Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor sportu, Smart Cities a podp. podn.


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Švarc Přemysl vedoucí odboru 378 033 500 133 Kopeckého sady 11
Radová Petra sekretariát a referentka dotací 378 033 501 131 Kopeckého sady 11
Mgr. Černý Vítězslav metodik sportu 378 033 502 131 Kopeckého sady 11
Bc. Štychová Kateřina referentka dotací 378 033 503 131 Kopeckého sady 11
Bc. Štochlová Linda referent 378 033 504 132 Kopeckého sady 11
Ing. Holý Josef projektový referent 378 033 505 129 Kopeckého sady 11
BcA. Kotková Kateřina ref. Odb. sportu, Sm. Cities a podp.pod. 378 033 507

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu