Archiv města Plzně

Magistrát města Plzně, Úřad správních agend MMP


JménoFunkceBudovaDv. Telefon
Mgr. Skála Adam vedoucí odboru Veleslavínova 19 31   378 032 600
Slámová Jana administrativní pracovník Veleslavínova 19 30   378 032 601
Houška Martin správce budovy Veleslavínova 19   378 032 606

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení předarchivní péče a dokumentace
Bc. Skalová Alena DiS. vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace Veleslavínova 19 3   378 032 611
PhDr. Janečková Jitka odborná archivářka Veleslavínova 19 2   378 032 605
Hrádková Marie administrativní pracovnice Veleslavínova 19 35   378 032 608

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení zpracování a využívání archiválií
PhDr. Pflegerová Štěpánka vedoucí oddělení zpracování a využívání archiválií Veleslavínova 19 28   378 032 607
Mgr. Fantová Kateřina odborná archivářka Veleslavínova 19 23   378 032 604
Mgr. Maglić Ondřej odborný archivář Veleslavínova 19 2   378 032 609