Telefonní seznam úřadů a organizací města Plzně

Oddělení ochrany vod a ovzduší


Jméno Funkce E-mail Telefon Dveře Budova
Ing. Praislerová Milena vedoucí oddělení ochrany vod a ovzduší 37 803 3210 212 Kopeckého sady 11
Ing. Berkovcová Gita ochrana vod 37 803 3211 209 Kopeckého sady 11
Ing. Prošková Dagmar ochrana vod 37 803 3212 214 Kopeckého sady 11
Ing. Tajčová Hana ochrana vod 37 803 3213 214 Kopeckého sady 11
Ing. Klučka Patrik ochrana vod 37 803 3214 209 Kopeckého sady 11
Nováková Šárka ochrana ovzduší 37 803 3215 215 Kopeckého sady 11

© 2018 Magistrát města Plzně

náměstí Republiky 1
306 32 Plzeň
Tel.: +420 378 031 111
E-mail: posta@plzen.eu