Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

oddělení sociálního začleňování


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor dost. bydlení a soc. začleňování - oddělení sociálního začleňování

Kuchařová Renáta DiS. romský koordinátor +420 378 034 257 27 Jagellonská 8
Mgr. Rajchartová Šárka referent odd. sociálního začleňování +420 378 034 259 26 Jagellonská 8
Mgr. Kubátová Nikol referent dostupného bydlení a sociálního začleňování +420 378 034 262 27 Jagellonská 8

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu