Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení soc. práce a dostupného bydlení


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování - oddělení soc. práce a dostupného bydlení

Bc. Walterová Lenka DiS. vedoucí oddělení soc. práce a dostupného bydlení +420 378 034 251 1.10 Jagellonská 8
Novotná Ilona DiS. sociální pracovník +420 378 034 231 1.19 Jagellonská 8
Bc. Šrámková Hana DiS. sociální pracovník +420 378 034 253 1.19 Jagellonská 8
Mgr. Cozl Jakub DiS. sociální pracovník +420 378 034 255 1.20 Jagellonská 8

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu