Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Technický úřad MMP


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Mgr. Tomášek Hynek ředitel Technického úřadu 378 034 000 73 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - kancelář ředitele Technického úřadu

Ing. Jaklová Helena ekonom, kontrolní činnost 378 034 010 80 Škroupova 5
Bošinová Hana sekretariát ředitele TÚ 378 034 001 72 Škroupova 5
Mgr. Skála Jiří právník TÚ 378 034 024 76 Škroupova 5
Ing. Řehák Rostislav koordinace příspěvkových organizací 378 034 032 75 Škroupova 5
Ing. Baštová Helena ekonom TÚ, kontrolní činnost 378 034 043 78 Škroupova 5
Ing. Hálová Barbora vedoucí KŘTÚ 378 034 050 74 Škroupova 5
Ing. Frýbertová Barbora odpadové hospodářství 378 034 053 98 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - oddělení majetkových stanovisek

Ing. Štván Milan pověřen vedením oddělení majetkových stanovisek 378 034 084 86 Škroupova 5
Ing. Maštera Zbyněk majetková stanoviska 378 034 039 85 Škroupova 5
Eiseltová Ivana majetková stanoviska 378 034 081 82 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - oddělení technických stanovisek

Mgr. Hodúr Ladislav pověřen vedením oddělení technických stanovisek 378 034 085 87 Škroupova 5
Baroch Ondřej technická stanoviska 378 034 086 89 Škroupova 5
Votavová Jana technická stanoviska 378 034 087 90 Škroupova 5
Ing. Štván Martin technická stanoviska 378 034 088 88 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - oddělení věcných břemen

Malínský David pověřen vedením oddělení věcných břemen 378 034 033 83 Škroupova 5
Ing. Ungr Milan věcná břemena 378 034 034 84 Škroupova 5
Mgr. Divišová Regina věcná břemena 378 034 082 97 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic

Ing. Grisník Pavel vedoucí odboru investic 378 035 200 21a Jagellonská 8
Bicková Dana sekretariát 378 035 201 20 Jagellonská 8
Baierová Iva referent-rozpočtář 378 035 236 23 Jagellonská 8
Vodička Milan referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 378 035 239 8 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - oddělení obchodní a veř. zakázek

Mgr. Hnátová Lucie referent oddělení obchodního a veřejných zakázek 378 035 234 22 Jagellonská 8
Bc. Pechová Terezie ref. v odd. obch. a veř. zakázek 378 035 235 22 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů

Kicová Taťána pověřena vedením oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 378 035 223 10 Jagellonská 8
Rezler Petr referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 378 035 232 2 Jagellonská 8
Matoušík Jan referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 378 035 233
Bc. Pánek Karel referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 378 035 237 2 Jagellonská 8
Šperlová Helena referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů 378 035 244 7 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - odd. přípravy vodních a pozemních staveb

Ing. Petrák Jaroslav vedoucí oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 222 11 Jagellonská 8
Jandoš Luděk referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 217 3 Jagellonská 8
Ulč Pavel referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 220 1 Jagellonská 8
Ing. Hajžmanová Eva referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 224 4 Jagellonská 8
Hamplová Iveta referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 225 4 Jagellonská 8
Šafránková Blanka referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 226 5 Jagellonská 8
Bc. Stuchlík Miroslav referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb 378 035 230 1 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor

Ing. Švarc Zdeněk vedoucí odboru 378 034 200 125 Škroupova 5
Bělohlavá Hana sekretariát BYT MMP 378 034 201 126 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor - oddělení soc. práce a dostupného bydlení

Mgr. Vodičková Karolína MBA vedoucí Oddělení sociální práce a dostupného bydlení 378 034 250 1.10 Jagellonská 8
Walterová Lenka DiS. sociální pracovník 378 034 251 1.19 Jagellonská 8
Duspivová Sandra DiS. sociální pracovník 378 034 252 1.20 Jagellonská 8
Šrámková Hana DiS. sociální pracovník 378 034 253 1.19 Jagellonská 8
Bc. Vorlíčková Adéla DiS. sociální pracovník 378 034 254 1.20 Jagellonská 8
Bc. Cozl Jakub DiS. sociální pracovník 378 034 255 1.20 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor - oddělení podpory bydlení

Mgr. Vecková Jana vedoucí oddělení podpory bydlení 378 034 212 92 Škroupova 5
Bc. Matoušková Kateřina referent-koordinátor rozvoje a plánování 378 034 210 114 Škroupova 5
Holá Marie referent pro podporu byt. výstavby 378 034 211 123 Škroupova 5
Mgr. Šimková Jana právník odboru 378 034 214 124 Škroupova 5
Mgr. Taušlová Věra referent-koordinátor rozvoje a plánování 378 034 220 113 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor - oddělení nájmu bytů

Ing. Kaván Vladimír vedoucí oddělení nájmu bytů 378 034 230 1.08 Jagellonská 8
Tesařová Ladislava náhradní byty, změny nájem. vztahů 378 034 221 1.09 Jagellonská 8
Novotná Ilona referent, byty zvláštního určení 378 034 231 1.07 Jagellonská 8
Pojarová Markéta referent 378 034 232 1.07 Jagellonská 8
Mareš Petr referent 378 034 233 1.06 Jagellonská 8
Mgr. Křivánek Miloslav referent 378 034 234 1.05 Jagellonská 8
Hálková Ivana referent 378 034 235 1.06 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Bytový odbor - oddělení správy

Ing. Souček Jan MBA vedoucí oddělení správy 378 034 240 96 Škroupova 5
Bc. Keřlíková Petra referent 378 034 213 95 Škroupova 5
Bc. Goeslová Markéta ekonom BYT 378 034 241 91 Škroupova 5
Brázdová Jitka správa nemovitostí 378 034 242 94 Škroupova 5
Nachtmannová Markéta DiS. správa nemovitostí 378 034 243 94 Škroupova 5
Mgr.Bc. Breitfelderová Alena vymáhání pohledávek 378 034 244 93 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy

JUDr. Kočí Roman MBA, MSc. vedoucí odboru dopravy 378 034 300 112 Škroupova 5
Vitáková Markéta asistentka vedoucího odboru, přestupky 378 034 301 111 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy - oddělení silniční dopravy

Ing. Polanecká Leona vedoucí odd. silniční dopravy, městská hromadná doprava, řidiči drážních vozidel 378 034 310 119 Škroupova 5
Bc. Aubrechtová Soňa městská autobusová doprava, taxislužba 378 034 311 122 Škroupova 5
Mgr. Tatýrková Ladislava právník odboru, odvolací řízení, přestupky 378 034 312 120 Škroupova 5
Vlk Kamil speciální označení vozidel a osob (Parkovací průkazy O7, O5, O2), stanice měření emisí 378 034 313 121 Škroupova 5
Motyčková Šárka městská hromadná doprava, taxislužba 378 034 315 122 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství

Ing. Tomanová Jana vedoucí oddělení silničního hospodářství propojování sousedních nemovitostí a komunikací, stanoviska - územní plány, studie 378 034 320 115 Škroupova 5
Hřebcová Petra stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II. a III. tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 2, Kyšice, Dýšina, Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Ne 378 034 321 117 Škroupova 5
Václavíková Daniela - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II.a III.tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 3,5,7,9) 378 034 322 116 Škroupova 5
Kovandová Petra stanovení místní úpravy provozu, reklamy, mosty, výjimky MO Plzeň 3, 5, 7, 9, 10, Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezvěstice, Nezbavětice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymák 378 034 323 118 Škroupova 5
Sedláčková Olga - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II.a III.tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 1, 4, 8, Chrást) 378 034 324 117 Škroupova 5
Mgr. Vaňač Petr stanovení místní úpravy provozu, reklamy, mosty, výjimky MO Plzeň 1, 2, 4, 6, 8, Chrást, Kyšice, Dýšina 378 034 325 118 Škroupova 5
Ing. Mach Václav - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II.a III.tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 3,6,10) 378 034 326 116 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury

Ing. Krupičková Veronika MBA vedoucí odboru 378 035 600 302 Palackého náměstí 6
Štychová Ladislava sekretářka s odbornou agendou 378 035 601 303 Palackého náměstí 6
Mgr. Jágerová Lucie právník 378 035 602 304 Palackého náměstí 6
Uhlíková Jarmila účetní referent 378 035 603 304 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury - odd. kolektorů, energetiky a vod. hospod

Mgr. Benešová Lenka vedoucí oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství 378 035 630 306 Palackého náměstí 6
Chládková Šárka referent oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství 378 035 631 307 Palackého náměstí 6
Mazancová Zuzana referent oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství 378 035 632 308 Palackého náměstí 6
Bc. Němeček Adam referent pro kolektory 378 035 633
Ing. Doleželová Šárka referent oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství 378 035 634 308 Palackého náměstí 6
Kůrka František referent oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství 378 035 635 305 Palackého náměstí 6
Ing. Vaňková Ladislava referent oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství 378 035 636 305 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury - oddělení sportovišť

Ing. Fric Karolina vedoucí oddělení sportovišť 378 035 640 304 Palackého náměstí 6
Koc Jan referent oddělení sportovišť 378 035 641 311 A Palackého náměstí 6
Vyhnálková Zuzana referent oddělení sportovišť 378 035 642 311 A Palackého náměstí 6
Bláha Libor referent oddělení sportovišť 378 035 643 309 Palackého náměstí 6
Bc. Kvídera Jan referent oddělení sportovišť 378 035 644 309 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní

Ing. Hanzelín Zdeněk vedoucí Odboru stavebně správního 378 034 100 416 Škroupova 4
Tolarová Alena sekretariát 378 034 101 414 Škroupova 4
Hejlová Petra sekretariát 378 034 103 414 Škroupova 4
Martinová Petra stavební archiv 378 034 140 15 Škroupova 5
Štěpánková Jindra stavební archiv 378 034 142 15 Škroupova 5
Kindlová Libuše administrativní a spisový pracovník 378 034 156 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - odd.spec.stav.úřadu staveb vodních děl

Ing. Jandíková Stanislava vedoucí oddělení speciálního stavebního úřadu staveb vodních děl 378 034 130 510 Škroupova 4
Ing. Cháma Stanislav odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl 378 034 131 511 Škroupova 4
Ing. Šindelářová Eva odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl 378 034 132 512 Škroupova 4
Ing. Šormová Ludmila odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl 378 034 133 510 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - odd.spec.staveb.úřadu staveb silničních

Melicharová Jaromíra poplatky, administrativa, výpravna 378 034 116 310 Škroupova 4
Ing. Kaisler Jan pověřen vedením oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních 378 034 150 Škroupova 4
Bezděková Iveta oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních 378 034 151 514 Škroupova 4
Velíšek Václav oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních 378 034 153 517 Škroupova 4
Bc. Smejkal Filip referent - stav. povolování 378 034 154 513 Škroupova 4
Hennebichlerová Pavla oddělení stavebního řízení 378 034 160 Škroupova 4
Pešel Miroslav oddělení stavebního řízení 378 034 161 214 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - oddělení odvolání a stížností

JUDr. Kubík Jiří MBA vedoucí oddělení odvolání a stížností 378 034 120 410 Škroupova 4
Mgr.Bc. Cibulková Michaela oddělení odvolání a stížností 378 034 121 412 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - oddělení územního plánování

Ing. Benda Tomáš vedoucí oddělení územního plánování 378 034 110 316 Škroupova 4
Jirásková Hana oddělení územního plánování 378 034 111 317 Škroupova 4
Ing. Prokop Ondřej oddělení územního plánování 378 034 112 312 Škroupova 4
Bc. Konvičková Lucie oddělení územního plánování 378 034 114 314 Škroupova 4
Mgr. Pohanková Marie oddělení územního plánování 378 034 115 311 Škroupova 4
Dolečková Drahoslava oddělení územního plánování 378 034 117 313 Škroupova 4
Ing. Štáhlová Petra oddělení územního plánování 378 034 118 213 Škroupova 4
Mgr. Minarčicová Jana oddělení územního plánování 378 034 119 211 Škroupova 4
Ing. Boháček Karel oddělení územního plánování 378 034 162 314 Škroupova 4
Ing. arch. Růžičková Jitka oddělení územního plánování 378 034 163 212 Škroupova 4
Ing. Ratajová Jitka oddělení územního plánování 378 034 164 210 Škroupova 4
Ing. arch. Bistřický Petr oddělení územního plánování 378 034 165 210 Škroupova 4
Bc. Pelech Petr oddělení územního plánování 378 034 166 211 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí

Ing. Svobodová Kaiferová Dagmar vedoucí odboru 378 033 200 203 Kopeckého sady 11
Švecová Jindra sekretářka 378 033 201 203 Kopeckého sady 11
Thierlová Lenka rybářské lístky, koordinovaná stanoviska 378 033 204 203b Kopeckého sady 11
Ing. Brandová Irena vyjádření k investičním akcím 378 033 224 215 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany krajiny

Mgr. Vecka Miroslav právník odboru, vedoucí oddělení ochrany krajiny 378 033 205 206 Kopeckého sady 11
Ing. Kůs Marek MBA lesní hospodářství 378 033 226 201 Kopeckého sady 11
Ing. Kuncová Ivana odpadové hospodářství 378 033 230 207 Kopeckého sady 11
Ing. Čmolíková Iveta referent OŽP - odpadové hospodářství 378 033 206 Kopeckého sady 11
Ing. Sýkora František odpadové hospodářství 378 033 207 223 Kopeckého sady 11
Ing. Glänzner Zdeněk zemědělství 378 033 220 221 Kopeckého sady 11
Špetová Naděžda ochr.zem.půdního fondu 378 033 221 222 Kopeckého sady 11
Ing.Bc. Fišerová Petra lesní hospodářství 378 033 222 201 Kopeckého sady 11
Ing. Vaidišová Svatava ochrana přírody 378 033 223 224 Kopeckého sady 11
Bc. Tříska Luboš DiS. referent OŽP 378 033 225 Kopeckého sady 11
Majer Jan odpadové hospodářství 378 033 231 208 Kopeckého sady 11
Střelbová Veronika odpadové hospodářství, vyjádření ke stavbám 378 033 232 Kopeckého sady 11
Míčková Věra odpadové hospodářství 378 033 233 202 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany vod a ovzduší

Ing. Praislerová Milena vedoucí oddělení ochrany vod a ovzduší 378 033 210 212 Kopeckého sady 11
Ing. Berkovcová Gita ochrana vod 378 033 211 209 Kopeckého sady 11
Ing. Prošková Dagmar ochrana vod 378 033 212 214 Kopeckého sady 11
Ing. Tajčová Hana ochrana vod 378 033 213 214 Kopeckého sady 11
Ing. Klučka Patrik ochrana vod 378 033 214 209 Kopeckého sady 11
Nováková Šárka ochrana ovzduší 378 033 215 215 Kopeckého sady 11

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu