Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení Pomáhající Plzeň


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Srbková Jarmila Projektový manažer - garant sekcí Služby pro seniory a Služby pro zdravotně postižené Výcvikové středisko +420 378 033 357 209 Martinská 2
Bc. Šlajsová Tereza Administrativní agenda / projektový manažer - garant sekce Služby pro cizince Tajemnice Komise pro sociální věci, integraci etnických menšin a cizinců RMP +420 378 033 351 212 Martinská 2
Bc. Hovorková Lucie MBA Pověřena vedením oddělení Pomáhající Plzeň +420 378 033 353 213 Martinská 2
Mgr. Malczyk Aneta Dětská skupina +420 378 033 362 přízemí Martinská 2
DiS. Malíková Miloslava Dětská skupina +420 378 033 362 přízemí Martinská 2

© 2021 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu