Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení zpracování a využívání archiválií


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
PhDr. Pflegerová Štěpánka vedoucí oddělení zpracování a využívání archiválií 378 032 607 28 Veleslavínova 19
Mgr. Metlička Daniel odborný archivář 378 032 603 35 Veleslavínova 19
Mgr. Fantová Kateřina odborná archivářka, knihovna 378 032 604 23 Veleslavínova 19
PhDr. Malivánková Wasková Marie odborná archivářka 378 032 608 29 Veleslavínova 19

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu