Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor sociálních služeb


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
PhDr. Hynková Alena MBA vedoucí odboru +420 378 033 350 211 Martinská 2
Srbková Jarmila zástupce vedoucí, projektový manažer sekce „Zdravotně postižení“ a "Senioři" +420 378 033 357 209 Martinská 2
Bc. Šlajsová Tereza sekretariát/projektový manažer sekce „Cizinci“ a "Rodiny s dětmi a mladiství" +420 378 033 351 212 Martinská 2
Bc. Kliková Hana kontrola dotací +420 378 033 352 214 Martinská 2
Bc. Hovorková Lucie projektový manažer sekce „Prorodinná politika“ a "Služby pro osoby a rodiny ohrožené sociálním vyloučením" +420 378 033 353 213 Martinská 2
Vodičková Olga účetní +420 378 033 354 214 Martinská 2
Kreutzerová Marie projektový manažer +420 378 033 355 210 Martinská 2
Mgr. Mařan Lukáš administrace projektů/ kontrola dotací +420 378 033 356 210 Martinská 2
Mgr. Malczyk Aneta Dětská skupina +420 378 033 362 přízemí Martinská 2
DiS. Malíková Miloslava Dětská skupina +420 378 033 362 přízemí Martinská 2

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu