Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Odbor životního prostředí


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí

Ing. Svobodová Kaiferová Dagmar vedoucí odboru +420 378 033 200 203a Kopeckého sady 11
Švecová Jindra sekretářka +420 378 033 201 203 Kopeckého sady 11
Thierlová Lenka koordinovaná stanoviska, komise ŽP RMP +420 378 033 204 203b Kopeckého sady 11
Wohlmuth Petr vyjádření k investičním akcím +420 378 033 224 215 Kopeckého sady 11
Ing. Frýbertová Barbora ekonom +420 378 033 227 206 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany krajiny

Mgr. Vecka Miroslav právník odboru, vedoucí oddělení ochrany krajiny +420 378 033 205 205a Kopeckého sady 11
Ing. Kůs Marek MBA lesní hospodářství +420 378 033 226 201 Kopeckého sady 11
Ing. Kuncová Ivana odpadové hospodářství +420 378 033 230 207 Kopeckého sady 11
Ing. Čmolíková Iveta referent OŽP - odpadové hospodářství +420 378 033 206 223 Kopeckého sady 11
Ing. Sýkora František odpadové hospodářství +420 378 033 207 223 Kopeckého sady 11
Bc. Tříska Luboš DiS. referent OŽP +420 378 033 221 224 Kopeckého sady 11
Ing.Bc. Fišerová Petra lesní hospodářství +420 378 033 222 201 Kopeckého sady 11
Ing. Vaidišová Svatava ochrana přírody +420 378 033 223 221 Kopeckého sady 11
Ing. Brandová Irena vyjádření k investičním akcím +420 378 033 224 215 Kopeckého sady 11
Majer Jan odpadové hospodářství +420 378 033 231 208 Kopeckého sady 11
Střelbová Veronika odpadové hospodářství, vyjádření ke stavbám +420 378 033 232 208 Kopeckého sady 11
Míčková Věra odpadové hospodářství +420 378 033 233 202 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany vod a ovzduší

Ing. Praislerová Milena vedoucí oddělení ochrany vod a ovzduší +420 378 033 210 212 Kopeckého sady 11
Ing. Berkovcová Gita ochrana vod +420 378 033 211 209 Kopeckého sady 11
Ing. Prošková Dagmar ochrana vod +420 378 033 212 214 Kopeckého sady 11
Bc. Bartoš Ondřej referent OŽP +420 378 033 213 209 Kopeckého sady 11
Ing. Klučka Patrik ochrana vod +420 378 033 214 214 Kopeckého sady 11
Nováková Šárka ochrana ovzduší +420 378 033 215 215 Kopeckého sady 11
Ing. Holá Jaroslava ochrana vod +420 378 033 216 222 Kopeckého sady 11

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - oddělení městské zeleně

Ing. Davídková Lucie vedoucí odd. městské zeleně +420 378 033 240 307 Kopeckého sady 11
Pelíšková Ilona správce fontán, sakrálních památek, děts. hřišť +420 378 033 241 305a Kopeckého sady 11
Ing. Kuták Petr péče o dřeviny +420 378 033 242 306 Kopeckého sady 11
Ing. Peřinová Eliška správce zeleně +420 378 033 243 305 Kopeckého sady 11
Ing. Pechová Jana Ph.D. krajinářská architektura +420 378 033 244 306 Kopeckého sady 11
Ing. Kindlová Kamila arboristika +420 378 033 245 306 Kopeckého sady 11
Kolářová Radka DiS. správce zeleně +420 378 033 246 305 Kopeckého sady 11
Mačas Miroslav kontrola parků +420 702 022 235

© 2022 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu