Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor správních činností


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Mgr. Matoušek Roman MBA, MSc. vedoucí odboru +420 378 032 424 214 náměstí Republiky 16
Dvořáková Marie sekretariát OSČ +420 378 032 425 213 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - Zprostředkující subjekt ITI

Mgr. Ing. Eretová Veronika vedoucí oddělení ZS ITI +420 378 032 470 221 náměstí Republiky 16
Mgr. Petrišče Ondřej referent ZS ITI +420 378 032 468 221 náměstí Republiky 16
Mgr. Vlčková Lucie referent ZS ITI +420 378 032 469 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení dopravních přestupků

Mgr. Vrba Michal vedoucí oddělení dopravních přestupků +420 378 032 490 336 Koterovská 162
Winklerová Petra oddělení dopravních přestupků - administrativní pracovnice +420 378 032 471 336 Koterovská 162
Bc. Kubešová Klára oddělení dopravních přestupků +420 378 032 372 527 Koterovská 162
Mgr. Míšek Josef oddělení dopravních přestupků +420 378 032 381 516 Koterovská 162
Mgr. Silovská Tereza oddělení dopravních přestupků +420 378 032 382 329 Koterovská 162
Navrátilová Petra oddělení dopravních přestupků +420 378 032 384 516 Koterovská 162
Bc. Pilíková Helena oddělení dopravních přestupků +420 378 032 385 325 Koterovská 162
MgA. Balážová Hana agenda měření rychlosti +420 378 032 386 Koterovská 162
Bc. Chodová Lenka oddělení dopravních přestupků +420 378 032 387 526 Koterovská 162
Mgr. Reslová Martina oddělení dopravních přestupků +420 378 032 388 515 Koterovská 162
Mgr. Braun Veronika agenda měření rychlosti +420 378 032 389 Koterovská 162
Ing. Šloufová Kateřina oddělení dopravních přestupků +420 378 032 390 528 Koterovská 162
Nováková Klára agenda měření rychlosti +420 378 032 391 Koterovská 162
Mgr. Regula Jan referent - dopravní přestupky +420 378 032 392 321 Koterovská 162
Fairaislová Iveta agenda měření rychlosti +420 378 032 393 Koterovská 162
Mgr.Bc. Černá Stanislava oddělení dopravních přestupků +420 378 032 426 329 Koterovská 162
Mgr. Janík Andrej oddělení dopravních přestupků +420 378 032 427 528 Koterovská 162
Mgr. Miková Lenka oddělení dopravních přestupků +420 378 032 428 319 Koterovská 162
Bc. Steuerová Alena oddělení dopravních přestupků +420 378 032 473 320 Koterovská 162
Bc. Hazuková Liběna oddělení dopravních přestupků +420 378 032 474 337 Koterovská 162
Křenková Marie oddělení dopravních přestupků +420 378 032 475 340 Koterovská 162
Švábek Vojtěch oddělení dopravních přestupků +420 378 032 476 319 Koterovská 162
Fencl Luděk oddělení dopravních přestupků +420 378 032 477 339 Koterovská 162
Tichý Pavel oddělení dopravních přestupků +420 378 032 478 321 Koterovská 162
Augustýnová Jarmila oddělení dopravních přestupků +420 378 032 479 332 Koterovská 162
Bc. Pechmannová Jitka oddělení dopravních přestupků +420 378 032 480 340 Koterovská 162
Bc. Karel Josef oddělení dopravních přestupků +420 378 032 481 339 Koterovská 162
Marešová Jana oddělení dopravních přestupků +420 378 032 482 322 Koterovská 162
Mgr. Svobodová Eliška referent - dopravní přestupky +420 378 032 483 Koterovská 162
Mgr. Martínková Dominika oddělení dopravních přestupků +420 378 032 485 328 Koterovská 162
Mgr. Sobotková Kateřina oddělení dopravních přestupků +420 378 032 486 517 Koterovská 162
Bartáková Kateřina administrativní pracovnice +420 378 032 487 331 Koterovská 162
Bc. Hartová Lucie oddělení dopravních přestupků +420 378 032 488 338 Koterovská 162
Rumlová Miroslava oddělení dopravních přestupků +420 378 032 489 517 Koterovská 162
Mgr. Štulcová Lucie oddělení dopravních přestupků +420 378 032 491 337 Koterovská 162
Mgr. Polívková Veronika oddělení dopravních přestupků +420 378 032 492 515 Koterovská 162
Mgr. Jindrová Marie oddělení dopravních přestupků +420 378 032 493 333 Koterovská 162
Bc. Goslerová Dominika DiS. referent - dopravní přestupky +420 378 032 494 525 Koterovská 162
Petrová Gabriela agenda měření rychlosti +420 378 032 495 Koterovská 162
Mgr. Valenta Václav oddělení dopravních přestupků +420 378 032 496 322 Koterovská 162
Kopačková Barbora administrativní pracovnice +420 378 032 497 336 Koterovská 162
Mgr. Kotyzová Julie oddělení dopravních přestupků +420 378 032 498 328 Koterovská 162
Dubská Silvie administrativní pracovnice +420 378 032 499 331 Koterovská 162
Mgr. Prázný David oddělení dopravních přestupků +420 378 032 420 527 Koterovská 162
Fax - oddělení dopravních přestupků +420 378 032 472 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - odd.občanských průkazů a cest.dokladů

Ing. Machovská Dana ověřování, Czech Point +420 378 032 422 náměstí Republiky 16
Mgr. Stočes Michal pověřen vedením oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů +420 378 032 440 303 náměstí Republiky 16
Nováková Miroslava občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 443 114 náměstí Republiky 16
Moserová Martina občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 444 113 náměstí Republiky 16
Víchová Vlasta občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 445 114 náměstí Republiky 16
Sládková Martina občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 446 113 náměstí Republiky 16
Hošková Marcela občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 447 111 náměstí Republiky 16
Bc. Šípová Jana pokladna +420 378 032 448 117 náměstí Republiky 16
Šmídek Petr občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 449 111 náměstí Republiky 16
Ing. Strejcová Hana občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 450 109 náměstí Republiky 16
Tomková Petra občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 451 110 náměstí Republiky 16
Bílková Jarmila občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 453 113 náměstí Republiky 16
Bc. Kožnarová Markéta občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 454 náměstí Republiky 16
Bc. Hladká Dana pokladna +420 378 032 455 117 náměstí Republiky 16
Kulišanová Irena informační kancelář +420 378 032 456 náměstí Republiky 16
Poustková Alena informační kancelář +420 378 032 456 náměstí Republiky 16
Kulmanová Michaela referent - občanské průkazy +420 378 032 459 náměstí Republiky 16
Ing. Karasová Iva občanské průkazy, cestovní doklady +420 378 032 461 111 náměstí Republiky 16
Bc. Kunderová Martina evidence obyvatel +420 378 032 462 212 náměstí Republiky 16
Zimová Dana evidence obyvatel +420 378 032 463 212 náměstí Republiky 16
Fax - oddělení správní a oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů +420 378 032 442 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení správní

Bc. Dobiášová Markéta podatelna +420 378 034 901 2 Škroupova 5
Bc. Kepková Markéta matrika +420 378 032 421 23 náměstí Republiky 1
Šebková Jana referent správy majetku +420 378 032 423 44 náměstí Republiky 1
Rapčanová Ivana spisovna +420 378 033 992 29 Kopeckého sady 11
Vondrášková Lenka podatelna +420 378 034 900 3 Škroupova 5
Šimánová Alena podatelna - úřední deska +420 378 034 903 3 Škroupova 5
Šíchová Sylva podatelna - úřední deska +420 378 034 904 3 Škroupova 5

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu