Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Technický úřad MMP


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP

Mgr. Tomášek Hynek ředitel Technického úřadu +420 378 034 000 73 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - kancelář ředitele Technického úřadu

Ing. Jaklová Helena ekonom, kontrolní činnost +420 378 034 010 78 Škroupova 5
Ing. Hálová Barbora vedoucí KŘTÚ +420 378 034 050 74 Škroupova 5
Bošinová Hana sekretariát ředitele TÚ +420 378 034 001 72 Škroupova 5
Mgr. Skála Jiří právník TÚ +420 378 034 024 79 Škroupova 5
Ing. Řehák Rostislav koordinace příspěvkových organizací +420 378 034 032 75 Škroupova 5
Ing. Baštová Helena ekonom TÚ, kontrolní činnost +420 378 034 043 76 Škroupova 5
Ing. Mikovčáková Kateřina odpadové hospodářství +420 378 034 053 77 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - oddělení majetkových stanovisek

Ing. Štván Milan pověřen vedením oddělení majetkových stanovisek +420 378 034 084 81 Škroupova 5
Ing. Maštera Zbyněk majetková stanoviska +420 378 034 039 81 Škroupova 5
Eiseltová Ivana majetková stanoviska +420 378 034 081 82 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - oddělení technických stanovisek

Mgr. Hodúr Ladislav pověřen vedením oddělení technických stanovisek +420 378 034 085 87 Škroupova 5
Baroch Ondřej technická stanoviska +420 378 034 086 89 Škroupova 5
Votavová Jana technická stanoviska +420 378 034 087 90 Škroupova 5
Ing. Štván Martin technická stanoviska +420 378 034 088 88 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - oddělení věcných břemen

Malínský David vedoucí oddělení věcných břemen +420 378 034 033 83 Škroupova 5
Ing. Ungr Milan věcná břemena +420 378 034 034 84 Škroupova 5
Mgr. Divišová Regina věcná břemena +420 378 034 082 85 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic

Ing. Grisník Pavel vedoucí odboru investic +420 378 035 200 21a Jagellonská 8
Bicková Dana sekretariát +420 378 035 201 20 Jagellonská 8
Baierová Iva referent-rozpočtář +420 378 035 236 17 Jagellonská 8
Vodička Milan referent Úseku vedoucího odboru investic +420 378 035 239 8 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - oddělení obchodní a veř. zakázek

Mgr. Hnátová Lucie referent oddělení obchodního a veřejných zakázek +420 378 035 234 22 Jagellonská 8
Bc. Formánková Jana referent oddělení obchodního a veřejných zakázek +420 378 035 235 16 Jagellonská 8
Ing. Benešová Martina referent oddělení obchodního a veřejných zakázek +420 378 035 245 16 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů

Kicová Taťána pověřena vedením oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 223 10 Jagellonská 8
Rezler Petr referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 232 6 Jagellonská 8
Polová Jitka referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 237 7 Jagellonská 8
Ing. Mach Václav referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 241 2 Jagellonská 8
Píšková Nikola DiS. referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 242 7 Jagellonská 8
Šperlová Helena referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 244 9 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - odd. přípravy vodních a pozemních staveb

Ing. Petrák Jaroslav vedoucí oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 222 11 Jagellonská 8
Jandoš Luděk referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 217 3 Jagellonská 8
Ulč Pavel referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 220 1 Jagellonská 8
Ing. Hajžmanová Eva referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 224 4 Jagellonská 8
Hamplová Iveta referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 225 4 Jagellonská 8
Šafránková Blanka referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 226 5 Jagellonská 8
Faschingbauerová Andrea referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 227 6 Jagellonská 8
Bc. Stuchlík Miroslav referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 230 1 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor bytový

Ing. Švarc Zdeněk vedoucí odboru +420 378 034 200 125 Škroupova 5
Bělohlavá Hana sekretariát BYT MMP +420 378 034 201 126 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor bytový - oddělení podpory bydlení

Mgr. Vecková Jana vedoucí oddělení podpory bydlení +420 378 034 212 92 Škroupova 5
Bc. Matoušková Kateřina referent-koordinátor rozvoje a plánování +420 378 034 210 114 Škroupova 5
Holá Marie referent pro podporu byt. výstavby +420 378 034 211 123 Škroupova 5
Mgr. Šimková Jana právník odboru +420 378 034 214 124 Škroupova 5
Mgr. Taušlová Věra referent-koordinátor rozvoje a plánování +420 378 034 220 113 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor bytový - oddělení nájmu bytů

Ing. Kaván Vladimír vedoucí oddělení nájmu bytů +420 378 034 230 1.08 Jagellonská 8
Tesařová Ladislava náhradní byty, změny nájem. vztahů +420 378 034 221 1.09 Jagellonská 8
Pojarová Markéta referent +420 378 034 232 1.07 Jagellonská 8
Mareš Petr referent +420 378 034 233 1.06 Jagellonská 8
Mgr. Křivánek Miloslav referent +420 378 034 234 1.05 Jagellonská 8
Hálková Ivana referent +420 378 034 235 1.07 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor bytový - oddělení správy

Ing. Souček Jan MBA vedoucí oddělení správy +420 378 034 240 96 Škroupova 5
Bc. Goeslová Markéta ekonom BYT +420 378 034 241 91 Škroupova 5
Brázdová Jitka správa nemovitostí +420 378 034 242 94 Škroupova 5
Nachtmannová Markéta DiS. správa nemovitostí +420 378 034 243 94 Škroupova 5
Mgr.Bc. Breitfelderová Alena vymáhání pohledávek +420 378 034 244 93 Škroupova 5
Šípková Petra referent +420 378 034 245 95 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy

Ing. Tomanová Jana pověřená vedením odboru dopravy MMP +420 378 034 320 115 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy - oddělení silniční dopravy

Vitáková Markéta asistentka vedoucího odboru +420 378 034 301 111 Škroupova 5
Ing. Polanecká Leona vedoucí odd. silniční dopravy, městská hromadná doprava, řidiči drážních vozidel +420 378 034 310 119 Škroupova 5
Bc. Aubrechtová Soňa městská autobusová doprava, taxislužba +420 378 034 311 122 Škroupova 5
Mgr. Tatýrková Ladislava právník odboru, odvolací řízení, přestupky +420 378 034 312 120 Škroupova 5
Vlk Kamil speciální označení vozidel a osob (Parkovací průkazy O7, O5, O2), stanice měření emisí +420 378 034 313 121 Škroupova 5
Motyčková Šárka městská hromadná doprava, taxislužba +420 378 034 315 122 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství

Hřebcová Petra stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II. a III. tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 2, Kyšice, Dýšina, Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Ne +420 378 034 321 117 Škroupova 5
Václavíková Daniela - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II.a III.tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 3,5,7,9) +420 378 034 322 116 Škroupova 5
Kovandová Petra stanovení místní úpravy provozu, reklamy, mosty, výjimky MO Plzeň 3, 5, 7, 9, 10, Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezvěstice, Nezbavětice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymák +420 378 034 323 118 Škroupova 5
Sedláčková Olga - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II.a III.tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 1, 4, 8, Chrást) +420 378 034 324 117 Škroupova 5
Mgr. Vaňač Petr stanovení místní úpravy provozu, reklamy, mosty, výjimky MO Plzeň 1, 2, 4, 6, 8, Chrást, Kyšice, Dýšina +420 378 034 325 118 Škroupova 5
Tesařová Eva stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II. a III.tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 3,6,10) +420 378 034 326 116 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury

Ing. Vítová Veronika MBA vedoucí odboru +420 378 035 600 302 Palackého náměstí 6
Štychová Ladislava sekretářka s odbornou agendou +420 378 035 601 303 Palackého náměstí 6
Mgr. Mašková Eva právník +420 378 035 602 304 Palackého náměstí 6
Uhlíková Jarmila účetní referent +420 378 035 603 304 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury - odd. kolektorů, energetiky a vod. hospod

Ing. Vaňková Ladislava pověřena vedením oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství (OSI) +420 378 035 636 305 Palackého náměstí 6
Chládková Šárka referent pro kolektory +420 378 035 631 307 Palackého náměstí 6
Mašková Zuzana referent pro vodní hospodářství +420 378 035 632 308 Palackého náměstí 6
Bc. Němeček Adam referent pro kolektory +420 378 035 633
Ing. Doleželová Šárka referent pro vodní hospodářství +420 378 035 634 308 Palackého náměstí 6
Kůrka František referent pro energetiku +420 378 035 635 305 Palackého náměstí 6
Ing. Hurdová Lucie referent pro energetiku +420 378 035 635 305 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury - oddělení sportovišť

Koc Jan pověřen vedením oddělení sportovišť +420 378 035 641 311 A Palackého náměstí 6
Vyhnálková Zuzana referent oddělení sportovišť +420 378 035 642 311 A Palackého náměstí 6
Bláha Libor referent oddělení sportovišť +420 378 035 643 309 Palackého náměstí 6
Ing. Nepraš Tomáš referent odd. sportovišť +420 378 035 644 309 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní

Ing. Hanzelín Zdeněk vedoucí Odboru stavebně správního +420 378 034 100 416 Škroupova 4
Gruberová Petra sekretářka +420 378 034 101 414 Škroupova 4
Kindlová Libuše administrativní a spisový pracovník +420 378 034 140 Škroupova 4
Štěpánková Jindra stavební archiv +420 378 034 142 15 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - odd.spec.stav.úřadu staveb vodních děl

Ing. Šormová Ludmila vedoucí oddělení speciálního stavebního úřadu +420 378 034 133 510 Škroupova 4
Ing. Vargová Šárka referent +420 378 034 130 510 Škroupova 4
Ing. Cháma Stanislav odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl +420 378 034 131 511 Škroupova 4
Ing. Šindelářová Eva odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl +420 378 034 132 512 Škroupova 4
Kadlecová Jiřina referent +420 378 034 134 513 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - odd.spec.staveb.úřadu staveb silničních

Ing. Kaisler Jan pověřen vedením oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních +420 378 034 150 Škroupova 4
Moravcová Bezděková Ilona administrativa, výpravna, velkoformátový tisk +420 378 034 116 310 Škroupova 4
Bezděková Iveta oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních +420 378 034 151 514 Škroupova 4
Velíšek Václav oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních +420 378 034 153 517 Škroupova 4
Bc. Smejkal Filip referent - stav. povolování +420 378 034 154 516 Škroupova 4
Hennebichlerová Pavla oddělení stavebního řízení +420 378 034 160 Škroupova 4
Pešel Miroslav oddělení stavebního řízení +420 378 034 161 214 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - oddělení odvolání a stížností

JUDr. Kubík Jiří MBA vedoucí oddělení odvolání a stížností +420 378 034 120 410 Škroupova 4
Mgr.Bc. Cibulková Michaela oddělení odvolání a stížností +420 378 034 121 412 Škroupova 4
Mgr. Jágerová Lucie oddělení odvolání a stížností +420 378 034 122 411 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - oddělení územního plánování

Ing. Benda Tomáš vedoucí oddělení územního plánování +420 378 034 110 316 Škroupova 4
Ing. Prokop Ondřej oddělení územního plánování +420 378 034 112 312 Škroupova 4
Bc. Holmiková Lucie oddělení územního plánování +420 378 034 114 314 Škroupova 4
Tandlerová Lenka oddělení územního plánování +420 378 034 115 311 Škroupova 4
Dolečková Drahoslava oddělení územního plánování +420 378 034 117 313 Škroupova 4
Ing. Štáhlová Petra oddělení územního plánování +420 378 034 118 213 Škroupova 4
Mgr. Minarčicová Jana oddělení územního plánování +420 378 034 119 211 Škroupova 4
Ing. Boháček Karel oddělení územního plánování +420 378 034 162 314 Škroupova 4
Ing. arch. Růžičková Jitka oddělení územního plánování +420 378 034 163 212 Škroupova 4
Ing. Ratajová Jitka oddělení územního plánování +420 378 034 164 210 Škroupova 4
Ing. arch. Bistřický Petr oddělení územního plánování +420 378 034 165 210 Škroupova 4
Bc. Pelech Petr oddělení územního plánování +420 378 034 166 211 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí

Ing. Svobodová Kaiferová Dagmar vedoucí odboru +420 378 033 200 203a Kopeckého sady 11
Švecová Jindra sekretářka +420 378 033 201 203 Kopeckého sady 11
Thierlová Lenka koordinovaná stanoviska, komise ŽP RMP +420 378 033 204 203b Kopeckého sady 11
Wohlmuth Petr vyjádření k investičním akcím +420 378 033 221 215 Kopeckého sady 11
Ing. Frýbertová Barbora ekonom +420 378 033 227 206 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany krajiny

Mgr. Vecka Miroslav právník odboru, vedoucí oddělení ochrany krajiny +420 378 033 205 205a Kopeckého sady 11
Ing. Kůs Marek MBA lesní hospodářství +420 378 033 226 201 Kopeckého sady 11
Ing. Kuncová Ivana odpadové hospodářství +420 378 033 230 207 Kopeckého sady 11
Ing. Čmolíková Iveta referent OŽP - odpadové hospodářství +420 378 033 206 223 Kopeckého sady 11
Ing. Sýkora František odpadové hospodářství +420 378 033 207 223 Kopeckého sady 11
Šárová Jana referent OŽP +420 378 033 220 224 Kopeckého sady 11
Ing.Bc. Fišerová Petra lesní hospodářství +420 378 033 222 201 Kopeckého sady 11
Ing. Vaidišová Svatava ochrana přírody +420 378 033 223 221 Kopeckého sady 11
Ing. Brandová Irena vyjádření k investičním akcím +420 378 033 224 215 Kopeckého sady 11
Majer Jan odpadové hospodářství +420 378 033 231 208 Kopeckého sady 11
Střelbová Veronika odpadové hospodářství, vyjádření ke stavbám +420 378 033 232 208 Kopeckého sady 11
Míčková Věra odpadové hospodářství +420 378 033 233 202 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany vod a ovzduší

Ing. Praislerová Milena vedoucí oddělení ochrany vod a ovzduší +420 378 033 210 212 Kopeckého sady 11
Ing. Berkovcová Gita ochrana vod +420 378 033 211 209 Kopeckého sady 11
Ing. Prošková Dagmar ochrana vod +420 378 033 212 214 Kopeckého sady 11
Ing. Klučka Patrik ochrana vod +420 378 033 214 214 Kopeckého sady 11
Nováková Šárka ochrana ovzduší +420 378 033 215 215 Kopeckého sady 11
Ing. Holá Jaroslava ochrana vod +420 378 033 216 222 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - oddělení městské zeleně

Ing. Davídková Lucie vedoucí odd. městské zeleně +420 378 033 240 307 Kopeckého sady 11
Pelíšková Ilona správce fontán, sakrálních památek, děts. hřišť +420 378 033 241 305a Kopeckého sady 11
Ing. Kuták Petr péče o dřeviny +420 378 033 242 306 Kopeckého sady 11
Ing. Peřinová Eliška správce zeleně +420 378 033 243 305 Kopeckého sady 11
Ing. Pechová Jana Ph.D. krajinářská architektura +420 378 033 244 306 Kopeckého sady 11
Ing. Kindlová Kamila arboristika +420 378 033 245 306 Kopeckého sady 11
Kolářová Radka DiS. správce zeleně +420 378 033 246 305 Kopeckého sady 11
Mačas Miroslav kontrola parků +420 702 022 235

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování

Mgr. Vodičková Karolína MBA vedoucí odboru +420 378 034 250 26 Jagellonská 8
Bc. Poradová Michaela ekonom ODBSZ a sekretariát +420 378 034 256 30 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování - oddělení soc. práce a dostupného bydlení

Bc. Walterová Lenka DiS. vedoucí oddělení soc. práce a dostupného bydlení +420 378 034 251 1.10 Jagellonská 8
Novotná Ilona DiS. sociální pracovník +420 378 034 231 1.19 Jagellonská 8
Duspivová Sandra DiS. sociální pracovník +420 378 034 252 1.20 Jagellonská 8
Šrámková Hana DiS. sociální pracovník +420 378 034 253 1.19 Jagellonská 8
Bc. Vorlíčková Adéla DiS. sociální pracovník +420 378 034 254 1.20 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování - oddělení sociálního začleňování

Bc. Václavů Jakub vedoucí odd. sociálního začleňování +420 378 034 258 25 Jagellonská 8
Mgr. Cozl Jakub DiS. sociální pracovník +420 378 034 255 28 Jagellonská 8
Kuchařová Renáta DiS. romský koordinátor +420 378 034 257 27 Jagellonská 8
Mgr. Rajchartová Šárka referent odd. sociálního začleňování +420 378 034 259 27 Jagellonská 8

© 2022 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu