Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Archiv města Plzně


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Skála Adam vedoucí odboru 378 032 600 31 Veleslavínova 19
Slámová Jana administrativní pracovník 378 032 601 30 Veleslavínova 19
Houška Martin správce budovy 378 032 606 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení předarchivní péče a dokumentace

Bc. Skalová Alena DiS. vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace 378 032 611 3 Veleslavínova 19
PhDr. Janečková Jitka odborná archivářka 378 032 605 2 Veleslavínova 19
Mgr. Maglić Ondřej odborný archivář 378 032 609 2 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení zpracování a využívání archiválií

PhDr. Pflegerová Štěpánka vedoucí oddělení zpracování a využívání archiválií 378 032 607 28 Veleslavínova 19
Mgr. Metlička Daniel odborný archivář 378 032 603 35 Veleslavínova 19
Mgr. Fantová Kateřina odborná archivářka, knihovna 378 032 604 23 Veleslavínova 19
PhDr. Malivánková Wasková Marie odborná archivářka 378 032 608 29 Veleslavínova 19

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu