Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor životního prostředí


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Svobodová Kaiferová Dagmar vedoucí odboru 37 803 3200 203 Kopeckého sady 11
Švecová Jindra sekretářka 37 803 3201 203 Kopeckého sady 11
Thierlová Lenka rybářské lístky, koordinovaná stanoviska 37 803 3204 203b Kopeckého sady 11
Ing. Brandová Irena vyjádření k investičním akcím 37 803 3224 215 Kopeckého sady 11
Mgr. Franková Monika komise ŽP, ekonom 37 803 3227 205a Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany krajiny

Mgr. Vecka Miroslav právník odboru, vedoucí oddělení ochrany krajiny 37 803 3205 206 Kopeckého sady 11
Ing. Kůs Marek MBA lesní hospodářství 37 803 3226 201 Kopeckého sady 11
Ing. Kuncová Ivana odpadové hospodářství 37 803 3230 207 Kopeckého sady 11
Ing. Sýkora František odpadové hospodářství 37 803 3207 223 Kopeckého sady 11
Ing. Glänzner Zdeněk zemědělství 37 803 3220 221 Kopeckého sady 11
Špetová Naděžda ochr.zem.půdního fondu 37 803 3221 222 Kopeckého sady 11
Ing.Bc. Valdhansová Petra lesní hospodářství 37 803 3222 201 Kopeckého sady 11
Ing. Vaidišová Svatava ochrana přírody 37 803 3223 224 Kopeckého sady 11
Majer Jan odpadové hospodářství 37 803 3231 208 Kopeckého sady 11
Střelbová Veronika odpadové hospodářství, vyjádření ke stavbám 37 803 3232 Kopeckého sady 11
Míčková Věra odpadové hospodářství 37 803 3233 202 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany vod a ovzduší

Ing. Praislerová Milena vedoucí oddělení ochrany vod a ovzduší 37 803 3210 212 Kopeckého sady 11
Ing. Berkovcová Gita ochrana vod 37 803 3211 209 Kopeckého sady 11
Ing. Prošková Dagmar ochrana vod 37 803 3212 214 Kopeckého sady 11
Ing. Tajčová Hana ochrana vod 37 803 3213 214 Kopeckého sady 11
Ing. Klučka Patrik ochrana vod 37 803 3214 209 Kopeckého sady 11
Nováková Šárka ochrana ovzduší 37 803 3215 215 Kopeckého sady 11

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu