Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení zpracování a využívání archiválií


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
PhDr. Pflegerová Štěpánka vedoucí oddělení zpracování a využívání archiválií +420 378 032 607 28 Veleslavínova 19
Mgr. Metlička Daniel odborný archivář +420 378 032 603 35 Veleslavínova 19
Mgr. Fantová Kateřina odborná archivářka, knihovna +420 378 032 604 23 Veleslavínova 19
PhDr. Malivánková Wasková Marie odborná archivářka +420 378 032 608 29 Veleslavínova 19

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu