Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor sociálních služeb


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
PhDr. Hynková Alena MBA Vedoucí OSS MMP Metodik/školitel pro sociální služby +420 378 033 350 211 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sociálních služeb - oddělení dotací a kontroly

Bc. Kliková Hana Finanční kontrola +420 378 033 352 214 Martinská 2
Vodičková Olga Účetní agenda +420 378 033 354 214 Martinská 2
Kreutzerová Marie Kontrola dotací / administrativní agenda +420 378 033 355 210 Martinská 2
Mgr. Mařan Lukáš Pověřen vedením oddělení dotací a kontroly +420 378 033 356 210 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sociálních služeb - oddělení Pomáhající Plzeň

Srbková Jarmila Projektový manažer - garant sekcí Služby pro seniory a Služby pro zdravotně postižené Výcvikové středisko +420 378 033 357 209 Martinská 2
Bc. Šlajsová Tereza Administrativní agenda / projektový manažer - garant sekce Služby pro cizince Tajemnice Komise pro sociální věci, integraci etnických menšin a cizinců RMP +420 378 033 351 212 Martinská 2
Bc. Hovorková Lucie MBA Pověřena vedením oddělení Pomáhající Plzeň +420 378 033 353 213 Martinská 2
Mgr. Malczyk Aneta Dětská skupina +420 378 033 362 přízemí Martinská 2
DiS. Malíková Miloslava Dětská skupina +420 378 033 362 přízemí Martinská 2

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu