Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Úřad služeb obyvatelstvu MMP


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
PhDr. Knížová Helena ředitelka ÚSO 378 033 000 235 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - kancelář ředitelky ÚSO

Ing. Batystová Irena vedoucí kanceláře ředitelky ÚSO 378 033 005 234 Kopeckého sady 11
Mgr. Kyklhornová Štěpánka sekretářka ředitelky ÚSO 378 033 001 233 Kopeckého sady 11
Ing. Vrbová Štěpánka ekonomka 378 033 010 236 Kopeckého sady 11
Mgr. Vykysalá Renata referent zřizovatelské fce vůči PO 378 033 011 230 Kopeckého sady 11
Ing. Kučerová Eva referent zřizovatelské fce vůči PO 378 033 013 230 Kopeckého sady 11
Mgr.Bc. Karajosová Věra právník KŘÚSO 378 033 014 236 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor kultury

PhDr. Sokolová Květuše vedoucí odboru 378 033 040 335 Kopeckého sady 11
Zahradníková Ludmila referentka pro oblast dotací 378 033 041 332 Kopeckého sady 11
Mgr. Žáčková Jarmila referentka pro oblast dotací 378 033 045 331 Kopeckého sady 11
Sladká Poláková Martina referentka pro oblast dotací 378 033 046 331 Kopeckého sady 11
Rojtová Hana referentka 378 033 047 330 Kopeckého sady 11
Ing. Sinkulová Markéta Leona referentka finančního řízení 378 033 050 333 Kopeckého sady 11
Mgr. Zvěřinová Kateřina koordinátorka kulturních činností a projektů 378 033 052 334 Kopeckého sady 11
Svobodová Libuše referentka pro oblast dotací 378 033 053 230 Kopeckého sady 11
Ing. Houšková Dagmar koordinátorka kulturních činností a projektů 378 033 044 333 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor památkové péče

Ing. Zoch Karel vedoucí odboru 378 033 060 2.7 Kopeckého sady 11
Mgr. Fremrová Michaela referent - sekretářka, ekonomická agenda 378 033 061 Kopeckého sady 11
Koranda Jiří referent památkové péče 378 033 062 2.2 Kopeckého sady 11
Ing. Bukovský Petr referent památkové péče 378 033 063 2.3 Kopeckého sady 11
Ing. arch. Schusterová Michaela referent pro oblast památkové péče 378 033 064

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Krommerová Miroslava administrativní pracovník 378 034 408
Ing.Bc. Škrlantová Dagmar vedoucí odboru 378 033 100 321 Kopeckého sady 11
Šolcová Jana sekretariát - referentka 378 033 101 322 Kopeckého sady 11
Ing. Prokopová Eva referentka 378 033 109 309 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení dotací a hospodaření škol

Mgr. Chottová Miroslava vedoucí oddělení 378 033 120 303 Kopeckého sady 11
Stejskalová Martina referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele 378 033 121 312 Kopeckého sady 11
Bc. Vogeltanzová Alice referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele 378 033 122 310 Kopeckého sady 11
Mgr. Cvrčková Petra referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele 378 033 123 309 Kopeckého sady 11
Mgr. Večírková Zdeňka referentka - finanční účetní 378 033 124 304 Kopeckého sady 11
Ing. Maxová Věra rozpočtář pro úsek státní správy, kontroly 378 033 125 304 Kopeckého sady 11
Poklopová Ivana referentka pro koncepci školství a dotace do oblasti mimoškol. vzděl. programů, vyjadřování ke stavebním úpravám budov ZŠ a ŠJ 378 033 126 302 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení organizace školství a vzdělávání

Mgr. Tetzeliová Martina vedoucí oddělení, právnička 378 033 160 323 Kopeckého sady 11
Mgr. Turková Iva metodik pro ZŠ, příprava konkurzních řízení ZŠ 378 033 161 329 Kopeckého sady 11
Pražáková Renata referentka pro zařízení ŠJ 378 033 162 312 Kopeckého sady 11
Bc. Zajíčková Alena metodik pro MŠ, příprava konkurzních řízení MŠ 378 033 163 329 Kopeckého sady 11
Bc. Palmová Jaroslava referentka pro kontrolní činnost a vedení personální agendy 378 033 164 324 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sociálních služeb

Mgr. Hynková Alena MBA vedoucí odboru 378 033 350 211 Martinská 2
Srbková Jarmila zástupce vedoucí, projektový manažer sekce „Zdravotně postižení“ a "Senioři" 378 033 357 209 Martinská 2
Bc. Šlajsová Tereza sekretariát/projektový manažer sekce „Cizinci“ a "Rodiny s dětmi a mladiství" 378 033 351 212 Martinská 2
Bc. Kliková Hana kontrola dotací 378 033 352 214 Martinská 2
Bc. Hovorková Lucie projektový manažer sekce „Prorodinná politika“ a "Služby pro osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením" 378 033 353 213 Martinská 2
Vodičková Olga účetní 378 033 354 214 Martinská 2
Kreutzerová Marie projektový manažer 378 033 355 210 Martinská 2
Mgr. Mařan Lukáš administrace projektů/ kontrola dotací 378 033 356 210 Martinská 2
DiS. Malíková Miloslava Dětská skupina 378 033 362

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sportu, Smart Cities a podp. podn.

Ing. Švarc Přemysl vedoucí odboru 378 033 500 133 Kopeckého sady 11
Radová Petra sekretariát a referentka dotací 378 033 501 131 Kopeckého sady 11
Mgr. Černý Vítězslav metodik sportu 378 033 502 131 Kopeckého sady 11
Bc. Štychová Kateřina referentka dotací 378 033 503 131 Kopeckého sady 11
Bc. Štochlová Linda referent 378 033 504 132 Kopeckého sady 11
Ing. Holý Josef projektový referent 378 033 505 129 Kopeckého sady 11
BcA. Kotková Kateřina ref. Odb. sportu, Sm. Cities a podp.pod. 378 033 507

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu