Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor sociálních služeb


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sociálních služeb

PhDr. Hynková Alena MBA Vedoucí OSS MMP Metodik/školitel pro sociální služby +420 378 033 350 211 Martinská 2
Brabcová Lucie DiS. asistent pedagoga v dětské skupině +420 378 033 362 přízemí Martinská 2
Bc. Šlajsová Tereza Administrativní agenda / projektový manažer - garant sekce Služby pro cizince, Tajemnice Komise pro sociální věci, integraci etnických menšin a cizinců RMP +420 378 033 351 212 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sociálních služeb - oddělení dotací a kontroly

Mgr. Mařan Lukáš vedoucí oddělení dotací a kontroly +420 378 033 356 210 Martinská 2
Bc. Kliková Hana Účetní agenda +420 378 033 352 214 Martinská 2
Mereššová Samanta DiS. administrace dotačních programů, kontrola dotací +420 378 033 354 214 Martinská 2
Mgr. Hauer Marek Kontrola dotací +420 378 033 355 210 Martinská 2

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor sociálních služeb - oddělení Pomáhající Plzeň

Bc. Hovorková Lucie MBA vedoucí oddělení Pomáhající Plzeň projektový manažer - garant sekce Služby pro seniory a zdravotně postižené +420 378 033 353 209 Martinská 2
Drábková Libuše DiS. komunitní pracovník +420 378 033 357 213 Martinská 2
DiS. Malíková Miloslava Dětská skupina +420 378 033 362 přízemí Martinská 2

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu