Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Archiv města Plzně


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Skála Adam vedoucí odboru 37 803 2600 31 Veleslavínova 19
Slámová Jana administrativní pracovník 37 803 2601 30 Veleslavínova 19
Houška Martin správce budovy 37 803 2606 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení předarchivní péče a dokumentace

Bc. Skalová Alena DiS. vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace 37 803 2611 3 Veleslavínova 19
PhDr. Janečková Jitka odborná archivářka 37 803 2605 2 Veleslavínova 19
Mgr. Maglić Ondřej odborný archivář 37 803 2609 2 Veleslavínova 19

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení zpracování a využívání archiválií

PhDr. Pflegerová Štěpánka vedoucí oddělení zpracování a využívání archiválií 37 803 2607 28 Veleslavínova 19
Mgr. Metlička Daniel odborný archivář 37 803 2603 35 Veleslavínova 19
Mgr. Fantová Kateřina odborná archivářka, knihovna 37 803 2604 23 Veleslavínova 19

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu