Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení sociálního začleňování


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování - oddělení sociálního začleňování

Mgr. Rajchartová Šárka vedoucí oddělení sociálního začleňování +420 378 034 259 26 Jagellonská 8
Ing. Bocková Jana sociální pracovník, romský poradce v oddělení sociálního začleňování ODBSZ +420 378 034 257 27 Jagellonská 8

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu