Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor životního prostředí


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí

Ing. Svobodová Kaiferová Dagmar vedoucí odboru +420 378 033 200 203a Kopeckého sady 11
Matějovská Štěpánka sekretariát +420 378 033 201 203 Kopeckého sady 11
Thierlová Lenka koordinovaná stanoviska +420 378 033 204 203b Kopeckého sady 11
Wohlmuth Petr vyjádření k projektům +420 378 033 221 222 Kopeckého sady 11
Ing. Malínská Barbora ekonomka odboru, komise ŽP +420 378 033 227 206 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany krajiny

Mgr. Vecka Miroslav právník odboru, vedoucí oddělení ochrany krajiny +420 378 033 205 205a Kopeckého sady 11
Ing. Čmolíková Iveta referent OŽP - odpadové hospodářství +420 378 033 206 223 Kopeckého sady 11
Ing. Sýkora František odpadové hospodářství +420 378 033 207 223 Kopeckého sady 11
Ščurková Dagmar referent, stanoviska k projektům +420 378 033 220 207 Kopeckého sady 11
Ing.Bc. Fišerová Petra lesní hospodářství +420 378 033 222 201 Kopeckého sady 11
Ing. Vaidišová Svatava ochrana přírody +420 378 033 223 221 Kopeckého sady 11
Ing. Brandová Irena ZPF +420 378 033 224 224 Kopeckého sady 11
Mareček Matěj DiS. referent OŽP +420 378 033 225 221 Kopeckého sady 11
Ing. Kůs Marek MBA lesní hospodářství +420 378 033 226 201 Kopeckého sady 11
Majer Jan odpadové hospodářství +420 378 033 231 208 Kopeckého sady 11
Střelbová Veronika odpadové hospodářství, vyjádření ke stavbám +420 378 033 232 208 Kopeckého sady 11
Míčková Věra odpadové hospodářství +420 378 033 233 202 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany vod a ovzduší

Ing. Praislerová Milena vedoucí oddělení ochrany vod a ovzduší +420 378 033 210 212 Kopeckého sady 11
Ing. Berkovcová Gita ochrana vod +420 378 033 211 209 Kopeckého sady 11
Ing. Prošková Dagmar ochrana vod +420 378 033 212 214 Kopeckého sady 11
Ing. Lohrová Dagmar vodní hospodářství +420 378 033 213 209 Kopeckého sady 11
Ing. Klučka Patrik vodní hospodářství +420 378 033 214 214 Kopeckého sady 11
Nováková Šárka ochrana ovzduší +420 378 033 215 215 Kopeckého sady 11
Ing. Holá Jaroslava vodní hospodářství +420 378 033 216 215 Kopeckého sady 11

© 2024 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu