Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor správních činností


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Mgr. Matoušek Roman MBA, MSc. vedoucí odboru 37 803 2424 214 náměstí Republiky 16
Dvořáková Marie sekretariát OSČ 37 803 2425 213 náměstí Republiky 16
Mgr. Ing. Eretová Veronika vedoucí oddělení ZS ITI 37 803 2470 221 náměstí Republiky 16
Mgr. Syrovátková Veronika referent ZS ITI 37 803 2467 221 náměstí Republiky 16
Mgr. Petrišče Ondřej referent ZS ITI 37 803 2468 221 náměstí Republiky 16
Mgr. Vlčková Lucie referent ZS ITI 37 803 2469 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení dopravních přestupků

Mgr. Vrba Michal vedoucí oddělení dopravních přestupků 37 803 2490 336 Koterovská 162
Winklerová Petra oddělení dopravních přestupků - administrativní pracovnice 37 803 2471 336 Koterovská 162
Mgr. Dolanská Jana oddělení dopravních přestupků 37 803 2381 516 Koterovská 162
Mgr. Huňáčková Tereza oddělení dopravních přestupků 37 803 2382 321 Koterovská 162
Mgr. Skudlová Šárka oddělení dopravních přestupků 37 803 2383 338 Koterovská 162
Navrátilová Petra oddělení dopravních přestupků 37 803 2384 516 Koterovská 162
Bc. Pilíková Helena oddělení dopravních přestupků 37 803 2385 325 Koterovská 162
Součková Lenka oddělení dopravních přestupků 37 803 2386 526 Koterovská 162
Mildorfová Jitka oddělení dopravních přestupků 37 803 2387 526 Koterovská 162
Mgr. Reslová Martina oddělení dopravních přestupků 37 803 2388 515 Koterovská 162
Bc. Krasanovský Lukáš oddělení dopravních přestupků 37 803 2389 515A Koterovská 162
Ing. Šloufová Kateřina oddělení dopravních přestupků 37 803 2390 528 Koterovská 162
Tuček Petr oddělení dopravních přestupků 37 803 2391 517 Koterovská 162
Mgr. Rudlofová Lenka oddělení dopravních přestupků 37 803 2426 333 Koterovská 162
Mgr. Janík Andrej oddělení dopravních přestupků 37 803 2427 528 Koterovská 162
Bc. Miková Lenka oddělení dopravních přestupků 37 803 2428 319 Koterovská 162
Bc. Steuerová Alena oddělení dopravních přestupků 37 803 2473 320 Koterovská 162
Bc. Hazuková Liběna oddělení dopravních přestupků 37 803 2474 337 Koterovská 162
Křenková Marie oddělení dopravních přestupků 37 803 2475 340 Koterovská 162
Švábek Vojtěch oddělení dopravních přestupků 37 803 2476 319 Koterovská 162
Fencl Luděk oddělení dopravních přestupků 37 803 2477 339 Koterovská 162
Tichý Pavel oddělení dopravních přestupků 37 803 2478 321 Koterovská 162
Augustýnová Jarmila oddělení dopravních přestupků 37 803 2479 332 Koterovská 162
Bc. Pechmannová Jitka oddělení dopravních přestupků 37 803 2480 340 Koterovská 162
Bc. Karel Josef oddělení dopravních přestupků 37 803 2481 339 Koterovská 162
Marešová Jana oddělení dopravních přestupků 37 803 2482 322 Koterovská 162
Bc. Aubrechtová Soňa oddělení dopravních přestupků 37 803 2483 325 Koterovská 162
Mgr. Vernerová Jitka oddělení dopravních přestupků 37 803 2484 320 Koterovská 162
Bc. Martínková Dominika oddělení dopravních přestupků 37 803 2485 328 Koterovská 162
Mgr. Němečková Hana oddělení dopravních přestupků 37 803 2486 515A Koterovská 162
Bartáková Kateřina administrativní pracovnice 37 803 2487 331 Koterovská 162
Bc. Hartová Lucie oddělení dopravních přestupků 37 803 2488 338 Koterovská 162
Rumlová Miroslava oddělení dopravních přestupků 37 803 2489 517 Koterovská 162
Mgr. Štulcová Lucie oddělení dopravních přestupků 37 803 2491 337 Koterovská 162
Mgr. Polívková Veronika oddělení dopravních přestupků 37 803 2492 515 Koterovská 162
Bc. Jindrová Marie oddělení dopravních přestupků 37 803 2493 333 Koterovská 162
Ing. Chodorová Jana oddělení dopravních přestupků 37 803 2494 329 Koterovská 162
Karban Jan oddělení dopravních přestupků 37 803 2495 329 Koterovská 162
Mgr. Valenta Václav oddělení dopravních přestupků 37 803 2496 322 Koterovská 162
Kopačková Barbora administrativní pracovnice 37 803 2497 336 Koterovská 162
Mgr. Kotyzová Julie oddělení dopravních přestupků 37 803 2498 328 Koterovská 162
Dubská Silvie administrativní pracovnice 37 803 2499 331 Koterovská 162
Mgr. Prázný David oddělení dopravních přestupků 37 803 2420 527 Koterovská 162
Fax - oddělení dopravních přestupků 37 803 2472 Koterovská 162

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - odd.občanských průkazů a cest.dokladů

Ing. Machovská Dana ověřování, Czech Point 37 803 2422 náměstí Republiky 16
Mgr. Stočes Michal pověřen vedením oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů 37 803 2440 303 náměstí Republiky 16
Valentová Veronika občanské průkazy, cestovní doklady 37 803 2441 114 náměstí Republiky 16
Nováková Miroslava občanské průkazy a cestovní doklady 37 803 2443 114 náměstí Republiky 16
Moserová Martina občanské průkazy a cestovní doklady 37 803 2444 113 náměstí Republiky 16
Víchová Vlasta občanské průkazy a cestovní doklady 37 803 2445 114 náměstí Republiky 16
Sládková Martina občanské průkazy a cestovní doklady 37 803 2446 113 náměstí Republiky 16
Hošková Marcela občanské průkazy a cestovní doklady 37 803 2447 111 náměstí Republiky 16
Ing. Karasová Iva pokladna 37 803 2448 117 náměstí Republiky 16
Bc. Šípová Jana pokladna 37 803 2448 117 náměstí Republiky 16
Šmídek Petr občanské průkazy a cestovní doklady 37 803 2449 111 náměstí Republiky 16
Ing. Strejcová Hana občanské průkazy a cestovní doklady 37 803 2450 109 náměstí Republiky 16
Bělohlavá Petra občanské průkazy a cestovní doklady 37 803 2451 110 náměstí Republiky 16
Bílková Jarmila občanské průkazy a cestovní doklady 37 803 2453 113 náměstí Republiky 16
Bc. Kožnarová Markéta občanské průkazy a cestovní doklady 37 803 2454 náměstí Republiky 16
Bc. Hladká Dana pokladna 37 803 2455 117 náměstí Republiky 16
Kulišanová Irena informační kancelář 37 803 2456 náměstí Republiky 16
Poustková Alena informační kancelář 37 803 2456 náměstí Republiky 16
Kulmanová Michaela referent - občanské průkazy 37 803 2459 náměstí Republiky 16
Bc. Kunderová Martina občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel 37 803 2461 111 náměstí Republiky 16
Franková Marie evidence obyvatel 37 803 2462 212 náměstí Republiky 16
Zimová Dana evidence obyvatel 37 803 2463 212 náměstí Republiky 16
Fax - oddělení správní a oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů 37 803 2442 221 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - oddělení správní

Kepková Markéta matrika 37 803 2421 23 náměstí Republiky 1
Šmídová Jana matrika 37 803 2423 23 náměstí Republiky 1
Rapčanová Ivana spisovna 37 803 3992 29 Kopeckého sady 11
Vondrášková Lenka podatelna 37 803 4901 3 Škroupova 5
Mgr. Šlajsová Božena úřední deska 37 803 4902 3 Škroupova 5
Šimánová Alena podatelna 37 803 4903 4 Škroupova 5
Šíchová Sylva podatelna 37 803 4904 4 Škroupova 5

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu