Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

odd. přestupků z objektivní odpovědnosti


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Odbor správních činností - odd. přestupků z objektivní odpovědnosti

Mgr. Stočes Michal vedoucí oddělení přestupků z objektivní odpovědnosti v OSČ +420 378 032 440 525 Koterovská 162
Winklerová Petra administrativní pracovnice - sekretariát +420 378 032 471 336 Koterovská 162
Vorlík Jan referent - dopravní přestupky +420 378 032 382 517 Koterovská 162
Mgr. Petrišče Ondřej referent - dopravní přestupky +420 378 032 383 516 Koterovská 162
Bc. Navrátilová Petra referentka - dopravní přestupky +420 378 032 384 516 Koterovská 162
Bc. Chaloupková Kateřina referentka - dopravní přestupky +420 378 032 386 515A Koterovská 162
Mgr. Reslová Martina referentka - dopravní přestupky +420 378 032 388 515 Koterovská 162
Ing. Šloufová Kateřina referentka - dopravní přestupky +420 378 032 390 528 Koterovská 162
Marková Dana referentka - dopravní přestupky +420 378 032 391 517 Koterovská 162
Hrbková Kamila referentka - dopravní přestupky +420 378 032 393 515A Koterovská 162
Mgr. Janík Andrej referent - dopravní přestupky +420 378 032 427 528 Koterovská 162
Mgr. Sobotková Kateřina referentka - dopravní přestupky +420 378 032 486 515 Koterovská 162
Šindelářová Markéta administrativní pracovnice +420 378 032 487 331 Koterovská 162
Rumlová Miroslava referentka - dopravní přestupky +420 378 032 489 517 Koterovská 162
Mgr. Potužníková Ivana referentka - dopravní přestupky +420 378 032 492 526 Koterovská 162
Petrová Gabriela referentka - dopravní přestupky +420 378 032 495 526 Koterovská 162
Mgr. Kotyzová Julie metodička - dopravní přestupky +420 378 032 498 527 Koterovská 162

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu