Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor dost. bydlení a soc. začleňování


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování

Bc. Václavů Jakub vedoucí odboru +420 378 034 258 25 Jagellonská 8
Bc. Vorlíčková Adéla DiS. pověřena vedením oddělení prevence ztráty bydlení +420 378 034 254 28 Jagellonská 8
Bc. Poradová Michaela ekonom ODBSZ a sekretariát +420 378 034 256 30 Jagellonská 8
Boudová Karolína DiS. klíčový pracovník prevence ztráty bydlení +420 378 034 261 24 Jagellonská 8
Mgr. Rozšafná Tereza klíčový pracovník a koordinátor prevence ztráty bydlení +420 378 034 264 24 Jagellonská 8
Bc. Sadilová Nikola navigátor kontaktního místa pro bydlení +420 378 034 265 24 Jagellonská 8
Bc. Žípková Eva koordinátor kontaktního místa pro bydlení +420 378 034 266 24 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování - oddělení soc. práce a dostupného bydlení

Bc. Walterová Lenka DiS. vedoucí oddělení soc. práce a dostupného bydlení +420 378 034 251 1.10 Jagellonská 8
Novotná Ilona DiS. sociální pracovník +420 378 034 231 1.19 Jagellonská 8
Bc. Rubešová Lucie ref. odd. soc. práce a dost. bydlení +420 378 034 252 1.20 Jagellonská 8
Bc. Šrámková Hana DiS. sociální pracovník +420 378 034 253 1.19 Jagellonská 8
Mgr. Cozl Jakub DiS. sociální pracovník +420 378 034 255 1.20 Jagellonská 8

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování - oddělení sociálního začleňování

Kuchařová Renáta DiS. romský koordinátor +420 378 034 257 27 Jagellonská 8
Mgr. Rajchartová Šárka referent odd. sociálního začleňování +420 378 034 259 26 Jagellonská 8
Mgr. Kubátová Nikol referent dostupného bydlení a sociálního začleňování +420 378 034 262 27 Jagellonská 8

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu