Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor kultury


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
PhDr. Sokolová Květuše vedoucí odboru 378 033 040 335 Kopeckého sady 11
Zahradníková Ludmila referentka pro oblast dotací 378 033 041 332 Kopeckého sady 11
Mgr. Žáčková Jarmila referentka pro oblast dotací 378 033 045 331 Kopeckého sady 11
Sladká Poláková Martina referentka pro oblast dotací 378 033 046 331 Kopeckého sady 11
Rojtová Hana referentka 378 033 047 330 Kopeckého sady 11
Ing. Sinkulová Markéta Leona referentka finančního řízení 378 033 050 333 Kopeckého sady 11
Mgr. Zvěřinová Kateřina koordinátorka kulturních činností a projektů 378 033 052 334 Kopeckého sady 11
Svobodová Libuše referentka pro oblast dotací 378 033 053 230 Kopeckého sady 11
Ing. Houšková Dagmar koordinátorka kulturních činností a projektů 378 033 044 333 Kopeckého sady 11

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu