Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úřad služeb obyvatelstvu MMP


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
PhDr. Knížová Helena ředitelka ÚSO 37 803 3000 235 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Kancelář ředitelky ÚSO

Ing. Batystová Irena vedoucí kanceláře ředitelky ÚSO 37 803 3005 234 Kopeckého sady 11
Mgr. Kyklhornová Štěpánka sekretářka ředitelky ÚSO 37 803 3001 233 Kopeckého sady 11
Ing. Vrbová Štěpánka ekonomka 37 803 3010 236 Kopeckého sady 11
Mgr. Vykysalá Renata referent zřizovatelské fce vůči PO 37 803 3011 230 Kopeckého sady 11
Ing. Kučerová Eva referent zřizovatelské fce vůči PO 37 803 3013 230 Kopeckého sady 11
Mgr.Bc. Karajosová Věra právník KŘÚSO 37 803 3014 236 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor kultury

PhDr. Sokolová Květuše vedoucí odboru 37 803 3040 335 Kopeckého sady 11
Nová Ludmila referentka pro oblast dotací 37 803 3041 332 Kopeckého sady 11
Mgr. Žáčková Jarmila referentka pro oblast dotací 37 803 3045 331 Kopeckého sady 11
Ing. Šímová Miroslava referentka pro oblast dotací 37 803 3046 330 Kopeckého sady 11
Ing. Sinkulová Markéta Leona referentka finančního řízení 37 803 3050 333 Kopeckého sady 11
Mgr. Zvěřinová Kateřina koordinátorka kulturních činností a projektů 37 803 3052 334 Kopeckého sady 11
Svobodová Libuše referentka pro oblast dotací 37 803 3053 230 Kopeckého sady 11
Ing. Houšková Dagmar koordinátorka kulturních činností a projektů 37 803 3044 333 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor památkové péče

Ing. Zoch Karel vedoucí odboru 37 803 3060 2.7 Kopeckého sady 11
Koranda Jiří referent památkové péče 37 803 3062 2.2 Kopeckého sady 11
Ing. Bukovský Petr referent památkové péče 37 803 3063 2.3 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Ing.Bc. Škubalová Dagmar vedoucí odboru 37 803 3100 321 Kopeckého sady 11
Šolcová Jana sekretariát - referentka 37 803 3101 322 Kopeckého sady 11
Ing. Prokopová Eva referentka 37 803 3109 309 Kopeckého sady 11
Fax - odbor školství, mládeže a tělovýchovy 37 803 3102 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení dotací a hospodaření škol

Mgr. Chottová Miroslava vedoucí oddělení 37 803 3120 303 Kopeckého sady 11
Stejskalová Martina referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele 37 803 3121 312 Kopeckého sady 11
Bc. Vogeltanzová Alice referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele 37 803 3122 310 Kopeckého sady 11
Bc. Cvrčková Petra referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele 37 803 3123 309 Kopeckého sady 11
Bc. Večírková Zdeňka referentka - finanční účetní 37 803 3124 304 Kopeckého sady 11
Ing. Maxová Věra rozpočtář pro úsek státní správy, kontroly 37 803 3125 304 Kopeckého sady 11
Poklopová Ivana referentka pro koncepci školství a dotace do oblasti mimoškol. vzděl. programů, vyjadřování ke stavebním úpravám budov ZŠ a ŠJ 37 803 3126 302 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení organizace školství a vzdělávání

Mgr. Tetzeliová Martina vedoucí oddělení, právnička 37 803 3160 323 Kopeckého sady 11
Mgr. Turková Iva metodik pro ZŠ, příprava konkurzních řízení ZŠ 37 803 3161 329 Kopeckého sady 11
Pražáková Renata referentka pro zařízení ŠJ 37 803 3162 312 Kopeckého sady 11
Bc. Zajíčková Alena metodik pro MŠ, příprava konkurzních řízení MŠ 37 803 3163 329 Kopeckého sady 11
Bc. Palmová Jaroslava referentka pro kontrolní činnost a vedení personální agendy 37 803 3164 324 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor prezentace a marketingu

Bc. Kubalová Zdeňka referent 37 803 2504 315 náměstí Republiky 16
Mgr. Komišová Jana MBA vedoucí odboru 37 803 2500 311 náměstí Republiky 16
Kotousová Marie sekretariát, ekonomka 37 803 2501 312 náměstí Republiky 16
Bc. Kuželíková Adéla referent 37 803 2503 312 náměstí Republiky 16
Bc. Krylová Denisa referent 37 803 2505 312 náměstí Republiky 16
Mgr. Engler Jan referent 37 803 2506 316 náměstí Republiky 16
Mgr. Ježek Igor referent pro dotační řízení, správa vizuálního stylu města 37 803 2507 312 náměstí Republiky 16
Bc. Svátková Kristýna DiS. referent 37 803 2509 312 náměstí Republiky 16

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sociálních služeb

Mgr. Hynková Alena MBA vedoucí odboru 37 803 3350 211 Martinská 2
Srbková Jarmila zástupce vedoucí, projektový manažer sekce „Zdravotně postižení“ a "Senioři" 37 803 3357 209 Martinská 2
Bc. Šlajsová Tereza sekretariát/projektový manažer sekce „Cizinci“ a "Rodiny s dětmi a mladiství" 37 803 3351 212 Martinská 2
Bc. Kliková Hana kontrola dotací 37 803 3352 214 Martinská 2
Mgr. Vodičková Karolína MBA vedoucí oddělení Sociální práce a metodiky sociálního bydlení 37 803 3353 213 Martinská 2
Vodičková Olga účetní 37 803 3354 214 Martinská 2
Kreutzerová Marie projektový manažer 37 803 3355 210 Martinská 2
Mgr. Mařan Lukáš administrace projektů/ kontrola dotací 37 803 3356 210 Martinská 2
Walterová Lenka DiS. sociální pracovník 37 803 3359 205 Martinská 2
Bočanová Daniela Dětská skupina 37 803 3362
Chaloupková Jaroslava asistent pedagoga 37 803 3362
DiS. Malíková Miloslava Dětská skupina 37 803 3362
Rothová Sandra DiS. sociální pracovník 37 803 3364 203 Martinská 2
Trávníčková Monika DiS. sociální pracovník 37 803 3365 205 Martinská 2
Bc. Vorlíčková Adéla DiS. sociální pracovník 37 803 3366 203 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sportu

Ing. Švarc Přemysl vedoucí odboru 37 803 3500 306 Kopeckého sady 11
Bc. Štychová Kateřina sekretariát a referentka sportu 37 803 3501 307 Kopeckého sady 11
Mgr. Černý Vítězslav metodik sportu 37 803 3502 305 Kopeckého sady 11
Koc Jan referent pro dotace a granty 37 803 3503 305 Kopeckého sady 11
Bc. Štochlová Linda referent 37 803 3504 307 Kopeckého sady 11

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu