Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení předarchivní péče a dokumentace


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Úřad správních agend MMP - Archiv města Plzně - oddělení předarchivní péče a dokumentace

Bc. Skalová Alena DiS. vedoucí oddělení předarchivní péče a dokumentace +420 378 032 611 1 Veleslavínova 19
PhDr. Janečková Jitka odborná archivářka +420 378 032 605 3 Veleslavínova 19
Mgr.Bc. Palivodová Eva Ph.D. odborná archivářka +420 378 032 609 2 Veleslavínova 19
Švecová Jindra referent předarchivní péče a dokumentace +420 378 032 619 2 Veleslavínova 19

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu