Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

odd.občanských průkazů a cest.dokladů


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Machovská Dana ověřování, Czech Point +420 378 032 422 náměstí Republiky 16
Mgr. Stočes Michal pověřen vedením oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů +420 378 032 440 303 náměstí Republiky 16
Nováková Miroslava občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 443 114 náměstí Republiky 16
Moserová Martina občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 444 113 náměstí Republiky 16
Víchová Vlasta občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 445 114 náměstí Republiky 16
Sládková Martina občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 446 113 náměstí Republiky 16
Hošková Marcela občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 447 111 náměstí Republiky 16
Bc. Šípová Jana pokladna +420 378 032 448 117 náměstí Republiky 16
Šmídek Petr občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 449 111 náměstí Republiky 16
Ing. Strejcová Hana občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 450 109 náměstí Republiky 16
Tomková Petra občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 451 110 náměstí Republiky 16
Bílková Jarmila občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 453 113 náměstí Republiky 16
Bc. Kožnarová Markéta občanské průkazy a cestovní doklady +420 378 032 454 náměstí Republiky 16
Bc. Hladká Dana pokladna +420 378 032 455 117 náměstí Republiky 16
Kulišanová Irena informační kancelář +420 378 032 456 náměstí Republiky 16
Poustková Alena informační kancelář +420 378 032 456 náměstí Republiky 16
Kulmanová Michaela referent - občanské průkazy +420 378 032 459 náměstí Republiky 16
Ing. Karasová Iva občanské průkazy, cestovní doklady +420 378 032 461 111 náměstí Republiky 16
Bc. Kunderová Martina evidence obyvatel +420 378 032 462 212 náměstí Republiky 16
Zimová Dana evidence obyvatel +420 378 032 463 212 náměstí Republiky 16
Fax - oddělení správní a oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů +420 378 032 442 221 náměstí Republiky 16

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu