Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Technický úřad MMP


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP

Mgr. Tomášek Hynek ředitel Technického úřadu +420 378 034 000 73 Škroupova 5
Ing. Grisník Pavel referent přímo podřízený řediteli TÚ +420 378 035 208 13 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - kancelář ředitele Technického úřadu

Ing. Hálová Barbora vedoucí KŘTÚ +420 378 034 050 74 Škroupova 5
Bošinová Hana sekretariát ředitele TÚ +420 378 034 001 72 Škroupova 5
Bc. Ulčová Michaela DiS. sekretariát ředitele TÚ +420 378 034 003 98 Škroupova 5
Ing. Jaklová Helena ekonom, kontrolní činnost +420 378 034 010 78 Škroupova 5
Mgr. Skála Jiří právník TÚ +420 378 034 024 79 Škroupova 5
Ing. Řehák Rostislav koordinace příspěvkových organizací +420 378 034 032 75 Škroupova 5
Ing. Baštová Helena ekonom TÚ, kontrolní činnost +420 378 034 043 76 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - oddělení majetkových stanovisek

Ing. Štván Milan pověřen vedením oddělení majetkových stanovisek +420 378 034 084 81 Škroupova 5
Ing. Maštera Zbyněk majetková stanoviska +420 378 034 039 81 Škroupova 5
Eiseltová Ivana majetková stanoviska +420 378 034 081 82 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - oddělení technických stanovisek

Mgr. Hodúr Ladislav pověřen vedením oddělení technických stanovisek +420 378 034 085 87 Škroupova 5
Baroch Ondřej technická stanoviska +420 378 034 086 89 Škroupova 5
Votavová Jana technická stanoviska +420 378 034 087 90 Škroupova 5
Ing. Štván Martin technická stanoviska +420 378 034 088 88 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - oddělení věcných břemen

Malínský David vedoucí oddělení věcných břemen +420 378 034 033 83 Škroupova 5
Ing. Ungr Milan věcná břemena +420 378 034 034 84 Škroupova 5
Mgr. Divišová Regina věcná břemena +420 378 034 082 85 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic

Bc. Kicová Taťána pověřena vedením Odboru investic v TÚ MMP +420 378 035 223 10 Jagellonská 8
Bicková Dana sekretariát +420 378 035 201 19 Jagellonská 8
Ing. Voldřichová Petra sekretářka +420 378 035 204 16 Jagellonská 8
Baierová Iva referent-rozpočtář +420 378 035 236 17 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - oddělení obchodní a veř. zakázek

Mgr. Křibská Helena pověřena vedením oddělení obchodního a veřejných zakázek +420 378 035 203 23 Jagellonská 8
Bc. Formánková Jana referent oddělení obchodního a veřejných zakázek +420 378 035 235 16 Jagellonská 8
Ing. Benešová Martina referent oddělení obchodního a veřejných zakázek +420 378 035 245 16 Jagellonská 8
Bc. Dunovská Diana referent oddělení obchodního a veřejných zakázek +420 378 035 246 16 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů

Polová Jitka referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 237 7 Jagellonská 8
Vodička Milan referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů, koordinátor staveb +420 378 035 239 8 Jagellonská 8
Ing. Mach Václav referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 241 9 Jagellonská 8
Píšková Nikola DiS. referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 242 7 Jagellonská 8
Šperlová Helena referent oddělení přípravy a realizace komunikací a mostů +420 378 035 244 9 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor investic - odd. přípravy vodních a pozemních staveb

Jandoš Luděk referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 217 3 Jagellonská 8
Ulč Pavel referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb, koordinátor staveb +420 378 035 220 1 Jagellonská 8
Hamplová Iveta referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 225 4 Jagellonská 8
Šafránková Blanka referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 226 5 Jagellonská 8
Faschingbauerová Andrea referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 227 6 Jagellonská 8
Šlajsová Jaroslava referent oddělení přípravy a realizace pozemních a vodních staveb +420 378 035 228 2 Jagellonská 8
Bc. Stuchlík Miroslav referent oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb +420 378 035 230 1 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor bytový

Ing. Švarc Zdeněk vedoucí odboru +420 378 034 200 125 Škroupova 5
Bělohlavá Hana sekretariát BYT MMP +420 378 034 201 126 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor bytový - oddělení podpory bydlení

Mgr. Vecková Jana vedoucí oddělení podpory bydlení +420 378 034 212 92 Škroupova 5
Bc. Matoušková Kateřina referent-koordinátor rozvoje a plánování +420 378 034 210 114 Škroupova 5
Holá Marie referent pro podporu byt. výstavby +420 378 034 211 123 Škroupova 5
Mgr. Šimková Jana právník odboru +420 378 034 214 124 Škroupova 5
Mgr. Taušlová Věra referent-koordinátor rozvoje a plánování +420 378 034 220 113 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor bytový - oddělení nájmu bytů

Ing. Kaván Vladimír vedoucí oddělení nájmu bytů +420 378 034 230 1.08 Jagellonská 8
Pojarová Veronika referent odd. nájmu bytů BYT MMP +420 378 034 221 1.09 Jagellonská 8
Pojarová Markéta referent +420 378 034 232 1.07 Jagellonská 8
Mareš Petr referent +420 378 034 233 1.06 Jagellonská 8
Mgr. Křivánek Miloslav referent +420 378 034 234 1.05 Jagellonská 8
Hálková Ivana referent +420 378 034 235 1.07 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor bytový - oddělení správy

Ing. Souček Jan MBA vedoucí oddělení správy +420 378 034 240 96 Škroupova 5
Bc. Goeslová Markéta ekonom BYT +420 378 034 241 91 Škroupova 5
Brázdová Jitka správa nemovitostí +420 378 034 242 94 Škroupova 5
Nachtmannová Markéta DiS. správa nemovitostí +420 378 034 243 94 Škroupova 5
Mgr.Bc. Breitfelderová Alena vymáhání pohledávek +420 378 034 244 93 Škroupova 5
Šípková Petra referent +420 378 034 245 91 Škroupova 5
Ing. Havlová Lenka ekonom BYT +420 378 034 246 91 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy

Ing. Tomanová Jana vedoucí Odboru dopravy MMP +420 378 034 300 112 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy - oddělení silniční dopravy

Ing. Polanecká Leona vedoucí odd. silniční dopravy, městská hromadná doprava, řidiči drážních vozidel +420 378 034 310 119 Škroupova 5
Vitáková Markéta asistentka vedoucího odboru +420 378 034 301 111 Škroupova 5
Bc. Aubrechtová Soňa městská autobusová doprava, taxislužba +420 378 034 311 122 Škroupova 5
Mgr. Tatýrková Ladislava právník odboru, odvolací řízení, přestupky +420 378 034 312 120 Škroupova 5
Vlk Kamil speciální označení vozidel a osob (Parkovací průkazy O7, O5, O2), stanice měření emisí +420 378 034 313 121 Škroupova 5
Motyčková Šárka městská hromadná doprava, taxislužba +420 378 034 315 122 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství

Beránek Bohumil vedoucí oddělení silničního hospodářství, připojení, stanoviska k PD +420 378 034 320 115 Škroupova 5
Hřebcová Petra stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II. a III. tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 2, Kyšice, Dýšina, Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Ne +420 378 034 321 117 Škroupova 5
Václavíková Daniela - stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II.a III.tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 3,5,7,9) +420 378 034 322 116 Škroupova 5
Kovandová Petra stanovení místní úpravy provozu, reklamy, mosty, výjimky MO Plzeň 3, 5, 7, 9, 10, Chválenice, Letkov, Lhůta, Losiná, Mokrouše, Nezvěstice, Nezbavětice, Starý Plzenec, Šťáhlavy, Štěnovický Borek, Tymák +420 378 034 323 118 Škroupova 5
Horejsková Michaela stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II. a III. tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 1, 4, 8 + Chrást) +420 378 034 324 117 Škroupova 5
Mgr. Vaňač Petr stanovení místní úpravy provozu, reklamy, mosty, výjimky MO Plzeň 1, 2, 4, 6, 8, Chrást, Kyšice, Dýšina +420 378 034 325 118 Škroupova 5
DiS. Němcová Tereza stanovení přechodné úpravy provozu - uzavírky a zvláštní užívání silnic II. a III.tříd - stanoviska k PD - inženýrské sítě (MO Plzeň 3,6,10) +420 378 034 326 116 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury

Ing. Vítová Veronika MBA vedoucí odboru +420 378 035 600 302 Palackého náměstí 6
Štychová Ladislava sekretářka s odbornou agendou +420 378 035 601 303 Palackého náměstí 6
Mgr. Mašková Eva právník +420 378 035 602 304 Palackého náměstí 6
Uhlíková Jarmila účetní referent +420 378 035 603 304 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury - odd. kolektorů, energetiky a vod. hospod

Ing. Vaňková Ladislava referent pro energetiku +420 378 035 636 305 Palackého náměstí 6
Chládková Šárka referent pro kolektory +420 378 035 631 307 Palackého náměstí 6
Mašková Zuzana referent pro vodní hospodářství +420 378 035 632 308 Palackého náměstí 6
Ing. Doleželová Šárka referent pro vodní hospodářství +420 378 035 634 308 Palackého náměstí 6
Mgr. Benešová Lenka vedoucí oddělení kolektorů, energetiky a vodního hospodářství +420 378 035 630 307 Palackého náměstí 6
Ing. Hurdová Lucie referent pro energetiku +420 378 035 635 305 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor správy infrastruktury - oddělení sportovišť

Koc Jan pověřen vedením oddělení sportovišť +420 378 035 641 311 A Palackého náměstí 6
Vyhnálková Zuzana referent oddělení sportovišť +420 378 035 642 311 A Palackého náměstí 6
Bláha Libor referent oddělení sportovišť +420 378 035 643 309 Palackého náměstí 6
Ing. Nepraš Tomáš referent odd. sportovišť +420 378 035 644 309 Palackého náměstí 6

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní

Ing. Hanzelín Zdeněk vedoucí Odboru stavebně správního +420 378 034 100 416 Škroupova 4
Gruberová Petra sekretářka +420 378 034 101 414 Škroupova 4
Jakoubková Anna administrativní pracovník +420 378 034 103 414 Škroupova 4
Martinová Petra administrativní pracovnice +420 378 034 140 15 Škroupova 5
Štěpánková Jindra stavební archiv +420 378 034 142 15 Škroupova 5

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - odd.spec.stav.úřadu staveb vodních děl

Ing. Šormová Ludmila vedoucí oddělení speciálního stavebního úřadu +420 378 034 133 510 Škroupova 4
Ing. Vargová Šárka referent +420 378 034 130 510 Škroupova 4
Ing. Cháma Stanislav odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl +420 378 034 131 511 Škroupova 4
Ing. Šindelářová Eva odd. spec. stavebního úřadu staveb vodních děl +420 378 034 132 512 Škroupova 4
Kadlecová Jiřina referent +420 378 034 134 513 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - odd.spec.staveb.úřadu staveb silničních

Ing. Kaisler Jan pověřen vedením oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních +420 378 034 150 Škroupova 4
Moravcová Bezděková Ilona administrativa, výpravna, velkoformátový tisk +420 378 034 116 310 Škroupova 4
Bezděková Iveta oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních +420 378 034 151 514 Škroupova 4
Velíšek Václav oddělení speciálního stavebního úřadu staveb silničních +420 378 034 153 517 Škroupova 4
Bc. Smejkal Filip referent - stav. povolování +420 378 034 154 516 Škroupova 4
Hennebichlerová Pavla oddělení stavebního řízení +420 378 034 160 Škroupova 4
Pešel Miroslav oddělení stavebního řízení +420 378 034 161 214 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - oddělení odvolání a stížností

JUDr. Kubík Jiří MBA vedoucí oddělení odvolání a stížností +420 378 034 120 410 Škroupova 4
Mgr.Bc. Cibulková Michaela oddělení odvolání a stížností +420 378 034 121 412 Škroupova 4
Mgr. Jágerová Lucie oddělení odvolání a stížností +420 378 034 122 411 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor stavebně správní - oddělení územního plánování

Ing. Benda Tomáš vedoucí oddělení územního plánování +420 378 034 110 316 Škroupova 4
Mgr. Uksa Marek územní plánování +420 378 034 113 311 Škroupova 4
Tandlerová Lenka oddělení územního plánování +420 378 034 115 317 Škroupova 4
Dolečková Drahoslava oddělení územního plánování +420 378 034 117 313 Škroupova 4
Ing. Štáhlová Petra oddělení územního plánování +420 378 034 118 213 Škroupova 4
Mgr. Minarčicová Jana oddělení územního plánování +420 378 034 119 217 Škroupova 4
Ing. Boháček Karel oddělení územního plánování +420 378 034 162 314 Škroupova 4
Ing. arch. Růžičková Jitka oddělení územního plánování +420 378 034 163 212 Škroupova 4
Ing. Ratajová Jitka oddělení územního plánování +420 378 034 164 210 Škroupova 4
Ing. arch. Bistřický Petr oddělení územního plánování +420 378 034 165 210 Škroupova 4
Bc. Pelech Petr oddělení územního plánování +420 378 034 166 211 Škroupova 4

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí

Ing. Svobodová Kaiferová Dagmar vedoucí odboru +420 378 033 200 203a Kopeckého sady 11
Matějovská Štěpánka sekretariát +420 378 033 201 203 Kopeckého sady 11
Thierlová Lenka koordinovaná stanoviska +420 378 033 204 203b Kopeckého sady 11
Wohlmuth Petr vyjádření k projektům +420 378 033 221 222 Kopeckého sady 11
Ing. Malínská Barbora ekonomka odboru, komise ŽP +420 378 033 227 206 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany krajiny

Mgr. Vecka Miroslav právník odboru, vedoucí oddělení ochrany krajiny +420 378 033 205 205a Kopeckého sady 11
Ing. Čmolíková Iveta referent OŽP - odpadové hospodářství +420 378 033 206 223 Kopeckého sady 11
Ing. Sýkora František odpadové hospodářství +420 378 033 207 223 Kopeckého sady 11
Ščurková Dagmar referent, stanoviska k projektům +420 378 033 220 207 Kopeckého sady 11
Ing.Bc. Fišerová Petra lesní hospodářství +420 378 033 222 201 Kopeckého sady 11
Ing. Vaidišová Svatava ochrana přírody +420 378 033 223 221 Kopeckého sady 11
Ing. Brandová Irena ZPF +420 378 033 224 224 Kopeckého sady 11
Mareček Matěj DiS. referent OŽP +420 378 033 225 221 Kopeckého sady 11
Ing. Kůs Marek MBA lesní hospodářství +420 378 033 226 201 Kopeckého sady 11
Majer Jan odpadové hospodářství +420 378 033 231 208 Kopeckého sady 11
Střelbová Veronika odpadové hospodářství, vyjádření ke stavbám +420 378 033 232 208 Kopeckého sady 11
Míčková Věra odpadové hospodářství +420 378 033 233 202 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany vod a ovzduší

Ing. Praislerová Milena vedoucí oddělení ochrany vod a ovzduší +420 378 033 210 212 Kopeckého sady 11
Ing. Berkovcová Gita ochrana vod +420 378 033 211 209 Kopeckého sady 11
Ing. Prošková Dagmar ochrana vod +420 378 033 212 214 Kopeckého sady 11
Ing. Lohrová Dagmar vodní hospodářství +420 378 033 213 209 Kopeckého sady 11
Ing. Klučka Patrik vodní hospodářství +420 378 033 214 214 Kopeckého sady 11
Nováková Šárka ochrana ovzduší +420 378 033 215 215 Kopeckého sady 11
Ing. Holá Jaroslava vodní hospodářství +420 378 033 216 215 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování

Bc. Walterová Lenka DiS. vedoucí odboru +420 378 034 251 1.10 Jagellonská 8
Bc. Poradová Michaela ekonom ODBSZ a sekretariát +420 378 034 256 30 Jagellonská 8
Bc. Václavů Jakub DPP, DPČ +420 378 034 258 25 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování - oddělení prevence ztráty bydlení

Bc. Vorlíčková Adéla DiS. pověřena vedením oddělení prevence ztráty bydlení +420 378 034 254 28 Jagellonská 8
Boudová Karolína DiS. klíčový pracovník prevence ztráty bydlení +420 378 034 261 24 Jagellonská 8
Mgr. Rozšafná Tereza klíčový pracovník a koordinátor prevence ztráty bydlení +420 378 034 264 24 Jagellonská 8
Mgr. Sadilová Nikola navigátor kontaktního místa pro bydlení +420 378 034 265 24 Jagellonská 8
Bc. Žípková Eva koordinátor kontaktního místa pro bydlení +420 378 034 266 24 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování - oddělení soc. práce a dostupného bydlení

Novotná Ilona DiS. pověřená vedením oddělení sociální práce a dost. bydlení +420 378 034 231 1.19 Jagellonská 8
Bc. Rubešová Lucie DiS. sociální pracovník +420 378 034 252 1.20 Jagellonská 8
Bc. Šrámková Hana DiS. sociální pracovník +420 378 034 253 1.19 Jagellonská 8
Mgr. Cozl Jakub DiS. sociální pracovník +420 378 034 255 1.20 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování - oddělení sociálního začleňování

Mgr. Rajchartová Šárka vedoucí oddělení sociálního začleňování +420 378 034 259 26 Jagellonská 8
Ing. Bocková Jana sociální pracovník, romský poradce v oddělení sociálního začleňování ODBSZ +420 378 034 257 27 Jagellonská 8

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu