Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor životního prostředí


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Svobodová Kaiferová Dagmar vedoucí odboru 378 033 200 203 Kopeckého sady 11
Švecová Jindra sekretářka 378 033 201 203 Kopeckého sady 11
Thierlová Lenka rybářské lístky, koordinovaná stanoviska 378 033 204 203b Kopeckého sady 11
Ing. Brandová Irena vyjádření k investičním akcím 378 033 224 215 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany krajiny

Mgr. Vecka Miroslav právník odboru, vedoucí oddělení ochrany krajiny 378 033 205 206 Kopeckého sady 11
Ing. Kůs Marek MBA lesní hospodářství 378 033 226 201 Kopeckého sady 11
Ing. Kuncová Ivana odpadové hospodářství 378 033 230 207 Kopeckého sady 11
Ing. Čmolíková Iveta referent OŽP - odpadové hospodářství 378 033 206 Kopeckého sady 11
Ing. Sýkora František odpadové hospodářství 378 033 207 223 Kopeckého sady 11
Ing. Glänzner Zdeněk zemědělství 378 033 220 221 Kopeckého sady 11
Špetová Naděžda ochr.zem.půdního fondu 378 033 221 222 Kopeckého sady 11
Ing.Bc. Fišerová Petra lesní hospodářství 378 033 222 201 Kopeckého sady 11
Ing. Vaidišová Svatava ochrana přírody 378 033 223 224 Kopeckého sady 11
Bc. Tříska Luboš DiS. referent OŽP 378 033 225 Kopeckého sady 11
Majer Jan odpadové hospodářství 378 033 231 208 Kopeckého sady 11
Střelbová Veronika odpadové hospodářství, vyjádření ke stavbám 378 033 232 Kopeckého sady 11
Míčková Věra odpadové hospodářství 378 033 233 202 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany vod a ovzduší

Ing. Praislerová Milena vedoucí oddělení ochrany vod a ovzduší 378 033 210 212 Kopeckého sady 11
Ing. Berkovcová Gita ochrana vod 378 033 211 209 Kopeckého sady 11
Ing. Prošková Dagmar ochrana vod 378 033 212 214 Kopeckého sady 11
Ing. Tajčová Hana ochrana vod 378 033 213 214 Kopeckého sady 11
Ing. Klučka Patrik ochrana vod 378 033 214 209 Kopeckého sady 11
Nováková Šárka ochrana ovzduší 378 033 215 215 Kopeckého sady 11

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu