Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

odd.občanských průkazů a cest.dokladů


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Machovská Dana ověřování, Czech Point 378 032 422 náměstí Republiky 16
Mgr. Stočes Michal pověřen vedením oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů 378 032 440 303 náměstí Republiky 16
Valentová Veronika občanské průkazy, cestovní doklady 378 032 441 114 náměstí Republiky 16
Nováková Miroslava občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 443 114 náměstí Republiky 16
Moserová Martina občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 444 113 náměstí Republiky 16
Víchová Vlasta občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 445 114 náměstí Republiky 16
Sládková Martina občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 446 113 náměstí Republiky 16
Hošková Marcela občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 447 111 náměstí Republiky 16
Bc. Šípová Jana pokladna 378 032 448 117 náměstí Republiky 16
Šmídek Petr občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 449 111 náměstí Republiky 16
Ing. Strejcová Hana občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 450 109 náměstí Republiky 16
Tomková Petra občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 451 110 náměstí Republiky 16
Bílková Jarmila občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 453 113 náměstí Republiky 16
Bc. Kožnarová Markéta občanské průkazy a cestovní doklady 378 032 454 náměstí Republiky 16
Bc. Hladká Dana pokladna 378 032 455 117 náměstí Republiky 16
Kulišanová Irena informační kancelář 378 032 456 náměstí Republiky 16
Poustková Alena informační kancelář 378 032 456 náměstí Republiky 16
Kulmanová Michaela referent - občanské průkazy 378 032 459 náměstí Republiky 16
Ing. Karasová Iva občanské průkazy, cestovní doklady 378 032 461 111 náměstí Republiky 16
Bc. Kunderová Martina evidence obyvatel 378 032 462 212 náměstí Republiky 16
Zimová Dana evidence obyvatel 378 032 463 212 náměstí Republiky 16
Fax - oddělení správní a oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů 378 032 442 221 náměstí Republiky 16

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu