Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor kultury


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Úřad služeb obyvatelstvu MMP - Odbor kultury

PhDr. Sokolová Květuše vedoucí odboru +420 378 033 040 335 Kopeckého sady 11
Slámová Jana referent Odboru kultury +420 378 033 041 332 Kopeckého sady 11
Mgr. Žáčková Jarmila referentka pro oblast dotací +420 378 033 045 331 Kopeckého sady 11
Sladká Poláková Martina referentka pro oblast dotací +420 378 033 046 331 Kopeckého sady 11
Ing. Bodnárová Markéta Leona referentka finančního řízení +420 378 033 050 333 Kopeckého sady 11
Mgr. Zvěřinová Kateřina koordinátorka kulturních činností a projektů +420 378 033 052 334 Kopeckého sady 11
Zahradníková Ludmila referentka pro oblast dotací +420 378 033 053 332 Kopeckého sady 11
Ing. Houšková Dagmar koordinátorka kulturních činností a projektů +420 378 033 044 333 Kopeckého sady 11

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu