Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení prevence ztráty bydlení


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování - oddělení prevence ztráty bydlení

Bc. Vorlíčková Adéla DiS. pověřena vedením oddělení prevence ztráty bydlení +420 378 034 254 28 Jagellonská 8
Boudová Karolína DiS. klíčový pracovník prevence ztráty bydlení +420 378 034 261 24 Jagellonská 8
Mgr. Rozšafná Tereza klíčový pracovník a koordinátor prevence ztráty bydlení +420 378 034 264 24 Jagellonská 8
Mgr. Sadilová Nikola navigátor kontaktního místa pro bydlení +420 378 034 265 24 Jagellonská 8
Bc. Žípková Eva koordinátor kontaktního místa pro bydlení +420 378 034 266 24 Jagellonská 8

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu