Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení ochrany vod a ovzduší


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova

Magistrát města Plzně / Technický úřad MMP - Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany vod a ovzduší

Ing. Praislerová Milena vedoucí oddělení ochrany vod a ovzduší +420 378 033 210 212 Kopeckého sady 11
Ing. Berkovcová Gita ochrana vod +420 378 033 211 209 Kopeckého sady 11
Ing. Prošková Dagmar ochrana vod +420 378 033 212 214 Kopeckého sady 11
Ing. Lohrová Dagmar vodní hospodářství +420 378 033 213 209 Kopeckého sady 11
Ing. Klučka Patrik vodní hospodářství +420 378 033 214 214 Kopeckého sady 11
Nováková Šárka ochrana ovzduší +420 378 033 215 215 Kopeckého sady 11
Ing. Holá Jaroslava vodní hospodářství +420 378 033 216 215 Kopeckého sady 11

© 2023 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu