Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Krommerová Miroslava administrativní pracovník 378 034 408
Ing.Bc. Škrlantová Dagmar vedoucí odboru 378 033 100 321 Kopeckého sady 11
Šolcová Jana sekretariát - referentka 378 033 101 322 Kopeckého sady 11
Ing. Prokopová Eva referentka 378 033 109 309 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení dotací a hospodaření škol

Mgr. Chottová Miroslava vedoucí oddělení 378 033 120 303 Kopeckého sady 11
Stejskalová Martina referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele 378 033 121 312 Kopeckého sady 11
Bc. Vogeltanzová Alice referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele 378 033 122 310 Kopeckého sady 11
Mgr. Cvrčková Petra referentka pro ZŠ, plnění úkolů zřizovatele 378 033 123 309 Kopeckého sady 11
Mgr. Večírková Zdeňka referentka - finanční účetní 378 033 124 304 Kopeckého sady 11
Ing. Maxová Věra rozpočtář pro úsek státní správy, kontroly 378 033 125 304 Kopeckého sady 11
Poklopová Ivana referentka pro koncepci školství a dotace do oblasti mimoškol. vzděl. programů, vyjadřování ke stavebním úpravám budov ZŠ a ŠJ 378 033 126 302 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy - oddělení organizace školství a vzdělávání

Mgr. Tetzeliová Martina vedoucí oddělení, právnička 378 033 160 323 Kopeckého sady 11
Mgr. Turková Iva metodik pro ZŠ, příprava konkurzních řízení ZŠ 378 033 161 329 Kopeckého sady 11
Pražáková Renata referentka pro zařízení ŠJ 378 033 162 312 Kopeckého sady 11
Bc. Zajíčková Alena metodik pro MŠ, příprava konkurzních řízení MŠ 378 033 163 329 Kopeckého sady 11
Bc. Palmová Jaroslava referentka pro kontrolní činnost a vedení personální agendy 378 033 164 324 Kopeckého sady 11

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu