 378 032 489 517 Koterovská 162
Mgr. Štulcová Lucie oddělení dopravních přestupků 378 032 491 337 Koterovská 162
Mgr. Polívková Veronika oddělení dopravních přestupků 378 032 492 515 Koterovská 162
Mgr. Jindrová Marie oddělení dopravních přestupků 378 032 493 333 Koterovská 162
Bc. Goslerová Dominika DiS. referent - dopravní přestupky 378 032 494 525 Koterovská 162
Petrová Gabriela agenda měření rychlosti 378 032 495 Koterovská 162
Mgr. Valenta Václav oddělení dopravních přestupků 378 032 496 322 Koterovská 162
Kopačková Barbora administrativní pracovnice 378 032 497 336 Koterovská 162
Mgr. Kotyzová Julie oddělení dopravních přestupků 378 032 498 328 Koterovská 162
Dubská Silvie administrativní pracovnice 378 032 499 331 Koterovská 162
Mgr. Prázný David oddělení dopravních přestupků 378 032 420 527 Koterovská 162
Fax - oddělení dopravních přestupků 378 032 472 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - odd.občanských průkazů a cest.dokladů

Ing. Machovská Dana ověřování, Czech Point 378 032 422 náměstí Republiky 16
Mgr. Stočes Michal pověřen vedením oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů 378 032 440 303 náměstí Republiky 16
Valentová Veronika občanské průkazy, cestovní doklady 378 032 441 114 náměstí Republiky 16
Nováková Miroslava občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 443 114 náměstí Republiky 16
Moserová Martina občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 444 113 náměstí Republiky 16
Víchová Vlasta občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 445 114 náměstí Republiky 16
Sládková Martina občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 446 113 náměstí Republiky 16
Hošková Marcela občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 447 111 náměstí Republiky 16
Bc. Šípová Jana pokladna 378 032 448 117 náměstí Republiky 16
Šmídek Petr občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 449 111 náměstí Republiky 16
Ing. Strejcová Hana občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 450 109 náměstí Republiky 16
Tomková Petra občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 451 110 náměstí Republiky 16
Bílková Jarmila občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 453 113 náměstí Republiky 16
Bc. Kožnarová Markéta občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 454 náměstí Republiky 16
Bc. Hladká Dana pokladna 378 032 455 117 náměstí Republiky 16
Kulišanová Irena informační kancelář 378 032 456 náměstí Republiky 16
Poustková Alena informační kancelář 378 032 456 náměstí Republiky 16
Kulmanová Michaela referent - občanské průkazy 378 032 459 náměstí Republiky 16
Ing. Karasová Iva občanské průkazy, cestovní doklady 378 032 461 111 náměstí Republiky 16
Bc. Kunderová Martina evidence obyvatel 378 032 462 212 náměstí Republiky 16
Zimová Dana evidence obyvatel 378 032 463 212 náměstí Republiky 16
Fax - oddělení správní a oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů 378 032 442 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení správní

Bc. Dobiášová Markéta podatelna 378 034 901 2 Škroupova 5
Bc. Kepková Markéta matrika 378 032 421 23 náměstí Republiky 1
Šmídová Jana matrika 378 032 423 23 náměstí Republiky 1
Rapčanová Ivana spisovna 378 033 992 29 Kopeckého sady 11
Vondrášková Lenka podatelna 378 034 900 3 Škroupova 5
Šimánová Alena podatelna - úřední deska 378 034 903 3 Škroupova 5
Šíchová Sylva podatelna - úřední deska 378 034 904 3 Škroupova 5

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu