Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úřad služeb obyvatelstvu MMP


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
PhDr. Knížová Helena ředitelka ÚSO +420 378 033 000 235 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - kancelář ředitelky ÚSO

Ing. Batystová Irena vedoucí kanceláře ředitelky ÚSO +420 378 033 005 234 Kopeckého sady 11
Mgr. Kyklhornová Štěpánka sekretářka ředitelky ÚSO +420 378 033 001 233 Kopeckého sady 11
Ing. Vrbová Štěpánka ekonomka +420 378 033 010 236 Kopeckého sady 11
Mgr. Vykysalá Renata referent zřizovatelské fce vůči PO +420 378 033 011 230 Kopeckého sady 11
Ing. Kučerová Eva referent zřizovatelské fce vůči PO +420 378 033 013 230 Kopeckého sady 11
Mgr.Bc. Karajosová Věra právník KŘÚSO +420 378 033 014 236 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor kultury

PhDr. Sokolová Květuše vedoucí odboru +420 378 033 040 335 Kopeckého sady 11
Zahradníková Ludmila referentka pro oblast dotací +420 378 033 041 332 Kopeckého sady 11
Mgr. Žáčková Jarmila referentka pro oblast dotací +420 378 033 045 331 Kopeckého sady 11
Sladká Poláková Martina referentka pro oblast dotací +420 378 033 046 331 Kopeckého sady 11
Rojtová Hana referentka +420 378 033 047 330 Kopeckého sady 11
Ing. Bodnárová Markéta Leona referentka finančního řízení +420 378 033 050 333 Kopeckého sady 11
Mgr. Zvěřinová Kateřina koordinátorka kulturních činností a projektů +420 378 033 052 334 Kopeckého sady 11
Svobodová Libuše referentka pro oblast dotací +420 378 033 053 230 Kopeckého sady 11
Ing. Houšková Dagmar koordinátorka kulturních činností a projektů +420 378 033 044 333 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor památkové péče

Ing. Zoch Karel vedoucí odboru +420 378 033 060 2.7 Kopeckého sady 11
Mgr. Fremrová Michaela referent - sekretářka, ekonomická agenda +420 378 033 061 Kopeckého sady 11
Koranda Jiří referent památkové péče +420 378 033 062 2.2 Kopeckého sady 11
Ing. Bukovský Petr referent památkové péče +420 378 033 063 2.3 Kopeckého sady 11
Ing. arch. Schusterová Michaela referent pro oblast památkové péče +420 378 033 064

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Ing.Bc. Škrlantová Dagmar vedoucí odboru +420 378 033 100 321 Kopeckého sady 11
Šolcová Jana sekretariát - referentka +420 378 033 101 322 Kopeckého sady 11
Ing. Prokopová Eva referentka +420 378 033 109 309 Kopeckého sady 11
Ing.Bc. Slámová Jana manažer projektu MAPIII +420 378 033 109 307 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení dotací a hospodaření škol

Mgr. Chottová Miroslava vedoucí oddělení +420 378 033 120 303 Kopeckého sady 11
Stejskalová Martina referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele +420 378 033 121 312 Kopeckého sady 11
Bc. Vogeltanzová Alice referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele +420 378 033 122 310 Kopeckého sady 11
Mgr. Cvrčková Petra referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele +420 378 033 123 309 Kopeckého sady 11
Mgr. Večírková Zdeňka referentka - finanční účetní +420 378 033 124 304 Kopeckého sady 11
Ing. Maxová Věra rozpočtář pro úsek státní správy, kontroly +420 378 033 125 304 Kopeckého sady 11
Poklopová Ivana referentka pro koncepci školství a dotace do oblasti mimoškol. vzděl. programů, vyjadřování ke stavebním úpravám budov ZŠ a ŠJ +420 378 033 126 302 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení organizace školství a vzdělávání

Mgr. Tetzeliová Martina vedoucí oddělení, právnička +420 378 033 160 323 Kopeckého sady 11
Mgr. Turková Iva metodik pro ZŠ, příprava konkurzních řízení ZŠ +420 378 033 161 329 Kopeckého sady 11
Pražáková Renata referentka pro zařízení ŠJ +420 378 033 162 312 Kopeckého sady 11
Bc. Zajíčková Alena metodik pro MŠ, příprava konkurzních řízení MŠ +420 378 033 163 329 Kopeckého sady 11
Bc. Palmová Jaroslava referentka pro kontrolní činnost a vedení personální agendy +420 378 033 164 324 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sociálních služeb

PhDr. Hynková Alena MBA Vedoucí OSS MMP Metodik/školitel pro sociální služby +420 378 033 350 211 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sociálních služeb - oddělení dotací a kontroly

Bc. Kliková Hana Finanční kontrola +420 378 033 352 214 Martinská 2
Vodičková Olga Účetní agenda +420 378 033 354 214 Martinská 2
Kreutzerová Marie Kontrola dotací / administrativní agenda +420 378 033 355 210 Martinská 2
Mgr. Mařan Lukáš Pověřen vedením oddělení dotací a kontroly +420 378 033 356 210 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sociálních služeb - oddělení Pomáhající Plzeň

Srbková Jarmila Projektový manažer - garant sekcí Služby pro seniory a Služby pro zdravotně postižené Výcvikové středisko +420 378 033 357 209 Martinská 2
Bc. Šlajsová Tereza Administrativní agenda / projektový manažer - garant sekce Služby pro cizince Tajemnice Komise pro sociální věci, integraci etnických menšin a cizinců RMP +420 378 033 351 212 Martinská 2
Bc. Hovorková Lucie MBA Pověřena vedením oddělení Pomáhající Plzeň +420 378 033 353 213 Martinská 2
Mgr. Malczyk Aneta Dětská skupina +420 378 033 362 přízemí Martinská 2
DiS. Malíková Miloslava Dětská skupina +420 378 033 362 přízemí Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sportu, Smart Cities a podp. podn.

Ing. Švarc Přemysl vedoucí odboru +420 378 033 500 133 Kopeckého sady 11
Radová Petra sekretariát a referentka dotací +420 378 033 501 131 Kopeckého sady 11
Mgr. Černý Vítězslav metodik sportu +420 378 033 502 131 Kopeckého sady 11
Bc. Merxbauerová Kateřina referentka dotací +420 378 033 503 131 Kopeckého sady 11
Bc. Štochlová Linda referent +420 378 033 504 132 Kopeckého sady 11
Ing. Holý Josef projektový referent +420 378 033 505 129 Kopeckého sady 11
Ing. Hanzalová Lucie ref. odd. Smart Cities a podp.podnikání +420 378 033 506
BcA. Kotková Kateřina ref. Odb. sportu, Sm. Cities a podp.pod. +420 378 033 507

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu